ทัวร์ทั้งหมด
มกราคม     กุมภาพันธ์     มีนาคม     เมษายน     พฤษภาคม     มิถุนายน     กรกฎาคม     สิงหาคม     กันยายน     ตุลาคม     พฤศจิกายน     ธันวาคม
GTM-23 HONG KONG LANTAU SHOPPING MAR-MAY BY EK
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง
GTM-23 HONG KONG LANTAU SHOPPING MAR-MAY BY EK
เที่ยวฮ่องกง ลันเตา ช้อปปิ้ง 3วัน2คืน 
เดินทาง มีนาคม - พฤษภาคม 60
เริ่มต้นเพียง 16,900 บาท
ราคาเริ่มต้น 16,900
DOWNLOND >>
มีนาคม 02 - 04 มี.ค. 60, 03 - 05 มี.ค. 60, 04 - 06 มี.ค. 60, 09 - 11 มี.ค. 60, 10 - 12 มี.ค. 60, 11 - 13 มี.ค. 60, 16 - 18 มี.ค. 60, 17 - 19 มี.ค. 60, 18 - 20 มี.ค. 60, 19 - 21 มี.ค. 60, 23 - 25 มี.ค. 60, 24 - 26 มี.ค. 60, 25 - 27 มี.ค. 60, 26 - 28 มี.ค. 60, 30 มี.ค. - 01 เม.ย. 60, 31 มี.ค. - 02 เม.ย. 60,
เมษายน 01 - 03 เม.ย. 60, 13 - 15 เม.ย. 60, 14 - 16 เม.ย. 60, 15 - 17 เม.ย. 60, 21 - 23 เม.ย. 60, 29 เม.ย. - 01 พ.ค. 60,
พฤษภาคม 05 - 07 พ.ค. 60,
GTM-09 KUNMING DALI LIJIANG MAR-JUN BY MU
ทัวร์คุนหมิง
GTM-09 KUNMING DALI LIJIANG MAR-JUN BY MU
เที่ยวคุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6วัน5คืน
เดินทาง พฤษภาคม - มิถุนายน 2560
เริ่มต้นเพียง 22,888 บาท 
ราคาเริ่มต้น 22,888
DOWNLOND >>
เมษายน 24 - 29 เม.ย. 60,
พฤษภาคม 10 - 15 พ.ค. 60, 23 - 28 พ.ค. 60,
มิถุนายน 06 - 11 มิ.ย. 60, 20 - 25 มิ.ย. 60,
GTM-05 INDIA KASHMIR TAJ MAHAL MAR-JUN BY TG
ทัวร์อินเดีย
GTM-05 INDIA KASHMIR TAJ MAHAL MAR-JUN BY TG
เที่ยวอินเดีย แคชเมียร์ ทัชมาฮาล 7วัน5คืน
เดินทาง  มีนาคม - มิถุนายน 60 
เริ่มต้นเพียง 39,999 บาท
ราคาเริ่มต้น 39,900
DOWNLOND >>
มีนาคม 18 - 24 มี.ค. 60,
เมษายน 01 - 07 เม.ย. 60, 11 - 17 เม.ย. 60, 22 - 28 เม.ย. 60,
พฤษภาคม 01 - 07 พ.ค. 60, 05 - 11 พ.ค. 60, 16 - 22 พ.ค. 60,
มิถุนายน 03 - 09 มิ.ย. 60, 24 - 30 มิ.ย. 60,
GTM-24 HONG KONG DISNEY LAND 3D2N MAR BY CX
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนียด์แลนด์
GTM-24 HONG KONG DISNEY LAND 3D2N MAR BY CX
เที่ยวฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ พักดิสนีย์ 1 คืน 3วัน2คืน
เดินทาง 17-19 / 24-26 มีนาคม 60
เพียงท่านละ 26,900 บาท
ราคาเริ่มต้น 26,900
DOWNLOND >>
มีนาคม 17 - 19 มี.ค. 60, 24 - 26 มี.ค. 60,
GTM-01 GREAT DESTINATION OF YUNNAN APR BY FD
ทัวร์คุนหมิง
GTM-01 GREAT DESTINATION OF YUNNAN APR BY FD
เที่ยวยูนนาน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 5วัน4คืน
เดินทาง เมษายน 60
เริ่มต้นเพียงท่านละ 25,777 บาท
ราคาเริ่มต้น 25,777
DOWNLOND >>
เมษายน 10 - 14 เม.ย. 60, 11 - 15 เม.ย. 60, 12 - 16 เม.ย. 60, 14 - 18 เม.ย. 60, 27 เม.ย. - 01 พ.ค. 60,