ทัวร์ทั้งหมด
มกราคม     กุมภาพันธ์     มีนาคม     เมษายน     พฤษภาคม     มิถุนายน     กรกฎาคม     สิงหาคม     กันยายน     ตุลาคม     พฤศจิกายน     ธันวาคม
GTM-01 ICN09 - SUMMER FIN & FUN KOREA MAY-AUG 18 5D3N BY TG
ทัวร์โซล สายการบิน TG/KE/OZ
GTM-01 ICN09 - SUMMER FIN & FUN KOREA MAY-AUG 18 5D3N BY TG
ทัวร์เกาหลี SUMMER FIN & FUN KOREA 5วัน3คืน
เดินทาง พ.ค - ส.ค 61
ราคา 23,900.-บาท
โดยสายการบิน THAI AIRWAYS  
ราคาเริ่มต้น 23,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
พฤษภาคม 01 - 05 พ.ค. 61, 10 - 14 พ.ค. 61, 25 - 29 พ.ค. 61,
มิถุนายน 14 - 18 มิ.ย. 61,
กรกฎาคม 12 - 16 ก.ค. 61,
สิงหาคม 09 - 13 ส.ค. 61,
GTM-01 ICN08 - SUMMER GOLD KOREA 5D3N MAY-JUN 18 XJ
ทัวร์โซล บิน LOW COST
GTM-01 ICN08 - SUMMER GOLD KOREA 5D3N MAY-JUN 18 XJ
ทัวร์เกาหลี SUMMER GOLD KOREA 5วัน3คืน
เดินทาง พ.ค - มิ.ย 61
ราคา 16,990.-บาท
โดยสายการบิน AIR ASIA X  
ราคาเริ่มต้น 16,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
พฤษภาคม 08 - 12 พ.ค. 61, 09 - 13 พ.ค. 61, 10 - 14 พ.ค. 61, 15 - 19 พ.ค. 61, 16 - 20 พ.ค. 61, 17 - 21 พ.ค. 61, 22 - 26 พ.ค. 61, 23 - 27 พ.ค. 61, 24 - 28 พ.ค. 61, 25 - 29 พ.ค. 61, 29 พ.ค. - 02 มิ.ย. 61, 30 พ.ค. - 03 มิ.ย. 61, 31 พ.ค. - 04 มิ.ย. 61,
มิถุนายน 05 - 09 มิ.ย. 61, 06 - 10 มิ.ย. 61, 07 - 11 มิ.ย. 61, 12 - 16 มิ.ย. 61, 13 - 17 มิ.ย. 61, 14 - 18 มิ.ย. 61, 19 - 23 มิ.ย. 61, 20 - 23 มิ.ย. 61, 21 - 25 มิ.ย. 61, 26 - 30 มิ.ย. 61, 27 มิ.ย. - 01 ก.ค. 61, 28 มิ.ย. - 02 ก.ค. 61,
GTM-01 ICN07 WOW SUMMER  KOREA  MAY- JUN 5D3N XJ
ทัวร์โซล บิน LOW COST
GTM-01 ICN07 WOW SUMMER KOREA MAY- JUN 5D3N XJ
ทัวร์เกาหลี WOW SUMMER  KOREA 5วัน3คืน
เดินทาง พ.ค - มิ.ย 61
ราคา 16,990.-บาท
โดยสายการบิน AIR ASIA X  
ราคาเริ่มต้น 16,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
พฤษภาคม 04 - 08 พ.ค. 61, 10 - 14 พ.ค. 61, 11 - 15 พ.ค. 61, 12 - 16 พ.ค. 61, 17 - 21 พ.ค. 61, 18 - 22 พ.ค. 61, 19 - 23 พ.ค. 61, 24 - 28 พ.ค. 61, 25 - 29 พ.ค. 61, 26 - 30 พ.ค. 61, 31 พ.ค. - 04 มิ.ย. 61,
มิถุนายน 01 - 05 มิ.ย. 61, 02 - 06 มิ.ย. 61, 07 - 11 มิ.ย. 61, 08 - 12 มิ.ย. 61, 09 - 13 มิ.ย. 61, 14 - 18 มิ.ย. 61, 15 - 19 มิ.ย. 61, 16 - 20 มิ.ย. 61, 21 - 25 มิ.ย. 61, 22 - 26 มิ.ย. 61, 23 - 27 มิ.ย. 61, 28 มิ.ย. - 02 ก.ค. 61, 29 มิ.ย. - 03 ก.ค. 61, 30 มิ.ย. - 04 ก.ค. 61,
GTM-01 BREATH OF ZHANGJIAJIE 4D3N APR - SEP18 BY FD
ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย
GTM-01 BREATH OF ZHANGJIAJIE 4D3N APR - SEP18 BY FD
ฉางซา - จางเจียเจี้ย สัมผัสสุดยอดธรรมชาติ เขาเทียนเหมินซาน
เดินทาง  เมษายน - กันยายน 2561
เริ่มต้นเพียง 11,777.- (ไม่รวมวีซ่ากรุ๊ป 1,000.-)
โดยสายการบิน AIR ASIA (FD)
ราคาเริ่มต้น 11,777
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 28 เม.ย. - 01 พ.ค. 61,
พฤษภาคม 04 - 07 พ.ค. 61,
มิถุนายน 14 - 17 มิ.ย. 61, 28 มิ.ย. - 01 ก.ค. 61,
กรกฎาคม 06 - 09 ก.ค. 61, 26 - 29 ก.ค. 61, 27 - 30 ก.ค. 61,
สิงหาคม 10 - 13 ส.ค. 61, 11 - 14 ส.ค. 61, 31 ส.ค. - 03 ก.ย. 61,
กันยายน 14 - 17 ก.ย. 61, 21 - 24 ก.ย. 61,
GTM-26 XJ34 Tokyo - Fuji Maxx 5D3N MAR 18 XJ
ทัวร์โตเกียว
GTM-26 XJ34 Tokyo - Fuji Maxx 5D3N MAR 18 XJ

ทัวร์เอเชีย  GTM-26 XJ34 Tokyo - Fuji Maxx 5D3N MAR 18 XJ
เดินทาง  มี.ค. 61
ราคา 27,991.-บาท
โดยสายการบิน  AirAsia X
ราคาเริ่มต้น 27,991
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มีนาคม 14 - 18 มี.ค. 61, 15 - 19 มี.ค. 61, 16 - 20 มี.ค. 61,
GTM-32 ICN77 5D3N KOREA ปิดเทอมใหญ่ หัวใจว้าวุ่น APR 18 BY LJ
ทัวร์โซล บิน LOW COST
GTM-32 ICN77 5D3N KOREA ปิดเทอมใหญ่ หัวใจว้าวุ่น APR 18 BY LJ
ทัวร์เกาหลี โซล ช่วงปิดเทอม 5 วัน 3 คืน
สายการบิน JIN AIR
เดินทาง เมษายน 2561
ราคาเริ่มต้น 14,997.-
ราคาเริ่มต้น 14,997
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 01 - 05 เม.ย. 61, 02 - 06 เม.ย. 61, 03 - 07 เม.ย. 61, 04 - 08 เม.ย. 61, 05 - 09 เม.ย. 61, 06 - 10 เม.ย. 61, 07 - 11 เม.ย. 61, 08 - 12 เม.ย. 61, 09 - 13 เม.ย. 61, 10 - 14 เม.ย. 61, 11 - 15 เม.ย. 61, 12 - 16 เม.ย. 61, 13 - 17 เม.ย. 61, 14 - 18 เม.ย. 61, 15 - 19 เม.ย. 61, 20 - 24 เม.ย. 61, 21 - 25 เม.ย. 61, 22 - 26 เม.ย. 61, 23 - 27 เม.ย. 61, 24 - 28 เม.ย. 61, 25 - 29 เม.ย. 61, 26 - 30 เม.ย. 61, 27 เม.ย. - 01 พ.ค. 61, 28 เม.ย. - 02 พ.ค. 61, 29 เม.ย. - 03 พ.ค. 61, 30 เม.ย. - 04 พ.ค. 61,
GTM-26 HND TG01 TOKYO SKI LIGHT-UP 6D3N MAR 18 TG
ทัวร์โตเกียว
GTM-26 HND TG01 TOKYO SKI LIGHT-UP 6D3N MAR 18 TG
ทัวร์เอเชีย  GTM-26 HND TG01 TOKYO SKI LIGHT-UP 6D3N MAR 18 TG
เดินทาง  มี.ค. 61
ราคา 34,911.-บาท
โดยสายการบิน  Thai Airways
ราคาเริ่มต้น 34,991
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มีนาคม 13 - 18 มี.ค. 61, 16 - 21 มี.ค. 61,
GTM-01 CSX09  ZHANGJIAJIE DREAMS OF NATURE  6D5N MAR-JUN18 BY WE
ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย
GTM-01 CSX09 ZHANGJIAJIE DREAMS OF NATURE 6D5N MAR-JUN18 BY WE
จางเจียเจี้ย ดินแดนอวตารงดงามดั่งความฝัน พักสุดหรูโรงแรม 5 ดาว
เดินทาง เดือนมีนาคม - มิถุนายน 2561
เริ่มต้นเพียง 17,777.- (ไม่รวมวีซ่ากรุ๊ป 1,000.-)
โดยสายการบิน Thai Smile (WE)
ราคาเริ่มต้น 17,777
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มีนาคม 08 - 13 มี.ค. 61, 15 - 20 มี.ค. 61, 22 - 27 มี.ค. 61, 29 มี.ค. - 03 เม.ย. 61,
เมษายน 04 - 09 เม.ย. 61, 11 - 16 เม.ย. 61, 26 เม.ย. - 01 พ.ค. 61,
พฤษภาคม 03 - 08 พ.ค. 61, 10 พ.ค. - 18 ก.ค. 61, 17 - 22 พ.ค. 61, 24 - 29 พ.ค. 61,
GTM-26 HKG HX04 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ โอเชี่ยนปาร์ค 4D3N MAY-JUN 18 HX
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์
GTM-26 HKG HX04 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ โอเชี่ยนปาร์ค 4D3N MAY-JUN 18 HX
ทัวร์เอเชีย  GTM-26 HKG HX04 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ โอเชี่ยนปาร์ค 4D3N MAY-JUN 18 HX
เดินทาง  พ.ค. - มิ.ย. 61
ราคา 20,911.-บาท
โดยสายการบิน  Hongkong Airlines
ราคาเริ่มต้น 20,991
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
พฤษภาคม 17 - 20 พ.ค. 61,
มิถุนายน 07 - 10 มิ.ย. 61,
GTM-01 IST04 DELUXE TURKEY 8วัน 5คืน MAR-APR 18 By TK
ทัวร์ตรุกี
GTM-01 IST04 DELUXE TURKEY 8วัน 5คืน MAR-APR 18 By TK
ทัวร์ตุรกี บินตรง พร้อมบินในประเทศ 1 เที่ยว
พักโรงแรม 5 ดาว / พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน
ชมโชว์ ระบำหน้าท้อง Belly Dance
ล่องเรือชมวิว ช่องแคบ Bosphorus
ออกเดินทางมี.ค.-เม.ย.18
บินด้วยสายการบิน ตุรกี แอร์ไลน์
ราคาเริ่มต้น 35,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มีนาคม 02 - 09 มี.ค. 61, 09 - 16 มี.ค. 61, 18 - 25 มี.ค. 61,
เมษายน 22 - 29 เม.ย. 61,
GTM-09 SHMUKMG9 ทัวร์ลี่เจียง พิชิตยอดเขาหิมะมังกรหยก ต้าหลี่ แชงกรีล่า คุนหมิง 6D5N MAR-JUN 18 BY M
ทัวร์คุนหมิง
GTM-09 SHMUKMG9 ทัวร์ลี่เจียง พิชิตยอดเขาหิมะมังกรหยก ต้าหลี่ แชงกรีล่า คุนหมิง 6D5N MAR-JUN 18 BY M
ทัวร์จีน ทัวร์ลี่เจียง พิชิตยอดเขาหิมะมังกรหยก ต้าหลี่ แชงกรีล่า คุนหมิง 
6 วัน 5 คืน เดินทาง มีนาคม - มิถุนายน 2561
เดินทางโดยสายการบิน  CHINA EASTERN AIRLINES 
ราคาเริ่มต้น 21,799.-
ราคาเริ่มต้น 21,799
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มีนาคม 13 - 18 มี.ค. 61, 17 - 22 มี.ค. 61, 27 มี.ค. - 01 เม.ย. 61,
เมษายน 10 - 15 เม.ย. 61, 11 - 16 เม.ย. 61, 27 เม.ย. - 02 พ.ค. 61,
พฤษภาคม 01 - 06 พ.ค. 61, 22 - 27 พ.ค. 61,
มิถุนายน 05 - 10 มิ.ย. 61, 19 - 24 มิ.ย. 61, 26 มิ.ย. - 01 ก.ค. 61,
GTM-26 GT-KIX TG10 สบาย สบาย โอซาก้า ทตโตริ 5วัน 3คืน เม.ย.61 By TG
ทัวร์โอซาก้า
GTM-26 GT-KIX TG10 สบาย สบาย โอซาก้า ทตโตริ 5วัน 3คืน เม.ย.61 By TG
ทัวร์โอซาก้า ทตโตริ 5วัน 3คืน
ออกเดินทาง 9-13 , 13-17 เม.ย.61
พักออนเซ็น 1 คืน ชมทะเลทรายทตโตริ
บินด้วยสายการบินไทย
ราคาเริ่มต้น 53,991
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 09 - 13 เม.ย. 61, 13 - 17 เม.ย. 61,
GTM-26 HKG EK05 HONGKONG LANTAU MACAO 4D3N APR 18 EK
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า
GTM-26 HKG EK05 HONGKONG LANTAU MACAO 4D3N APR 18 EK
ทัวร์เอเชีย  GTM-26 HKG EK05 HONGKONG LANTAU MACAO 4D3N APR 18 EK
เดินทาง  เม.ย. 61
ราคา 20,911.-บาท
โดยสายการบิน  Emirates Airlines
ราคาเริ่มต้น 20,911
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 26 - 29 เม.ย. 61, 28 เม.ย. - 01 พ.ค. 61,
GTM-26 MFM FD11 สงกรานต์ มาเก๊า ฮ่องกง โอเชี่ยนปาร์ค 3D2N APR 18 FD
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง
GTM-26 MFM FD11 สงกรานต์ มาเก๊า ฮ่องกง โอเชี่ยนปาร์ค 3D2N APR 18 FD
ทัวร์เอเชีย  GTM-26 MFM FD11 สงกรานต์ มาเก๊า ฮ่องกง โอเชี่ยนปาร์ค 3D2N APR 18 FD
เดินทาง  เม.ย. 61
ราคา 21,900.-บาท
โดยสายการบิน  Air Asia
ราคาเริ่มต้น 21,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 14 - 16 เม.ย. 61,
GTM-26 HKG HX03 สงกรานต์ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ โอเชี่ยนปาร์ค 5D3N APR 18 HX03
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์
GTM-26 HKG HX03 สงกรานต์ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ โอเชี่ยนปาร์ค 5D3N APR 18 HX03
ทัวร์เอเชีย  GTM-26 HKG HX03 สงกรานต์ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ โอเชี่ยนปาร์ค 5D3N APR 18 HX03
เดินทาง  เม.ย. 61
ราคา 24,900.-บาท
โดยสายการบิน  Hongkong Airlines
ราคาเริ่มต้น 24,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 14 - 18 เม.ย. 61,
GTM-01 IST03 TURKEY CHECKED 8วัน 5คืน 28APR - 5MAY 18 BY QR
ทัวร์ตรุกี
GTM-01 IST03 TURKEY CHECKED 8วัน 5คืน 28APR - 5MAY 18 BY QR
ทัวร์ตุรกี 8วัน 5คืน
พักหรู 5 ดาว นอนโรงแรมถ้ำ 1 คืน
เดินทาง 28 เม.ย.- 5 พ.ค. 61
บินด้วยสายการบิน กาต้าร์ แอร์ไลน์
ราคาเริ่มต้น 32,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 28 เม.ย. - 05 พ.ค. 61,
GTM-26 HKG CX10 สงกรานต์ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซิ้นเจิ้น จูไห้ มาเก๊า 4D3N APR-MAY 18 CX
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์
GTM-26 HKG CX10 สงกรานต์ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซิ้นเจิ้น จูไห้ มาเก๊า 4D3N APR-MAY 18 CX
GTM-26 HKG CX10 สงกรานต์ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซิ้นเจิ้น จูไห้ มาเก๊า 4D3N APR-MAY 18 CX
เดินทาง  เม.ย. - พ.ค. 61
ราคา 18,999.-บาท
โดยสายการบิน  Cathay Pacific
ราคาเริ่มต้น 18,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 14 - 17 เม.ย. 61,
พฤษภาคม 26 - 29 พ.ค. 61,
GTM-01 Zhangjiajie Spring Fever 4D3N MAR - JUN18 By WE
ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย
GTM-01 Zhangjiajie Spring Fever 4D3N MAR - JUN18 By WE
จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว นุ่งกระเช้าชมวิว เขาเทียนเหมินซาน
เดินทาง เดือนมีนาคม - มิถุนายน 2561
เริ่มต้นเพียง 11,777.-
โดยสายการบิน Thai Smile (WE)
ราคาเริ่มต้น 11,777
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มีนาคม 15 - 18 มี.ค. 61, 16 - 19 มี.ค. 61, 22 - 25 มี.ค. 61, 23 - 26 มี.ค. 61, 29 มี.ค. - 01 เม.ย. 61, 30 มี.ค. - 02 เม.ย. 61,
เมษายน 06 - 09 เม.ย. 61, 08 เม.ย. - 01 พ.ค. 61, 12 - 15 เม.ย. 61, 13 - 16 เม.ย. 61, 26 - 29 เม.ย. 61, 27 - 30 เม.ย. 61, 28 เม.ย. - 01 พ.ค. 61,
พฤษภาคม 04 - 07 พ.ค. 61, 05 - 08 พ.ค. 61, 11 - 14 พ.ค. 61, 25 - 28 พ.ค. 61, 26 - 29 พ.ค. 61, 31 พ.ค. - 03 มิ.ย. 61,
มิถุนายน 01 - 04 มิ.ย. 61, 07 - 10 มิ.ย. 61, 14 - 17 มิ.ย. 61, 22 - 25 มิ.ย. 61,
GTM-26 HX02 สงกรานต์ ฮ่องกง ไหว้พระ 5 วัด เสริมมงคล 3D2N APR 18 HK
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง
GTM-26 HX02 สงกรานต์ ฮ่องกง ไหว้พระ 5 วัด เสริมมงคล 3D2N APR 18 HK
ทัวร์เอเชีย  GTM-26 HX02 สงกรานต์ ฮ่องกง ไหว้พระ 5 วัด เสริมมงคล 3D2N APR 18 HK
เดินทาง  เม.ย. 61
ราคา 13,999.-บาท
โดยสายการบิน  Hongkong Airlines
ราคาเริ่มต้น 13,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 05 - 08 เม.ย. 61, 20 - 29 เม.ย. 61, 28 เม.ย. - 01 พ.ค. 61,
GTM-26 GT-MFM FD10 มาเก๊า ฮ่องกง ลันตา พีคแทรม 4D3N APR 18 FD
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง
GTM-26 GT-MFM FD10 มาเก๊า ฮ่องกง ลันตา พีคแทรม 4D3N APR 18 FD

ทัวร์เอเชีย  GTM-26 GT-MFM FD10 มาเก๊า ฮ่องกง ลันตา พีคแทรม 4D3N APR 18 FD
เดินทาง ม.ค. - เม.ย. 61
ราคา 28,999.-บาท
โดยสายการบิน  Air Asia

ราคาเริ่มต้น 28,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 13 - 16 เม.ย. 61,