ทัวร์ทั้งหมด
มกราคม     กุมภาพันธ์     มีนาคม     เมษายน     พฤษภาคม     มิถุนายน     กรกฎาคม     สิงหาคม     กันยายน     ตุลาคม     พฤศจิกายน     ธันวาคม
GTM 06 EUR_02A_NEW_IT CH FR U.K. 12 D_(Oct,2017) 11.05.17
ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
GTM 06 EUR_02A_NEW_IT CH FR U.K. 12 D_(Oct,2017) 11.05.17
ทัวร์ยุโรป  12 วัน
อิตาลี - สวิสเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส-อังกฤษ
บินตรงสายการบิน การบินไทย
เดินทาง 
7-18 ตุลาคม 2560 ราคา 150,000.-
14-25 ตุลาคม 2560 ราคา 152,000.-
ราคารวมวีซ่าแล้ว
ราคาเริ่มต้น 150,000
DOWNLOND >>
GTM-06 WWV05 New Zealand  9 D Aug-Dec 17-NY 18 TG
ทัวร์นิวซีแลนด์
GTM-06 WWV05 New Zealand 9 D Aug-Dec 17-NY 18 TG
GTM-06 WWV05 New Zealand  9 D Aug-Dec 17-NY 18 TG
เที่ยวนิวซีแลนด์ เกาะเหนือ - ใต้ 9 วัน
เดินทาง สิงหาคม - ธันวาคม 2560
ราคาเริ่มต้น 124,000 บาท
โดยสายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 124,000
DOWNLOND >>
สิงหาคม 05 - 13 ส.ค. 60, 12 - 20 ส.ค. 60, 19 - 27 ส.ค. 60, 26 ส.ค. - 03 ก.ย. 60,
กันยายน 02 - 10 ก.ย. 60, 09 - 17 ก.ย. 60, 16 - 24 ก.ย. 60, 23 ก.ย. - 01 ต.ค. 60, 30 ก.ย. - 08 ต.ค. 60,
ตุลาคม 07 - 15 ต.ค. 60, 14 - 22 ต.ค. 60,
พฤศจิกายน 04 - 12 พ.ย. 60, 11 - 19 พ.ย. 60, 18 - 26 พ.ย. 60, 25 พ.ย. - 03 ธ.ค. 60,
ธันวาคม 02 - 10 ธ.ค. 60, 09 - 17 ธ.ค. 60, 15 - 23 ธ.ค. 60, 25 ธ.ค. - 02 ม.ค. 61, 30 ธ.ค. - 07 ม.ค. 61,
GTM-06 ทัวร์ยุโรป Baltic เอสโทเนีย ลัตเวีย ลิธัวเนีย  8D OCT 17 BY AY
ทัวร์เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิธัวเนีย
GTM-06 ทัวร์ยุโรป Baltic เอสโทเนีย ลัตเวีย ลิธัวเนีย 8D OCT 17 BY AY
ทัวร์ยุโรป Baltic 3 ประเทศ เอสโทเนีย ลัตเวีย ลิธัวเนีย
เดินทาง 16-23 ตุลาคม 60
โดยสายการบิน FINN AIR
ราคาเพียง 75,000 บาท
ราคาเริ่มต้น 75,000
DOWNLOND >>
ตุลาคม 16 - 23 ต.ค. 60,
GTM-06 EUR_04 IT CH FR 11 D OCT 17 BY TG
ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
GTM-06 EUR_04 IT CH FR 11 D OCT 17 BY TG
ทัวร์ยุโรป เส้นทางยอดนิยม
อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส 11 วัน
บินตรงสายการบิน การบินไทย
เดินทาง ตุลาคม 2560
เที่ยวเมืองหลัก โรม - ฟลอเร้นช์ - เวนิส
อินเทอลาเก้น - ขึ้นเขายูงเฟรา - ปารีส
ราคา 117,000.- ** รวมวีซ่าแล้ว
ราคาเริ่มต้น 117,000
DOWNLOND >>
กรกฎาคม 08 - 18 ก.ค. 60, 22 ก.ค. - 01 ส.ค. 60,
สิงหาคม 05 - 15 ส.ค. 60,
ตุลาคม 05 - 15 ต.ค. 60, 07 - 17 ต.ค. 60, 14 - 24 ต.ค. 60,
GTM-10 XW-T17 TAIWAN SUMMER PRO 5D3N JUL-SEP 17 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-10 XW-T17 TAIWAN SUMMER PRO 5D3N JUL-SEP 17 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน 5วัน3คืน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไทจง วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทเป อุทยานหลิ่ว  
เดินทาง ก.ค.-ก.ย. 60
ราคา 13,888-
สายการบิน Nok Scoot
ราคาเริ่มต้น 13,888
DOWNLOND >>
กรกฎาคม 07 - 11 ก.ค. 60, 31 ก.ค. - 04 ส.ค. 60,
สิงหาคม 04 - 08 ส.ค. 60, 06 - 10 ส.ค. 60, 14 - 18 ส.ค. 60, 18 - 22 ส.ค. 60, 20 - 24 ส.ค. 60, 25 - 29 ส.ค. 60, 28 ส.ค. - 01 ก.ย. 60,
กันยายน 01 - 05 ก.ย. 60, 03 - 07 ก.ย. 60, 08 - 12 ก.ย. 60, 10 - 14 ก.ย. 60,