ทัวร์ทั้งหมด
มกราคม     กุมภาพันธ์     มีนาคม     เมษายน     พฤษภาคม     มิถุนายน     กรกฎาคม     สิงหาคม     กันยายน     ตุลาคม     พฤศจิกายน     ธันวาคม
GTM-01 AUH01_SPEEDY DUBAI 5D3N BY EY (AUH-AUH) OCT-DEC 2018
ทัวร์ดูไบ
GTM-01 AUH01_SPEEDY DUBAI 5D3N BY EY (AUH-AUH) OCT-DEC 2018
ทัวร์ดูไบ อาบูดาบี ดูไบครีก ตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ สุเหร่าจูไมร่า 5วัน3คืน
เดินทาง ต.ค.- ธ.ค. 61
ราคาเริ่มต้น 26,999.- 
โดยสายการบิน Etihad Airways 
ราคาเริ่มต้น 26,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ตุลาคม 12 - 16 ต.ค. 61, 20 - 24 ต.ค. 61,
พฤศจิกายน 08 - 12 พ.ย. 61, 22 - 26 พ.ย. 61,
ธันวาคม 05 - 09 ธ.ค. 61, 07 - 11 ธ.ค. 61, 14 - 18 ธ.ค. 61,
GTM-05 GO1HAN-FD001 ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฮาลอง 4วัน3คืน BY FD JUL-DEC18
ทัวร์ฮานอย / ฮาลอง / ซาปา / นิงห์บิงห์ / ฟาซิปัน
GTM-05 GO1HAN-FD001 ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฮาลอง 4วัน3คืน BY FD JUL-DEC18
GTM-05 GO1HAN-FD001 ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฮาลอง 4วัน3คืน BY FD JUL-DEC18
เดินทาง กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
ราคาเพียง 12,900.-
โดยสายการบิน AIR ASIA (FD)
ราคาเริ่มต้น 12,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กรกฎาคม 19 - 22 ก.ค. 61, 26 - 29 ก.ค. 61,
สิงหาคม 03 - 06 ส.ค. 61, 10 - 13 ส.ค. 61, 16 - 19 ส.ค. 61, 23 - 26 ส.ค. 61, 30 ส.ค. - 02 ก.ย. 61,
กันยายน 07 - 10 ก.ย. 61, 14 - 17 ก.ย. 61, 21 - 24 ก.ย. 61, 27 - 30 ก.ย. 61, 28 ก.ย. - 01 ต.ค. 61,
ตุลาคม 04 - 07 ต.ค. 61, 12 - 15 ต.ค. 61, 18 - 21 ต.ค. 61, 25 - 28 ต.ค. 61, 26 - 29 ต.ค. 61,
พฤศจิกายน 01 - 04 พ.ย. 61, 08 - 11 พ.ย. 61, 09 - 12 พ.ย. 61, 15 - 18 พ.ย. 61, 22 - 25 พ.ย. 61, 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 61,
ธันวาคม 14 - 17 ธ.ค. 61,
GTM-05 GO1DAD-PG002 ดานัง เว้ บานาฮิลล์ 3 วัน2คืน JUL-DEC18
ทัวร์เว้ / ดานัง / ฮอยอัน
GTM-05 GO1DAD-PG002 ดานัง เว้ บานาฮิลล์ 3 วัน2คืน JUL-DEC18
GTM-05 GO1DAD-PG002 ดานัง เว้ บานาฮิลล์ 3 วัน2คืน JUL-DEC18
เดินทาง กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 9,900.-
โดยสายการบิน Bangkok Airways
ราคาเริ่มต้น 9,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กรกฎาคม 20 - 22 ก.ค. 61,
สิงหาคม 03 - 05 ส.ค. 61, 10 - 12 ส.ค. 61, 17 - 19 ส.ค. 61, 24 - 26 ส.ค. 61, 31 ส.ค. - 02 ก.ย. 61,
กันยายน 07 - 09 ก.ย. 61, 14 - 16 ก.ย. 61, 21 - 23 ก.ย. 61, 28 - 30 ก.ย. 61,
ตุลาคม 05 - 07 ต.ค. 61, 12 - 14 ต.ค. 61, 19 - 21 ต.ค. 61, 26 - 28 ต.ค. 61,
พฤศจิกายน 02 - 04 พ.ย. 61, 09 - 11 พ.ย. 61, 16 - 18 พ.ย. 61, 23 - 25 พ.ย. 61, 30 พ.ย. - 02 ธ.ค. 61,
ธันวาคม 07 - 09 ธ.ค. 61, 14 - 16 ธ.ค. 61, 21 - 23 ธ.ค. 61, 28 - 30 ธ.ค. 61,
GTM-05 GO1DAD-PG001 ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลล์ 4วัน3คืน AUG-DEC18
ทัวร์เว้ / ดานัง / ฮอยอัน
GTM-05 GO1DAD-PG001 ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลล์ 4วัน3คืน AUG-DEC18
GTM-05 GO1DAD-PG001 ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลล์ 4วัน3คืน AUG-DEC18
เดินทาง สิงหาคม - ธันวาคม 2561
ราคาเพียง 12,900.-
โดยสายการบิน Bangkok Airways
ราคาเริ่มต้น 12,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
สิงหาคม 10 - 13 ส.ค. 61, 17 - 20 ส.ค. 61, 24 - 27 ส.ค. 61, 31 ส.ค. - 03 ก.ย. 61,
กันยายน 07 - 10 ก.ย. 61, 14 - 17 ก.ย. 61, 21 - 24 ก.ย. 61, 28 ก.ย. - 01 ต.ค. 61,
ตุลาคม 05 - 08 ต.ค. 61, 12 - 15 ต.ค. 61, 19 - 22 ต.ค. 61,
พฤศจิกายน 02 - 05 พ.ย. 61, 09 - 12 พ.ย. 61, 16 - 19 พ.ย. 61, 23 - 26 พ.ย. 61, 30 พ.ย. - 03 ธ.ค. 61,
ธันวาคม 07 - 10 ธ.ค. 61, 14 - 17 ธ.ค. 61, 21 - 24 ธ.ค. 61, 28 - 31 ธ.ค. 61,
GTM-05 GO1TPE-TG002 Taiwan 2Go 5วัน4คืน บินTG JUL-NEWYEAR 18
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-05 GO1TPE-TG002 Taiwan 2Go 5วัน4คืน บินTG JUL-NEWYEAR 18
GTM-05 GO1TPE-TG002 Taiwan 2Go 5วัน4คืน บินTG JUL-NEWYEAR 18
เดินทาง 28 ธันวาคม 2561 - 01 มกราคม 2562  /  30 ธันวาคม 2561 - 03 มกราคม 2562
ราคาเริ่มต้น 32,900.-
โดยสายการบิน THAI AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 32,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ธันวาคม 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 62, 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 62,
GTM-05 GO1TPE-CI002 TAIWAN อาหลี่ซัน SPECIAL 5วัน4คืน BY CI OCT18
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-05 GO1TPE-CI002 TAIWAN อาหลี่ซัน SPECIAL 5วัน4คืน BY CI OCT18
GTM-05 GO1TPE-CI002 TAIWAN อาหลี่ซัน SPECIAL 5วัน4คืน BY CI OCT18
เดินทาง 07-11 ตุลาคม 2561
ราคาเพียง 23,900.-
โดยสายการบิน China Airlines
ราคาเริ่มต้น 23,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ตุลาคม 07 - 11 ต.ค. 61,
GTM-19 P5_HI KOREA INCHEON INDY AUG - OCT 2018 (LJ-7C-TW)
ทัวร์โซล บิน LOW COST
GTM-19 P5_HI KOREA INCHEON INDY AUG - OCT 2018 (LJ-7C-TW)
ทัวร์เกาหลี ซองโดพาร์ค เอเวอร์แลนด์ พระราชวังชางด๊อก เมียงดง 5วัน3คืน
เดินทาง ส.ค.-ต.ค. 61 
ราคาเริ่มต้น 13,900.- 
โดยสายการบิน LJ / 7C / TW
ราคาเริ่มต้น 13,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
สิงหาคม 21 - 25 ส.ค. 61, 22 - 26 ส.ค. 61, 23 - 27 ส.ค. 61, 26 - 30 ส.ค. 61, 27 - 31 ส.ค. 61, 28 ส.ค. - 01 ก.ย. 61, 29 ส.ค. - 02 ก.ย. 61, 30 ส.ค. - 03 ก.ย. 61,
กันยายน 04 - 08 ก.ย. 61, 06 - 10 ก.ย. 61, 08 - 12 ก.ย. 61, 10 - 14 ก.ย. 61, 12 - 16 ก.ย. 61, 14 - 18 ก.ย. 61,
ตุลาคม 13 - 17 ต.ค. 61, 17 - 21 ต.ค. 61, 26 - 30 ต.ค. 61,
GTM-10 XW-T30 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน AUG-SEP
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-10 XW-T30 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน AUG-SEP
GTM-10 XW-T30 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน AUG-SEP18
เดินทาง สิงหาคม - กันยายน 2561
ราคาเพียง 12,888.-
โดยสายการบิน NOK SCOOT(XW)
ราคาเริ่มต้น 12,888
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
สิงหาคม 10 - 14 ส.ค. 61, 11 - 15 ส.ค. 61, 17 - 21 ส.ค. 61, 22 - 26 ส.ค. 61, 25 - 29 ส.ค. 61, 30 ส.ค. - 03 ก.ย. 61,
กันยายน 02 - 06 ก.ย. 61, 06 - 09 ก.ย. 61, 09 - 13 ก.ย. 61, 12 - 16 ก.ย. 61,
GTM-05 GO1CKG-WE003 ฉงชิ่ง เฉิงตู มรดกโลกชื่อสุ่ย 6วัน5คืน SEP-OCT18 BY WE
ทัวร์ฉงชิ่ง
GTM-05 GO1CKG-WE003 ฉงชิ่ง เฉิงตู มรดกโลกชื่อสุ่ย 6วัน5คืน SEP-OCT18 BY WE
ทัวร์จีน GO1CKG-WE003 ฉงชิ่ง เฉิงตู มรดกโลกชื่อสุ่ย 6วัน5คืน 
เดินทาง กันยายน-ตุลาคม 2561
โดยสายการบิน Thai smile (WE)
ราคาเริ่มต้น 22,900 บาท  
ราคาเริ่มต้น 22,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กันยายน 14 - 19 ก.ย. 61,
ตุลาคม 09 - 14 ต.ค. 61, 19 - 24 ต.ค. 61,
GTM-22 FD850-851 บินตรง ซัวเถา น้ำแร่ทะเล อิสระเยี่ยมญาติ 5D4N SEP-DEC18 BY FD
ทัวร์ซัวเถา
GTM-22 FD850-851 บินตรง ซัวเถา น้ำแร่ทะเล อิสระเยี่ยมญาติ 5D4N SEP-DEC18 BY FD
ทัวร์จีน ซัวเถา น้ำแร่ทะเล จางโจว แต้จิ๋ว วัดไคหยวน ไต่ฮงกง 5วัน4คืน
เดินทาง ก.ย.-ธ.ค.61 
ราคาเริ่มต้น 17,999.- 
โดยสายการบิน  AIR ASIA (FD) 
ราคาเริ่มต้น 17,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กันยายน 05 - 09 ก.ย. 61, 06 - 10 ก.ย. 61, 12 - 16 ก.ย. 61, 14 - 18 ก.ย. 61, 15 - 19 ก.ย. 61, 19 - 23 ก.ย. 61,
ตุลาคม 10 - 14 ต.ค. 61, 13 - 17 ต.ค. 61, 17 - 21 ต.ค. 61, 23 - 27 ต.ค. 61, 24 - 28 ต.ค. 61,
พฤศจิกายน 02 - 06 พ.ย. 61, 07 - 11 พ.ย. 61, 21 - 25 พ.ย. 61, 22 - 26 พ.ย. 61,
ธันวาคม 13 - 17 ธ.ค. 61, 14 - 18 ธ.ค. 61,
GTM-10 TK95 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล 8วัน 5คืน SUG18 BY TK
ทัวร์ตรุกี
GTM-10 TK95 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล 8วัน 5คืน SUG18 BY TK
GTM-10 TK95 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล 8วัน 5คืน SUG18 BY TK
เดินทาง 08-15 สิงหาคม 2561 / 29 สิงหาคม-05 กันยายน 2561
ราคาเพียง 31,888.-
โดยสายการบิน Turkish Airlines
ราคาเริ่มต้น 31,888
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
สิงหาคม 08 - 15 ส.ค. 61, 29 ส.ค. - 05 ก.ย. 61,
GTM-22 FD850-851 บินตรง ซัวเถา น้ำแร่ทะเล พัก 5 ดาว 4D3N AUG-DEC18 BY FD
ทัวร์ซัวเถา
GTM-22 FD850-851 บินตรง ซัวเถา น้ำแร่ทะเล พัก 5 ดาว 4D3N AUG-DEC18 BY FD
ทัวร์จีน ซัวเถา น้ำแร่ทะเล แต้จิ๋ว ไฮตังม่า เฮี่ยงบู๋ซัว 4วัน3คืน
เดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61 
ราคาเริ่มต้น 15,999.- 
โดยสายการบิน  AIR ASIA (FD) 
ราคาเริ่มต้น 15,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
สิงหาคม 18 - 21 ส.ค. 61, 24 - 27 ส.ค. 61, 29 ส.ค. - 01 ก.ย. 61,
กันยายน 01 - 04 ก.ย. 61, 02 - 05 ก.ย. 61, 08 - 11 ก.ย. 61, 13 - 16 ก.ย. 61, 14 - 17 ก.ย. 61, 20 - 23 ก.ย. 61, 21 - 24 ก.ย. 61, 27 - 30 ก.ย. 61,
ตุลาคม 10 - 13 ต.ค. 61, 12 - 15 ต.ค. 61, 19 - 22 ต.ค. 61, 21 - 24 ต.ค. 61, 22 - 25 ต.ค. 61, 26 - 29 ต.ค. 61, 27 - 30 ต.ค. 61,
พฤศจิกายน 01 - 04 พ.ย. 61, 09 - 12 พ.ย. 61, 10 - 13 พ.ย. 61, 16 - 19 พ.ย. 61, 24 - 27 พ.ย. 61,
ธันวาคม 12 - 15 ธ.ค. 61,
GTM-14 SMTW01 Check in Taiwan 5D3N [20-24 OCT18] BYBR
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-14 SMTW01 Check in Taiwan 5D3N [20-24 OCT18] BYBR
GTM-14 SMTW01 Check in Taiwan 5D3N [20-24 OCT18] BYBR
เดินทาง 20-24 ตุลาคม 2561 
ราคาเพียง 25,900.-
โดยสายการบิน EVA AIR (BR)
ราคาเริ่มต้น 25,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ตุลาคม 20 - 24 ต.ค. 61,
GTM-22 ซัวเถา หย่งติ้ง บ้านดิน 5D4N AUG-DEC18 BY FD
ทัวร์ซัวเถา
GTM-22 ซัวเถา หย่งติ้ง บ้านดิน 5D4N AUG-DEC18 BY FD
ทัวร์จีน ซัวเถาหย่งติ้ง บ้านดิน เหมยโจว หมู่บ้านฮากกา 5วัน4คืน
เดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61 
ราคาเริ่มต้น 17,999.- 
โดยสายการบิน  AIR ASIA (FD) 
ราคาเริ่มต้น 17,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
สิงหาคม 22 - 26 ส.ค. 61,
กันยายน 05 - 09 ก.ย. 61, 06 - 10 ก.ย. 61, 12 - 16 ก.ย. 61, 14 - 18 ก.ย. 61, 15 - 19 ก.ย. 61, 19 - 23 ก.ย. 61,
ตุลาคม 10 - 14 ต.ค. 61, 13 - 17 ต.ค. 61, 17 - 21 ต.ค. 61, 23 - 27 ต.ค. 61, 24 - 28 ต.ค. 61,
พฤศจิกายน 02 - 06 พ.ย. 61, 07 - 11 พ.ย. 61, 21 - 25 พ.ย. 61, 22 - 26 พ.ย. 61,
ธันวาคม 13 - 17 ธ.ค. 61, 14 - 18 ธ.ค. 61,
GTM-22 FD850-851 ซัวเถา พัก 4 ดาว 4D3N AUG-DEC18 BY FD
ทัวร์ซัวเถา
GTM-22 FD850-851 ซัวเถา พัก 4 ดาว 4D3N AUG-DEC18 BY FD
ทัวร์จีน ซัวเถา แต้จิ๋ว วัดไคหยวน ไฮตังม่า 4วัน3คืน
เดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61 
ราคาเริ่มต้น 14,999.- 
โดยสายการบิน  AIR ASIA (FD) 
ราคาเริ่มต้น 14,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
สิงหาคม 18 - 21 ส.ค. 61, 24 - 27 ส.ค. 61, 29 ส.ค. - 01 ก.ย. 61,
กันยายน 01 - 04 ก.ย. 61, 02 - 05 ก.ย. 61, 08 - 11 ก.ย. 61, 13 - 16 ก.ย. 61, 14 - 17 ก.ย. 61, 20 - 23 ก.ย. 61, 21 - 24 ก.ย. 61, 27 - 30 ก.ย. 61,
ตุลาคม 10 - 13 ต.ค. 61, 12 - 15 ต.ค. 61, 19 - 22 ต.ค. 61, 21 - 24 ต.ค. 61, 22 - 25 ต.ค. 61, 26 - 29 ต.ค. 61, 27 - 30 ต.ค. 61,
พฤศจิกายน 01 - 04 พ.ย. 61, 09 - 12 พ.ย. 61, 10 - 13 พ.ย. 61, 16 - 19 พ.ย. 61, 24 - 27 พ.ย. 61,
ธันวาคม 12 - 15 ธ.ค. 61,
GTM-18 HOKKAIDO LAVENDER  6D4N AUG18 By TG
ทัวร์ฮอกไกโด
GTM-18 HOKKAIDO LAVENDER 6D4N AUG18 By TG
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด บ่อโคลนเดือด ฟาร์มหมีสีน้ำตาล ฟาร์มโทมิตะ
เดินทาง  สิงหาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 45,991.-
โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)
ราคาเริ่มต้น 45,991
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
สิงหาคม 17 - 22 ส.ค. 61, 30 ส.ค. - 04 ก.ย. 61,
GTM-09 SHFDSWA1 ทัวร์คุณธรรม ซัวเถา...ห่านพะโล้ 5D4N SEP-OCT18 BY FD
ทัวร์ซัวเถา
GTM-09 SHFDSWA1 ทัวร์คุณธรรม ซัวเถา...ห่านพะโล้ 5D4N SEP-OCT18 BY FD
ทัวร์จีน ซัวเถา เหมยโจว หย่งติ้ง เมืองแต้จิ๋ว 5วัน4คืน
เดินทาง 21-25 ก.ย.61 // 20-24 ต.ค.61
ราคาเริ่มต้น 20,999.- 
โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) 
ราคาเริ่มต้น 20,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กันยายน 21 - 25 ก.ย. 61,
ตุลาคม 20 - 24 ต.ค. 61,
GTM-14 SMTR02_KC Turkey Kazakhstan 9D6N [SEP-OCT18]
ทัวร์ตรุกี
GTM-14 SMTR02_KC Turkey Kazakhstan 9D6N [SEP-OCT18]
GTM-14 SMTR02_KC Turkey Kazakhstan 9D6N [SEP-OCT18]
เดินทาง 11-19 กันยายน 2561  /  16-24 ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 29,927.-
โดยสายการบิน AIR ASTANA 
ราคาเริ่มต้น 29,927
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กันยายน 11 - 19 ก.ย. 61,
ตุลาคม 16 - 24 ต.ค. 61,
GTM-19 P6_HI KOREA INCHEON INDY PREMIUM AUG - OCT 2018 (KE-TG-OZ)
ทัวร์โซล สายการบิน TG/KE/OZ
GTM-19 P6_HI KOREA INCHEON INDY PREMIUM AUG - OCT 2018 (KE-TG-OZ)
ทัวร์เกาหลี อินชอน เอเวอร์แลนด์ โซลทาวเวอร์ 5วัน3คืน
เดินทาง ส.ค.- ต.ค. 61
ราคาเริ่มต้น 18,900.- 
โดยสายการบิน KE / TG / OZ
ราคาเริ่มต้น 18,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
สิงหาคม 02 - 06 ส.ค. 61, 08 - 12 ส.ค. 61, 09 - 13 ส.ค. 61, 15 - 19 ส.ค. 61, 16 - 20 ส.ค. 61, 22 - 26 ส.ค. 61, 23 - 27 ส.ค. 61, 30 ส.ค. - 03 ก.ย. 61,
กันยายน 06 - 10 ก.ย. 61, 12 - 16 ก.ย. 61, 13 - 17 ก.ย. 61, 20 - 24 ก.ย. 61, 27 ก.ย. - 01 ต.ค. 61,
ตุลาคม 04 - 08 ต.ค. 61, 11 - 15 ต.ค. 61, 18 - 22 ต.ค. 61, 24 - 28 ต.ค. 61, 25 - 29 ต.ค. 61,
GTM-29 Miracal TURKEY 11 DAYS BYTK  Dec-Newyear 2018
ทัวร์ตรุกี
GTM-29 Miracal TURKEY 11 DAYS BYTK Dec-Newyear 2018
GTM-29 Miracal TURKEY 11 DAYS BYTK  Dec-Newyear 2018
เดินทาง 01-11 ธันวาคม 2561  /  27 ธันวาคม 2561 - 6 มกราคม 2562
ราคาเริ่มต้น 55,900.-
โดยสายการบิน AirAsia
ราคาเริ่มต้น 55,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ธันวาคม 01 - 11 ธ.ค. 61, 27 ธ.ค. - 06 ม.ค. 62,