ทัวร์ทั้งหมด
มกราคม     กุมภาพันธ์     มีนาคม     เมษายน     พฤษภาคม     มิถุนายน     กรกฎาคม     สิงหาคม     กันยายน     ตุลาคม     พฤศจิกายน     ธันวาคม
GTM-09 OSAKA TAKAYAMA TOKYO JUL-AUG17 5D4N TZ
ทัวร์โอซาก้า
GTM-09 OSAKA TAKAYAMA TOKYO JUL-AUG17 5D4N TZ
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า 5วัน 4คืน
เดิน 05-09 ก.ค. 60   23-27 ส.ค. 60   18-22 ต.ค. 60
ราคา35,900บาท
สายการบิน scoot
ราคาเริ่มต้น 35,900
DOWNLOND >>
กรกฎาคม 05 - 09 ก.ค. 60,
สิงหาคม 23 - 27 ส.ค. 60,
ตุลาคม 18 - 22 ต.ค. 60,
GTM-02 EASY LOVELY 4 CITY 4D3N JUN-AUG by CX
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า
GTM-02 EASY LOVELY 4 CITY 4D3N JUN-AUG by CX
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่  มาเก๊า 4 วัน 3 คืน 
เดินทาง มิถุนายน - สิงหาคม 2560
โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC 
ราคาเพียง 15,900 บาท
ราคาเริ่มต้น 15,900
DOWNLOND >>
มิถุนายน 22 - 25 มิ.ย. 60,
กรกฎาคม 27 - 30 ก.ค. 60,
สิงหาคม 03 - 06 ส.ค. 60,
GTM-05 DUBAI ABU DHABI
ทัวร์ตะวันออกกลาง
GTM-05 DUBAI ABU DHABI
GTM-05 DUBAI ABU DHABI 
เที่ยวดูไบ อาบูดาบี 5วัน3คืน
เดินทาง มิถุนายน - ตุลาคม 2560
ราคาเพียง 24,900.-
โดยสายการบิน EMIRATES
ราคาเริ่มต้น 24,900
DOWNLOND >>
มิถุนายน 23 - 27 มิ.ย. 60,
กรกฎาคม 06 - 10 ก.ค. 60, 28 ก.ค. - 01 ส.ค. 60,
สิงหาคม 12 - 16 ส.ค. 60,
กันยายน 07 - 11 ก.ย. 60, 14 - 18 ก.ย. 60, 28 ก.ย. - 02 ต.ค. 60,
ตุลาคม 05 - 09 ต.ค. 60, 12 - 16 ต.ค. 60, 20 - 24 ต.ค. 60,
GTM-07 SXC07-VN HANOI HALONG NINHBINH 4D3N JUN-NOV 17
ทัวร์ฮานอย / ฮาลอง / ซาปา
GTM-07 SXC07-VN HANOI HALONG NINHBINH 4D3N JUN-NOV 17
ทัวร์ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน
เดินทาง มิ.ย-พ.ย 60
ราคา 13,900 บาท
สายการบิน Vietnam Airlines

ราคาเริ่มต้น 13,900
DOWNLOND >>
มิถุนายน 17 - 20 มิ.ย. 60,
สิงหาคม 24 - 27 ส.ค. 60,
กันยายน 07 - 10 ก.ย. 60, 14 - 17 ก.ย. 60, 21 - 24 ก.ย. 60,
พฤศจิกายน 09 - 12 พ.ย. 60,
GTM-01 RU ABSOLUTE RUSSIA MAY-JUL17 8D5N EY
ทัวร์รัสเซีย
GTM-01 RU ABSOLUTE RUSSIA MAY-JUL17 8D5N EY
ทัวร์ยุโรป รัสเซีย มอสโคว์ เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก จตุรัสแดง พระราชวังแคทเธอลีน พระราชวังเปรโตวาเลส 
พระราชวังฤดูหนาว จตุรัสแดง วิาหารเซ็นต์บาซิล พระราชวังเครมลิน สถานีรถไฟมอสโคว์
เดินทาง มิถุนายน - กรกฎาคม 2560 (8 วัน 5 คืน)
โดยสายการบิน Etihad Airways
เริ่มต้น 49,999.-
ราคาเริ่มต้น 49,999
DOWNLOND >>
พฤษภาคม 06 - 13 พ.ค. 60, 21 - 28 พ.ค. 60, 27 พ.ค. - 03 มิ.ย. 60,
มิถุนายน 03 - 10 มิ.ย. 60,
กรกฎาคม 01 - 08 ก.ค. 60, 22 - 29 ก.ค. 60,