แพคเกจทัวร์

Hot แพ็กเกจทัวร์ ฮ่องกง โรงแรม เพนนินซูล่า
แพ็กเกจฮ่องกง คือ ทัวร์อีกรูปแบบที่ต้องการความเป็นส่วนตัว
แล้วสามารถเลือกโรงแรมตามความต้องการ และท่องเที่ยวตามสไตล์ของคุณเอง
รายละเอียด แพ็กเกจนี้ มีรายละเอียดดังนี้
1.โรงแรมที่พัก 2 คืน สำหรับ 2 ท่าน
2.รถรับส่งสนามบิน โรงแรม สนามบิน(รายละเอียดของรถกรุณาดูในโปรแกรม)
3.ซิตี้ทัวร์ ครึ่งวัน (ใช้บริการก็ได้ไม่ใช้บริการก็ได้)
4.Afternoon Tea สำหรับ 2 ท่าน


Premium Package Hongkong Peninsula Hotel เที่ยวแบบส่วนตัว ในระดับที่เหมาะกับคุณเท่านั้น สะดวกสบายด้วยบริการสุดExclusiveที่ใครๆหลายคนอิจฉา
วันแรก กรุงเทพ – ฮ่องกง – PENNINSULA HOTEL รับส่งจากสนามบินไปโรงแรมโดย รถ ROLLS ROYCE หรือ MERCEDES BENZ
xx.xx น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณ บินตรงสู่สนามบินนานาชาติฮ่องกง เช็ก แล๊บ ก๊อก โดยสายการบินที่คุณเลือก
xx.xx น. ถึงสนามนบินนานาชาติ ฮ่องกง มีเจ้าหน้าที่ของเราถือป้ายบริษัท หรือ ป้ายชื่อของท่าน รอรับที่ประตูทางออก Exit B
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรม PENNINSULA HOTEL HONGKONG โรงแรมระดับ 5 ดาวโดย รถ ROLLS ROYCE หรือ MERCEDES BENZ
เช็คอินห้องพักที่โรงแรม PENNINSULA HOTEL ห้องแบบ DELUXE (คืนที่1)
วันที่ 2 ฟรีอิสระท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้ง หรือ เลือกจอยซิตี้ทัวร์ครึ่งวัน – AFTERNOON TEA SET
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร VERANDAH สำหรับ 2 ท่าน
ฟรีอิสระ หรือ เลือกจอยซิตี้ทัวร์ ครึ่งวัน กับเราฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม รายละเอียดของซิตี้ทัวร์มีดังต่อไปนี้ ( จอยทัวร์โดยรถบัสซึ่งมีหลายหลากเชื้อชาติ ) 1. เจอกันที่ล๊อปปี้ของโรงแรมประมาณ 08.00 น.(โดยจะมีไกด์ท้องถิ่นนัดเวลาล่วงหน้า) 2. เดินทางสู่ วิคตอเรียพีค MID-LEVEL 3. เดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม รีพัสเบย์ 4. เดินทางสู่โรงงานจิวเวอรี่ 5. เดินทางสู่วัดแชกงหมิว หลังจากจบซิตี้ทัวร์ส่งท่านกลับที่ โรงแรม
บ่าย รับประทาน AFTERNOON TEA SET สุดโด่งดังที่ LOBBY ของโรงแรม สำหรับ 2 ท่าน
พักที่โรงแรม PENNINSULA HOTEL สำหรับ 2 ท่าน (คืนที่ 2)
วันที่ 3 ฟรีอิสระท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้ง – สนามบินฮ่องกง ( โดยรถตู้ ALPHARD )
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร VERANDAH สำหรับ 2 ท่าน
อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
เดินทางสู่สนามบินนานาชาติฮ่องกง โดย รถตู้ ALPHARD
เดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ โดยสายการบินที่ท่านเลือก


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
01ส.ค.59 31มี.ค.60 29,900 29,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้