ทัวร์ทั้งหมด
มกราคม     กุมภาพันธ์     มีนาคม     เมษายน     พฤษภาคม     มิถุนายน     กรกฎาคม     สิงหาคม     กันยายน     ตุลาคม     พฤศจิกายน     ธันวาคม
GTM-07 SDT-06 TAIWAN PRE SALE NEW YEAR 5D4N BYCI NEWYEAR19
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-07 SDT-06 TAIWAN PRE SALE NEW YEAR 5D4N BYCI NEWYEAR19
GTM-07 SDT-06 TAIWAN PRE SALE NEW YEAR 5D4N BYCI NEWYEAR19
เส้นทาง : ไต้หวัน ไทเป
เดินทาง :  27 - 31 DEC 18
สายการบิน : CHINA AIRLINE  (CI)
ราคาเริ่มต้น 29,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ธันวาคม 27 - 31 ธ.ค. 61,
GTM-07 SDT-15 TAIWAN HOOYAH ทริปปั่นจักรยาน 4D3N BYCI NOV18-FEB19
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-07 SDT-15 TAIWAN HOOYAH ทริปปั่นจักรยาน 4D3N BYCI NOV18-FEB19
GTM-07 SDT-15 TAIWAN HOOYAH ทริปปั่นจักรยาน 4D3N BYCI NOV18-FEB19
เส้นทาง : ไต้หวัน ไทเป
เดินทาง :  พ.ย. 2561 - ก.พ. 2562
สายการบิน : CHINA AIRLINE  (CI)
ราคาเริ่มต้น 24,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
พฤศจิกายน 08 - 11 พ.ย. 61,
ธันวาคม 04 - 07 ธ.ค. 61, 06 - 09 ธ.ค. 61,
มกราคม 24 - 27 ม.ค. 62,
กุมภาพันธ์ 21 - 24 ก.พ. 62,
GTM-07 SDT-03 TAIWAN EXCLUSIVE TRIP NEW YEAR 5D4N BYTG NEWYEAR19
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-07 SDT-03 TAIWAN EXCLUSIVE TRIP NEW YEAR 5D4N BYTG NEWYEAR19
GTM-07 SDT-03 TAIWAN EXCLUSIVE TRIP NEW YEAR 5D4N BYTG NEWYEAR19
เส้นทาง : ไต้หวัน ไทเป
เดินทาง : 30 ธ.ค.2561 -03 ม.ค. 2562
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
ราคาเริ่มต้น 40,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ธันวาคม 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 62,
GTM-33 PJP11E PRO GOLDEN ROUTE OSAKA TOKYO 6D4N อิสระฟรีเดย์ 1 วัน 28-2 JAN 18 XW
ทัวร์โอซาก้า - โตเกียว / โตเกียว - โอซาก้า (GOLDEN ROUTE)
GTM-33 PJP11E PRO GOLDEN ROUTE OSAKA TOKYO 6D4N อิสระฟรีเดย์ 1 วัน 28-2 JAN 18 XW
GTM-33 PJP11E PRO GOLDEN ROUTE OSAKA TOKYO 6D4N อิสระฟรีเดย์ 1 วัน 28-2 JAN 18 XW
วันเดินทาง 28 ธ.ค. 18 -2 ม.ค. 19
ราคา 42,900.-
บินด้วยสายการบิน NOK Scoot
ราคาเริ่มต้น 42,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ธันวาคม 28 ธ.ค. - 02 ม.ค. 62,
GTM-07 SXC-15 รักสองเรา เวียดนามกลาง พักบาน่าฮิลล์  4D3N BYVZ OCT18-FEB19
ทัวร์เว้ / ดานัง / ฮอยอัน / บานาฮิลล์
GTM-07 SXC-15 รักสองเรา เวียดนามกลาง พักบาน่าฮิลล์ 4D3N BYVZ OCT18-FEB19
GTM-07 SXC-15 รักสองเรา เวียดนามกลาง พักบาน่าฮิลล์  4D3N BYVZ OCT18-FEB19
เส้นทาง : เว้ ดานัง ฮอยอัน
เดินทาง : ตุลาคม 2561 - กุมาพันธ์ 2562
สายการบิน : Thai Viet Jet Air  (VZ)
ราคาเริ่มต้น 11,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ตุลาคม 22 - 25 ต.ค. 61,
พฤศจิกายน 10 - 13 พ.ย. 61, 19 - 22 พ.ย. 61, 27 - 30 พ.ย. 61,
ธันวาคม 02 - 05 ธ.ค. 61, 11 - 14 ธ.ค. 61, 13 - 16 ธ.ค. 61, 17 - 20 ธ.ค. 61, 19 - 22 ธ.ค. 61, 24 - 27 ธ.ค. 61, 25 - 28 ธ.ค. 61,
มกราคม 08 - 11 ม.ค. 62, 15 - 18 ม.ค. 62, 29 ม.ค. - 01 ก.พ. 62,
GTM-07 SXC-07 ดาลัด มุยเน่ WINTER SEASON 3D2N BYVZ OCT18-MAR19
ทัวร์โฮจิมินห์ / ดาลัท / มุยเน่
GTM-07 SXC-07 ดาลัด มุยเน่ WINTER SEASON 3D2N BYVZ OCT18-MAR19
GTM-07 SXC-07 ดาลัด มุยเน่ WINTER SEASON 3D2N BYVZ OCT18-MAR19
เส้นทาง : ดาลัด มุยเน่
เดินทาง : ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562
สายการบิน : Thai Viet Jet Air  (VZ)
ราคาเริ่มต้น 9,598
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ตุลาคม 26 - 28 ต.ค. 61,
พฤศจิกายน 02 - 04 พ.ย. 61, 23 - 25 พ.ย. 61,
ธันวาคม 28 - 30 ธ.ค. 61, 31 ธ.ค. - 02 ม.ค. 62,
มกราคม 18 - 20 ม.ค. 62,
กุมภาพันธ์ 01 - 03 ก.พ. 62, 08 - 10 ก.พ. 62,
มีนาคม 02 - 10 มี.ค. 62,
GTM-08 XJ87 NAGOYA MATSUMOTO FUJI 4D3N ซุปตาร์ ลิงทั้งเจ็ด JAN-MAR19 BY XJ
ทัวร์นาโกย่า
GTM-08 XJ87 NAGOYA MATSUMOTO FUJI 4D3N ซุปตาร์ ลิงทั้งเจ็ด JAN-MAR19 BY XJ
GTM-08 XJ87 NAGOYA MATSUMOTO FUJI 4D3N ซุปตาร์ ลิงทั้งเจ็ด JAN-MAR19 BY XJ
เดินทาง มกราคม-มีนาคม2562
ราคาเริ่มต้น 23,888.-
สายการบิน Air Asia X

ราคาเริ่มต้น 23,888
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มกราคม 04 - 08 ม.ค. 62, 05 - 09 ม.ค. 62, 06 - 10 ม.ค. 62, 07 - 11 ม.ค. 62, 08 - 12 ม.ค. 62, 09 - 13 ม.ค. 62, 10 - 14 ม.ค. 62, 11 - 15 ม.ค. 62, 13 - 17 ม.ค. 62, 14 - 18 ม.ค. 62, 15 - 19 ม.ค. 62, 16 - 20 ม.ค. 62, 17 - 21 ม.ค. 62, 18 - 22 ม.ค. 62, 19 - 23 ม.ค. 62, 20 - 24 ม.ค. 62, 21 - 25 ม.ค. 62, 22 - 26 ม.ค. 62, 23 - 27 ม.ค. 62, 24 - 28 ม.ค. 62, 25 - 29 ม.ค. 62, 26 - 30 ม.ค. 62, 28 ม.ค. - 01 ก.พ. 62, 29 ม.ค. - 02 ก.พ. 62, 30 ม.ค. - 03 ก.พ. 62, 31 ม.ค. - 04 ก.พ. 62,
กุมภาพันธ์ 01 - 05 ก.พ. 62, 02 - 06 ก.พ. 62, 03 - 07 ก.พ. 62, 05 - 09 ก.พ. 62, 06 - 10 ก.พ. 62, 07 - 11 ก.พ. 62, 08 - 12 ก.พ. 62, 09 - 13 ก.พ. 62, 10 - 14 ก.พ. 62, 12 - 16 ก.พ. 62, 13 - 17 ก.พ. 62, 15 - 19 ก.พ. 62, 16 - 20 ก.พ. 62, 17 - 21 ก.พ. 62, 18 - 22 ก.พ. 62, 19 - 23 ก.พ. 62, 20 - 24 ก.พ. 62, 21 - 25 ก.พ. 62, 22 - 26 ก.พ. 62, 23 - 27 ก.พ. 62, 25 ก.พ. - 01 มี.ค. 62, 26 ก.พ. - 02 มี.ค. 62, 27 ก.พ. - 03 มี.ค. 62,
มีนาคม 01 - 05 มี.ค. 62, 02 - 06 มี.ค. 62, 03 - 07 มี.ค. 62, 04 - 08 มี.ค. 62, 06 - 10 มี.ค. 62, 07 - 11 มี.ค. 62, 08 - 12 มี.ค. 62, 09 - 13 มี.ค. 62, 10 - 14 มี.ค. 62, 11 - 15 มี.ค. 62, 12 - 16 มี.ค. 62, 13 - 17 มี.ค. 62, 14 - 18 มี.ค. 62, 15 - 19 มี.ค. 62, 16 - 20 มี.ค. 62, 17 - 21 มี.ค. 62, 18 - 22 มี.ค. 62, 19 - 23 มี.ค. 62, 20 - 24 มี.ค. 62, 21 - 25 มี.ค. 62, 22 - 26 มี.ค. 62, 23 - 27 มี.ค. 62, 24 - 28 มี.ค. 62, 25 - 29 มี.ค. 62, 26 - 30 มี.ค. 62,
GTM-10 CZ72 ทัวร์จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง บินตรง 4วัน3คืน BY CZ
ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย
GTM-10 CZ72 ทัวร์จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง บินตรง 4วัน3คืน BY CZ
GTM-10 CZ72 ทัวร์จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง บินตรง 4วัน3คืน BY CZ
เดินทาง พฤศจิกายน-ธันวาคม2561
ราคาเริ่มต้น 14,888/ท่าน
สายการบิน China Southern
ราคาเริ่มต้น 14,888
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
พฤศจิกายน 25 - 28 พ.ย. 61, 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 61,
ธันวาคม 06 - 09 ธ.ค. 61, 13 - 16 ธ.ค. 61, 16 - 19 ธ.ค. 61, 21 - 23 ธ.ค. 61, 23 - 26 ธ.ค. 61,
GTM-01 CZFCO02 RELAX ITALY 7D4N JAN-JUN19
ทัวร์อิตาลี
GTM-01 CZFCO02 RELAX ITALY 7D4N JAN-JUN19
GTM-01 CZFCO02 RELAX ITALY 7D4N JAN-JUN19
เส้นทาง : อิตาลี 
เดินทาง : ม.ค.-มิ.ย. 62
สายการบิน : Singapore Airlines 
ราคาเริ่มต้น 39,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มกราคม 21 - 27 ม.ค. 62,
กุมภาพันธ์ 18 - 24 ก.พ. 62, 25 ก.พ. - 03 มี.ค. 62,
มีนาคม 04 - 10 มี.ค. 62, 11 - 17 มี.ค. 62,
เมษายน 01 - 07 เม.ย. 62, 29 เม.ย. - 05 พ.ค. 62,
พฤษภาคม 13 - 19 พ.ค. 62, 20 - 26 พ.ค. 62,
มิถุนายน 10 - 16 มิ.ย. 62, 24 - 30 มิ.ย. 62,
GTM-01 CZDME08 GLOSSY RUSSIA 8D5N NOV18-FEB19
ทัวร์ต่อเครื่อง
GTM-01 CZDME08 GLOSSY RUSSIA 8D5N NOV18-FEB19
GTM-01 CZDME08 GLOSSY RUSSIA 8D5N NOV18-FEB19
เส้นทาง : รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส
เดินทาง : พ.ย. 61 - ก.พ. 62
สายการบิน : Etihad Airways 
ราคาเริ่มต้น 39,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
พฤศจิกายน 11 - 18 พ.ย. 61,
ธันวาคม 03 - 10 ธ.ค. 61, 05 - 12 ธ.ค. 61,
มกราคม 27 ม.ค. - 03 ก.พ. 62,
กุมภาพันธ์ 17 - 24 ก.พ. 62, 25 ก.พ. - 04 มี.ค. 62,
GTM-01 CZDME10 GREATEST OF RUSSIA 8D5N DEC18-MAR19
ทัวร์ต่อเครื่อง
GTM-01 CZDME10 GREATEST OF RUSSIA 8D5N DEC18-MAR19
GTM-01 CZDME10 GREATEST OF RUSSIA 8D5N DEC18-MAR19
เส้นทาง : รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ซาร์กอร์ส
เดินทาง : ธ.ค. 61 - มี.ค. 2562
สายการบิน : Qatar Airways 
ราคาเริ่มต้น 47,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ธันวาคม 06 - 13 ธ.ค. 61, 13 - 20 ธ.ค. 61, 23 - 30 ธ.ค. 61, 25 ธ.ค. - 01 ม.ค. 62, 26 ธ.ค. - 02 ม.ค. 62, 29 ธ.ค. - 05 ม.ค. 62, 30 ธ.ค. - 06 ม.ค. 62,
มกราคม 17 - 24 ม.ค. 62, 19 - 26 ม.ค. 62, 21 - 28 ม.ค. 62, 24 - 31 ม.ค. 62, 27 ม.ค. - 03 ก.พ. 62,
กุมภาพันธ์ 12 - 19 ก.พ. 62, 17 - 24 ก.พ. 62, 24 ก.พ. - 03 มี.ค. 62,
มีนาคม 03 - 10 มี.ค. 62, 10 - 17 มี.ค. 62, 17 - 24 มี.ค. 62,
GTM-01 CZDEL01 NAMASATE INDIA 5D3N JAN-MAR19 BY 9W
ทัวร์ชัยปุระ
GTM-01 CZDEL01 NAMASATE INDIA 5D3N JAN-MAR19 BY 9W
GTM-01 CZDEL01 NAMASATE INDIA 5D3N JAN-MAR19 BY 9W
เดินทาง มกราคม-มีนาคม2562
ราคาเริ่มต้น 16,999.-
สายการบิน Jet Airways
ราคาเริ่มต้น 16,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มกราคม 25 - 29 ม.ค. 62,
กุมภาพันธ์ 01 - 05 ก.พ. 62, 15 - 19 ก.พ. 62, 16 - 20 ก.พ. 62, 22 - 26 ก.พ. 62,
มีนาคม 08 - 12 มี.ค. 62, 15 - 19 มี.ค. 62, 22 - 26 มี.ค. 62, 29 มี.ค. - 02 เม.ย. 62,
GTM-01 CZDME13 ATHENA RUSSIA 7D4N JAN-MAY19
ทัวร์ต่อเครื่อง
GTM-01 CZDME13 ATHENA RUSSIA 7D4N JAN-MAY19
GTM-01 CZDME13 ATHENA RUSSIA 7D4N JAN-MAY19
เส้นทาง : รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส
เดินทาง : ม.ค. - มี.ค. 2562
สายการบิน : Singapore Airlines 
ราคาเริ่มต้น 36,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มกราคม 21 - 27 ม.ค. 62,
กุมภาพันธ์ 13 - 19 ก.พ. 62, 20 - 26 ก.พ. 62,
มีนาคม 04 - 10 มี.ค. 62, 13 - 19 มี.ค. 62, 18 - 24 มี.ค. 62, 27 มี.ค. - 02 เม.ย. 62,
GTM-01 CZMUC13 TURBO WEST EUROPE 8D5N FEB-MAY19
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
GTM-01 CZMUC13 TURBO WEST EUROPE 8D5N FEB-MAY19
GTM-01 CZMUC13 TURBO WEST EUROPE 8D5N FEB-MAY19
เส้นทาง : เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์
เดินทาง : ก.พ. - พ.ค. 2562
สายการบิน : Singapore Airlines 
ราคาเริ่มต้น 49,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กุมภาพันธ์ 12 - 19 ก.พ. 62,
มีนาคม 12 - 19 มี.ค. 62,
เมษายน 08 - 15 เม.ย. 62, 12 - 19 เม.ย. 62,
พฤษภาคม 15 - 22 พ.ค. 62,
GTM-01 LAX01 DASHING WEST AMERICA 8D5N FEB-JUN19
ทัวร์อเมริกาเหนือ
GTM-01 LAX01 DASHING WEST AMERICA 8D5N FEB-JUN19
GTM-01 LAX01 DASHING WEST AMERICA 8D5N FEB-JUN19
เส้นทาง : อเมริกา
เดินทาง : ก.พ. - มิ.ย. 2562
สายการบิน : Cathay Pacific Airways 
ราคาเริ่มต้น 72,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กุมภาพันธ์ 19 - 26 ก.พ. 62,
มีนาคม 19 - 26 มี.ค. 62,
เมษายน 09 - 16 เม.ย. 62,
พฤษภาคม 14 - 21 พ.ค. 62,
มิถุนายน 11 - 18 มิ.ย. 62,
GTM-01 CZCDG04 ENJOY BENELUX 8D5N DEC18-MAR19
ทัวร์เยอรมัน ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม
GTM-01 CZCDG04 ENJOY BENELUX 8D5N DEC18-MAR19
GTM-01 CZCDG04 ENJOY BENELUX 8D5N DEC18-MAR19
เส้นทาง : ฝรั่งเศส เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ 
เดินทาง : ธันวาคม 61 - มีนาคม 62
สายการบิน : Qatar Airways 
ราคาเริ่มต้น 55,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ธันวาคม 30 ธ.ค. - 06 ม.ค. 62,
กุมภาพันธ์ 17 - 24 ก.พ. 62,
มีนาคม 17 - 24 มี.ค. 62, 20 - 27 มี.ค. 62,
GTM-09 SHCZWUH5 ทัวร์คุณธรรม ทัวร์อู่ฮั่น...ทองเอก เขาบู๊ตึ้ง เมืองเล่าปี่(เกงจิ๋ว) 6วัน5คืน (CZ)
ทัวร์อู่ฮั่น
GTM-09 SHCZWUH5 ทัวร์คุณธรรม ทัวร์อู่ฮั่น...ทองเอก เขาบู๊ตึ้ง เมืองเล่าปี่(เกงจิ๋ว) 6วัน5คืน (CZ)
GTM-09 SHCZWUH5 ทัวร์คุณธรรม ทัวร์อู่ฮั่น...ทองเอก เขาบู๊ตึ้ง เมืองเล่าปี่(เกงจิ๋ว) 6วัน5คืน (CZ)
การเดินทาง พ.ย.-มี.ค.2562
ราคาเริ่มต้น 23,999.-
สายการบิน CHINA SOUTHERN 
ราคาเริ่มต้น 23,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
พฤศจิกายน 30 พ.ย. - 05 ธ.ค. 61,
มีนาคม 08 - 13 มี.ค. 62, 29 มี.ค. - 03 เม.ย. 62,
GTM-01 YYZ01 WISDOM CANADA & EAST AMERICA 9D6N APR-MAY19
ทัวร์อเมริกาเหนือ
GTM-01 YYZ01 WISDOM CANADA & EAST AMERICA 9D6N APR-MAY19
GTM-01 YYZ01 WISDOM CANADA & EAST AMERICA 9D6N APR-MAY19
เส้นทาง : อเมริกา
เดินทาง : เมษายน - พฤษภาคม 2562
สายการบิน : Cathay Pacific Airways 
ราคาเริ่มต้น 89,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 10 - 18 เม.ย. 62, 30 เม.ย. - 08 พ.ค. 62,
พฤษภาคม 14 - 22 พ.ค. 62,
GTM-07 SXC-11 HAPPY NEWYEAR ฮานอย ซาปา ฮาลอง ฟานซีปัน BYTG 4D3N  NEWYEAR19
ทัวร์ฮานอย / ฮาลอง / ซาปา / นิงห์บิงห์ / ฟาซิปัน
GTM-07 SXC-11 HAPPY NEWYEAR ฮานอย ซาปา ฮาลอง ฟานซีปัน BYTG 4D3N NEWYEAR19
GTM-07 SXC-11 HAPPY NEWYEAR ฮานอย ซาปา ฮาลอง ฟานซีปัน BYTG 4D3N  NEWYEAR19
เส้นทาง :  ฮานอย ซาปา ฮาลอง ฟานซีปัน
เดินทาง : NEW YEAR
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
ราคาเริ่มต้น 25,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ธันวาคม 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 62, 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 62,
GTM-07 SDT-01 TAIWAN EASY EASY BYTG  7-10 DEC 2018  4D3N
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-07 SDT-01 TAIWAN EASY EASY BYTG 7-10 DEC 2018 4D3N
GTM-07 SDT-01 TAIWAN EASY EASY BYTG  7-10 DEC 2018  4D3N 
เส้นทาง : ไต้หวัน ไทเป 
เดินทาง : NEW YEAR
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
ราคาเริ่มต้น 28,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ธันวาคม 07 - 10 ธ.ค. 61,