ทัวร์ทั้งหมด
มกราคม     กุมภาพันธ์     มีนาคม     เมษายน     พฤษภาคม     มิถุนายน     กรกฎาคม     สิงหาคม     กันยายน     ตุลาคม     พฤศจิกายน     ธันวาคม
GTM-09 SHWECGO5 ทัวร์เจิ้งโจว...แกงป่า อุทยานหยุนไถซาน ลั่วหยาง 5 วัน 4 คืน (WE)
ทัวร์เจิ้งโจว
GTM-09 SHWECGO5 ทัวร์เจิ้งโจว...แกงป่า อุทยานหยุนไถซาน ลั่วหยาง 5 วัน 4 คืน (WE)
ทัวร์จีน เจิ้งโจว อุทยานหยุนไถซาน ลั่วหยาง 5วัน4คืน
บินด้วยสายการบินไทยสมายด์
ออกเดินทางเดือน ก.ค.-ธ.ค.61
ราคาเริ่มต้น 22,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กรกฎาคม 26 - 30 ก.ค. 61,
สิงหาคม 10 - 14 ส.ค. 61,
กันยายน 21 - 25 ก.ย. 61,
ตุลาคม 19 - 23 ต.ค. 61,
พฤศจิกายน 21 - 25 พ.ย. 61,
ธันวาคม 05 - 09 ธ.ค. 61, 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 62,
GTM-27 Osaka-Tokyo1 5D3N 13-17 OCT18 by XJ
ทัวร์โอซาก้า - โตเกียว / โตเกียว - โอซาก้า (GOLDEN ROUTE)
GTM-27 Osaka-Tokyo1 5D3N 13-17 OCT18 by XJ
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นาโกย่า ชิสึโอกะ ยามานาชิ โตเกียว  5วัน3คืน
เดินทาง 13-17 ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 34,900.- 
โดยสายการบินไทยแอร์เอเซียเอ็กซ์  
ราคาเริ่มต้น 34,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ตุลาคม 13 - 17 ต.ค. 61,
GTM-05  GO1CTU-TG002 ครบสูตรเฉิงตู เขาง้อไบ๊ ซงผิงโกว 8วัน7คืน  OCT-NOV18 BY TG
ทัวร์เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว
GTM-05 GO1CTU-TG002 ครบสูตรเฉิงตู เขาง้อไบ๊ ซงผิงโกว 8วัน7คืน OCT-NOV18 BY TG
ทัวร์จีน GO1CTU-TG002 ครบสูตรเฉิงตู เขาง้อไบ๊ ซงผิงโกว 8วัน7คืน 
เดินทาง ตุลาคม-พฤศจิกายน 2561
โดยสายการบิน การบินไทย (TG)
ราคาเริ่มต้น 32,900 บาท  
ราคาเริ่มต้น 32,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ตุลาคม 27 ต.ค. - 03 พ.ย. 61,
พฤศจิกายน 02 - 09 พ.ย. 61, 04 - 11 พ.ย. 61,
GTM-27 KANSAI CHUBU 12-1619-24 OCT18 5D3N BY TG
ทัวร์ฟุกุโอกะ(คิวชู)
GTM-27 KANSAI CHUBU 12-1619-24 OCT18 5D3N BY TG
ทัวร์ญี่ปุ่น คิวชู นาโกย่า มิเอะ เกียวโต โอซาก้า 5วัน3คืน
เดินทาง 12-16 // 19-23 ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 44,900.-  
โดยสายการบินไทย
ราคาเริ่มต้น 44,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ตุลาคม 12 - 16 ต.ค. 61, 19 - 23 ต.ค. 61,
GTM-27 ENJOY HOKKAIDO 5D3N  OCT 18 by XJ
ทัวร์ฮอกไกโด
GTM-27 ENJOY HOKKAIDO 5D3N OCT 18 by XJ
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ทะเลสาบโทยะ ภูเขาไฟโชวะ โอตารุ ซัปโปโร 6วัน4คืน
เดินทางเดือนตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 34,900.-  
โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์
ราคาเริ่มต้น 34,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ตุลาคม 03 - 07 ต.ค. 61, 05 - 09 ต.ค. 61, 10 - 14 ต.ค. 61, 12 - 16 ต.ค. 61, 17 - 21 ต.ค. 61, 19 - 23 ต.ค. 61,
GTM-05  GO1CTU-CA001 เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6วัน5คืน SEP-OCT18 BY CA
ทัวร์เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว
GTM-05 GO1CTU-CA001 เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6วัน5คืน SEP-OCT18 BY CA
ทัวร์จีน GO1CTU-CA001 เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6วัน5คืน 
เดินทาง กันยายน-ตุลาคม 2561
โดยสายการบิน Air China (CA)
ราคาเริ่มต้น 25,900 บาท     
ราคาเริ่มต้น 25,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กันยายน 14 - 19 ก.ย. 61,
ตุลาคม 12 - 17 ต.ค. 61, 19 - 24 ต.ค. 61, 20 - 25 ต.ค. 61,
GTM-05 GO1CTU-TG001 เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6วัน5คืน SEP-DEC18 BY TG
ทัวร์เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว
GTM-05 GO1CTU-TG001 เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6วัน5คืน SEP-DEC18 BY TG
ทัวร์จีน GO1CTU-TG001 เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6วัน5คืน 
เดินทาง กันยายน-ธันวาคม 2561
โดยสายการบิน การบินไทย (TG)
ราคาเริ่มต้น 25,900 บาท    
ราคาเริ่มต้น 25,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กรกฎาคม 26 - 31 ก.ค. 61, 27 ก.ค. - 01 ส.ค. 61,
สิงหาคม 24 - 29 ส.ค. 61,
กันยายน 07 - 12 ก.ย. 61, 14 - 19 ก.ย. 61,
ตุลาคม 13 - 18 ต.ค. 61, 16 - 21 ต.ค. 61, 18 - 23 ต.ค. 61, 30 ต.ค. - 04 พ.ย. 61,
พฤศจิกายน 02 - 07 พ.ย. 61, 03 - 08 พ.ย. 61, 23 - 28 พ.ย. 61,
ธันวาคม 05 - 10 ธ.ค. 61, 14 - 19 ธ.ค. 61,
GTM-27 DISCOVERY KYUSHU 11-16 Oct18 6D4N BY TG
ทัวร์ฟุกุโอกะ(คิวชู)
GTM-27 DISCOVERY KYUSHU 11-16 Oct18 6D4N BY TG
ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุคุโอกะ(คิวชู)  ซากะ และนางาซากิ 6วัน4คืน
เดินทาง 11-16 ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 39,900.-  
โดยสายการบินไทย (TG)
ราคาเริ่มต้น 39,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ตุลาคม 11 - 16 ต.ค. 61,
GTM-05 GO1CTU-MU001 เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว 5วัน3คืน SEP-DEC18  BY MU
ทัวร์เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว
GTM-05 GO1CTU-MU001 เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว 5วัน3คืน SEP-DEC18 BY MU
ทัวร์จีน GO1CTU-MU001 เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว 5วัน3คืน 
เดินทาง กันยายน-ธันวาคม 2561
โดยสายการบิน China Eastern (MU)
ราคาเพียง 19,900 บาท    
ราคาเริ่มต้น 19,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กันยายน 04 - 08 ก.ย. 61, 11 - 15 ก.ย. 61, 18 - 22 ก.ย. 61,
ตุลาคม 16 - 20 ต.ค. 61, 28 ต.ค. - 01 พ.ย. 61,
พฤศจิกายน 06 - 10 พ.ย. 61,
ธันวาคม 01 - 05 ธ.ค. 61, 11 - 15 ธ.ค. 61,
GTM-27 AUTUMN IN HOKKAIDO 18-23 19-24 OCT18 6D4N  BY TG
ทัวร์ฮอกไกโด
GTM-27 AUTUMN IN HOKKAIDO 18-23 19-24 OCT18 6D4N BY TG
ทัวร์ญี่ปุ่น อาซาฮีคาว่า โซอึนเคียว โอตารุ ซัปโปโร 6วัน4คืน
เดินทาง 18-23 / 19-24 ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 48,900.-  
โดยสายการบินไทย (TG)
ราคาเริ่มต้น 48,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ตุลาคม 18 - 23 ต.ค. 61, 19 - 24 ต.ค. 61,
GTM-05 SVO-AY001 RUSSIA in Train 7D5N SEP-NOV18 BY AY
ทัวร์ต่อเครื่อง
GTM-05 SVO-AY001 RUSSIA in Train 7D5N SEP-NOV18 BY AY
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังเครมลิน โบสถ์เซนต์บาซิล  7วัน5คืน
เดินทาง ก.ย.-พ.ย. 61
ราคาเริ่มต้น 56,900.- 
โดยสายการบินฟินน์แอร์ (AY)
ราคาเริ่มต้น 56,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กันยายน 14 - 20 ก.ย. 61,
ตุลาคม 23 - 29 ต.ค. 61,
พฤศจิกายน 02 - 08 พ.ย. 61,
GTM-16 BT-VN08 เวียดนาม บูทิค บินไปกับบางกอกแอร์เวย์ เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮานอย 4 วัน บินPG_JUN-SE
ทัวร์เว้ / ดานัง / ฮอยอัน
GTM-16 BT-VN08 เวียดนาม บูทิค บินไปกับบางกอกแอร์เวย์ เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮานอย 4 วัน บินPG_JUN-SE
GTM-16 BT-VN08 เวียดนาม บูทิค บินไปกับบางกอกแอร์เวย์ เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮานอย 4 วัน บินPG_JUN-SEP18
เดินทาง มิ.ย.-ก.ย.61 
ราคาเริ่มต้น 12,900.- 
โดยสายการบิน Bangkok Airways
ราคาเริ่มต้น 12,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มิถุนายน 07 - 10 มิ.ย. 61, 14 - 17 มิ.ย. 61, 21 - 24 มิ.ย. 61, 28 มิ.ย. - 01 ก.ค. 61,
กรกฎาคม 05 - 08 ก.ค. 61, 12 - 15 ก.ค. 61, 19 - 22 ก.ค. 61, 26 - 29 ก.ค. 61,
สิงหาคม 02 - 05 ส.ค. 61, 10 - 13 ส.ค. 61, 16 - 19 ส.ค. 61, 23 - 26 ส.ค. 61, 30 ส.ค. - 02 ก.ย. 61,
กันยายน 06 - 09 ก.ย. 61, 13 - 16 ก.ย. 61, 20 - 23 ก.ย. 61, 27 - 30 ก.ย. 61,
GTM-05 DME-TG006 CLASSIC RUSSIA MOSCOW-ST.Peterburg 7D5N AUG-DEC 18 BY TG
ทัวร์บินตรง
GTM-05 DME-TG006 CLASSIC RUSSIA MOSCOW-ST.Peterburg 7D5N AUG-DEC 18 BY TG
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังเครมลิน ชิมคาร์เวียร์ 7วัน5คืน
เดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61
ราคาเริ่มต้น 59,900.- 
โดยสายการบินไทย (TG)
ราคาเริ่มต้น 59,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
สิงหาคม 25 - 31 ส.ค. 61,
กันยายน 01 - 07 ก.ย. 61, 08 - 14 ก.ย. 61, 12 - 18 ก.ย. 61, 15 - 21 ก.ย. 61, 22 - 28 ก.ย. 61, 29 ก.ย. - 05 ต.ค. 61,
ตุลาคม 06 - 12 ต.ค. 61, 10 - 16 ต.ค. 61, 17 - 23 ต.ค. 61, 20 - 26 ต.ค. 61, 24 - 30 ต.ค. 61, 27 ต.ค. - 02 พ.ย. 61, 31 ต.ค. - 06 พ.ย. 61,
พฤศจิกายน 03 - 09 พ.ย. 61, 14 - 20 พ.ย. 61, 24 - 30 พ.ย. 61,
ธันวาคม 08 - 14 ธ.ค. 61, 15 - 21 ธ.ค. 61, 22 - 28 ธ.ค. 61, 26 ธ.ค. - 01 ม.ค. 62,
GTM-16 BT-VN04 เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง 3วัน2คืน JUN-SEP18
ทัวร์ฮานอย / ฮาลอง / ซาปา / นิงห์บิงห์ / ฟาซิปัน
GTM-16 BT-VN04 เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง 3วัน2คืน JUN-SEP18
GTM-16 BT-VN04 เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง 3วัน2คืน JUN-SEP18
เดินทาง มิ.ย. - ก.ย. 61
ราคาเริ่มต้น 9,900.- 
โดยสายการบิน THAI LION AIR (SL)
ราคาเริ่มต้น 9,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มิถุนายน 01 - 03 มิ.ย. 61, 15 - 17 มิ.ย. 61, 29 มิ.ย. - 01 ก.ค. 61,
กรกฎาคม 06 - 08 ก.ค. 61, 27 - 29 ก.ค. 61,
สิงหาคม 03 - 05 ส.ค. 61, 10 - 12 ส.ค. 61,
กันยายน 07 - 09 ก.ย. 61, 28 - 30 ก.ย. 61,
GTM-16 BT-TPE04 HELLO บินสบายไป ไทเป 6วัน4คืน JUN-OCT18
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-16 BT-TPE04 HELLO บินสบายไป ไทเป 6วัน4คืน JUN-OCT18
GTM-16 BT-TPE04 HELLO บินสบายไป ไทเป 6วัน4คืน JUN-OCT18
เดินทาง มิ.ย.-ต.ค.61 
ราคาเริ่มต้น 17,900.- 
โดยสายการบิน THAI LION AIR 
ราคาเริ่มต้น 17,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มิถุนายน 06 - 11 มิ.ย. 61, 13 - 18 มิ.ย. 61, 27 มิ.ย. - 02 ก.ค. 61,
กรกฎาคม 04 - 09 ก.ค. 61, 18 - 23 ก.ค. 61, 25 - 30 ก.ค. 61,
สิงหาคม 01 - 06 ส.ค. 61, 08 - 13 ส.ค. 61, 22 - 27 ส.ค. 61, 29 ส.ค. - 03 ก.ย. 61,
กันยายน 05 - 10 ก.ย. 61, 19 - 24 ก.ย. 61, 26 ก.ย. - 01 ต.ค. 61,
ตุลาคม 03 - 08 ต.ค. 61, 10 - 15 ต.ค. 61, 17 - 22 ต.ค. 61,
GTM-05 DME-EK002 SPACE ,DELICIOUS VODKA AND CAVIAR RUSSIA [MOSCOW ZAGORSK] 6D3N SEP-OCT 18 BY EK
ทัวร์ต่อเครื่อง
GTM-05 DME-EK002 SPACE ,DELICIOUS VODKA AND CAVIAR RUSSIA [MOSCOW ZAGORSK] 6D3N SEP-OCT 18 BY EK
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อวกาศ ชิมคาร์เวียร์ 6วัน3คืน
เดินทาง ก.ย.- ต.ค. 61
ราคาเริ่มต้น 38,900.- 
โดยสายการบิน เอมิเรสต์ 
ราคาเริ่มต้น 38,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กันยายน 05 - 10 ก.ย. 61, 19 - 24 ก.ย. 61,
ตุลาคม 11 - 16 ต.ค. 61, 19 - 24 ต.ค. 61,
GTM-08 E301 HIROSHIMA SHIMANE  ซุปตาร์ นำเทรนด์ 6D4N 10-14 AUG18 By E3
ทัวร์
GTM-08 E301 HIROSHIMA SHIMANE ซุปตาร์ นำเทรนด์ 6D4N 10-14 AUG18 By E3
ทัวร์ญี่ปุ่น เมืองฮิโรชิม่า โอโมริ ศาลเจ้าอิสึกุชิมะ พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ 6วัน4คืน
เดินทาง 10-15 สิงหาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 25,888.- 
โดยสายการบิน นิวเจนแอร์เวย์
ราคาเริ่มต้น 25,888
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
สิงหาคม 10 - 15 ส.ค. 61,
GTM-05 DME-TG008 RUSSIA MOSCOW ZAGORSK 5D3N AUG-DEC 18 BY TG
ทัวร์บินตรง
GTM-05 DME-TG008 RUSSIA MOSCOW ZAGORSK 5D3N AUG-DEC 18 BY TG
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 5วัน3คืน
เดินทาง ส.ค.- ธ.ค. 61
ราคาเริ่มต้น 42,900- 
โดยสายการบินไทย (TG)
ราคาเริ่มต้น 42,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
สิงหาคม 08 - 12 ส.ค. 61, 22 - 26 ส.ค. 61,
กันยายน 05 - 09 ก.ย. 61, 19 - 23 ก.ย. 61, 26 - 30 ก.ย. 61,
ตุลาคม 12 - 16 ต.ค. 61, 17 - 21 ต.ค. 61, 19 - 23 ต.ค. 61,
พฤศจิกายน 07 - 11 พ.ย. 61, 21 - 25 พ.ย. 61,
ธันวาคม 05 - 09 ธ.ค. 61, 10 - 14 ธ.ค. 61,
GTM-16 BT-MMR041 มหัศจรรย์ หม่าเมืองแปร 3วัน2คืน บินDD_JUN-SEP18
ทัวร์ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม แปร พะอัน มะละแหม่ง
GTM-16 BT-MMR041 มหัศจรรย์ หม่าเมืองแปร 3วัน2คืน บินDD_JUN-SEP18
GTM-16 BT-MMR041 มหัศจรรย์ หม่าเมืองแปร 3วัน2คืน บินDD_JUN-SEP18
เดินทาง มิ.ย. - ก.ย.61 
ราคาเริ่มต้น 10,900.- 
โดยสายการบิน Nok Air (DD)
ราคาเริ่มต้น 10,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มิถุนายน 23 - 25 มิ.ย. 61, 29 มิ.ย. - 01 ก.ค. 61, 30 มิ.ย. - 02 ก.ค. 61,
กรกฎาคม 13 - 15 ก.ค. 61, 14 - 16 ก.ค. 61, 20 - 22 ก.ค. 61, 21 - 23 ก.ค. 61, 27 - 29 ก.ค. 61, 28 - 30 ก.ค. 61,
สิงหาคม 03 - 05 ส.ค. 61, 04 - 06 ส.ค. 61, 10 - 12 ส.ค. 61, 11 - 13 ส.ค. 61, 17 - 19 ส.ค. 61, 18 - 20 ส.ค. 61, 24 - 26 ส.ค. 61, 25 - 27 ส.ค. 61, 31 ส.ค. - 02 ก.ย. 61,
กันยายน 01 - 03 ก.ย. 61, 07 - 09 ก.ย. 61, 08 - 10 ก.ย. 61, 14 - 16 ก.ย. 61, 15 - 17 ก.ย. 61, 21 - 23 ก.ย. 61, 22 - 24 ก.ย. 61, 28 - 30 ก.ย. 61, 29 ก.ย. - 01 ต.ค. 61,
GTM-16 MMR014 มหัศจรรย์...เมียนมาร์ 2D1N JUL-SEP18 BY DD
ทัวร์ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม แปร พะอัน มะละแหม่ง
GTM-16 MMR014 มหัศจรรย์...เมียนมาร์ 2D1N JUL-SEP18 BY DD
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง เทพทันใจ พระมหาเจดีย์ชเวดกอง สิเรียม 2วัน1คืน
เดินทาง ก.ค.-ก.ย.61 
ราคาเริ่มต้น 6,900.- 
โดยสายการบิน Nok Air
ราคาเริ่มต้น 6,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กรกฎาคม 24 - 25 ก.ค. 61, 31 ก.ค. - 01 ส.ค. 61,
สิงหาคม 07 - 08 ส.ค. 61, 14 - 15 ส.ค. 61, 21 - 22 ส.ค. 61, 28 - 29 ส.ค. 61,
กันยายน 04 - 05 ก.ย. 61, 11 - 12 ก.ย. 61, 18 - 19 ก.ย. 61, 25 - 26 ก.ย. 61,