รีวิวทริป

คลิ๊กที่นี่เพื่อชม คลิปวีดีโอ ที่เที่ยว ฟุกุโอกะ
คลิปที่ 1 : บ่อน้ำพุร้อน umi jigoku เมืองเบปปุ จังหวัด โออิตะ เกาะคิวชู

--------------------------------------------------------------------------------------
คลิปที่ 2 : 
หมู่บ้านยูฟูอิน ฟลอร่า วิลเลจ Yufuin Floral Village
--------------------------------------------------------------------------------------
คลิปที่ 3 : 
หมู่บ้านยูฟูอิน Yufuin Floral Village ร้านขายของน้องหมาน้องแมว

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้