ทัวร์ทั้งหมด
มกราคม     กุมภาพันธ์     มีนาคม     เมษายน     พฤษภาคม     มิถุนายน     กรกฎาคม     สิงหาคม     กันยายน     ตุลาคม     พฤศจิกายน     ธันวาคม
GTM-26 BI01 บรูไน สบาย..สบาย 3D2N DEC17-MAY18 BY BI
ทัวร์บรูไน
GTM-26 BI01 บรูไน สบาย..สบาย 3D2N DEC17-MAY18 BY BI
ทัวร์บรูไน หมู่บ้านกลางน้ำ ล่องเรือชมลิงจมูกยาว พิพิธภัณฑ์โด่งดัง Tamu Market 3วัน2คืน
เดินทาง DEC17-MAY18
ราคาเริ่มต้น 15,999.-
โดยสายการบิน ROYAL BRUNEI
ราคาเริ่มต้น 15,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ธันวาคม 29 - 31 ธ.ค. 60,
มกราคม 12 - 14 ม.ค. 61, 19 - 21 ม.ค. 61, 26 - 28 ม.ค. 61,
กุมภาพันธ์ 03 - 05 ก.พ. 61, 09 - 11 ก.พ. 61, 16 - 18 ก.พ. 61,
มีนาคม 02 - 04 มี.ค. 61, 09 - 11 มี.ค. 61, 16 - 18 มี.ค. 61, 23 - 25 มี.ค. 61, 30 มี.ค. - 01 เม.ย. 61,
เมษายน 13 - 15 เม.ย. 61, 27 - 29 เม.ย. 61,
พฤษภาคม 04 - 06 พ.ค. 61, 11 - 13 พ.ค. 61, 18 - 20 พ.ค. 61,