ทัวร์ทั้งหมด
มกราคม     กุมภาพันธ์     มีนาคม     เมษายน     พฤษภาคม     มิถุนายน     กรกฎาคม     สิงหาคม     กันยายน     ตุลาคม     พฤศจิกายน     ธันวาคม
GTM-09 ZHANG JIA JIE 4D3N APR BY E3
ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย
GTM-09 ZHANG JIA JIE 4D3N APR BY E3
เที่ยวจีน บินตรงจางเจียเจี้ย 4วัน3คืน
เดินทาง เมษายน 60
เพียงท่านละ 9,999 บาท
ราคาเริ่มต้น 9,999
DOWNLOND >>
เมษายน 04 - 07 เม.ย. 60, 07 - 10 เม.ย. 60, 10 - 13 เม.ย. 60,
GTM-23 HONG KONG MACAU VENETIAN MAY-JUN EK
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า
GTM-23 HONG KONG MACAU VENETIAN MAY-JUN EK
เที่ยวฮ่องกง มาเก๊า พักเวเนเชี่ยน 4วัน3คืน 
เดินทาง พฤษภาคม-มิถุนายน 60
เริ่มต้น 25,900 บาท

ราคาเริ่มต้น 25,900
DOWNLOND >>
พฤษภาคม 04 - 07 พ.ค. 60, 26 - 29 พ.ค. 60,
มิถุนายน 02 - 05 มิ.ย. 60, 09 - 12 มิ.ย. 60, 12 - 19 มิ.ย. 60, 23 - 26 มิ.ย. 60, 30 มิ.ย. - 03 ก.ค. 60,
GTM-01 SUMMER DREAM IN KOREA 5D3N MAY-JUN17 XJ
ทัวร์โซล
GTM-01 SUMMER DREAM IN KOREA 5D3N MAY-JUN17 XJ
เที่ยวเกาหลี กรุงโซล ป้อมปราการฮวาซอง ถ้ำควังมยอง หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก 5วัน3คืน
เดินทาง พฤษภาคม - มิถุนายม 60
ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท
โดยสายการบิน Air Asia X
ราคาเริ่มต้น 14,900
DOWNLOND >>
พฤษภาคม 01 - 05 พ.ค. 60, 02 - 06 พ.ค. 60, 03 - 07 พ.ค. 60, 04 - 08 พ.ค. 60, 05 - 09 พ.ค. 60, 06 - 10 พ.ค. 60, 07 - 11 พ.ค. 60, 08 - 12 พ.ค. 60, 09 - 13 พ.ค. 60, 10 - 14 พ.ค. 60, 11 - 15 พ.ค. 60, 12 - 16 พ.ค. 60, 13 - 17 พ.ค. 60, 14 - 18 พ.ค. 60, 15 - 19 พ.ค. 60, 16 - 20 พ.ค. 60, 17 - 21 พ.ค. 60, 18 - 22 พ.ค. 60, 19 - 23 พ.ค. 60, 20 - 24 พ.ค. 60, 21 - 25 พ.ค. 60, 22 - 26 พ.ค. 60, 23 - 27 พ.ค. 60, 24 - 28 พ.ค. 60, 25 - 29 พ.ค. 60, 26 - 30 พ.ค. 60, 27 - 31 พ.ค. 60, 28 พ.ค. - 01 มิ.ย. 60, 29 พ.ค. - 02 มิ.ย. 60, 30 พ.ค. - 03 มิ.ย. 60, 31 พ.ค. - 04 มิ.ย. 60,
มิถุนายน 01 - 05 มิ.ย. 60, 02 - 06 มิ.ย. 60, 03 - 07 มิ.ย. 60, 04 - 08 มิ.ย. 60, 05 - 09 มิ.ย. 60, 06 - 10 มิ.ย. 60, 07 - 11 มิ.ย. 60, 08 - 12 มิ.ย. 60, 09 - 13 มิ.ย. 60, 10 - 14 มิ.ย. 60, 11 - 15 มิ.ย. 60, 12 - 16 มิ.ย. 60, 13 - 17 มิ.ย. 60, 14 - 18 มิ.ย. 60, 15 - 19 มิ.ย. 60, 16 - 20 มิ.ย. 60, 17 - 21 มิ.ย. 60, 18 - 22 มิ.ย. 60, 19 - 23 มิ.ย. 60, 20 - 24 มิ.ย. 60, 21 - 25 มิ.ย. 60, 22 - 26 มิ.ย. 60, 23 - 27 มิ.ย. 60, 24 - 28 มิ.ย. 60, 25 - 29 มิ.ย. 60, 26 - 30 มิ.ย. 60, 27 มิ.ย. - 01 ก.ค. 60, 28 มิ.ย. - 02 ก.ค. 60, 29 มิ.ย. - 03 ก.ค. 60, 30 มิ.ย. - 04 ก.ค. 60,
GTM-10 AMAZING DUBAI ABUDHABI 5D2N BY FZ
ทัวร์ตะวันออกกลาง
GTM-10 AMAZING DUBAI ABUDHABI 5D2N BY FZ
เที่ยวดูไบ อาบูดาบี 5วัน2คืน
เดินทาง 6-10 พฤษภาคม 60
เพียงท่านละ 19,900 บาท
ราคาเริ่มต้น 19,900
DOWNLOND >>
พฤษภาคม 06 - 10 พ.ค. 60,
GTM-09 GUILIN YANGSHOU 10-13MAR BY CX
ทัวร์กุ้ยหลิน
GTM-09 GUILIN YANGSHOU 10-13MAR BY CX
เที่ยวกุ้ยหลิน หยางซั่ว ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง 4วัน3คืน 
เดินทาง 10-13 มีนาคม 2560
เพียงท่านละ 14,888 บาท
ราคาเริ่มต้น 14,999
DOWNLOND >>
มีนาคม 10 - 13 มี.ค. 60,