ทัวร์ทั้งหมด
มกราคม     กุมภาพันธ์     มีนาคม     เมษายน     พฤษภาคม     มิถุนายน     กรกฎาคม     สิงหาคม     กันยายน     ตุลาคม     พฤศจิกายน     ธันวาคม
GTM-19 TAIWAN SUPER SAVE 5D3N MAY-OCT 17 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-19 TAIWAN SUPER SAVE 5D3N MAY-OCT 17 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 3คืน
เดินทาง พฤษภาคม-ตุลาคม 60
เริ่มต้น 16,900 บาท
โดยสายการบิน Nok Scoot
ราคาเริ่มต้น 16,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
พฤษภาคม 03 - 07 พ.ค. 60, 06 - 10 พ.ค. 60, 20 - 24 พ.ค. 60,
มิถุนายน 07 - 11 มิ.ย. 60, 21 - 25 มิ.ย. 60,
กรกฎาคม 05 - 09 ก.ค. 60, 08 - 12 ก.ค. 60, 19 - 23 ก.ค. 60,
สิงหาคม 02 - 06 ส.ค. 60, 09 - 13 ส.ค. 60, 19 - 23 ส.ค. 60,
กันยายน 06 - 10 ก.ย. 60, 09 - 13 ก.ย. 60, 20 - 24 ก.ย. 60,
ตุลาคม 04 - 08 ต.ค. 60, 14 - 18 ต.ค. 60, 18 - 22 ต.ค. 60,
GTM-10 TZ15 THE LOST KANSAI OSAKA KYOTO KOBE AMANOASHIDATE JUN-OCT17 4D3N TZ
ทัวร์โอซาก้า
GTM-10 TZ15 THE LOST KANSAI OSAKA KYOTO KOBE AMANOASHIDATE JUN-OCT17 4D3N TZ
เที่ยวญี่ปุ่น คันไซ โอซาก้า เกียวโต โกเบ อามาโนะฮาชิดาเตะ อิเนะ 4วัน3คืน
เดินทาง มิถุนายน-ตุลาคม 60
ราคาเริ่มต้น 19,999.-
โดยสายการบิน Scoot
ราคาเริ่มต้น 19,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มิถุนายน 25 - 28 มิ.ย. 60,
กรกฎาคม 02 - 05 ก.ค. 60, 09 - 12 ก.ค. 60, 16 - 19 ก.ค. 60, 23 - 26 ก.ค. 60, 30 ก.ค. - 02 ส.ค. 60,
สิงหาคม 06 - 09 ส.ค. 60, 13 - 16 ส.ค. 60, 20 - 23 ส.ค. 60, 27 - 30 ส.ค. 60,
กันยายน 03 - 06 ก.ย. 60, 10 - 13 ก.ย. 60, 17 - 20 ก.ย. 60, 24 - 27 ก.ย. 60,
ตุลาคม 01 - 04 ต.ค. 60, 08 - 11 ต.ค. 60, 15 - 18 ต.ค. 60, 22 - 25 ต.ค. 60,
GTM-01 (PEK02) PERFECTION OF BEIJING 5D3N
ทัวร์ปักกิ่ง
GTM-01 (PEK02) PERFECTION OF BEIJING 5D3N
เที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังฤดูร้อน 5วัน3คืน 
เดินทาง ตุลาคม - พฤศจิกายน 60
เริ่มต้น 14,777 บาท
ราคาเริ่มต้น 14,777
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ตุลาคม 18 - 22 ต.ค. 60,
พฤศจิกายน 02 - 06 พ.ย. 60, 08 - 12 พ.ย. 60, 10 - 14 พ.ย. 60, 16 - 20 พ.ย. 60, 22 - 26 พ.ย. 60,
GTM-10 Kawaii Summer Tokyo Fuji 5D3N MAY-SEP by TR
ทัวร์โตเกียว
GTM-10 Kawaii Summer Tokyo Fuji 5D3N MAY-SEP by TR
ทัวร์ญี่ปุ่น Kawaii Summer Tokyo Fuji
เดินทาง พฤษภาคม-กันยายน 2560 (5 วัน 3 คืน
โดยสายการบิน Scoot Airlines
ราคาเริ่มต้น 21,900.-
ราคาเริ่มต้น 21,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
พฤษภาคม 28 พ.ค. - 01 มิ.ย. 60, 31 พ.ค. - 04 มิ.ย. 60,
มิถุนายน 03 - 07 มิ.ย. 60, 06 - 10 มิ.ย. 60, 09 - 13 มิ.ย. 60, 15 - 19 มิ.ย. 60, 21 - 25 มิ.ย. 60, 30 มิ.ย. - 04 ก.ค. 60,
กรกฎาคม 06 - 10 ก.ค. 60, 12 - 16 ก.ค. 60, 21 - 25 ก.ค. 60, 27 - 31 ก.ค. 60,
สิงหาคม 02 - 06 ส.ค. 60, 08 - 12 ส.ค. 60, 11 - 15 ส.ค. 60, 17 - 21 ส.ค. 60, 23 - 27 ส.ค. 60,
กันยายน 01 - 05 ก.ย. 60, 07 - 11 ก.ย. 60, 13 - 17 ก.ย. 60, 19 - 23 ก.ย. 60, 22 - 26 ก.ย. 60, 28 ก.ย. - 02 ต.ค. 60,
GTM-05 Best of Turkey MAY-SEP2560 8D5N TK
ทัวร์ตรุกี
GTM-05 Best of Turkey MAY-SEP2560 8D5N TK
GTM-05 BEST OF TURKEY 8D5N บินตรงสู่ตุรกี
ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์แห่งอิสตันบูล อัญมณีแห่งโลก 2 ทวีป 
เดินทาง พฤษภาคม - ตุลาคม 2560
เริ่มต้น 37,900.-
เดินทางโดยสายกาารบิน TURKISH AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 37,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
พฤษภาคม 05 - 12 พ.ค. 60,
มิถุนายน 16 - 23 มิ.ย. 60,
สิงหาคม 25 ส.ค. - 01 ก.ย. 60,
กันยายน 15 - 22 ก.ย. 60, 29 ก.ย. - 06 ต.ค. 60,
GTM-25 ST9 TAIWAN ALISHAN อุ๊อิ๊ 4D3N MAY-JUL 17 BY TG
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-25 ST9 TAIWAN ALISHAN อุ๊อิ๊ 4D3N MAY-JUL 17 BY TG
เที่ยวไต้หวัน ไทเป ไทจง อาลีซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดเหวินอู่ 4วัน3คืน
เดินทาง พฤษภาคม-กรกฎาคม 60
ราคาเริ่มต้น 23,500.-
โดยสายการบิน Thai Airways
ราคาเริ่มต้น 23,500
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
พฤษภาคม 04 - 07 พ.ค. 60, 07 - 10 พ.ค. 60, 18 - 21 พ.ค. 60, 25 - 28 พ.ค. 60,
มิถุนายน 01 - 04 มิ.ย. 60,
กรกฎาคม 07 - 10 ก.ค. 60, 27 - 30 ก.ค. 60,
GTM-25 ST6 TAIWAN ทาโรโกะ โอ๊ะโอ๊ะ 5D3N APR-MAY 17 BY BR
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-25 ST6 TAIWAN ทาโรโกะ โอ๊ะโอ๊ะ 5D3N APR-MAY 17 BY BR
เที่ยวไต้หวัน อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เหย่หลิ่ว 5วัน3คืน
เดินทาง มีนาคม-พฤษภาคม 60
ราคาเริ่มต้น 23,555.-
โดยสายการบิน Eva Air
ราคาเริ่มต้น 23,555
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มีนาคม 07 - 11 มี.ค. 60,
เมษายน 19 - 23 เม.ย. 60,
พฤษภาคม 11 - 15 พ.ค. 60, 26 - 30 พ.ค. 60,
GTM-25 ST5.5 TAIWAN ALISHAN กรุ้งกริ้ง 4D3N APR-OCT 17 BY CI
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-25 ST5.5 TAIWAN ALISHAN กรุ้งกริ้ง 4D3N APR-OCT 17 BY CI
เที่ยวไต้หวัน ไทเป ไทจง อาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน3คืน
เดินทาง เมษายน-ตุลาคม 60
ราคาเริ่มต้น 26,900.-
โดยสายการบิน China Airlines
ราคาเริ่มต้น 26,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 20 - 23 เม.ย. 60, 28 เม.ย. - 01 พ.ค. 60,
พฤษภาคม 18 - 21 พ.ค. 60,
มิถุนายน 01 - 04 มิ.ย. 60, 22 - 25 มิ.ย. 60,
กรกฎาคม 08 - 11 ก.ค. 60, 13 - 16 ก.ค. 60, 20 - 23 ก.ค. 60, 27 - 30 ก.ค. 60,
สิงหาคม 03 - 06 ส.ค. 60, 10 - 13 ส.ค. 60, 17 - 20 ส.ค. 60, 24 - 27 ส.ค. 60, 31 ส.ค. - 03 ก.ย. 60,
กันยายน 07 - 10 ก.ย. 60, 14 - 17 ก.ย. 60, 21 - 24 ก.ย. 60, 28 ก.ย. - 01 ต.ค. 60,
ตุลาคม 12 - 15 ต.ค. 60, 20 - 23 ต.ค. 60,
GTM-07 SDT-12 TAIWAN CINGJING 5D4N APR-AUG 17 BY CI
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-07 SDT-12 TAIWAN CINGJING 5D4N APR-AUG 17 BY CI
เที่ยวไต้หวัน ไทเป ไทจง ฟาร์มชิงจิ้ง วัดเหวินอู่ 5วัน4คืน
เดินทาง เมษายน-สิงหาคม 60
ราคา 32,900.-
โดยสายการบิน China Airlines
ราคาเริ่มต้น 32,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 12 - 16 เม.ย. 60,
พฤษภาคม 03 - 07 พ.ค. 60, 17 - 21 พ.ค. 60, 24 - 28 พ.ค. 60,
มิถุนายน 07 - 11 มิ.ย. 60, 21 - 25 มิ.ย. 60,
กรกฎาคม 06 - 10 ก.ค. 60, 19 - 23 ก.ค. 60,
สิงหาคม 11 - 14 ส.ค. 60, 23 - 27 ส.ค. 60,
GTM 05 เที่ยวรัสเซีย City Breaks in Moscow Zagorsk 5 วัน 3 คืน
ทัวร์รัสเซีย
GTM 05 เที่ยวรัสเซีย City Breaks in Moscow Zagorsk 5 วัน 3 คืน
GTM 05 เที่ยวรัสเซีย City Breaks in Moscow Zagorsk 5 วัน 3 คืน 
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - ซากอส
สถานีรถไฟใต้ดิน - พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์มเมอร์รี่ แชมเบอร์  - จตุรัสแดง 
เดินทาง พฤษภาคม - มิถุนายน 2560
โดยสายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น  36,900 บาท
ราคาเริ่มต้น 36,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
พฤษภาคม 15 - 19 พ.ค. 60, 17 - 21 พ.ค. 60, 22 - 26 พ.ค. 60, 29 พ.ค. - 02 มิ.ย. 60, 31 พ.ค. - 04 มิ.ย. 60,
มิถุนายน 05 - 09 มิ.ย. 60, 07 - 11 มิ.ย. 60, 12 - 16 มิ.ย. 60, 14 - 18 มิ.ย. 60, 19 - 23 มิ.ย. 60, 21 - 25 มิ.ย. 60, 26 - 30 มิ.ย. 60, 28 มิ.ย. - 02 ก.ค. 60,
GTM-07 SDT-02 TIGER SAVE SAVE 4D 3N JUL-OCT 17 BY IT
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-07 SDT-02 TIGER SAVE SAVE 4D 3N JUL-OCT 17 BY IT
เที่ยวไต้หวัน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินอู่ 4วัน3คืน
เดินทาง กรกฎาคม-ตุลาคม 60
ราคาเริ่มต้น 15,888.-
โดยสายการบิน Tiger Air

ราคาเริ่มต้น 15,888
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กรกฎาคม 07 - 10 ก.ค. 60, 21 - 24 ก.ค. 60,
สิงหาคม 11 - 14 ส.ค. 60, 25 - 28 ส.ค. 60,
กันยายน 08 - 11 ก.ย. 60, 22 - 25 ก.ย. 60, 28 ก.ย. - 01 ต.ค. 60,
ตุลาคม 13 - 16 ต.ค. 60, 21 - 24 ต.ค. 60,
GTM-05 หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก 3D2N APR - JUN 17 PG
ทัวร์ลาว
GTM-05 หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก 3D2N APR - JUN 17 PG
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง 3วัน2คืน
น้ำตกตาดกวางสี วัดเชียงทอง ตักบาตรข้าวเหนียว
เดินทาง กรกฎาคม - ตุลาคม 2560
โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS
ราคาเพียง 13,900.-
ราคาเริ่มต้น 13,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กรกฎาคม 01 - 03 ก.ค. 60, 08 - 10 ก.ค. 60, 09 - 11 ก.ค. 60, 14 - 16 ก.ค. 60, 15 - 17 ก.ค. 60, 21 - 23 ก.ค. 60, 28 - 30 ก.ค. 60, 29 - 31 ก.ค. 60,
สิงหาคม 04 - 06 ส.ค. 60, 05 - 07 ส.ค. 60, 11 - 13 ส.ค. 60, 12 - 14 ส.ค. 60, 18 - 20 ส.ค. 60, 19 - 21 ส.ค. 60, 25 - 27 ส.ค. 60, 26 - 28 ส.ค. 60,
กันยายน 01 - 03 ก.ย. 60, 02 - 04 ก.ย. 60, 08 - 10 ก.ย. 60, 09 - 11 ก.ย. 60, 15 - 17 ก.ย. 60, 16 - 18 ก.ย. 60, 22 - 24 ก.ย. 60, 29 ก.ย. - 01 ต.ค. 60, 30 ก.ย. - 02 ต.ค. 60,
GTM-01  AMAZING IN TAIWAN 4D3N BY TG (SEP-DEC 2017)
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-01 AMAZING IN TAIWAN 4D3N BY TG (SEP-DEC 2017)
เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณ ชมวิวทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน
เดินทาง กันยายน-ธันวาคม 2560
ราคาเริ่มต้น 21,900 บาท
โดยสายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 21,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กันยายน 07 - 10 ก.ย. 60, 14 - 17 ก.ย. 60, 22 - 25 ก.ย. 60,
ตุลาคม 20 - 23 ต.ค. 60, 28 - 31 ต.ค. 60,
พฤศจิกายน 04 - 07 พ.ย. 60, 11 - 14 พ.ย. 60, 18 - 21 พ.ย. 60, 25 - 28 พ.ย. 60, 30 พ.ย. - 03 ธ.ค. 60,
ธันวาคม 07 - 10 ธ.ค. 60, 16 - 19 ธ.ค. 60, 21 - 24 ธ.ค. 60, 23 - 26 ธ.ค. 60, 27 - 30 ธ.ค. 60,
GTM-06 NEW ZEALAND N-S 9D7N MILFORD SOUND JAN-APR17 TG
ทัวร์นิวซีแลนด์
GTM-06 NEW ZEALAND N-S 9D7N MILFORD SOUND JAN-APR17 TG
เที่ยวนิวซีแลนด์ โอ๊คแลนด์ อะโกรโดมฟาร์ม ถ้ำหนอนเรืองแสง 9วัน7คืน
เดินทาง เมษายน-กรกฎาคม 60
ราคาเริ่มต้น 119,000.-
โดยสายการบิน Thai Airways
ราคาเริ่มต้น 119,000
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 08 - 17 เม.ย. 60, 29 เม.ย. - 07 พ.ค. 60,
พฤษภาคม 20 - 28 พ.ค. 60,
มิถุนายน 03 - 11 มิ.ย. 60, 17 - 25 มิ.ย. 60,
กรกฎาคม 01 - 09 ก.ค. 60, 08 - 16 ก.ค. 60, 22 - 30 ก.ค. 60,
GTM-13 SUPER SHOCK TURKEY 10 DAYS 20-27 APR 17 BY KC
ทัวร์ตรุกี
GTM-13 SUPER SHOCK TURKEY 10 DAYS 20-27 APR 17 BY KC
GTM-13 SUPER SHOCK TURKEY 10 DAYS 
ทัวร์ตุรกี อิสตันบลู คูซาคาซึ ปามุคคาเล่ คัปปาโดเกีย อังการ่า
เดินทาง เมษายน - พฤษภาคม 2560
ราคาเพียง 29,999 บาท
เดินทางโดยสายการบิน Air Astana
ราคาเริ่มต้น 29,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 07 - 16 เม.ย. 60, 14 - 23 เม.ย. 60, 21 - 30 เม.ย. 60, 28 เม.ย. - 07 พ.ค. 60,
GTM-11 SINGAPORE FULLY BOOKED OCT - DEC By SQ
ทัวร์สิงคโปร์
GTM-11 SINGAPORE FULLY BOOKED OCT - DEC By SQ
รวมค่าบัตรครบถ้วน เก็บตกทุกไฮไลท์  พักโรงแรม 4ดาว กลางเมือง
เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 2560
โดยสายการบิน SingaporeAirlines
ราคาเพียง 22,999.-
ราคาเริ่มต้น 22,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ตุลาคม 13 - 15 ต.ค. 60, 21 - 23 ต.ค. 60,
ธันวาคม 09 - 11 ธ.ค. 60, 28 - 30 ธ.ค. 60, 29 - 31 ธ.ค. 60, 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 61, 31 ธ.ค. - 02 ม.ค. 61,
GTM-11 SUPER SINGAPORE NEW FULL OPTION 4D3N MAR-OCT17 SQ
ทัวร์สิงคโปร์
GTM-11 SUPER SINGAPORE NEW FULL OPTION 4D3N MAR-OCT17 SQ
เที่ยวสิงคโปร์ มารีน่าเบย์แซนด์ Singapore Flyer GARDEN BY THE BAY 4วัน3คืน
เดินทาง กันยายน - ธันวาคม 60
ราคาเริ่มต้น 28,999.-
โดยสายการบิน Singapore Airlines 
ราคาเริ่มต้น 28,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กันยายน 15 - 18 ก.ย. 60, 21 - 24 ก.ย. 60, 28 ก.ย. - 01 ต.ค. 60,
ตุลาคม 05 - 08 ต.ค. 60, 12 - 15 ต.ค. 60, 20 - 23 ต.ค. 60, 26 - 29 ต.ค. 60,
พฤศจิกายน 02 - 05 พ.ย. 60, 09 - 12 พ.ย. 60, 16 - 19 พ.ย. 60, 23 - 26 พ.ย. 60, 30 พ.ย. - 03 ธ.ค. 60,
ธันวาคม 08 - 11 ธ.ค. 60, 14 - 17 ธ.ค. 60, 21 - 24 ธ.ค. 60, 23 - 26 ธ.ค. 60, 28 - 31 ธ.ค. 60, 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 61, 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 61,
GTM-25 CHONGQING-DAZU-OOLONG 5D4N MAY-AUG
ทัวร์ฉงชิ่ง
GTM-25 CHONGQING-DAZU-OOLONG 5D4N MAY-AUG
ทัวร์จีน ฉงชิ่ง-ต้าจู๋-อู่หลง 5วัน 4คืน
เดินทาง พฤษภาคม - สิงหาคม 2560
โดยสายการบิน THAI SMILE
ราคาเริ่มต้น 24,900 บาท
ราคาเริ่มต้น 24,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
พฤษภาคม 04 - 08 พ.ค. 60,
มิถุนายน 08 - 12 มิ.ย. 60,
กรกฎาคม 07 - 11 ก.ค. 60,
สิงหาคม 11 - 15 ส.ค. 60,
GTM-09 CHENGDU HUANGLONG JIUZHAIGOU 8D7N OCT17 TG
ทัวร์เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว
GTM-09 CHENGDU HUANGLONG JIUZHAIGOU 8D7N OCT17 TG
เที่ยวเฉินตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว เล่อซาน ง้อไบ๊ 8วัน7คืน
ราคาเริ่มต้น 40,999.-
เดินทาง เดือนตุลาคม 60
โดยสายการบิน Thai Airways
ราคาเริ่มต้น 40,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ตุลาคม 20 - 27 ต.ค. 60, 21 - 28 ต.ค. 60, 22 - 29 ต.ค. 60,
GTM-09 CHENGDU JIUZHAIGOU HUANGLONG 6D5N OCT17 TG
ทัวร์เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว
GTM-09 CHENGDU JIUZHAIGOU HUANGLONG 6D5N OCT17 TG
บินเฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง (รถเหมา) 6วัน5คืน
ราคาเริ่มต้น 30,999.-
เดินทาง เดือนตุลาคม 60
โดยสายการบิน Thai Airways
ราคาเริ่มต้น 30,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ตุลาคม 18 - 23 ต.ค. 60, 19 - 24 ต.ค. 60, 21 - 26 ต.ค. 60, 28 ต.ค. - 02 พ.ย. 60,