ทัวร์ทั้งหมด
มกราคม     กุมภาพันธ์     มีนาคม     เมษายน     พฤษภาคม     มิถุนายน     กรกฎาคม     สิงหาคม     กันยายน     ตุลาคม     พฤศจิกายน     ธันวาคม
GTM-26 HKG HX03 สงกรานต์ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ โอเชี่ยนปาร์ค 5D3N APR 18 HX03
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์
GTM-26 HKG HX03 สงกรานต์ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ โอเชี่ยนปาร์ค 5D3N APR 18 HX03
ทัวร์เอเชีย  GTM-26 HKG HX03 สงกรานต์ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ โอเชี่ยนปาร์ค 5D3N APR 18 HX03
เดินทาง  เม.ย. 61
ราคา 24,900.-บาท
โดยสายการบิน  Hongkong Airlines
ราคาเริ่มต้น 24,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 14 - 18 เม.ย. 61,
GTM-01 IST03 TURKEY CHECKED 8วัน 5คืน 28APR - 5MAY 18 BY QR
ทัวร์ตรุกี
GTM-01 IST03 TURKEY CHECKED 8วัน 5คืน 28APR - 5MAY 18 BY QR
ทัวร์ตุรกี 8วัน 5คืน
พักหรู 5 ดาว นอนโรงแรมถ้ำ 1 คืน
เดินทาง 28 เม.ย.- 5 พ.ค. 61
บินด้วยสายการบิน กาต้าร์ แอร์ไลน์
ราคาเริ่มต้น 32,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 28 เม.ย. - 05 พ.ค. 61,
GTM-26 HKG CX10 สงกรานต์ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซิ้นเจิ้น จูไห้ มาเก๊า 4D3N APR-MAY 18 CX
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์
GTM-26 HKG CX10 สงกรานต์ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซิ้นเจิ้น จูไห้ มาเก๊า 4D3N APR-MAY 18 CX
GTM-26 HKG CX10 สงกรานต์ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซิ้นเจิ้น จูไห้ มาเก๊า 4D3N APR-MAY 18 CX
เดินทาง  เม.ย. - พ.ค. 61
ราคา 18,999.-บาท
โดยสายการบิน  Cathay Pacific
ราคาเริ่มต้น 18,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 14 - 17 เม.ย. 61,
พฤษภาคม 26 - 29 พ.ค. 61,
GTM-01 Zhangjiajie Spring Fever 4D3N MAR - JUN18 By WE
ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย
GTM-01 Zhangjiajie Spring Fever 4D3N MAR - JUN18 By WE
จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว นุ่งกระเช้าชมวิว เขาเทียนเหมินซาน
เดินทาง เดือนมีนาคม - มิถุนายน 2561
เริ่มต้นเพียง 11,777.-
โดยสายการบิน Thai Smile (WE)
ราคาเริ่มต้น 11,777
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มีนาคม 15 - 18 มี.ค. 61, 16 - 19 มี.ค. 61, 22 - 25 มี.ค. 61, 23 - 26 มี.ค. 61, 29 มี.ค. - 01 เม.ย. 61, 30 มี.ค. - 02 เม.ย. 61,
เมษายน 06 - 09 เม.ย. 61, 08 เม.ย. - 01 พ.ค. 61, 12 - 15 เม.ย. 61, 13 - 16 เม.ย. 61, 26 - 29 เม.ย. 61, 27 - 30 เม.ย. 61, 28 เม.ย. - 01 พ.ค. 61,
พฤษภาคม 04 - 07 พ.ค. 61, 05 - 08 พ.ค. 61, 11 - 14 พ.ค. 61, 25 - 28 พ.ค. 61, 26 - 29 พ.ค. 61, 31 พ.ค. - 03 มิ.ย. 61,
มิถุนายน 01 - 04 มิ.ย. 61, 07 - 10 มิ.ย. 61, 14 - 17 มิ.ย. 61, 22 - 25 มิ.ย. 61,
GTM-26 HX02 สงกรานต์ ฮ่องกง ไหว้พระ 5 วัด เสริมมงคล 3D2N APR 18 HK
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง
GTM-26 HX02 สงกรานต์ ฮ่องกง ไหว้พระ 5 วัด เสริมมงคล 3D2N APR 18 HK
ทัวร์เอเชีย  GTM-26 HX02 สงกรานต์ ฮ่องกง ไหว้พระ 5 วัด เสริมมงคล 3D2N APR 18 HK
เดินทาง  เม.ย. 61
ราคา 13,999.-บาท
โดยสายการบิน  Hongkong Airlines
ราคาเริ่มต้น 13,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 05 - 08 เม.ย. 61, 20 - 29 เม.ย. 61, 28 เม.ย. - 01 พ.ค. 61,
GTM-26 GT-MFM FD10 มาเก๊า ฮ่องกง ลันตา พีคแทรม 4D3N APR 18 FD
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง
GTM-26 GT-MFM FD10 มาเก๊า ฮ่องกง ลันตา พีคแทรม 4D3N APR 18 FD

ทัวร์เอเชีย  GTM-26 GT-MFM FD10 มาเก๊า ฮ่องกง ลันตา พีคแทรม 4D3N APR 18 FD
เดินทาง ม.ค. - เม.ย. 61
ราคา 28,999.-บาท
โดยสายการบิน  Air Asia

ราคาเริ่มต้น 28,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 13 - 16 เม.ย. 61,
GTM-26 FUK สบาย YAMAGUCHI HIROSHIMA SAKURA 7D5N MAR 18 TG
ทัวร์โอซาก้า
GTM-26 FUK สบาย YAMAGUCHI HIROSHIMA SAKURA 7D5N MAR 18 TG
ทัวร์เอเชีย GTM-26 FUK สบาย YAMAGUCHI HIROSHIMA SAKURA 7D5N MAR 18 TG
เดินทาง มี.ค. 61
ราคา 55,991.-บาท
โดยสายการบิน  Thai Airways
ราคาเริ่มต้น 55,991
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มีนาคม 25 - 31 มี.ค. 61,
GTM-17 KS1803R.1_SONGKRAN IN BUSAN 5D3N_ZE
ทัวร์ปูซาน
GTM-17 KS1803R.1_SONGKRAN IN BUSAN 5D3N_ZE
ทัวร์เกาหลี SONGKRAN IN BUSAN 5วัน3คืน
เดินทาง ช่วงเทศกาลสงกรานต์
11-15 เม.ย.61 / ราคา 26,990.-
 12-16 เม.ย.61 / ราคา 26,990.-
13-17 เม.ย.61 / ราคา 24,990.-
โดยสายการบิน EASTAR JET
ราคาเริ่มต้น 24,990
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 11 - 15 เม.ย. 61, 12 - 16 เม.ย. 61, 13 - 17 เม.ย. 61,
GTM-26 HKG EK02 VIP HONGKONG 3D2N JAN-APR 18 EK
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง
GTM-26 HKG EK02 VIP HONGKONG 3D2N JAN-APR 18 EK
ทัวร์เอเชีย  GTM-26 HKG EK02 VIP HONGKONG 3D2N JAN-APR 18 EK
เดินทาง ม.ค. - เม.ย. 61
ราคา 22,999.-บาท
โดยสายการบิน  Emirates Airlines
ราคาเริ่มต้น 22,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มีนาคม 16 - 18 มี.ค. 61, 31 มี.ค. - 02 เม.ย. 61,
เมษายน 06 - 08 เม.ย. 61, 13 - 15 เม.ย. 61, 28 - 30 เม.ย. 61,
GTM-26 สบาย สงกรานต์ tokyo 6D4N APR 18 XJ
ทัวร์โตเกียว
GTM-26 สบาย สงกรานต์ tokyo 6D4N APR 18 XJ
ทัวร์เอเชีย GTM-26 สบาย สงกรานต์ tokyo 6D4N APR 18 XJ
เดินทาง เม.ย. 61
ราคา 33,991.-บาท
โดยสายการบิน  Air Asia
ราคาเริ่มต้น 33,991
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 12 - 17 เม.ย. 61, 13 - 18 เม.ย. 61,
GTM-08 FUKUOKA ซุปตาร์ ฟินนาเล่ 6D4N APR 18 TG
ทัวร์ฟุกุโอกะ(คิวชู)
GTM-08 FUKUOKA ซุปตาร์ ฟินนาเล่ 6D4N APR 18 TG
ทัวร์เอเชีย  GTM-08 FUKUOKA ซุปตาร์ ฟินนาเล่ 6D4N APR 18 TG
เดินทาง เม.ย. 61
ราคา 53,888.-บาท
โดยสายการบิน  Thai Airways
ราคาเริ่มต้น 53,888
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 09 - 14 เม.ย. 61,
GTM-10 FD97 ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์  4D3N JUN-DEC18 FD
ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
GTM-10 FD97 ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์ 4D3N JUN-DEC18 FD

ทัวร์เอเชีย  GTM-10 FD97 ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์  4D3N JUN-DEC18 FD
เดินทาง เม.ย. - มิ.ย.  61
ราคา 13,888.-บาท
โดยสายการบิน  Air Asia
ราคาเริ่มต้น 13,888
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มิถุนายน 28 มิ.ย. - 12 ก.ค. 61,
กรกฎาคม 12 - 15 ก.ค. 61, 26 - 29 ก.ค. 61,
สิงหาคม 09 - 12 ส.ค. 61, 23 - 26 ส.ค. 61,
กันยายน 06 - 09 ก.ย. 61, 27 - 30 ก.ย. 61,
ตุลาคม 11 - 14 ต.ค. 61, 18 - 21 ต.ค. 61, 25 - 28 ต.ค. 61,
พฤศจิกายน 15 - 18 พ.ย. 61,
ธันวาคม 13 - 16 ธ.ค. 61,
GTM-19 TURKEY CHILL CHILL 8D5N MAY - AUG 18 BY TK
ทัวร์ตรุกี
GTM-19 TURKEY CHILL CHILL 8D5N MAY - AUG 18 BY TK
ทัวร์ตุรกี Turkey Chill Chill
เดินทาง พฤษภาคม - สิงหาคม
ราคาเริ่มต้น 31,777.-
โดยสายการบิน Turkish Airlines(TK)
ราคาเริ่มต้น 31,777
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
พฤษภาคม 10 - 17 พ.ค. 61, 24 - 31 พ.ค. 61,
มิถุนายน 06 - 13 มิ.ย. 61, 20 - 27 มิ.ย. 61,
กรกฎาคม 08 ก.ค. - 14 ส.ค. 61, 11 - 18 ก.ค. 61, 25 ก.ค. - 01 ส.ค. 61,
GTM-17 KS1804_TULIP AND SAKURA IN SEOUL 5D3N_ZE
ทัวร์โซล บิน LOW COST
GTM-17 KS1804_TULIP AND SAKURA IN SEOUL 5D3N_ZE
ทัวร์เกาหลี TULIP AND SAKURA IN SEOUL 5D3N_ZE
เดินทาง 4-8,10-14,14-18 เม.ย 61
ราคา 19,990.-บาท
โดยสายการบิน EASTAR JET 
ราคาเริ่มต้น 19,990
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 04 - 08 เม.ย. 61, 10 - 14 เม.ย. 61, 14 - 18 เม.ย. 61,
GTM-26 ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๋า 4D3N APR 18 EK
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า
GTM-26 ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๋า 4D3N APR 18 EK
ทัวร์เอเชีย GTM-26 ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๋า 4D3N APR 18 EK
เดินทาง เม.ย. 61
ราคา 13,999.-บาท
โดยสายการบิน  Emirates airlines
ราคาเริ่มต้น 13,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 05 - 08 เม.ย. 61, 26 - 29 เม.ย. 61, 28 เม.ย. - 01 พ.ค. 61,
GTM-17 KS1805_SONGKRAN IN SEOUL JEONJU 5D3N_ZE
ทัวร์เชจู
GTM-17 KS1805_SONGKRAN IN SEOUL JEONJU 5D3N_ZE
ทัวร์เกาหลี SONGKRAN IN SEOUL JEONJU 5วัน3คืน
เดินทาง ช่วงหยุดยาวสงกรานต์ 61
ราคา 24,990.-บาท
โดยสายการบิน EASTAR JET 
ราคาเริ่มต้น 24,990
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 11 - 15 เม.ย. 61, 12 - 16 เม.ย. 61, 13 - 17 เม.ย. 61,
GTM-33 JJP37 HOKKAIDO SAHORO SKI 6D4N MAR-APR18 By HB
ทัวร์ฮอกไกโด
GTM-33 JJP37 HOKKAIDO SAHORO SKI 6D4N MAR-APR18 By HB
ฮอกไกโด พักหรู 4 ดาวที่ Club Med Sahoro อิสระในเมืองซัปโปโรเต็มวัน
เดินทาง มีนาคม - เมษายน 2561
ราคาเริ่มต้น 39,999.-
โดยสายการบิน asia atlantic (HB)
ราคาเริ่มต้น 39,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มีนาคม 21 - 26 มี.ค. 61, 22 - 27 มี.ค. 61, 28 มี.ค. - 02 เม.ย. 61, 29 มี.ค. - 03 เม.ย. 61,
เมษายน 04 - 09 เม.ย. 61, 05 - 10 เม.ย. 61,
GTM-26 GT-HKG FD08 ฮ่องกง มาเก๊า เซินเจิ้น 12-15 , 13-16 เม.ย.61 4วัน 3คืน By FD
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น มาเก๊า
GTM-26 GT-HKG FD08 ฮ่องกง มาเก๊า เซินเจิ้น 12-15 , 13-16 เม.ย.61 4วัน 3คืน By FD
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า เซินเจิ้น
ิิออกเดินทาง 12-15 , 13-16 เม.ย. 61
บินด้วยสายการบิน แอร์เอเชีย
ราคาเริ่มต้น 20,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 12 - 15 เม.ย. 61, 13 - 16 เม.ย. 61,
GTM-09 มาเก๊า ฮ่องกง ชี้ลายแทง ขอพรตรงจุด ได้ผลตรงใจ 3D2N APR-JUN 18 NX
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง
GTM-09 มาเก๊า ฮ่องกง ชี้ลายแทง ขอพรตรงจุด ได้ผลตรงใจ 3D2N APR-JUN 18 NX
ทัวร์เอเชีย GTM-09 มาเก๊า ฮ่องกง ชี้ลายแทง ขอพรตรงจุด ได้ผลตรงใจ 3D2N APR-JUN 18 NX
เดินทาง เม.ย. - มิ.ย.  61
ราคา 12,899.-บาท
โดยสายการบิน  Air Macau
ราคาเริ่มต้น 13,899
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 05 - 07 เม.ย. 61, 07 - 09 เม.ย. 61, 19 - 21 เม.ย. 61, 21 - 23 เม.ย. 61, 28 - 30 เม.ย. 61,
พฤษภาคม 05 - 07 พ.ค. 61, 10 - 12 พ.ค. 61, 12 - 14 พ.ค. 61, 17 - 19 พ.ค. 61, 19 - 21 พ.ค. 61, 24 - 26 พ.ค. 61, 26 - 28 พ.ค. 61, 31 พ.ค. - 02 มิ.ย. 61,
มิถุนายน 02 - 04 มิ.ย. 61, 07 - 09 มิ.ย. 61, 09 - 11 มิ.ย. 61, 14 - 16 มิ.ย. 61, 16 - 18 มิ.ย. 61, 21 - 23 มิ.ย. 61, 23 - 25 มิ.ย. 61, 28 - 30 มิ.ย. 61, 30 มิ.ย. - 02 ก.ค. 61,
GTM-08 TG39 Tokyo Fuji ซุปตาร์ สงกรานต์ 6D3N 12-17 APR 18
ทัวร์โตเกียว
GTM-08 TG39 Tokyo Fuji ซุปตาร์ สงกรานต์ 6D3N 12-17 APR 18
ทัวร์ญี่ปุ่น Tokyo Fuji ซุปตาร์ สงกรานต์ 6วัน3คืน
เดินทาง 12-17 เมษายน 2561
ราคา 55,888.-บาท
โดยสายการบิน Thai Airways
ราคาเริ่มต้น 55,888
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 12 - 17 เม.ย. 61,