ทัวร์ทั้งหมด
มกราคม     กุมภาพันธ์     มีนาคม     เมษายน     พฤษภาคม     มิถุนายน     กรกฎาคม     สิงหาคม     กันยายน     ตุลาคม     พฤศจิกายน     ธันวาคม
GTM-01 RU DIRECT RUSSIA 5D3N MAY-JUN17  TG
ทัวร์รัสเซีย
GTM-01 RU DIRECT RUSSIA 5D3N MAY-JUN17 TG
Direct Russia ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส
พิเศษ!! ล่องเรือตัดน้ำแข็ง ชมละครสัตว์สุดตื่นตาตื่นใจ
เดินทาง พฤษภาคม-มิถุนายน 60
โดยสายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเพียง 39,900.-
ราคาเริ่มต้น 39,900
DOWNLOND >>
พฤษภาคม 03 - 07 พ.ค. 60, 08 - 12 พ.ค. 60, 10 - 14 พ.ค. 60, 15 - 19 พ.ค. 60, 17 - 21 พ.ค. 60, 22 - 26 พ.ค. 60, 24 - 28 พ.ค. 60, 29 พ.ค. - 02 มิ.ย. 60, 31 พ.ค. - 04 มิ.ย. 60,
มิถุนายน 05 - 09 มิ.ย. 60, 07 - 11 มิ.ย. 60, 12 - 16 มิ.ย. 60, 14 - 18 มิ.ย. 60, 19 - 23 มิ.ย. 60, 21 - 25 มิ.ย. 60, 26 - 30 มิ.ย. 60, 28 มิ.ย. - 02 ก.ค. 60,
GTM-01 SHANGHAI WONDERLAND JUN-OCT BY XJ
ทัวร์เซี่ยงไฮ้
GTM-01 SHANGHAI WONDERLAND JUN-OCT BY XJ
เที่ยวเซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ชมวิวSky walk 5วัน3คืน 
เดินทาง  มิถุนายน-ตุลาคม 60
เริ่มต้นเพียงท่านละ 12,999 บาท
ราคาเริ่มต้น 12,999
DOWNLOND >>
มิถุนายน 10 - 14 มิ.ย. 60, 17 - 21 มิ.ย. 60, 24 - 28 มิ.ย. 60,
กรกฎาคม 07 - 11 ก.ค. 60,
สิงหาคม 11 - 15 ส.ค. 60,
กันยายน 08 - 12 ก.ย. 60, 22 - 26 ก.ย. 60,
ตุลาคม 13 - 17 ต.ค. 60, 18 - 22 ต.ค. 60, 19 - 23 ต.ค. 60, 20 - 24 ต.ค. 60, 27 - 31 ต.ค. 60,
GTM-01 EXCITED IN SINGAPORE JAN-MAR17 3D2N 3K
ทัวร์สิงคโปร์
GTM-01 EXCITED IN SINGAPORE JAN-MAR17 3D2N 3K
จองด่วน! ทัวร์สิงคโปร์ ไฟลท์สวย ไปเช้า-กลับดึก พักหรู 4 ดาวย่านออชาร์ด
เดินทาง มิถุนายน - ตุลาคม 2560
ราคาเริ่มต้น 11,900.-
โดยสายการบิน Jet Star Airways
ราคาเริ่มต้น 12,900
DOWNLOND >>
มิถุนายน 16 - 18 มิ.ย. 60, 23 - 25 มิ.ย. 60,
กรกฎาคม 07 - 09 ก.ค. 60, 08 - 10 ก.ค. 60, 21 - 23 ก.ค. 60, 28 - 30 ก.ค. 60,
สิงหาคม 11 - 13 ส.ค. 60, 18 - 20 ส.ค. 60, 25 - 27 ส.ค. 60,
กันยายน 08 - 10 ก.ย. 60, 22 - 24 ก.ย. 60, 29 ก.ย. - 01 ต.ค. 60,
ตุลาคม 06 - 08 ต.ค. 60, 13 - 15 ต.ค. 60, 20 - 22 ต.ค. 60, 21 - 23 ต.ค. 60, 27 - 29 ต.ค. 60,
GTM-01 (CSX02) THE CHARMING OF ZHANG JIA JIE JUN-DEC BY FD
ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย
GTM-01 (CSX02) THE CHARMING OF ZHANG JIA JIE JUN-DEC BY FD
เที่ยวฉางซา จางเจียเจี้ย ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง 6วัน5คืน 
เดินทาง มิถุนายน - ธันวาคม 2560
เริ่มต้นเพียง 18,888 บาท
ราคาเริ่มต้น 18,888
DOWNLOND >>
มิถุนายน 03 - 08 มิ.ย. 60, 24 - 29 มิ.ย. 60,
กรกฎาคม 01 - 06 ก.ค. 60, 05 - 10 ก.ค. 60, 08 - 13 ก.ค. 60, 15 - 20 ก.ค. 60,
สิงหาคม 09 - 14 ส.ค. 60, 10 - 15 ส.ค. 60, 11 - 16 ส.ค. 60, 12 - 17 ส.ค. 60, 26 - 31 ส.ค. 60,
กันยายน 02 - 07 ก.ย. 60, 09 - 14 ก.ย. 60, 16 - 21 ก.ย. 60, 23 - 28 ก.ย. 60, 30 ก.ย. - 05 ต.ค. 60,
ตุลาคม 14 - 19 ต.ค. 60, 17 - 22 ต.ค. 60, 20 - 25 ต.ค. 60, 28 ต.ค. - 02 พ.ย. 60,
พฤศจิกายน 04 - 09 พ.ย. 60, 11 - 16 พ.ย. 60, 18 - 23 พ.ย. 60, 25 - 30 พ.ย. 60,
ธันวาคม 01 - 06 ธ.ค. 60, 02 - 07 ธ.ค. 60, 08 - 13 ธ.ค. 60, 09 - 14 ธ.ค. 60, 16 - 21 ธ.ค. 60, 23 - 28 ธ.ค. 60, 27 ธ.ค. - 01 ม.ค. 61, 31 ธ.ค. - 05 ม.ค. 61,
GTM-18 Club Blossom ทัวร์ยุโรป เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส
ทัวร์เนเธอร์แลนด์
GTM-18 Club Blossom ทัวร์ยุโรป เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรป เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน 
โดยสายการบิน เอทิฮัด แอร์เวย์ (EY) 
เดินทาง 27 มี.ค.-3เม.ย. /10-17 เม.ย. /1-8 พ.ค. 2560
เริ่มต้น 79,900 บาท
ราคาเริ่มต้น 79,900
DOWNLOND >>
มีนาคม 27 มี.ค. - 03 เม.ย. 60,
เมษายน 10 - 17 เม.ย. 60,
พฤษภาคม 01 พ.ค. - 00 3,