ทัวร์ทั้งหมด
มกราคม     กุมภาพันธ์     มีนาคม     เมษายน     พฤษภาคม     มิถุนายน     กรกฎาคม     สิงหาคม     กันยายน     ตุลาคม     พฤศจิกายน     ธันวาคม
GTM-10 XW-T16 TAIWAN BEST SELL 5D3N JUN-SEP 17 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-10 XW-T16 TAIWAN BEST SELL 5D3N JUN-SEP 17 BY XW
เที่ยวไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน
เดินทาง มิถุนายน-กันยายน  60
เริ่มต้น 16,988 บาท
โดยสายการบิน Nok Scoot
ราคาเริ่มต้น 16,988
DOWNLOND >>
มิถุนายน 02 - 06 มิ.ย. 60, 16 - 20 มิ.ย. 60, 23 - 27 มิ.ย. 60, 30 มิ.ย. - 04 ก.ค. 60,
กรกฎาคม 07 - 11 ก.ค. 60, 09 - 13 ก.ค. 60, 21 - 25 ก.ค. 60,
สิงหาคม 04 - 08 ส.ค. 60, 11 - 15 ส.ค. 60, 25 - 29 ส.ค. 60,
กันยายน 01 - 05 ก.ย. 60, 08 - 12 ก.ย. 60,
GTM-16 LAO VIENTIANE VANGVIENG LUANGPRABANG NOV-AUG 17 BY FD
ทัวร์ลาว
GTM-16 LAO VIENTIANE VANGVIENG LUANGPRABANG NOV-AUG 17 BY FD
เที่ยวลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3วัน2คืน
เดินทาง พ.ย.59-ส.ค.60
โดยสายการบิน Air Asia
เริ่มต้น 12,900 บาท
ราคาเริ่มต้น 12,900
DOWNLOND >>
พฤศจิกายน 05 - 07 พ.ย. 59, 12 - 14 พ.ย. 59,
ธันวาคม 17 - 19 ธ.ค. 59, 24 - 26 ธ.ค. 59, 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 60, 31 ธ.ค. - 02 ม.ค. 60,
มกราคม 14 - 16 ม.ค. 60,
กุมภาพันธ์ 04 - 06 ก.พ. 60, 19 - 21 ก.พ. 60,
มีนาคม 04 - 06 มี.ค. 60, 11 - 13 มี.ค. 60,
เมษายน 08 - 10 เม.ย. 60, 22 - 24 เม.ย. 60, 29 เม.ย. - 01 พ.ค. 60,
พฤษภาคม 13 - 15 พ.ค. 60,
มิถุนายน 03 - 05 มิ.ย. 60, 24 - 26 มิ.ย. 60,
กรกฎาคม 01 - 03 ก.ค. 60,
สิงหาคม 05 - 07 ส.ค. 60, 12 - 14 ส.ค. 60,
GTM-05 CHONGQING WULONG 4D3N DEC-MAR BY FD
ทัวร์ฉงชิ่ง
GTM-05 CHONGQING WULONG 4D3N DEC-MAR BY FD
เที่ยวฉงชิ่ง อู่หลง หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ 4วัน3คืน
เดินทาง ธันวาคม 59  - มีนาคม 60
เริ่มต้นเพียง 18,900 บาท
ราคาเริ่มต้น 18,900
DOWNLOND >>
ธันวาคม 22 - 25 ธ.ค. 59, 24 - 27 ธ.ค. 59, 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 60, 31 ธ.ค. - 03 ม.ค. 60,
มกราคม 12 - 15 ม.ค. 60, 20 - 23 ม.ค. 60,
กุมภาพันธ์ 09 - 12 ก.พ. 60, 11 ก.พ. - 14 พ.ย. 60, 23 - 26 ก.พ. 60,
มีนาคม 09 - 12 มี.ค. 60, 16 - 19 มี.ค. 60, 23 - 26 มี.ค. 60, 26 - 28 มี.ค. 60,
GTM-10 TZ93 SUPER GOLDEN ROUTE MAR-JUN17 5D4N TZ
ทัวร์โอซาก้า
GTM-10 TZ93 SUPER GOLDEN ROUTE MAR-JUN17 5D4N TZ
เที่ยวโอซาก้า โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต โตเกียว
หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ซุ้มประตูแดงศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ วัดทองคินคาคุจิ  ช็อปปิ้งชินไซบาชิ 
เดินทาง มีนาคม-มิถุนายน 2560 (5 วัน 4 คืน)
โดยสายการบิน  Scoot Airline
ราคาเริ่มต้น 31,900.-
ราคาเริ่มต้น 32,900
DOWNLOND >>
มีนาคม 24 - 31 มี.ค. 60, 31 มี.ค. - 04 เม.ย. 60,
เมษายน 07 - 11 เม.ย. 60, 14 - 18 เม.ย. 60, 21 - 25 เม.ย. 60, 28 เม.ย. - 02 พ.ค. 60,
พฤษภาคม 05 - 09 พ.ค. 60, 12 - 16 พ.ค. 60, 19 - 23 พ.ค. 60, 26 - 30 พ.ค. 60,
มิถุนายน 02 - 06 มิ.ย. 60, 09 - 13 มิ.ย. 60, 16 - 20 มิ.ย. 60, 23 - 27 มิ.ย. 60, 30 มิ.ย. - 04 ก.ค. 60,
GTM-05 XI AN LUOYANG YUNTAISHAN 5D4N JAN-MAR BY FD
ทัวร์ซีอาน
GTM-05 XI AN LUOYANG YUNTAISHAN 5D4N JAN-MAR BY FD
เที่ยวซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน 5วัน4คืน
เดินทาง มกราคม - มีนาคม 60
ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท
โดยสายการบิน Air Asia
ราคาเริ่มต้น 29,900
DOWNLOND >>
ธันวาคม 31 ธ.ค. - 04 ม.ค. 60,
มกราคม 13 - 17 ม.ค. 60,
กุมภาพันธ์ 11 - 15 ก.พ. 60, 24 - 28 ก.พ. 60,
มีนาคม 10 - 14 มี.ค. 60, 17 - 22 มี.ค. 60,