ทัวร์ทั้งหมด
มกราคม     กุมภาพันธ์     มีนาคม     เมษายน     พฤษภาคม     มิถุนายน     กรกฎาคม     สิงหาคม     กันยายน     ตุลาคม     พฤศจิกายน     ธันวาคม
GTM-01 (CSX01) BREATH OF ZHANG JIA JIE 4D3N BY FD (JUL-DEC)
ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย
GTM-01 (CSX01) BREATH OF ZHANG JIA JIE 4D3N BY FD (JUL-DEC)
เที่ยวจางเจียเจี้ย ชมภาพเขียนสิบลี้ ขึ้นลิฟต์แก้ว 4วัน3คืน
เดินทาง กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
เริ่มต้นเพียง 12,888 บาท
ราคาเริ่มต้น 12,888
DOWNLOND >>
กรกฎาคม 06 - 09 ก.ค. 60, 14 - 17 ก.ค. 60,
สิงหาคม 11 - 14 ส.ค. 60,
กันยายน 07 - 10 ก.ย. 60, 15 - 18 ก.ย. 60,
ตุลาคม 13 - 16 ต.ค. 60, 22 - 25 ต.ค. 60, 27 - 30 ต.ค. 60,
พฤศจิกายน 03 - 06 พ.ย. 60, 10 - 13 พ.ย. 60, 17 - 20 พ.ย. 60, 24 - 27 พ.ย. 60,
ธันวาคม 02 - 05 ธ.ค. 60, 03 - 06 ธ.ค. 60, 08 - 11 ธ.ค. 60, 10 - 13 ธ.ค. 60, 15 - 18 ธ.ค. 60, 22 - 25 ธ.ค. 60, 28 - 30 ธ.ค. 60,
GTM-07 SDT-01 TAIWAN TIGER RERUN 4D 3N APR-JUL 17 BY IT
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-07 SDT-01 TAIWAN TIGER RERUN 4D 3N APR-JUL 17 BY IT
ทัวร์ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง-ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน (Tiger Air)
เดินทาง เม.ย.-ก.ค. 60
เริ่มต้น 17,555 บาท
ราคาเริ่มต้น 17,555
DOWNLOND >>
เมษายน 05 - 08 เม.ย. 60, 07 - 10 เม.ย. 60,
พฤษภาคม 19 - 22 พ.ค. 60, 26 - 29 พ.ค. 60,
มิถุนายน 08 - 11 มิ.ย. 60, 22 - 25 มิ.ย. 60,
กรกฎาคม 07 - 10 ก.ค. 60, 21 - 24 ก.ค. 60,
GTM-05 HOT PROMOTION SHANGHAI WUXI SKY WALK MAR-JUN BY XJ
ทัวร์เซี่ยงไฮ้
GTM-05 HOT PROMOTION SHANGHAI WUXI SKY WALK MAR-JUN BY XJ
  เที่ยวเซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี Sky Walk 5วัน3คืน 
เดินทาง มีนาคม - มิถุนายน 60
เริ่มต้นเพียงท่านละ 10,900 บาท  
ราคาเริ่มต้น 10,900
DOWNLOND >>
มีนาคม 02 - 06 มี.ค. 60, 08 - 12 มี.ค. 60, 09 - 13 มี.ค. 60, 15 - 19 มี.ค. 60, 16 - 20 มี.ค. 60, 22 - 26 มี.ค. 60, 23 - 27 มี.ค. 60, 29 มี.ค. - 02 เม.ย. 60, 30 มี.ค. - 03 เม.ย. 60,
เมษายน 06 - 10 เม.ย. 60, 12 - 16 เม.ย. 60, 14 - 18 เม.ย. 60, 19 - 23 เม.ย. 60, 20 - 24 เม.ย. 60, 22 - 26 เม.ย. 60, 26 - 30 เม.ย. 60, 27 เม.ย. - 01 พ.ค. 60, 28 เม.ย. - 02 พ.ค. 60,
พฤษภาคม 03 - 07 พ.ค. 60, 04 - 08 พ.ค. 60, 06 - 10 พ.ค. 60, 10 - 14 พ.ค. 60, 11 - 15 พ.ค. 60, 13 - 17 พ.ค. 60, 17 - 21 พ.ค. 60, 18 - 22 พ.ค. 60, 20 - 24 พ.ค. 60, 24 - 28 พ.ค. 60, 25 - 29 พ.ค. 60, 27 - 31 พ.ค. 60,
มิถุนายน 15 - 19 มิ.ย. 60, 22 - 26 มิ.ย. 60, 29 มิ.ย. - 03 ก.ค. 60,
GTM01 EK02_EU  WONDER OF EUROPE 8D 5N  DEC16-JUN17 BY EK
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
GTM01 EK02_EU WONDER OF EUROPE 8D 5N DEC16-JUN17 BY EK
ทัวร์ยุโรป สุดคุ้ม !!!
พิเศษ ชมเส้นทางประวัติศาสตร์นาซี + ชิมขาหมูเยอรมัน 
โปแลนด์ - เช็ก - เยอรมัน 
เมืองเก่าวอร์ซอว์ - ค่ายนาซีเอาส์ชวิทช์
ปราสาทปราก - เมืองเก่าเดรสเดน
เชสกี้ ครุมลอฟ - กำแพงเบอร์ลิน
พระราชวังชองส์ซูชี - มาเรียนพลาซ 
---------------------------------------
เที่ยว 3 ประเทศ 8 วัน 5 คืน
เดินทาง ธันวาคม 59 - มิถุนายน 60
สายการบิน Emirates Airlines
ราคาเพียง 49,900.- ( ราคานี้ไม่รวม วีซ่า )
ราคาเริ่มต้น 49,900
DOWNLOND >>
GTM-01 FUKUOKA NAGASAKI MAR-JUL17 5D3N TG
ทัวร์ฟุกุโอกะ
GTM-01 FUKUOKA NAGASAKI MAR-JUL17 5D3N TG
ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ นางาซากิ นมัสการขอพรจากเทพเจ้าแห่งความรู้ ณ ศาลเจ้าดาไซฟุ
บ่อน้ำแร่นรกจิโกกุเมกุริ เยือนหมู่บ้านยูฟูอิน พิเศษ! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
เดินทาง มีนาคม-กรกฎาคม 2560
โดยสายการบิน Thai Airways
ราคาเริ่มต้น 39,900.-
ราคาเริ่มต้น 39,900
DOWNLOND >>
มีนาคม 03 - 07 มี.ค. 60, 17 - 21 มี.ค. 60,
เมษายน 21 - 25 เม.ย. 60,
พฤษภาคม 12 - 16 พ.ค. 60,
กรกฎาคม 06 - 10 ก.ค. 60, 26 - 30 ก.ค. 60,