ทัวร์ทั้งหมด
มกราคม     กุมภาพันธ์     มีนาคม     เมษายน     พฤษภาคม     มิถุนายน     กรกฎาคม     สิงหาคม     กันยายน     ตุลาคม     พฤศจิกายน     ธันวาคม
GTM-16 HONG KONG LANTAU DISNEYLAND MAY-JUN BY CX
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนียด์แลนด์
GTM-16 HONG KONG LANTAU DISNEYLAND MAY-JUN BY CX
เที่ยวฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน 
เดินทาง พฤษภาคม - มิถุนายน 60
เริ่มต้นเพียง 17,900 บาท
ราคาเริ่มต้น 17,900
DOWNLOND >>
พฤษภาคม 06 - 08 พ.ค. 60, 13 - 15 พ.ค. 60, 20 - 22 พ.ค. 60, 27 - 29 พ.ค. 60,
มิถุนายน 01 - 03 มิ.ย. 60, 03 - 05 มิ.ย. 60, 10 - 12 มิ.ย. 60, 17 - 19 มิ.ย. 60, 24 - 26 มิ.ย. 60,
GTM-16 HONGKONG LANTAU 5TEMPLES MAY-JUN BY CX
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง
GTM-16 HONGKONG LANTAU 5TEMPLES MAY-JUN BY CX
เที่ยวฮ่องกง พีคแทรม ไหว้พระ5วัดดัง 3วัน2คืน
เดินทาง พฤษภาคม - มิถุนายน 60
เริ่มต้นเพียง 15,900 บาท
ราคาเริ่มต้น 15,900
DOWNLOND >>
พฤษภาคม 06 - 08 พ.ค. 60, 13 - 15 พ.ค. 60, 20 - 22 พ.ค. 60, 27 - 29 พ.ค. 60,
มิถุนายน 01 - 03 มิ.ย. 60, 03 - 05 มิ.ย. 60, 10 - 12 มิ.ย. 60, 17 - 19 มิ.ย. 60, 24 - 26 มิ.ย. 60,
GTM-01 PERFECTION OF BEIJING MAY-SEP BY HU
ทัวร์ปักกิ่ง
GTM-01 PERFECTION OF BEIJING MAY-SEP BY HU
เที่ยวปักกิ่ กำแพงเมืองจีน พระราชวังฤดูร้อน 5วัน3คืน 
เดินทาง พฤษภาคม-กันยายน 60
เริ่มต้น 14,777 บาท
ราคาเริ่มต้น 14,777
DOWNLOND >>
พฤษภาคม 10 - 14 พ.ค. 60, 17 - 21 พ.ค. 60, 31 พ.ค. - 04 มิ.ย. 60,
มิถุนายน 07 - 11 มิ.ย. 60, 14 - 18 มิ.ย. 60, 21 - 25 มิ.ย. 60, 28 มิ.ย. - 02 ก.ค. 60,
กรกฎาคม 05 - 09 ก.ค. 60, 06 - 10 ก.ค. 60, 07 - 11 ก.ค. 60, 12 - 16 ก.ค. 60, 19 - 23 ก.ค. 60, 26 - 30 ก.ค. 60,
สิงหาคม 02 - 06 ส.ค. 60, 09 - 13 ส.ค. 60, 10 - 14 ส.ค. 60, 16 - 20 ส.ค. 60, 23 - 27 ส.ค. 60, 30 ส.ค. - 03 ก.ย. 60,
กันยายน 06 - 10 ก.ย. 60, 13 - 17 ก.ย. 60,
GTM-05 KUNMING STONE FOREST APR-MAY BY FD
ทัวร์คุนหมิง
GTM-05 KUNMING STONE FOREST APR-MAY BY FD
เที่ยวคุนหมิง อุทยานป่าหิน เมืองโบราณกวนตู้ 4วัน3คืน
เมษายน-พฤษภาคม 2560
เริ่มต้นเพียง 12,900 บาท
ราคาเริ่มต้น 12,900
DOWNLOND >>
เมษายน 06 - 09 เม.ย. 60, 13 - 16 เม.ย. 60, 14 - 17 เม.ย. 60, 28 เม.ย. - 01 พ.ค. 60,
พฤษภาคม 04 - 07 พ.ค. 60, 18 - 21 พ.ค. 60,
GTM-05 KUNMING DALI LIJIANG SHANGRI LA APR-MAY BY FD
ทัวร์คุนหมิง
GTM-05 KUNMING DALI LIJIANG SHANGRI LA APR-MAY BY FD
เที่ยวคุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ทะเลสาบกระจก 6วัน5คืน
เดินทาง เมษายน - พฤษภาคม 60
เริ่มต้นเพียง 21,900 บาท
ราคาเริ่มต้น 21,900
DOWNLOND >>
เมษายน 05 - 10 เม.ย. 60, 12 - 17 เม.ย. 60, 13 - 18 เม.ย. 60, 26 เม.ย. - 01 พ.ค. 60,
พฤษภาคม 03 - 08 พ.ค. 60, 10 - 15 พ.ค. 60, 24 - 29 พ.ค. 60,