ทัวร์ทั้งหมด
มกราคม     กุมภาพันธ์     มีนาคม     เมษายน     พฤษภาคม     มิถุนายน     กรกฎาคม     สิงหาคม     กันยายน     ตุลาคม     พฤศจิกายน     ธันวาคม
GTM-26 GT-NRT XJ15 SUPER JAPAN TRIP TOKYO FUJI 6D4N JUL-SEP 17 BY XJ
ทัวร์โตเกียว
GTM-26 GT-NRT XJ15 SUPER JAPAN TRIP TOKYO FUJI 6D4N JUL-SEP 17 BY XJ
ทัวร์ญี่ปุ่น SUPER JAPAN TRIP TOKYO FUJI 6วัน4คืน
เดินทาง ก.ค - ก.ย  2560
โดยสายการบิน Thai Air Asia X
เริ่มต้นเพียง 26,999 บาท
ราคาเริ่มต้น 26,999
DOWNLOND >>
กรกฎาคม 06 - 11 ก.ค. 60, 12 - 17 ก.ค. 60, 19 - 24 ก.ค. 60, 26 - 31 ก.ค. 60,
สิงหาคม 10 - 15 ส.ค. 60,
กันยายน 06 - 11 ก.ย. 60, 13 - 18 ก.ย. 60, 20 - 25 ก.ย. 60, 27 ก.ย. - 02 ต.ค. 60,
GTM-26 GT-NRT XJ16 FULL DAY JAPAN TRIP TOKYO FUJI 5D3N JUL-SEP 17 BY XJ
ทัวร์โตเกียว
GTM-26 GT-NRT XJ16 FULL DAY JAPAN TRIP TOKYO FUJI 5D3N JUL-SEP 17 BY XJ
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ล่องเรือโจรสลัด 5 วัน 3 คืน
เดินทาง กรกฎาคม-กันยายน 2560
เริ่มต้น 25,999 บาท
โดยสายการบิน Air Asia X
ราคาเริ่มต้น 25,999
DOWNLOND >>
กรกฎาคม 05 - 09 ก.ค. 60, 06 - 10 ก.ค. 60, 07 - 11 ก.ค. 60, 08 - 12 ก.ค. 60, 12 - 16 ก.ค. 60, 13 - 17 ก.ค. 60, 14 - 18 ก.ค. 60, 15 - 19 ก.ค. 60, 19 - 23 ก.ค. 60, 20 - 24 ก.ค. 60, 21 - 25 ก.ค. 60, 22 - 26 ก.ค. 60, 26 - 30 ก.ค. 60, 27 - 31 ก.ค. 60, 28 ก.ค. - 01 ส.ค. 60, 29 ก.ค. - 02 ส.ค. 60,
สิงหาคม 02 - 06 ส.ค. 60, 03 - 07 ส.ค. 60, 04 - 08 ส.ค. 60, 05 - 09 ส.ค. 60, 09 - 13 ส.ค. 60, 10 - 14 ส.ค. 60, 11 - 15 ส.ค. 60, 12 - 16 ส.ค. 60, 17 - 21 ส.ค. 60, 18 - 22 ส.ค. 60, 19 - 23 ส.ค. 60, 23 - 27 ส.ค. 60, 24 - 28 ส.ค. 60, 25 - 29 ส.ค. 60, 26 - 30 ส.ค. 60, 30 ส.ค. - 03 ก.ย. 60, 31 ส.ค. - 04 ก.ย. 60,
กันยายน 01 - 05 ก.ย. 60, 02 - 06 ก.ย. 60, 06 - 10 ก.ย. 60, 07 - 11 ก.ย. 60, 08 - 12 ก.ย. 60, 09 - 13 ก.ย. 60, 13 - 17 ก.ย. 60, 14 - 18 ก.ย. 60, 15 - 19 ก.ย. 60, 16 - 20 ก.ย. 60, 20 - 24 ก.ย. 60, 21 - 25 ก.ย. 60, 22 - 26 ก.ย. 60, 23 - 27 ก.ย. 60, 27 ก.ย. - 01 ต.ค. 60, 28 ก.ย. - 02 ต.ค. 60, 29 ก.ย. - 03 ต.ค. 60, 30 ก.ย. - 04 ต.ค. 60,
GTM 26 -NRT XJ12 ทัวร์ญี่ปุ่น อิ่มบุญ อิ่มใจ ช้อปสบาย 5 วัน 3 คืน BY XJ  JUN 17
ทัวร์โตเกียว
GTM 26 -NRT XJ12 ทัวร์ญี่ปุ่น อิ่มบุญ อิ่มใจ ช้อปสบาย 5 วัน 3 คืน BY XJ JUN 17
ทัวร์ญี่ปุ่น อิ่มบุญ อิ่มใจ ช้อปสบาย 5 วัน 3 คืน
เดินทาง มิถุนายน 2560
ราคาเดียว 19,999.-
สายการบิน แอร์เอเชียเอ็กซ์
ราคาเริ่มต้น 19,999
DOWNLOND >>
มิถุนายน 14 - 18 มิ.ย. 60, 15 - 19 มิ.ย. 60, 16 - 20 มิ.ย. 60, 17 - 21 มิ.ย. 60, 18 - 22 มิ.ย. 60, 19 - 23 มิ.ย. 60, 20 - 24 มิ.ย. 60, 21 - 25 มิ.ย. 60, 22 - 26 มิ.ย. 60, 23 - 27 มิ.ย. 60, 24 - 28 มิ.ย. 60, 25 - 29 มิ.ย. 60, 26 - 30 มิ.ย. 60, 27 มิ.ย. - 01 ก.ค. 60, 28 มิ.ย. - 02 ก.ค. 60, 29 มิ.ย. - 03 ก.ค. 60, 30 มิ.ย. - 04 ก.ค. 60,
GTM-09 CHENGDU TAMU TAMI 6D5N JUN-SEP BY 3U
ทัวร์เฉิงตู
GTM-09 CHENGDU TAMU TAMI 6D5N JUN-SEP BY 3U
ทัวร์จีน เฉินตู 6วัน5คืน ทะเลสาบเตี๋ยซีไห่ อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติหวงหลง
เดินทาง เดือน กันยายน 2560
ราคา 22,799.-
สายการบิน Sichuan Airlines

ราคาเริ่มต้น 22,799
DOWNLOND >>
กันยายน 01 - 06 ก.ย. 60, 08 - 13 ก.ย. 60, 15 - 20 ก.ย. 60, 22 - 27 ก.ย. 60,
GTM 26 GT-ICN XJ10 เกาหลี Funny สบาย...สบาย AUG-SEP 17 5วัน 3คืน BY XJ
ทัวร์โซล
GTM 26 GT-ICN XJ10 เกาหลี Funny สบาย...สบาย AUG-SEP 17 5วัน 3คืน BY XJ
ทัวร์เกาหลี Funny สบาย...สบาย 5วัน 3คืน 
เดินทาง ส.ค - ก.ย  2560
โดยสายการบิน Thai Air Asia X
เริ่มต้นเพียง 13,999 บาท
ราคาเริ่มต้น 13,999
DOWNLOND >>
สิงหาคม 03 - 07 ส.ค. 60, 05 - 09 ส.ค. 60, 10 - 14 ส.ค. 60, 12 - 16 ส.ค. 60, 17 - 21 ส.ค. 60, 19 - 23 ส.ค. 60, 24 - 28 ส.ค. 60, 26 - 30 ส.ค. 60, 31 ส.ค. - 04 ก.ย. 60,
กันยายน 02 - 06 ก.ย. 60, 07 - 11 ก.ย. 60, 09 - 13 ก.ย. 60, 14 - 18 ก.ย. 60, 16 - 20 ก.ย. 60, 21 - 25 ก.ย. 60, 23 - 27 ก.ย. 60, 28 ก.ย. - 02 ต.ค. 60,