ทัวร์ทั้งหมด
มกราคม     กุมภาพันธ์     มีนาคม     เมษายน     พฤษภาคม     มิถุนายน     กรกฎาคม     สิงหาคม     กันยายน     ตุลาคม     พฤศจิกายน     ธันวาคม
GTM-05 Romantic Paris Champs-Élysées 6D3N  SEP 17 BY TG
ทัวร์ฝรั่งเศส
GTM-05 Romantic Paris Champs-Élysées 6D3N SEP 17 BY TG
ทัวร์ยุโรป ทัวร์ฝรั่งเศส 6 วัน 3 คืน
ปารีส - หอไอเฟล - ประตูชัยนโปเลียน
วิหารนอเตรอดาม - ล่องเรือ บาโตมุช
พระราชวังแวร์ซายส์ - ลาฟาแยตต์ - ชองป์เอลิเซ่ 
บินตรงสายการบิน การบินไทย
เดินทาง กันยายน 2560
ราคา 39,900.- ** ไม่รวมวีซ่า
ราคาเริ่มต้น 39,900
DOWNLOND >>
กันยายน 06 - 11 ก.ย. 60, 13 - 18 ก.ย. 60, 20 - 25 ก.ย. 60, 27 ก.ย. - 02 ต.ค. 60,
GTM-25 ST1-VIP TAIWAN ดี๊ดี 5D3N JUL-AUG 17 BY BR
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-25 ST1-VIP TAIWAN ดี๊ดี 5D3N JUL-AUG 17 BY BR
 ทัวร์ใต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว 5วัน3คืน 
เดินทาง กรกฎาคม-สิงหาคม
ราคา 32,900.-
โดยสายการบิน EVA AIR
ราคาเริ่มต้น 32,900
DOWNLOND >>
กรกฎาคม 06 - 10 ก.ค. 60, 14 - 18 ก.ค. 60, 27 - 31 ก.ค. 60,
สิงหาคม 04 - 08 ส.ค. 60, 09 - 13 ส.ค. 60, 17 - 21 ส.ค. 60, 25 - 29 ส.ค. 60,
GTM-26 (GT-CTU TG06) เฉินตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมา) 6D5N OCT BY TG
ทัวร์เฉิงตู
GTM-26 (GT-CTU TG06) เฉินตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมา) 6D5N OCT BY TG
ทัวร์จีน เฉินตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว 6วัน5คืน อุทยานหวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
เดินทาง ตุลาคม 2560
ราคา 33,999.-
สายการบิน Thai Airways
ราคาเริ่มต้น 33,999
DOWNLOND >>
ตุลาคม 09 - 14 ต.ค. 60, 14 - 19 ต.ค. 60, 18 - 23 ต.ค. 60, 22 - 27 ต.ค. 60,
GTM-26 (GT-PEK TG02) ปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้ 6D5N AUG-SEP BY TG
ทัวร์ปักกิ่ง
GTM-26 (GT-PEK TG02) ปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้ 6D5N AUG-SEP BY TG
ทัวร์จีน เซี่ยงไห้ 6วัน5คืน จตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง กายกรรมปักกิ่ง นั่งรถไฟความเร็วสูง
เดินทาง ส.ค.-ก.ย. 60
ราคา 19,900.-
สายการบิน Thai Airways
ราคาเริ่มต้น 19,900
DOWNLOND >>
สิงหาคม 26 - 31 ส.ค. 60,
กันยายน 15 - 20 ก.ย. 60,
GTM-13 GTM-13 SHOCK BHUTAN 5D4N
ทัวร์ฎูฎาน
GTM-13 GTM-13 SHOCK BHUTAN 5D4N
GTM-13 SHOCK BHUTAN 5D4N
พาโร ทิมพู พูนาคา วัดทักซัง
เดินทาง มิถุนายน - กันยายน 2560
ราคาเริ่มต้น 49,900.-
สายการบิน BHUTAN AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 49,990
DOWNLOND >>
มิถุนายน 28 มิ.ย. - 02 ก.ค. 60,
กรกฎาคม 06 - 10 ก.ค. 60, 12 - 16 ก.ค. 60, 19 - 23 ก.ค. 60, 26 - 30 ก.ค. 60,
สิงหาคม 02 - 06 ส.ค. 60, 10 - 14 ส.ค. 60, 16 - 20 ส.ค. 60, 23 - 27 ส.ค. 60,