ทัวร์ทั้งหมด
มกราคม     กุมภาพันธ์     มีนาคม     เมษายน     พฤษภาคม     มิถุนายน     กรกฎาคม     สิงหาคม     กันยายน     ตุลาคม     พฤศจิกายน     ธันวาคม
GTM-16 MMR10 MYANMAR 3 CITY 4D 3N JUN-SEP 17 BY 8M
ทัวร์พม่า ทุกเมือง
GTM-16 MMR10 MYANMAR 3 CITY 4D 3N JUN-SEP 17 BY 8M
เที่ยวพม่า 3 เมือง ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน 3 คืน
โดยสายการบิน เมียนมาร์ แอร์เวย์
เดินทาง มิ.ย.-ก.ย. 60
ราคาเริ่มต้น 20,900 บาท
ราคาเริ่มต้น 20,900
DOWNLOND >>
มิถุนายน 02 - 05 มิ.ย. 60, 16 - 19 มิ.ย. 60, 30 มิ.ย. - 03 ก.ค. 60,
กรกฎาคม 21 - 24 ก.ค. 60, 28 - 31 ก.ค. 60,
สิงหาคม 04 - 07 ส.ค. 60, 11 - 14 ส.ค. 60, 25 - 28 ส.ค. 60,
กันยายน 01 - 04 ก.ย. 60, 15 - 18 ก.ย. 60,
GTM-16 MMR05 BAGAN MANDALAY SAGAING MINGUN 4D3N AUG-DEC 17 BY FD
ทัวร์พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน อินเล สกายน์ อังวะ
GTM-16 MMR05 BAGAN MANDALAY SAGAING MINGUN 4D3N AUG-DEC 17 BY FD
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ สกายน์ มิงกุน 4 วัน 3 คืน
เดินทาง ส.ค.-ธ.ค. 60
ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท
โดยสายการบิน แอร์เอเชีย
ราคาเริ่มต้น 18,900
DOWNLOND >>
สิงหาคม 04 - 07 ส.ค. 60, 11 - 14 ส.ค. 60, 31 ส.ค. - 03 ก.ย. 60,
กันยายน 14 - 17 ก.ย. 60, 28 ก.ย. - 01 ต.ค. 60,
ตุลาคม 20 - 23 ต.ค. 60, 26 - 29 ต.ค. 60,
พฤศจิกายน 09 - 12 พ.ย. 60, 23 - 26 พ.ย. 60, 30 พ.ย. - 03 ธ.ค. 60,
ธันวาคม 02 - 05 ธ.ค. 60, 08 - 11 ธ.ค. 60, 14 - 17 ธ.ค. 60, 21 - 24 ธ.ค. 60, 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 61, 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 61, 31 ธ.ค. - 03 มี.ค. 61,
GTM-05 NANJING WUXI SUZHOU SHANGHAI DISNEY LAND NOV-MAR BY XW
ทัวร์นานกิง
GTM-05 NANJING WUXI SUZHOU SHANGHAI DISNEY LAND NOV-MAR BY XW
บินตรง นานกิง อู๋ซี ซูโจว เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ 5วัน4คืน
เดินทาง พฤศจิกายน 59 - มีนาคม 60
เริ่มต้น 18,900 บาท
ราคาเริ่มต้น 18,900
DOWNLOND >>
พฤศจิกายน 26 - 30 พ.ย. 59,
ธันวาคม 01 - 05 ธ.ค. 59, 03 - 07 ธ.ค. 59, 08 - 12 ธ.ค. 59, 10 - 14 ธ.ค. 59, 22 - 26 ธ.ค. 59, 23 - 27 ธ.ค. 59, 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 60, 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 60, 31 ธ.ค. - 04 ม.ค. 60,
มกราคม 13 - 17 ม.ค. 60, 27 - 31 ม.ค. 60,
กุมภาพันธ์ 24 - 28 ก.พ. 60,
มีนาคม 10 - 14 มี.ค. 60,
GTM-01 THE GREATEST MANDALAY 4D3N MAR-SEP 17 BY 8M
ทัวร์พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน อินเล สกายน์ อังวะ
GTM-01 THE GREATEST MANDALAY 4D3N MAR-SEP 17 BY 8M
เที่ยวมัณฑะเลย์ พุกาม 4วัน3คืน 
เดินทาง มี.ค.-ก.ย. 60
เริ่มต้น 13,900 บาท
โดยสายการบิน  Myanmar Airways
ราคาเริ่มต้น 13,900
DOWNLOND >>
มีนาคม 22 - 25 มี.ค. 60,
เมษายน 12 - 15 เม.ย. 60, 26 - 29 เม.ย. 60,
พฤษภาคม 03 - 06 พ.ค. 60, 10 - 13 พ.ค. 60,
มิถุนายน 07 - 10 มิ.ย. 60, 21 - 24 มิ.ย. 60,
กรกฎาคม 05 - 08 ก.ค. 60, 19 - 22 ก.ค. 60,
สิงหาคม 09 - 12 ส.ค. 60, 23 - 26 ส.ค. 60,
กันยายน 06 - 09 ก.ย. 60, 20 - 23 ก.ย. 60,
GTM-01 HELLO HANOI 3D 2N APR-MAY 17 BY FD
ทัวร์ฮานอย / ฮาลอง / ซาปา
GTM-01 HELLO HANOI 3D 2N APR-MAY 17 BY FD
ฮานอย ฮาลอง 3 วัน 2 คืน
เดินทาง เมษายน-พฤษภาคม 60
เริ่มต้น 10,900 บาท
โดยสายการบิน Air Asia
ราคาเริ่มต้น 10,900
DOWNLOND >>
เมษายน 11 - 13 เม.ย. 60, 12 - 14 เม.ย. 60, 30 เม.ย. - 02 พ.ค. 60,
พฤษภาคม 01 - 03 พ.ค. 60, 07 - 09 พ.ค. 60,