ทัวร์ทั้งหมด
มกราคม     กุมภาพันธ์     มีนาคม     เมษายน     พฤษภาคม     มิถุนายน     กรกฎาคม     สิงหาคม     กันยายน     ตุลาคม     พฤศจิกายน     ธันวาคม
GTM-08 XJ51 OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ ซุปเปอร์ ฮีโร่ 3 5D3N MAY-OCT 18 By XJ
ทัวร์โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต
GTM-08 XJ51 OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ ซุปเปอร์ ฮีโร่ 3 5D3N MAY-OCT 18 By XJ
GTM-08 XJ51 OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ ซุปเปอร์ ฮีโร่ 3 5D3N MAY-OCT 18 By XJ
เดินทาง พ.ค. - ต.ค.  61
ราคา 22,888.-บาท
โดยสายการบิน AirAsia X
ราคาเริ่มต้น 22,888
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
พฤษภาคม 11 - 15 พ.ค. 61, 12 - 16 พ.ค. 61, 23 - 27 พ.ค. 61, 24 - 28 พ.ค. 61, 25 - 29 พ.ค. 61, 29 พ.ค. - 02 มิ.ย. 61, 30 พ.ค. - 03 มิ.ย. 61, 31 พ.ค. - 04 มิ.ย. 61,
กันยายน 26 - 30 ก.ย. 61, 27 ก.ย. - 01 ต.ค. 61, 28 ก.ย. - 02 ต.ค. 61, 29 ก.ย. - 03 ต.ค. 61,
GTM-26 GT-SN FD001 สิงคโปร์สุดคุ้ม สบาย...สบาย APR-MAY18 3D 2N By FD
ทัวร์สิงคโปร์
GTM-26 GT-SN FD001 สิงคโปร์สุดคุ้ม สบาย...สบาย APR-MAY18 3D 2N By FD
ัทัวร์สิงคโปร์ 3วัน 2คืน
เข้าชม Garden By The Bay
ช้อปปิ้งถนน Orchard ชมตุกมารีน่าเบย์แซนด์
ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม
พิเศษ!!! สิ้มรส ข้าวมันไก่ Boon Tong Kee และ Song Fa บักกุ้ดเต๋
ราคาเริ่มต้น 14,991
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 06 - 08 เม.ย. 61, 13 - 15 เม.ย. 61, 14 - 16 เม.ย. 61,
พฤษภาคม 05 - 07 พ.ค. 61,
GTM-02 EASY KOREA LIKE SPRING BY LJ MAY 18  _SUWON 1 N - SEOUL 2 N_
ทัวร์โซล บิน LOW COST
GTM-02 EASY KOREA LIKE SPRING BY LJ MAY 18 _SUWON 1 N - SEOUL 2 N_
ทัวร์เกาหลี EASY KOREA LIKE SPRING 5วัน3คืน
เดินทาง พฤษภาคม 2561
เริ่มต้น 16,900 บาท
เดินทางโดยสายการบิน JIN AIR
ราคาเริ่มต้น 16,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
พฤษภาคม 01 - 05 พ.ค. 61, 03 - 07 พ.ค. 61, 05 - 09 พ.ค. 61, 07 - 11 พ.ค. 61, 09 - 13 พ.ค. 61, 11 - 15 พ.ค. 61, 13 - 17 พ.ค. 61, 15 - 19 พ.ค. 61, 17 - 21 พ.ค. 61, 19 - 23 พ.ค. 61, 21 - 25 พ.ค. 61, 23 - 27 พ.ค. 61, 25 - 29 พ.ค. 61, 27 - 31 พ.ค. 61, 29 พ.ค. - 02 มิ.ย. 61,
GTM-08 XJ49_Hokkaido Hakodate ซุปตาร์ หอมชื่นจายยย 6D4N JUN-AUG 18 BY XJ
ทัวร์ฮอกไกโด
GTM-08 XJ49_Hokkaido Hakodate ซุปตาร์ หอมชื่นจายยย 6D4N JUN-AUG 18 BY XJ
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด  เที่ยวสวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ชมดอกลาเวนเดอร์โทมิตะ ชอปปิ้งจุใจ
เดินทาง มิถุนายน - สิงหาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 30,888.-
โดยสายการบิน AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 30,888
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มิถุนายน 22 - 27 มิ.ย. 61, 25 - 30 มิ.ย. 61, 29 มิ.ย. - 04 ก.ค. 61,
กรกฎาคม 02 - 07 ก.ค. 61, 06 - 11 ก.ค. 61, 09 - 14 ก.ค. 61, 13 - 18 ก.ค. 61, 16 - 21 ก.ค. 61, 20 - 25 ก.ค. 61, 23 - 28 ก.ค. 61, 27 ก.ค. - 01 ส.ค. 61, 30 ก.ค. - 04 ส.ค. 61,
สิงหาคม 03 - 08 ส.ค. 61, 06 - 11 ส.ค. 61, 10 - 15 ส.ค. 61, 13 - 18 ส.ค. 61, 17 - 22 ส.ค. 61, 20 - 25 ส.ค. 61, 24 - 29 ส.ค. 61, 27 ส.ค. - 01 ก.ย. 61, 31 ส.ค. - 05 ก.ย. 61,
GTM-08 XJ48 Tokyo Fuji ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ ขนมหวาน 4D3N MAY-JUN18 By XJ
ทัวร์โตเกียว
GTM-08 XJ48 Tokyo Fuji ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ ขนมหวาน 4D3N MAY-JUN18 By XJ
GTM-08 XJ48 Tokyo Fuji ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ ขนมหวาน 4D3N MAY-JUN18 By XJ
เดินทาง  พ.ค. - มิ.ย. 61
ราคา 19,888.-บาท
โดยสายการบิน AirAsia X
ราคาเริ่มต้น 19,888
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
พฤษภาคม 28 - 31 พ.ค. 61, 29 พ.ค. - 01 มิ.ย. 61, 30 พ.ค. - 02 มิ.ย. 61, 31 พ.ค. - 03 มิ.ย. 61,
มิถุนายน 01 - 04 มิ.ย. 61, 02 - 05 มิ.ย. 61, 03 - 06 มิ.ย. 61, 04 - 07 มิ.ย. 61, 05 - 08 มิ.ย. 61, 06 - 09 มิ.ย. 61, 07 - 10 มิ.ย. 61, 08 - 11 มิ.ย. 61, 09 - 12 มิ.ย. 61, 10 - 13 มิ.ย. 61, 11 - 14 มิ.ย. 61, 12 - 15 มิ.ย. 61, 13 - 16 มิ.ย. 61, 14 - 17 มิ.ย. 61, 15 - 18 มิ.ย. 61, 16 - 19 มิ.ย. 61, 17 - 20 มิ.ย. 61, 18 - 21 มิ.ย. 61, 19 - 22 มิ.ย. 61, 20 - 23 มิ.ย. 61, 21 - 24 มิ.ย. 61, 22 - 25 มิ.ย. 61, 23 - 26 มิ.ย. 61, 24 - 27 มิ.ย. 61, 25 - 28 มิ.ย. 61, 26 - 29 มิ.ย. 61, 27 - 30 มิ.ย. 61, 28 มิ.ย. - 01 ก.ค. 61, 29 มิ.ย. - 02 ก.ค. 61, 30 มิ.ย. - 03 ก.ค. 61,
GTM-02 EASY BEAUTIFUL IN TAIWAN 5D3N APR-JUN 18 BY SL
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-02 EASY BEAUTIFUL IN TAIWAN 5D3N APR-JUN 18 BY SL
ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา ตึกไทเป101 5วัน3คืน
เดินทาง เมษายน-มิถุนายน 61
เริ่มต้น 15,900 บาท
โดยสายการบิน Nok Scoot (XW)
ราคาเริ่มต้น 15,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 05 - 09 เม.ย. 61, 11 - 15 เม.ย. 61, 12 - 16 เม.ย. 61, 13 - 17 เม.ย. 61, 19 - 23 เม.ย. 61,
พฤษภาคม 08 - 12 พ.ค. 61, 13 - 17 พ.ค. 61, 22 - 26 พ.ค. 61,
มิถุนายน 01 - 05 มิ.ย. 61, 19 - 23 มิ.ย. 61, 27 มิ.ย. - 01 ก.ค. 61,
GTM-02 EASY BLINK BLINK IN TAIWAN 5D3N APR-JUN 18 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-02 EASY BLINK BLINK IN TAIWAN 5D3N APR-JUN 18 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป เหย่หลิ่ว ไทเป101 5วัน3คืน
เดินทาง เมษายน-มิถุนายน 61
เริ่มต้น 16,900 บาท
โดยสายการบิน Nok Scoot (XW)
ราคาเริ่มต้น 16,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 30 เม.ย. - 04 พ.ค. 61,
พฤษภาคม 17 - 22 พ.ค. 61, 27 - 31 พ.ค. 61,
มิถุนายน 08 - 12 มิ.ย. 61, 12 - 16 มิ.ย. 61, 26 - 30 มิ.ย. 61,
GTM-02 EASY  LUXURY IN TAIWAN 4D3N 14-17 APR BY CI
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-02 EASY LUXURY IN TAIWAN 4D3N 14-17 APR BY CI
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย่หลิว ตึกไทเป 101 4วัน3คืน
เดินทาง 14-17 เมษายน 61
เพียง 29,900 บาท
โดยสายการบิน China Airlines (CI)
ราคาเริ่มต้น 29,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 14 - 17 เม.ย. 61,
GTM-26 GT-RGN DD10 สบาย..ย่างกุ้ง พะอัน มะละแหม่ง 3D2N APR-JUN 18 BY DD
ทัวร์ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินแขวน ชเวดากอง
GTM-26 GT-RGN DD10 สบาย..ย่างกุ้ง พะอัน มะละแหม่ง 3D2N APR-JUN 18 BY DD
พม่า ย่างกุ้ง พะอัน มะละแหม่ง 3วัน2คืน
เดินทาง เมษายน-มิถุนายน 61
เริ่มต้น 9,991 บาท
โดยสายการบิน Nok Air (DD)
ราคาเริ่มต้น 9,991
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 26 - 28 เม.ย. 61,
พฤษภาคม 18 - 20 พ.ค. 61, 27 - 29 พ.ค. 61,
มิถุนายน 08 - 10 มิ.ย. 61, 22 - 24 มิ.ย. 61,
GTM-17 KOREA SEOUL SONGKRAN SUPER SAVE APR 18
ทัวร์โซล บิน LOW COST
GTM-17 KOREA SEOUL SONGKRAN SUPER SAVE APR 18
GTM-17 KOREA SEOUL SONGKRAN SUPER SAVE
ทัวร์เกาหลี สวนสนุก EVERLAND วัดวาวูจองซา เกาะนามิ 5วัน3คืน
เดินทาง ช่วงสงกรานต์
11-15 เม.ย. 61 ราคา 18,999.-
12-16 เม.ย.61 ราคา 19,999.-
13-17 เม.ย.61 ราคา 18,999.-
โดยสายการบิน EASTAR JET
ราคาเริ่มต้น 18,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 11 - 15 เม.ย. 61, 12 - 16 เม.ย. 61, 13 - 17 เม.ย. 61,
GTM-01 NRT24 ALL STAR SAKURA FULL BLOOM 5D3N APR 18 XJ
ทัวร์โตเกียว
GTM-01 NRT24 ALL STAR SAKURA FULL BLOOM 5D3N APR 18 XJ
GTM-01 NRT24 ALL STAR SAKURA FULL BLOOM 5D3N APR 18 XJ
เดินทาง เม.ย  61
ราคา 35,999.-บาท
โดยสายการบิน AirAsia X
ราคาเริ่มต้น 35,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 05 - 09 เม.ย. 61, 07 - 11 เม.ย. 61, 08 - 12 เม.ย. 61, 09 - 13 เม.ย. 61,
GTM-01 SGN07 SPECIAL DALAT MUINE 4D3N MAR-JUN 18 BY VZ
ทัวร์โฮจิมินห์ / ดาลัท / มุยเน่
GTM-01 SGN07 SPECIAL DALAT MUINE 4D3N MAR-JUN 18 BY VZ
ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ 4วัน3คืน
ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว ตะลุยทะเลทรายมุยเน่
เดินทาง มีนาคม-มิถุนายน 61
เริ่มต้น 9,888 บาท
โดยสายการบิน Vietjet Air (VZ)
ราคาเริ่มต้น 9,888
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มีนาคม 16 - 19 มี.ค. 61, 23 - 26 มี.ค. 61,
เมษายน 06 - 09 เม.ย. 61, 27 - 30 เม.ย. 61,
พฤษภาคม 11 - 14 พ.ค. 61, 25 - 28 พ.ค. 61,
มิถุนายน 08 - 11 มิ.ย. 61,
GTM-26 CTS TG18 HOKKAIDO HAKODATE WINK WINK BY TG 6D4N MAR-MAY 18 TG
ทัวร์ฮอกไกโด
GTM-26 CTS TG18 HOKKAIDO HAKODATE WINK WINK BY TG 6D4N MAR-MAY 18 TG
GTM-26 CTS TG18 HOKKAIDO HAKODATE WINK WINK BY TG 6D4N MAR-MAY 18 TG
เดินทาง มี.ค.-พ.ค.  61
ราคา 44,991.-บาท
โดยสายการบิน Thai Airways
ราคาเริ่มต้น 44,991
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กุมภาพันธ์ 03 ก.พ. - 08 เม.ย. 61,
มีนาคม 28 มี.ค. - 02 เม.ย. 61,
เมษายน 02 - 07 เม.ย. 61, 03 - 08 เม.ย. 61, 04 - 09 เม.ย. 61, 05 - 10 เม.ย. 61, 06 - 11 เม.ย. 61, 07 - 12 เม.ย. 61, 08 - 13 เม.ย. 61, 12 - 17 เม.ย. 61, 14 - 19 เม.ย. 61, 15 - 20 เม.ย. 61, 19 - 24 เม.ย. 61, 20 - 25 เม.ย. 61, 25 - 30 เม.ย. 61, 27 เม.ย. - 02 พ.ค. 61,
พฤษภาคม 02 - 07 พ.ค. 61, 04 - 09 พ.ค. 61, 09 - 14 พ.ค. 61, 11 - 16 พ.ค. 61,
GTM-26 NRT TG01 NIKKO SENDAI FLOWER BLOSSOM 6D4N APR 18 TG
ทัวร์นิกโก้
GTM-26 NRT TG01 NIKKO SENDAI FLOWER BLOSSOM 6D4N APR 18 TG
GTM-26 NRT TG01 NIKKO SENDAI FLOWER BLOSSOM 6D4N APR 18 TG
เดินทาง เม.ย  61
ราคา 49,990.-บาท
โดยสายการบิน Thai Airways
ราคาเริ่มต้น 49,990
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 14 - 19 เม.ย. 61,
GTM-26 CTS XJ03 HOKKAIDO PINKMOSS WOW 6D4N MAY-JUN 18 XJ
ทัวร์ฮอกไกโด
GTM-26 CTS XJ03 HOKKAIDO PINKMOSS WOW 6D4N MAY-JUN 18 XJ
GTM-26 CTS XJ03 HOKKAIDO PINKMOSS WOW 6D4N MAY-JUN 18 XJ
เดินทาง พ.ค. - มิ.ย.  61
ราคาเริ่มต้น 32,900.-บาท
โดยสายการบิน AirAsia X
ราคาเริ่มต้น 32,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
พฤษภาคม 15 - 20 พ.ค. 61, 17 - 22 พ.ค. 61, 22 - 27 พ.ค. 61, 24 - 29 พ.ค. 61, 29 พ.ค. - 03 มิ.ย. 61, 31 พ.ค. - 05 มิ.ย. 61,
GTM-26 NGO TG04 สบาย NAGOYA WAKAYAMA 6D4N APR-MAY 18 TG
ทัวร์นาโกย่า
GTM-26 NGO TG04 สบาย NAGOYA WAKAYAMA 6D4N APR-MAY 18 TG
GTM-26 NGO TG04 สบาย NAGOYA WAKAYAMA 6D4N APR-MAY 18 TG
เดินทาง เม.ย. - พ.ค. 61
ราคาเริ่มต้น 48,991.-บาท
โดยสายการบิน Thai Airways
ราคาเริ่มต้น 48,991
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 19 - 24 เม.ย. 61, 25 - 30 เม.ย. 61, 27 เม.ย. - 02 พ.ค. 61,
พฤษภาคม 01 - 06 พ.ค. 61, 03 - 08 พ.ค. 61, 09 - 14 พ.ค. 61, 11 - 16 พ.ค. 61, 16 - 21 พ.ค. 61, 18 - 23 พ.ค. 61, 23 - 28 พ.ค. 61,
GTM-26 FUK TG05 KYUSHU HUISTENBOSCH SAKURA WOW 6D4N MAR-APR 18 TG
ทัวร์ฟุกุโอกะ(คิวชู)
GTM-26 FUK TG05 KYUSHU HUISTENBOSCH SAKURA WOW 6D4N MAR-APR 18 TG
GTM-26 FUK TG05 KYUSHU HUISTENBOSCH SAKURA WOW 6D4N MAR-APR 18 TG
เดินทาง มี.ค. - เม.ย. 61
ราคาเริ่มต้น 45,900.-บาท
โดยสายการบิน Thai Airways
ราคาเริ่มต้น 47,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มีนาคม 20 - 25 มี.ค. 61, 23 - 28 มี.ค. 61,
เมษายน 14 - 19 เม.ย. 61, 15 - 20 เม.ย. 61,
GTM-26 NGO TG03 GOODVIEW SAKURA & JAPAN ALPS 7D4N BY APR 18 TG
ทัวร์โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต
GTM-26 NGO TG03 GOODVIEW SAKURA & JAPAN ALPS 7D4N BY APR 18 TG
ทัวร์เอเชีย GTM-26 NGO TG03 GOODVIEW SAKURA & JAPAN ALPS 7D 4N BY APR 18 TG
เดินทาง เม.ย. 61
ราคา 55,900.-บาท
โดยสายการบิน Thai Airways
ราคาเริ่มต้น 55,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 14 - 20 เม.ย. 61,
GTM-01 RGN04 THE HOLY MYANMAR 3D2N MAR-SEP 18 BY 8M
ทัวร์ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินแขวน ชเวดากอง
GTM-01 RGN04 THE HOLY MYANMAR 3D2N MAR-SEP 18 BY 8M
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3วัน2คืน
เดินทาง มีนาคม-กันยายน 61
เริ่มต้น 10,888 บาท
โดยสายการบิน Myanmar Airways (8M)
ราคาเริ่มต้น 10,888
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มีนาคม 01 - 03 มี.ค. 61, 10 - 12 มี.ค. 61, 16 - 18 มี.ค. 61, 17 - 19 มี.ค. 61, 23 - 25 มี.ค. 61, 31 มี.ค. - 02 เม.ย. 61,
เมษายน 06 - 08 เม.ย. 61, 15 - 17 เม.ย. 61, 20 - 22 เม.ย. 61, 21 - 23 เม.ย. 61, 27 - 29 เม.ย. 61, 28 - 30 เม.ย. 61, 29 เม.ย. - 01 พ.ค. 61,
พฤษภาคม 18 - 20 พ.ค. 61, 27 - 29 พ.ค. 61,
มิถุนายน 22 - 24 มิ.ย. 61,
กรกฎาคม 27 - 29 ก.ค. 61,
สิงหาคม 10 - 12 ส.ค. 61, 24 - 26 ส.ค. 61,
กันยายน 07 - 09 ก.ย. 61, 28 ก.ย. - 01 ต.ค. 61,
ทัวร์เอเชีย GTM-26 KIX XJ07 OSAKA TAKAYAMA TOKYO SAKURA 6D4N MAR-APR 18 XJ
ทัวร์โอซาก้า - โตเกียว
ทัวร์เอเชีย GTM-26 KIX XJ07 OSAKA TAKAYAMA TOKYO SAKURA 6D4N MAR-APR 18 XJ
ทัวร์เอเชีย GTM-26 KIX XJ07 OSAKA TAKAYAMA TOKYO SAKURA 6D4N MAR-APR 18 XJ
เดินทาง มี.ค. - เม.ย. 61
ราคาเริ่มต้น 35,900.-บาท
โดยสายการบิน AirAsia X
ราคาเริ่มต้น 35,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มีนาคม 23 - 28 มี.ค. 61, 25 - 30 มี.ค. 61, 26 - 31 มี.ค. 61, 27 มี.ค. - 01 เม.ย. 61, 29 มี.ค. - 03 เม.ย. 61, 30 มี.ค. - 04 เม.ย. 61,
เมษายน 01 - 06 เม.ย. 61, 02 - 07 เม.ย. 61, 03 - 08 เม.ย. 61, 04 - 09 เม.ย. 61, 10 - 15 เม.ย. 61, 11 - 16 เม.ย. 61, 13 - 18 เม.ย. 61, 14 - 19 เม.ย. 61,