ทัวร์ทั้งหมด
มกราคม     กุมภาพันธ์     มีนาคม     เมษายน     พฤษภาคม     มิถุนายน     กรกฎาคม     สิงหาคม     กันยายน     ตุลาคม     พฤศจิกายน     ธันวาคม
GTM-26 GT-ICN XJ11 เกาหลี Chill Out In Korea 5วัน 3 คืน B XJ
ทัวร์โซล
GTM-26 GT-ICN XJ11 เกาหลี Chill Out In Korea 5วัน 3 คืน B XJ
ทัวร์เกาหลี Chill Out In Korea 5วัน 3 คืน
เดินทาง : เดือนตุลาคม 60 
โดยสายการบิน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์  (XJ)
ราคาเริ่มต้นเพียง 16,999.- บาท  
ไม่รวมค่าวีซ่าอังกฤษและค่าทิป
ราคาเริ่มต้น 16,999
DOWNLOND >>
ตุลาคม 04 - 08 ต.ค. 60, 06 - 10 ต.ค. 60, 11 - 15 ต.ค. 60, 13 - 17 ต.ค. 60, 16 - 20 ต.ค. 60, 18 - 22 ต.ค. 60, 20 - 24 ต.ค. 60, 22 - 26 ต.ค. 60, 24 - 28 ต.ค. 60,
GTM-29 สังเวชนียสถาน 4 ตำบล  (ทัชมาฮาล) OCT-DEC 9D7N BY 9W
ทัวร์อินเดีย
GTM-29 สังเวชนียสถาน 4 ตำบล (ทัชมาฮาล) OCT-DEC 9D7N BY 9W
เที่ยวอินเดีย สังเวชนียสถาน 4 ตำบล  (ทัชมาฮาล) 
เดินทาง ต.ค - ธ.ค  2560
ราคา 48,800 บาท
โดยสายการบิน Jet airways
ราคาเริ่มต้น 48,800
DOWNLOND >>
ตุลาคม 21 - 29 ต.ค. 60,
พฤศจิกายน 11 - 19 พ.ย. 60,
ธันวาคม 09 - 17 ธ.ค. 60, 30 ธ.ค. - 07 ม.ค. 61,
GTM-01 (HKG28) ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4D3N by CX
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า
GTM-01 (HKG28) ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4D3N by CX
ทัวร์ฮ่องกง 4วัน3คืน เซิ่นเจิ้ล จูไห่ มาเก๊า วัดโป่วหลิน ถนนคู่รัก เซนต์ปอล เวเนเชี่ยน
เดินทาง มิถุนายน 2560
ราคา 13,999.-
สายการบิน Cathay Pacific
ราคาเริ่มต้น 13,999
DOWNLOND >>
มิถุนายน 17 - 20 มิ.ย. 60, 22 - 25 มิ.ย. 60, 24 - 27 มิ.ย. 60,
GTM-24 HONG KONG LANTAU TSZ SHAN 8-10JUL BY CX
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง
GTM-24 HONG KONG LANTAU TSZ SHAN 8-10JUL BY CX
เที่ยวฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา วัดซีซ้าน 3วัน2คืน 
เดินทาง 8-10 กรกฎาคม 2560 (วันหยุดเข้าพรรษา)
ราคาท่านละ 20,900 บาท
โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC
ราคาเริ่มต้น 20,900
DOWNLOND >>
กรกฎาคม 08 - 10 ก.ค. 60,
GTM 21 Easy Great Britain (GB) 7D4N NOV BY TG
ทัวร์อังกฤษ , สก๊อตแลนด์ , เวลส์ , ไอร์แลนด์
GTM 21 Easy Great Britain (GB) 7D4N NOV BY TG
ทัวร์ EASY GREAT BRITAIN
อังกฤษ เวลส์ 7วัน4คืน
เดินทาง :10-16 / 17-23 พ.ย.60
โดยสายการบิน  Thai Airway (TG)
ราคาเริ่มต้นเพียง 49,900.- บาท  
ไม่รวมค่าวีซ่าอังกฤษและค่าทิป
ราคาเริ่มต้น 49,900
DOWNLOND >>
พฤศจิกายน 10 - 16 พ.ย. 60, 17 - 23 พ.ย. 60,