ทัวร์ทั้งหมด
มกราคม     กุมภาพันธ์     มีนาคม     เมษายน     พฤษภาคม     มิถุนายน     กรกฎาคม     สิงหาคม     กันยายน     ตุลาคม     พฤศจิกายน     ธันวาคม
GTM-11 SINGAPORE SO SHIOK  SQ  APR - DEC 2017
ทัวร์สิงคโปร์
GTM-11 SINGAPORE SO SHIOK SQ APR - DEC 2017
GTM-11 SINGAPORE SO SHIOK  SQ  APR - DEC 2017
ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล โชว์น้ำพุริมอ่าว Marina
เดินทาง เมษายน - ธันวาคม 2560
ราคาเริ่มต้น Free 14,555.- Full 16,555.-

ราคาเริ่มต้น 14,555
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 21 - 23 เม.ย. 60, 29 เม.ย. - 01 พ.ค. 60,
พฤษภาคม 05 - 07 พ.ค. 60, 12 - 14 พ.ค. 60, 19 - 21 พ.ค. 60, 26 - 28 พ.ค. 60,
มิถุนายน 02 - 04 มิ.ย. 60, 09 - 11 มิ.ย. 60, 16 - 18 มิ.ย. 60, 23 - 25 มิ.ย. 60, 30 มิ.ย. - 02 ก.ค. 60,
กรกฎาคม 01 - 03 ก.ค. 60, 07 - 09 ก.ค. 60, 08 - 10 ก.ค. 60, 14 - 16 ก.ค. 60, 21 - 23 ก.ค. 60, 29 - 31 ก.ค. 60,
สิงหาคม 04 - 06 ส.ค. 60, 12 - 14 ส.ค. 60, 18 - 20 ส.ค. 60, 25 - 27 ส.ค. 60,
กันยายน 01 - 03 ก.ย. 60, 08 - 10 ก.ย. 60, 15 - 17 ก.ย. 60, 22 - 24 ก.ย. 60, 29 ก.ย. - 01 ต.ค. 60,
ตุลาคม 06 - 08 ต.ค. 60, 13 - 15 ต.ค. 60, 20 - 22 ต.ค. 60, 21 - 23 ต.ค. 60, 27 - 29 ต.ค. 60,
พฤศจิกายน 03 - 05 พ.ย. 60, 10 - 12 พ.ย. 60, 17 - 19 พ.ย. 60, 24 - 26 พ.ย. 60,
ธันวาคม 01 - 03 ธ.ค. 60, 02 - 04 ธ.ค. 60, 09 - 11 ธ.ค. 60, 22 - 24 ธ.ค. 60, 29 - 31 ธ.ค. 60,
GTM-01 SYDNEY OF DREAM 5D3N APR-JUL 17 BY TZ
ทัวร์ออสเตรเลีย
GTM-01 SYDNEY OF DREAM 5D3N APR-JUL 17 BY TZ
ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ เมลเบิร์น รถไฟจักรไอน้ำ 5วัน3คืน
เดินทาง เมษายน-กรกฎาคม 60
ราคาเริ่มต้น 31,999.-
โดยสายการบิน Scoot
ราคาเริ่มต้น 31,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 29 เม.ย. - 03 พ.ค. 60,
พฤษภาคม 10 - 14 พ.ค. 60,
มิถุนายน 14 - 18 มิ.ย. 60,
กรกฎาคม 08 - 12 ก.ค. 60,
GTM-16 MMR012 โปรสุขใจ รับปีไก่ 3D2N APR-OCT 17 BY SL
ทัวร์ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินแขวน ชเวดากอง
GTM-16 MMR012 โปรสุขใจ รับปีไก่ 3D2N APR-OCT 17 BY SL
ทัวร์พม่า พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน ขอพรเทพทันใจ เจดีย์ชเวดากอง 3วัน2คืน
เดินทาง เมษายน-ตุลาคม 60
ราคาเริ่มต้น 10,900.-
โดยสายการบิน Lion Air
ราคาเริ่มต้น 10,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 01 - 03 เม.ย. 60, 07 - 09 เม.ย. 60,
พฤษภาคม 06 - 08 พ.ค. 60, 19 - 21 พ.ค. 60, 20 - 22 พ.ค. 60, 27 - 29 พ.ค. 60,
มิถุนายน 02 - 04 มิ.ย. 60, 16 - 18 มิ.ย. 60, 30 มิ.ย. - 02 ก.ค. 60,
กรกฎาคม 01 - 03 ก.ค. 60, 08 - 10 ก.ค. 60, 14 - 16 ก.ค. 60, 21 - 23 ก.ค. 60,
สิงหาคม 04 - 06 ส.ค. 60, 18 - 20 ส.ค. 60,
กันยายน 01 - 03 ก.ย. 60, 15 - 17 ก.ย. 60, 22 - 24 ก.ย. 60,
ตุลาคม 06 - 08 ต.ค. 60, 21 - 23 ต.ค. 60, 22 - 24 ต.ค. 60,
GTM-01 (CSX03) IMPRESSION OF ZHANG JIA JIE JUN-DEC BY FD
ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย
GTM-01 (CSX03) IMPRESSION OF ZHANG JIA JIE JUN-DEC BY FD
เที่ยวฉางซา จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว ประตูสวรรค์ 4วัน3คืน
เดินทาง มิถุนายน - ธันวาคม 60
เริ่มต้นเพียง 12,777 บาท
ราคาเริ่มต้น 12,777
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กรกฎาคม 20 - 23 ก.ค. 60,
สิงหาคม 10 - 13 ส.ค. 60, 17 - 20 ส.ค. 60, 24 - 27 ส.ค. 60, 31 ส.ค. - 03 ก.ย. 60,
กันยายน 08 - 11 ก.ย. 60, 14 - 17 ก.ย. 60, 21 - 24 ก.ย. 60, 22 - 25 ก.ย. 60,
ตุลาคม 12 - 15 ต.ค. 60, 19 - 22 ต.ค. 60, 26 - 29 ต.ค. 60, 28 - 31 ต.ค. 60,
พฤศจิกายน 02 - 05 พ.ย. 60, 04 - 07 พ.ย. 60, 09 - 12 พ.ย. 60, 16 - 19 พ.ย. 60, 18 - 21 พ.ย. 60, 23 - 26 พ.ย. 60, 30 พ.ย. - 03 ธ.ค. 60,
ธันวาคม 01 - 04 ธ.ค. 60, 07 - 10 ธ.ค. 60, 09 - 12 ธ.ค. 60, 14 - 17 ธ.ค. 60, 16 - 19 ธ.ค. 60, 21 - 24 ธ.ค. 60, 23 - 26 ธ.ค. 60,
GTM-10 XW-T15 TAIWAN SUMMER SALE 5D3N MAY-SEP 17 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-10 XW-T15 TAIWAN SUMMER SALE 5D3N MAY-SEP 17 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง เหย๋ลิ่ง ผิงซี หลิ๋ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน 
เดินทาง พฤษภาคม-กันยายน 60
ราคาเริ่มต้น 13,988.-
โดยสายการบิน Nok Scoot
ราคาเริ่มต้น 13,988
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
พฤษภาคม 01 - 05 พ.ค. 60, 11 - 15 พ.ค. 60, 18 - 22 พ.ค. 60, 20 - 24 พ.ค. 60, 24 - 28 พ.ค. 60, 25 - 29 พ.ค. 60,
มิถุนายน 04 - 08 มิ.ย. 60, 11 - 15 มิ.ย. 60, 18 - 22 มิ.ย. 60, 25 - 29 มิ.ย. 60,
กรกฎาคม 02 - 06 ก.ค. 60, 10 - 14 ก.ค. 60, 16 - 20 ก.ค. 60, 23 - 27 ก.ค. 60, 30 ก.ค. - 03 ส.ค. 60,
สิงหาคม 06 - 10 ส.ค. 60, 13 - 17 ส.ค. 60, 14 - 18 ส.ค. 60, 20 - 24 ส.ค. 60, 27 - 31 ส.ค. 60,
กันยายน 03 - 07 ก.ย. 60, 10 - 14 ก.ย. 60,
GTM-10 XW-T13 TAIWAN LOVER 5D3N APR-JUL 17 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-10 XW-T13 TAIWAN LOVER 5D3N APR-JUL 17 BY XW
เที่ยวไต้หวัน ชมตึกไทเป101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดเหวินหวู่ 5วัน3คืน
เดินทาง เมษายน-กรกฎาคม 60
ราคาเริ่มต้น 15,988.-
โดยสายการบิน Nok Scoot
ราคาเริ่มต้น 15,988
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 02 - 06 เม.ย. 60, 04 - 08 เม.ย. 60, 05 - 09 เม.ย. 60, 07 - 11 เม.ย. 60, 09 - 13 เม.ย. 60, 10 - 14 เม.ย. 60, 11 - 15 เม.ย. 60, 12 - 16 เม.ย. 60, 13 - 17 เม.ย. 60, 14 - 18 เม.ย. 60, 19 - 23 เม.ย. 60, 23 - 27 เม.ย. 60, 26 - 30 เม.ย. 60, 28 เม.ย. - 02 พ.ค. 60, 29 เม.ย. - 03 พ.ค. 60,
พฤษภาคม 03 - 07 พ.ค. 60, 06 - 10 พ.ค. 60, 09 - 13 พ.ค. 60, 10 - 14 พ.ค. 60, 15 - 19 พ.ค. 60, 17 - 21 พ.ค. 60, 21 - 25 พ.ค. 60, 23 - 27 พ.ค. 60, 26 - 30 พ.ค. 60,
มิถุนายน 02 - 06 มิ.ย. 60, 03 - 07 มิ.ย. 60, 06 - 10 มิ.ย. 60, 09 - 13 มิ.ย. 60, 11 - 15 มิ.ย. 60, 14 - 18 มิ.ย. 60, 16 - 20 มิ.ย. 60, 21 - 25 มิ.ย. 60, 23 - 27 มิ.ย. 60, 26 - 30 มิ.ย. 60, 30 มิ.ย. - 04 ก.ค. 60,
กรกฎาคม 02 - 06 ก.ค. 60, 05 - 09 ก.ค. 60, 06 - 10 ก.ค. 60, 07 - 11 ก.ค. 60, 09 - 13 ก.ค. 60, 10 - 14 ก.ค. 60, 14 - 18 ก.ค. 60, 16 - 20 ก.ค. 60, 19 - 23 ก.ค. 60, 23 - 27 ก.ค. 60, 26 - 30 ก.ค. 60,
GTM-01 (CSX04) ELEGANT OF ZHANGJIAJIE 6D5N MAY-SEP BY CZ
ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย
GTM-01 (CSX04) ELEGANT OF ZHANGJIAJIE 6D5N MAY-SEP BY CZ
เที่ยวจางเจียเจี้ย ฟ่งหวง สะพานแก้ว 6วัน5คืน 
เดินทาง พฤษภาคม - กันยายน 60
เริ่มต้นเพียง 20,888 บาท
ราคาเริ่มต้น 20,888
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กรกฎาคม 20 - 25 ก.ค. 60,
สิงหาคม 17 - 22 ส.ค. 60, 31 ส.ค. - 05 ก.ย. 60,
กันยายน 07 - 12 ก.ย. 60, 27 ก.ย. - 02 ต.ค. 60,
GTM-20 Special Kato Tokyo Tokyo By TZ May-Oct 17
ทัวร์โตเกียว
GTM-20 Special Kato Tokyo Tokyo By TZ May-Oct 17
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว เที่ยวฟูจิ กินไข่ดำ
แช่ออนเซ็น ทานขาปู 5 วัน 3 คืน
บินสายการบิน สกู๊ต
ออกเดินทาง พ.ค.-ต.ค.60

ราคาเริ่มต้น 29,000
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
พฤษภาคม 24 - 28 พ.ค. 60,
มิถุนายน 07 - 11 มิ.ย. 60, 21 - 25 มิ.ย. 60,
กรกฎาคม 19 - 23 ก.ค. 60,
สิงหาคม 02 - 06 ส.ค. 60, 30 ส.ค. - 03 ก.ย. 60,
กันยายน 27 ก.ย. - 01 ต.ค. 60,
GTM-07 SXC06-VN HANOI SAPA FANSIPAN พักซาปา 2 คืน 4D3N APR-SEP 17
ทัวร์ฮานอย / ฮาลอง / ซาปา
GTM-07 SXC06-VN HANOI SAPA FANSIPAN พักซาปา 2 คืน 4D3N APR-SEP 17
เที่ยวเวียดนาม ฮานอย ลาวไก ซาปา ฟานซิปัน 4วัน3คืน
เดินทาง เมษายน-กันยายน 60 
ราคาเริ่มต้น 14,900.-
โดยสายการบิน Vietnam Airlines
ราคาเริ่มต้น 14,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มีนาคม 09 - 12 มี.ค. 60, 24 - 27 มี.ค. 60,
เมษายน 06 - 09 เม.ย. 60, 13 - 16 เม.ย. 60, 14 - 17 เม.ย. 60,
มิถุนายน 17 - 20 มิ.ย. 60,
กันยายน 21 - 24 ก.ย. 60,
GTM-10 XW-T14 TAIWAN ALISHAN 6D4N APR-JUN 17 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-10 XW-T14 TAIWAN ALISHAN 6D4N APR-JUN 17 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 6 วัน 4 คืน
เดินทาง เมษายน - มิถุนายน 60
เริ่มต้น 19,988.-
โดยสายการบิน Nok Scoot
ราคาเริ่มต้น 19,988
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 04 - 09 เม.ย. 60, 11 - 16 เม.ย. 60, 18 - 23 เม.ย. 60, 25 - 30 เม.ย. 60,
พฤษภาคม 02 - 07 พ.ค. 60, 09 - 14 พ.ค. 60, 16 - 21 พ.ค. 60, 23 - 28 พ.ค. 60, 30 พ.ค. - 04 มิ.ย. 60,
มิถุนายน 06 - 11 มิ.ย. 60, 13 - 28 มิ.ย. 60, 20 - 25 มิ.ย. 60, 27 มิ.ย. - 02 ก.ค. 60,
GTM-10 TZ48 TOKYO SUMMER SAVE โตเกียว คามาคูระ โยโกฮาม่า JUN-SEP17 5D3N TZ
ทัวร์โตเกียว
GTM-10 TZ48 TOKYO SUMMER SAVE โตเกียว คามาคูระ โยโกฮาม่า JUN-SEP17 5D3N TZ
ทัวร์ญี่ปุ่น Tokyo Summer Save 5 วัน 3 คืน
เดินทาง มิถุนายน-กันยายน 2560 
โดยสายการบิน Scoot Airlines
ราคาเริ่มต้น 19,900.-
ราคาเริ่มต้น 19,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มิถุนายน 12 - 16 มิ.ย. 60, 18 - 22 มิ.ย. 60, 24 - 28 มิ.ย. 60, 27 มิ.ย. - 01 ก.ค. 60,
กรกฎาคม 03 - 07 ก.ค. 60, 09 - 13 ก.ค. 60, 15 - 19 ก.ค. 60, 18 - 22 ก.ค. 60, 24 - 28 ก.ค. 60, 30 ก.ค. - 03 ส.ค. 60,
สิงหาคม 05 - 09 ส.ค. 60, 14 - 18 ส.ค. 60, 20 - 24 ส.ค. 60, 26 - 30 ส.ค. 60, 29 ส.ค. - 02 ก.ย. 60,
กันยายน 04 - 08 ก.ย. 60, 10 - 14 ก.ย. 60, 16 - 20 ก.ย. 60, 25 - 29 ก.ย. 60,
GTM-16 ทัวร์ลาว...เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3D2N AUG - DEC17 FD
ทัวร์ลาว
GTM-16 ทัวร์ลาว...เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3D2N AUG - DEC17 FD
GTM-16 ทัวร์ลาว...เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง FD
นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมือง ขอพร พระธาตุหลวง ศาสนสถานที่สำคัญ ชม อนุสาวรีย์ประตูชัย
เดินทาง สิงหาคม - ธันวาคม  2560
โดยสายการบิน AirAsia
ราคาเริ่มต้น  12,900 บาท
ราคาเริ่มต้น 12,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
สิงหาคม 05 - 07 ส.ค. 60, 12 - 14 ส.ค. 60,
กันยายน 01 - 03 ก.ย. 60, 23 - 25 ก.ย. 60,
ตุลาคม 13 - 15 ต.ค. 60,
พฤศจิกายน 03 - 05 พ.ย. 60, 24 - 26 พ.ย. 60,
ธันวาคม 08 - 10 ธ.ค. 60, 29 - 31 ธ.ค. 60, 30 - 01 ธ.ค. 60,
GTM-23 HONGKONG DISNEY LAND MAY-JUL BY EK
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์
GTM-23 HONGKONG DISNEY LAND MAY-JUL BY EK
เที่ยวฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน 
เดินทาง พฤษภาคม-กรกฎาคม 60
เริ่มต้นเพียง 19,900 บาท
ราคาเริ่มต้น 19,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
พฤษภาคม 05 - 07 พ.ค. 60, 13 - 15 พ.ค. 60, 19 - 21 พ.ค. 60, 26 - 28 พ.ค. 60, 27 - 29 พ.ค. 60,
มิถุนายน 02 - 04 มิ.ย. 60, 03 - 05 มิ.ย. 60, 09 - 11 มิ.ย. 60, 10 - 12 มิ.ย. 60, 16 - 18 มิ.ย. 60, 17 - 19 มิ.ย. 60, 23 - 25 มิ.ย. 60, 24 - 26 มิ.ย. 60, 30 มิ.ย. - 02 ก.ค. 60,
กรกฎาคม 01 - 03 ก.ค. 60, 07 - 09 ก.ค. 60, 08 - 10 ก.ค. 60, 09 - 11 ก.ค. 60, 10 - 12 ก.ค. 60, 14 - 16 ก.ค. 60, 15 - 17 ก.ค. 60, 16 - 18 ก.ค. 60, 20 - 22 ก.ค. 60, 23 - 25 ก.ค. 60, 27 - 29 ก.ค. 60, 28 - 30 ก.ค. 60, 29 ก.ค. - 01 ส.ค. 60, 30 ก.ค. - 02 ส.ค. 60,
GTM-07 SXC05-VN HANOI SAPA พักซาปา 2 คืน 4D3N APR-SEP 17
ทัวร์ฮานอย / ฮาลอง / ซาปา
GTM-07 SXC05-VN HANOI SAPA พักซาปา 2 คืน 4D3N APR-SEP 17
เที่ยวเวียดนาม ฮานอย ซาปา 4วัน3คืน
เดินทาง เมษายน-กันยายน 60
ราคาเริ่มต้น 13,900.-
โดยสายการบิน Vietnam Airlines
ราคาเริ่มต้น 13,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 06 - 09 เม.ย. 60, 13 - 16 เม.ย. 60, 14 - 17 เม.ย. 60,
มิถุนายน 17 - 20 มิ.ย. 60,
กันยายน 21 - 24 ก.ย. 60,
GTM-07 SXC19-VZ HAIPHONG LAOCAI SAPA HANOI 4D3N APR-MAY 17
ทัวร์ฮานอย / ฮาลอง / ซาปา
GTM-07 SXC19-VZ HAIPHONG LAOCAI SAPA HANOI 4D3N APR-MAY 17
เที่ยวเวียดนาม ไฮฟอง ลาวไก ฮานอย ซาปา 4วัน3คืน
เดินทาง เมษายน-พฤษภาคม 60
ราคาเริ่มต้น 10,999.-
โดยสายการบิน Thai vietjet Air
ราคาเริ่มต้น 10,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 07 - 10 เม.ย. 60, 12 - 15 เม.ย. 60, 14 - 17 เม.ย. 60,
พฤษภาคม 05 - 08 พ.ค. 60, 19 - 22 พ.ค. 60,
GTM-05 SCANDINAVIA 4 CAPITALS  DEN NOR SWE FIN 7D5N BY FINNAIR
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
GTM-05 SCANDINAVIA 4 CAPITALS DEN NOR SWE FIN 7D5N BY FINNAIR
ทัวร์ สแกนดิเนเวีย 4 เมืองประเทศ
บินตรงสายการบิน FINNAIR 7วัน5คืน
ราคาเริ่มต้น 78,900.-
เดินทาง เมษายน - สิงหาคม 2560
ราคาเริ่มต้น 78,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 30 เม.ย. - 06 พ.ค. 60,
พฤษภาคม 17 - 23 พ.ค. 60,
กรกฎาคม 27 ก.ค. - 02 ส.ค. 60,
สิงหาคม 09 - 15 ส.ค. 60,
JAPANESE BATH ETIQUETTE
รีวิวทริป
JAPANESE BATH ETIQUETTE
1.กรุณาชำระร่างกายก่อนที่จะลงแช่ในอ่าง (กรุณานั่งอาบน้ำจากฝักบัวและใช้น้ำอย่างประหยัด)
2.กรุณาตรวจสอบห้องแต่งตัวให้ดีก่อนเข้าไปใช้บริการ เพราะห้องแต่งตัวแยกชายหญิง ให้สังเกตที่ตัวอักษรคันจิ
「男」 = ผู้ชาย

「女」 = ผู้หญิง
3.กรุณาถอดชุดชั้นในหรือชุดว่ายน้ำก่อนเข้าไปในบริเวณที่อาบน้ำ และเก็บเสื้อผ้าให้เรียบร้อยในตู้เก็บสัมภาระ
4.กรุณาอย่านำผ้าขนหนูลงไปในอ่างแช่น้ำร้อน แต่สามารถนำผ้าขนหนูผืนเล็กๆเข้าไปได้ แต่ไม่ใช่นำไปขัดตัวในอ่าง เพราะจะทำให้น้ำแร่สกปรก
5.กรุณาอย่าวิ่งในบริเวณที่อาบน้ำ และไม่ว่ายน้ำในอ่างแช่น้ำร้อน
6.กรุณาล้างโฟมและแชมพูออกจากร่างกายให้เรียบร้อยก่อนที่จะลงไปแช่ในอ่างน้ำร้อน
7.เรื่องนี้เป็นสำคัญมากเมื่อลงออนเซ็น ถ้าหากเรามีรอยสักไม่ว่าจะมากหรือน้อย จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าอย่างเด็ดขาด เพราะที่ญี่ปุ่นมีภาพลักษณ์ของคนที่มีรอยสักว่าเกี่ยวของกับ “ยากุซ่า” หรือ นักเลง ผู้มีอิทธิพลในญี่ปุ่นนั้นเอง ซึ่งชาวต่างชาติแม้จะไม่เกี่ยวก็ตามก็ได้รับผลไปด้วย ดังนั้นเราต้องทราบก่อนที่จะลงไปแช่ แต่บางแห่ง อนุญาตให้ผู้มีรอยสักลงแช่ได้
8.ไม่ควรแช่น้ำร้อน ก่อนและหลังรับประทานอาหาร และหลังจากการดื่มแอลกฮอล เพราะการแช่น้ำร้อนอุณหภูมิ 40 องศาจะเพิ่มความดันในร่างกายของเราอย่างมาก ยิ่งถ้าเราดื่มมาด้วยก่อนก็จะยิ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
ราคาเริ่มต้น 0
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
GTM-19 TAIWAN SUPER SAVE 5D3N MAY-OCT 17 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-19 TAIWAN SUPER SAVE 5D3N MAY-OCT 17 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 3คืน
เดินทาง พฤษภาคม-ตุลาคม 60
เริ่มต้น 16,900 บาท
โดยสายการบิน Nok Scoot
ราคาเริ่มต้น 16,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
พฤษภาคม 03 - 07 พ.ค. 60, 06 - 10 พ.ค. 60, 20 - 24 พ.ค. 60,
มิถุนายน 07 - 11 มิ.ย. 60, 21 - 25 มิ.ย. 60,
กรกฎาคม 05 - 09 ก.ค. 60, 08 - 12 ก.ค. 60, 19 - 23 ก.ค. 60,
สิงหาคม 02 - 06 ส.ค. 60, 09 - 13 ส.ค. 60, 19 - 23 ส.ค. 60,
กันยายน 06 - 10 ก.ย. 60, 09 - 13 ก.ย. 60, 20 - 24 ก.ย. 60,
ตุลาคม 04 - 08 ต.ค. 60, 14 - 18 ต.ค. 60, 18 - 22 ต.ค. 60,
GTM-10 TZ15 THE LOST KANSAI OSAKA KYOTO KOBE AMANOASHIDATE JUN-OCT17 4D3N TZ
ทัวร์โอซาก้า
GTM-10 TZ15 THE LOST KANSAI OSAKA KYOTO KOBE AMANOASHIDATE JUN-OCT17 4D3N TZ
เที่ยวญี่ปุ่น คันไซ โอซาก้า เกียวโต โกเบ อามาโนะฮาชิดาเตะ อิเนะ 4วัน3คืน
เดินทาง มิถุนายน-ตุลาคม 60
ราคาเริ่มต้น 19,999.-
โดยสายการบิน Scoot
ราคาเริ่มต้น 19,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มิถุนายน 25 - 28 มิ.ย. 60,
กรกฎาคม 02 - 05 ก.ค. 60, 09 - 12 ก.ค. 60, 16 - 19 ก.ค. 60, 23 - 26 ก.ค. 60, 30 ก.ค. - 02 ส.ค. 60,
สิงหาคม 06 - 09 ส.ค. 60, 13 - 16 ส.ค. 60, 20 - 23 ส.ค. 60, 27 - 30 ส.ค. 60,
กันยายน 03 - 06 ก.ย. 60, 10 - 13 ก.ย. 60, 17 - 20 ก.ย. 60, 24 - 27 ก.ย. 60,
ตุลาคม 01 - 04 ต.ค. 60, 08 - 11 ต.ค. 60, 15 - 18 ต.ค. 60, 22 - 25 ต.ค. 60,
GTM-05 EUROPE ITALY SWITZERLAND 9D6N MAY-AUG17 EK
ทัวร์อิตาลี
GTM-05 EUROPE ITALY SWITZERLAND 9D6N MAY-AUG17 EK
เที่ยวยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 9วัน6คืน
เดินทาง พฤษภาคม-สิงหาคม 60
ราคาเริ่มต้น 65,900.-
โดยสายการบิน Emirates
ราคาเริ่มต้น 65,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
พฤษภาคม 10 - 18 พ.ค. 60, 18 - 26 พ.ค. 60,
มิถุนายน 15 - 23 มิ.ย. 60, 29 มิ.ย. - 07 ก.ค. 60,
กรกฎาคม 06 - 14 ก.ค. 60, 20 - 28 ก.ค. 60,
สิงหาคม 10 - 18 ส.ค. 60,