ทัวร์ทั้งหมด
มกราคม     กุมภาพันธ์     มีนาคม     เมษายน     พฤษภาคม     มิถุนายน     กรกฎาคม     สิงหาคม     กันยายน     ตุลาคม     พฤศจิกายน     ธันวาคม
GTM-09 SH3ULXA4 ทิเบตลาซาพระราชวังโปตาลาเฉินตู 6วัน 5 คืน (3U)
ทัวร์ทิเบต
GTM-09 SH3ULXA4 ทิเบตลาซาพระราชวังโปตาลาเฉินตู 6วัน 5 คืน (3U)
ทัวร์จีน ทิเบต ลาซ าพระราชวังโปตาลา เฉินตู 6วัน 5 คืน 
เดินทาง เม.ย-มิ.ย 2561
เริ่มต้น 36,999 บาท
เดินทางโดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 36,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 11 - 16 เม.ย. 61, 25 - 30 เม.ย. 61,
พฤษภาคม 09 - 14 พ.ค. 61, 30 พ.ค. - 04 มิ.ย. 61,
มิถุนายน 22 - 27 มิ.ย. 61,
GTM-09 HOKKAIDO SO COOL 4D3N APR18 BY XW
ทัวร์ฮอกไกโด
GTM-09 HOKKAIDO SO COOL 4D3N APR18 BY XW
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ชอปปิ้งกระหน่ำย่านทานูกิโคจิ สนุกกับกิจกรรมสกี ณ คิโรโระ สกี รีสอร์ท
เดินทาง 10 - 13 เมษายน 2561 (พีเรียตสงกรานต์)
เพียง 34,900 .-
โดยสายการบิน NOK SCOOT
ราคาเริ่มต้น 34,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 10 - 13 เม.ย. 61,
GTM-09 SHZHCAN1 ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ ช้อปปิ้งตลาดขายส่งสินค้า 5D3N APR-MAY 18 ZH
ทัวร์กวางเจา
GTM-09 SHZHCAN1 ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ ช้อปปิ้งตลาดขายส่งสินค้า 5D3N APR-MAY 18 ZH
GTM-09 SHZHCAN1 ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ ช้อปปิ้งตลาดขายส่งสินค้า 5D3N APR-MAY 18 ZH
เดินทาง เม.ย. - พ.ค. 61
ราคาเริ่นต้น 23,999.-บาท
โดยสายการบิน Shenzhen Airlines
ราคาเริ่มต้น 23,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
GTM-09 SHMUKMG13 ทัวร์คุณธรรม ลี่เจียง...ปลาเผา 6D5N(MU)
ทัวร์คุนหมิง
GTM-09 SHMUKMG13 ทัวร์คุณธรรม ลี่เจียง...ปลาเผา 6D5N(MU)
ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ลี่เจียง...ปลาเผา 6D5N(MU)
เดินทาง เม.ย-มิ.ย 2561
เริ่มต้น 25,799 บาท
เดินทางโดยสายการบิน CHINAEASTERN AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 25,799
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 27 เม.ย. - 02 พ.ค. 61,
พฤษภาคม 01 - 06 พ.ค. 61, 22 - 27 พ.ค. 61,
มิถุนายน 05 - 10 มิ.ย. 61, 19 - 24 มิ.ย. 61, 26 มิ.ย. - 01 ก.ค. 61,
GTM-09 SHMUKMG12 ลี่เจียงแชงกรีล่าเต้าเฉิงย่าติงคุนหมิง 7D6N(MU)
ทัวร์คุนหมิง
GTM-09 SHMUKMG12 ลี่เจียงแชงกรีล่าเต้าเฉิงย่าติงคุนหมิง 7D6N(MU)
ทัวร์จีน ลี่เจียง แชงกรีล่า เต้าเฉิง ย่าติง คุนหมิง 7วัน6คืน
เดินทาง เม.ย-มิ.ย 2561
เริ่มต้น 42,999 บาท
เดินทางโดยสายการบิน CHINAEASTERN AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 42,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 21 - 27 เม.ย. 61,
พฤษภาคม 18 - 24 พ.ค. 61,
มิถุนายน 23 - 29 มิ.ย. 61,
GTM-09 ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ดอกไม้แห่งฤดูร้อน 5D3N AUG18 XJ
ทัวร์ฮอกไกโด
GTM-09 ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ดอกไม้แห่งฤดูร้อน 5D3N AUG18 XJ
GTM-09 ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ดอกไม้แห่งฤดูร้อน 5D3N AUG18 XJ
เดินทาง ส.ค.  61
ราคา 33,900.-บาท
โดยสายการบิน AirAsia X
ราคาเริ่มต้น 33,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
สิงหาคม 05 - 09 ส.ค. 61, 19 - 23 ส.ค. 61, 26 - 30 ส.ค. 61,
GTM-09 ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ดอกไม้แห่งฤดูร้อน 5D3N JUN 18 XJ
ทัวร์ฮอกไกโด
GTM-09 ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ดอกไม้แห่งฤดูร้อน 5D3N JUN 18 XJ
GTM-09 ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ดอกไม้แห่งฤดูร้อน 5D3N JUN 18 XJ
เดินทาง มิ.ย  61
ราคา 29,900.-บาท
โดยสายการบิน AirAsia X
ราคาเริ่มต้น 29,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มิถุนายน 17 - 21 มิ.ย. 61, 24 - 28 มิ.ย. 61,
GTM-33 JVN31 เวียดนามกลาง-ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ 4D3N APR-OCT 18 BY FD
ทัวร์เว้ / ดานัง / ฮอยอัน
GTM-33 JVN31 เวียดนามกลาง-ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ 4D3N APR-OCT 18 BY FD
ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน
เดินทาง เมษายน-ตุลาคม 61
เริ่มต้น 11,900 บาท
โดยสายการบิน Air Asia (FD)
ราคาเริ่มต้น 11,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 12 - 15 เม.ย. 61, 13 - 16 เม.ย. 61, 14 - 17 เม.ย. 61, 15 - 18 เม.ย. 61, 19 - 22 เม.ย. 61,
พฤษภาคม 03 - 06 พ.ค. 61, 04 - 07 พ.ค. 61, 10 - 13 พ.ค. 61, 17 - 20 พ.ค. 61, 31 พ.ค. - 03 มิ.ย. 61,
มิถุนายน 21 - 24 มิ.ย. 61, 28 มิ.ย. - 01 ก.ค. 61,
กรกฎาคม 05 - 08 ก.ค. 61, 26 - 29 ก.ค. 61,
สิงหาคม 02 - 05 ส.ค. 61, 17 - 20 ส.ค. 61, 24 - 27 ส.ค. 61,
กันยายน 06 - 09 ก.ย. 61, 13 - 16 ก.ย. 61, 20 - 23 ก.ย. 61,
ตุลาคม 04 - 07 ต.ค. 61, 11 - 14 ต.ค. 61, 18 - 21 ต.ค. 61, 25 - 28 ต.ค. 61,
GTM-09 ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด - โซอุนเคียว 5D3N MAY 18 XJ
ทัวร์ฮอกไกโด
GTM-09 ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด - โซอุนเคียว 5D3N MAY 18 XJ
GTM-09 ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด - โซอุนเคียว 5D3N MAY 18 XJ
เดินทาง พ.ค.  61
ราคา 29,900.-บาท
โดยสายการบิน AirAsia X
ราคาเริ่มต้น 29,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
พฤษภาคม 27 - 31 พ.ค. 61,
GTM-01 LXA01 T-SUD TIBET LHASA 6วัน 5คืน May-Jun 18 By 3U
ทัวร์ทิเบต
GTM-01 LXA01 T-SUD TIBET LHASA 6วัน 5คืน May-Jun 18 By 3U
ทัวร์ทิเบต เฉินตู 6วัน 5คืน
เฉินตู ทิเบต ที่สุดหลังคาโลก
บินภายใน 2 ไฟลท์ พัก 4 ดาว
ออกเดินทางเดือน พ.ค.-มิ.ย. 61
บินด้วยสายการบิน เสฉวน แอร์ไลน์
ราคาเริ่มต้น 33,777
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
พฤษภาคม 13 - 18 พ.ค. 61,
มิถุนายน 10 - 15 มิ.ย. 61,
GTM-33 JVN24 เวียดนามใต้-เที่ยวเมืองตากอากาศดาลัท 3D2N MAY-OCT 18 BY VZ
ทัวร์โฮจิมินห์ / ดาลัท / มุยเน่
GTM-33 JVN24 เวียดนามใต้-เที่ยวเมืองตากอากาศดาลัท 3D2N MAY-OCT 18 BY VZ
ทัวร์เวียดนาม ดาลัด ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว 3วัน2คืน
เดินทาง พฤษภาคม-ตุลาคม 61
เริ่มต้น 9,999 บาท
โดยสายการบิน Vietjet Air (VZ)
ราคาเริ่มต้น 9,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
พฤษภาคม 05 - 07 พ.ค. 61, 26 - 28 พ.ค. 61,
มิถุนายน 09 - 11 มิ.ย. 61, 23 - 25 มิ.ย. 61,
กรกฎาคม 07 - 09 ก.ค. 61, 27 - 29 ก.ค. 61, 28 - 30 ก.ค. 61,
สิงหาคม 11 - 13 ส.ค. 61, 25 - 27 ส.ค. 61,
กันยายน 08 - 10 ก.ย. 61, 22 - 24 ก.ย. 61,
ตุลาคม 05 - 07 ต.ค. 61, 13 - 15 ต.ค. 61, 20 - 22 ต.ค. 61,
GTM-01 IST02 UNSEEN TURKEY  9D6N BY TK MAY-JUL 2018
ทัวร์ตรุกี
GTM-01 IST02 UNSEEN TURKEY 9D6N BY TK MAY-JUL 2018
ทัวร์ตุรกี UNSEEN IN TURKEY IST02  9วัน6คืน
เดินทาง พฤษภาคม-กรกฎาคม 2561
เริ่มต้น 33,888.-
โดยสายการบิน Turkish Airlines 
ราคาเริ่มต้น 33,888
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
พฤษภาคม 11 - 19 พ.ค. 61, 19 - 27 พ.ค. 61, 21 - 29 พ.ค. 61,
มิถุนายน 06 - 14 มิ.ย. 61, 07 - 15 มิ.ย. 61, 13 - 21 มิ.ย. 61, 20 - 28 มิ.ย. 61, 24 มิ.ย. - 02 ก.ค. 61, 25 มิ.ย. - 03 ก.ค. 61, 29 มิ.ย. - 07 ก.ค. 61,
กรกฎาคม 03 - 11 ก.ค. 61, 12 - 20 ก.ค. 61, 13 - 21 ก.ค. 61, 18 - 26 ก.ค. 61, 23 - 31 ก.ค. 61, 28 ก.ค. - 05 ส.ค. 61,
GTM-09 ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด - โซอุนเคียว 6D4N MAY-JUN 18 XJ
ทัวร์ฮอกไกโด
GTM-09 ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด - โซอุนเคียว 6D4N MAY-JUN 18 XJ
GTM-09 ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด - โซอุนเคียว 6D4N MAY-JUN 18 XJ
เดินทาง พ.ค. - มิ.ย.  61
ราคา 35,900.-บาท
โดยสายการบิน AirAsia X
ราคาเริ่มต้น 35,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
พฤษภาคม 15 - 20 พ.ค. 61, 22 - 27 พ.ค. 61, 28 พ.ค. - 02 มิ.ย. 61,
GTM-09 ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ โอซาก้า-โตเกียว 5D4N APR 18 XJ
ทัวร์โอซาก้า - โตเกียว
GTM-09 ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ โอซาก้า-โตเกียว 5D4N APR 18 XJ
GTM-09 ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ โอซาก้า-โตเกียว 5D4N APR 18 XJ
เดินทาง เม.ย  61
ราคา 52,900.-บาท
โดยสายการบิน AirAsia X
ราคาเริ่มต้น 52,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 11 - 15 เม.ย. 61, 13 - 17 เม.ย. 61,
GTM-09 ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า-โกเบ 5D3N MAY 18 XJ
ทัวร์โอซาก้า
GTM-09 ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า-โกเบ 5D3N MAY 18 XJ
GTM-09 ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า-โกเบ 5D3N MAY 18 XJ
เดินทาง พ.ค.  61
ราคา 31,900.-บาท
โดยสายการบิน AirAsia X
ราคาเริ่มต้น 31,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
พฤษภาคม 11 - 15 พ.ค. 61, 26 - 30 พ.ค. 61,
GTM-09 ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ โอซาก้า-ทาคายาม่า-โตเกียว 5D4N MAY-JUN 18 XJ
ทัวร์โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต
GTM-09 ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ โอซาก้า-ทาคายาม่า-โตเกียว 5D4N MAY-JUN 18 XJ
GTM-09 ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ โอซาก้า-ทาคายาม่า-โตเกียว 5D4N MAY-JUN 18 XJ
เดินทาง พ.ค. - มิ.ย  61
ราคา 39,900.-บาท
โดยสายการบิน AirAsia X
ราคาเริ่มต้น 39,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
พฤษภาคม 09 - 13 พ.ค. 61, 17 - 21 พ.ค. 61, 25 - 29 พ.ค. 61, 30 พ.ค. - 03 มิ.ย. 61,
GTM-09 SHMUKMG14 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม คุนหมิง..ลาบหมู ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 5วัน4คืน MAY-JUN18
ทัวร์คุนหมิง
GTM-09 SHMUKMG14 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม คุนหมิง..ลาบหมู ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 5วัน4คืน MAY-JUN18
ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม คุนหมิง...ลาบหมู 5วัน4คืน 
เดินทาง เมษายน 2561
เริ่มต้น 24,999 บาท
เดินทางโดยสายการบิน CHINAEASTERN AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 24,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 18 - 22 เม.ย. 61, 19 - 23 เม.ย. 61,
GTM-09 SH3UHET1 มองโกเลียในฮูเหอเฮ่าเทอะทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน 6D5N 3U
ทัวร์มองโกเลีย
GTM-09 SH3UHET1 มองโกเลียในฮูเหอเฮ่าเทอะทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน 6D5N 3U
ทัวร์จีน มองโกเลียในฮูเหอเฮ่าเทอะทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน 6D5N 
เดินทาง พ.ค-มิ.ย 61
เริ่มต้น 29,999 บาท
เดินทางโดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES 
ราคาเริ่มต้น 29,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
พฤษภาคม 11 - 16 พ.ค. 61, 25 - 30 พ.ค. 61,
มิถุนายน 08 - 13 มิ.ย. 61,
GTM -09 SHCACTU2 เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว ซงผิงโกว พัก5ดาว 6D5N BY CA
ทัวร์เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว
GTM -09 SHCACTU2 เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว ซงผิงโกว พัก5ดาว 6D5N BY CA
ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว ซงผิงโกว พัก5ดาว 6วัน5คืน
เดินทาง เมษายน 61
เริ่มต้น 24,999 บาท
เดินทางโดยสายการบิน AIR China
ราคาเริ่มต้น 24,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 05 - 10 เม.ย. 61, 26 เม.ย. - 01 พ.ค. 61,
GTM-09 SHCACTU1 เฉิงตู ปี้ผิงโกว ต๋ากู่ปิงชวน ซงผิงโกว 6D 5N BY CA
ทัวร์เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว
GTM-09 SHCACTU1 เฉิงตู ปี้ผิงโกว ต๋ากู่ปิงชวน ซงผิงโกว 6D 5N BY CA
ทัวร์จีน เฉิงตู ปี้ผิงโกว ต๋ากู่ปิงชวน ซงผิงโกว 6D5N
เดินทาง เมษายน 61
เริ่มต้น 25,999 บาท
เดินทางโดยสายการบิน AIR China
ราคาเริ่มต้น 25,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 05 - 10 เม.ย. 61, 12 - 17 เม.ย. 61, 26 เม.ย. - 01 พ.ค. 61,