ทัวร์ทั้งหมด
มกราคม     กุมภาพันธ์     มีนาคม     เมษายน     พฤษภาคม     มิถุนายน     กรกฎาคม     สิงหาคม     กันยายน     ตุลาคม     พฤศจิกายน     ธันวาคม
GTM-33 JJP35 HOKKAIDO HAKODATE ROMANTIC WINTER 6D4N NOV18-MAR19 BY TG
ทัวร์ฮอกไกโด
GTM-33 JJP35 HOKKAIDO HAKODATE ROMANTIC WINTER 6D4N NOV18-MAR19 BY TG
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โอตารุ ฮาโกดาเตะ หอนาฬิกา ทะเลสาบโทยะ 6วัน4คืน
เดินทาง พ.ย.61- มี.ค.62
ราคาเริ่มต้น 42,999.- 
โดยสายการบินไทย
ราคาเริ่มต้น 42,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
พฤศจิกายน 02 - 07 พ.ย. 61, 03 - 08 พ.ย. 61, 07 - 12 พ.ย. 61, 08 - 13 พ.ย. 61, 09 - 14 พ.ย. 61, 10 - 15 พ.ย. 61, 15 - 20 พ.ย. 61, 16 - 21 พ.ย. 61, 17 - 22 พ.ย. 61, 21 - 26 พ.ย. 61, 22 - 27 พ.ย. 61, 24 - 29 พ.ย. 61, 28 พ.ย. - 03 ธ.ค. 61,
ธันวาคม 06 - 11 ธ.ค. 61, 12 - 17 ธ.ค. 61, 15 - 20 ธ.ค. 61, 22 - 27 ธ.ค. 61,
มกราคม 09 - 14 ม.ค. 62, 11 - 16 ม.ค. 62, 12 - 17 ม.ค. 62, 17 - 22 ม.ค. 62, 18 - 23 ม.ค. 62, 19 - 24 ม.ค. 62, 24 - 29 ม.ค. 62, 25 - 30 ม.ค. 62, 26 - 31 ม.ค. 62, 31 ม.ค. - 05 ก.พ. 62,
กุมภาพันธ์ 14 - 19 ก.พ. 62, 15 - 20 ก.พ. 62, 16 - 21 ก.พ. 62, 21 - 26 ก.พ. 62, 22 - 27 ก.พ. 62, 23 - 28 ก.พ. 62, 28 ก.พ. - 05 มี.ค. 62,
มีนาคม 01 - 06 มี.ค. 62, 02 - 07 มี.ค. 62, 06 - 11 มี.ค. 62, 08 - 13 มี.ค. 62, 09 - 14 มี.ค. 62, 14 - 19 มี.ค. 62, 15 - 20 มี.ค. 62, 16 - 21 มี.ค. 62,
GTM-33 JJP33 HOKKAIDO PANORAMA 5D3N DEC18-MAR19 BY TG
ทัวร์ฮอกไกโด
GTM-33 JJP33 HOKKAIDO PANORAMA 5D3N DEC18-MAR19 BY TG
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฟูราโน่ สกีชิกิไซ หมู่บ้านราเมง ชมสุนัขลากเลื่อน 5วัน3คืน
เดินทาง ธ.ค.61- มี.ค.62
ราคาเริ่มต้น 37,999.- 
โดยสายการบินไทย
ราคาเริ่มต้น 37,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
พฤศจิกายน 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 61, 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 61, 30 พ.ย. - 04 ธ.ค. 61,
ธันวาคม 06 - 10 ธ.ค. 61, 13 - 17 ธ.ค. 61, 15 - 19 ธ.ค. 61,
มกราคม 09 - 13 ม.ค. 62, 10 - 14 ม.ค. 62, 11 - 15 ม.ค. 62, 12 - 16 ม.ค. 62, 16 - 20 ม.ค. 62, 17 - 21 ม.ค. 62, 18 - 22 ม.ค. 62, 19 - 23 ม.ค. 62, 23 - 27 ม.ค. 62, 24 - 28 ม.ค. 62, 25 - 29 ม.ค. 62, 26 - 30 ม.ค. 62, 30 ม.ค. - 03 ก.พ. 62, 31 ม.ค. - 04 ก.พ. 62,
กุมภาพันธ์ 13 - 17 ก.พ. 62, 14 - 18 ก.พ. 62, 15 - 19 ก.พ. 62, 16 - 20 ก.พ. 62, 20 - 24 ก.พ. 62, 21 - 25 ก.พ. 62, 22 - 26 ก.พ. 62, 23 - 27 ก.พ. 62, 27 ก.พ. - 03 มี.ค. 62, 28 ก.พ. - 04 มี.ค. 62,
มีนาคม 01 - 05 มี.ค. 62, 02 - 06 มี.ค. 62, 06 - 10 มี.ค. 62, 07 - 11 มี.ค. 62, 08 - 12 มี.ค. 62, 09 - 13 มี.ค. 62, 14 - 18 มี.ค. 62,
GTM-33 JJP32 HOKKAIDO TOWN IN TOWN 5D3N NOV-DEC18 BY TG
ทัวร์ฮอกไกโด
GTM-33 JJP32 HOKKAIDO TOWN IN TOWN 5D3N NOV-DEC18 BY TG
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ ภูเขาไฟโชวะชินซัน 5วัน3คืน
เดินทาง พ.ย.- ธ.ค. 61
ราคาเริ่มต้น 35,999.- 
โดยสายการบินไทย
ราคาเริ่มต้น 35,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
พฤศจิกายน 08 - 12 พ.ย. 61, 09 - 13 พ.ย. 61, 10 - 14 พ.ย. 61, 15 - 19 พ.ย. 61, 16 - 20 พ.ย. 61, 17 - 21 พ.ย. 61, 22 - 26 พ.ย. 61, 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 61, 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 61, 30 พ.ย. - 04 ธ.ค. 61,
ธันวาคม 06 - 10 ธ.ค. 61, 13 - 17 ธ.ค. 61, 15 - 19 ธ.ค. 61,
GTM-41 HJOT-TR54-CA02 HAPPY OSAKA TOKYO เส้นทางโรแมนติค JUL-OCT18 5D4N By TR
ทัวร์โอซาก้า
GTM-41 HJOT-TR54-CA02 HAPPY OSAKA TOKYO เส้นทางโรแมนติค JUL-OCT18 5D4N By TR
ทัวร์ญี่ปุ่น  โอซาก้า ทาคายาม่าจิยะ ออนเซ็น ฟูจิ โอชิโนะฮัคไค 5วัน4คืน
เดินทาง ก.ค.- ต.ค. 61
ราคาเริ่มต้น 22,999.- 
โดยสายการบิน Scoot
ราคาเริ่มต้น 22,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มิถุนายน 22 - 26 มิ.ย. 61,
กรกฎาคม 13 - 17 ก.ค. 61, 20 - 24 ก.ค. 61, 27 - 31 ก.ค. 61,
สิงหาคม 03 - 07 ส.ค. 61, 10 - 14 ส.ค. 61, 17 - 21 ส.ค. 61, 24 - 28 ส.ค. 61, 31 ส.ค. - 04 ก.ย. 61,
กันยายน 07 - 11 ก.ย. 61, 14 - 18 ก.ย. 61, 21 - 25 ก.ย. 61, 28 ก.ย. - 02 ต.ค. 61,
ตุลาคม 05 - 09 ต.ค. 61, 12 - 16 ต.ค. 61, 19 - 23 ต.ค. 61,
GTM-41 HJH-XJ64-B02  HAPPY HOKKAIDO โชว์พราว JUN-OCT18 6D4N By XJ
ทัวร์ฮอกไกโด
GTM-41 HJH-XJ64-B02 HAPPY HOKKAIDO โชว์พราว JUN-OCT18 6D4N By XJ
ทัวร์ญี่ปุ่น โทมิตะฟาร์ม ซัปโปโร โอตารุ ศาลเจ้าฮอกไกโด  6วัน4คืน
เดินทาง เมษายน - ตุลาคม 61
ราคาเริ่มต้น 27,777.- 
โดยสายการบิน AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 27,777
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มิถุนายน 06 - 11 มิ.ย. 61,
กรกฎาคม 25 - 30 ก.ค. 61,
สิงหาคม 01 - 06 ส.ค. 61, 08 - 13 ส.ค. 61, 15 - 20 ส.ค. 61, 22 - 27 ส.ค. 61, 29 ส.ค. - 03 ก.ย. 61,
กันยายน 05 - 10 ก.ย. 61, 12 - 17 ก.ย. 61, 19 - 24 ก.ย. 61, 26 ก.ย. - 01 ต.ค. 61,
ตุลาคม 03 - 08 ต.ค. 61,
GTM-05 GO1MNL-BI001 มหัศจรรย์ AEC บรูไน ฟิลิปปินส์ 5D4N JUL-OCT18 BI
ทัวร์ฟิลิปปินส์
GTM-05 GO1MNL-BI001 มหัศจรรย์ AEC บรูไน ฟิลิปปินส์ 5D4N JUL-OCT18 BI
ทัวร์ฟิลิปปินส์ มหัศจรรย์ AEC บรูไน ฟิลิปปินส์ 5D4N JUL-OCT18 BI
เดินทาง กค.- ต.ค 61
เริ่มต้น 23,900.-
บินด้วยสายการบิน รอยัลบรูไน
ราคาเริ่มต้น 23,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กรกฎาคม 28 ก.ค. - 01 ส.ค. 61,
สิงหาคม 11 - 15 ส.ค. 61,
กันยายน 22 - 26 ก.ย. 61,
ตุลาคม 13 - 17 ต.ค. 61, 20 - 24 ต.ค. 61,
พฤศจิกายน 03 - 07 พ.ย. 61, 17 - 21 พ.ย. 61,
GTM-41 HJO-TR54-C02_HAPPY OSAKA SHIRAKAWAGO KYOTO NARA พาเพลิน JUL-OCT18 5D4N By TR
ทัวร์โอซาก้า
GTM-41 HJO-TR54-C02_HAPPY OSAKA SHIRAKAWAGO KYOTO NARA พาเพลิน JUL-OCT18 5D4N By TR
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ปราสาทโอซาก้า ทาคายาม่าจิยะ ชิมขาปูยักษ์  5วัน4คืน      
เดินทาง ก.ค.- ต.ค. 61
ราคาเริ่มต้น 23,999.- 
โดยสายการบิน Scoot 
ราคาเริ่มต้น 23,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กรกฎาคม 18 - 22 ก.ค. 61, 25 - 29 ก.ค. 61,
สิงหาคม 01 - 05 ส.ค. 61, 08 - 12 ส.ค. 61, 15 - 19 ส.ค. 61, 22 - 26 ส.ค. 61, 29 ส.ค. - 01 ก.ย. 61,
กันยายน 05 - 09 ก.ย. 61, 12 - 16 ก.ย. 61, 19 - 23 ก.ย. 61, 26 - 30 ก.ย. 61,
ตุลาคม 03 - 07 ต.ค. 61, 10 - 14 ต.ค. 61, 17 - 21 ต.ค. 61, 24 - 28 ต.ค. 61,
GTM-01 MUC08_DELIGHT EAST EUROPE 8D5N BY SQ MUC-MUC (AUG-DEC 2018) PRO.
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
GTM-01 MUC08_DELIGHT EAST EUROPE 8D5N BY SQ MUC-MUC (AUG-DEC 2018) PRO.
ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ 8วัน5คืน
เดินทาง ส.ค.- ธ.ค. 61
ราคาเริ่มต้น 49,888.- 
โดยสายการบิน Singapore Airlines (SQ)
ราคาเริ่มต้น 49,888
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
สิงหาคม 29 ส.ค. - 05 ก.ย. 61,
กันยายน 16 - 23 ก.ย. 61,
ตุลาคม 14 - 21 ต.ค. 61, 21 - 28 ต.ค. 61,
พฤศจิกายน 18 - 25 พ.ย. 61,
ธันวาคม 02 - 09 ธ.ค. 61, 30 ธ.ค. - 06 ม.ค. 62,
GTM-01 CDG07_COMBO FRANCE SWISS GERMAN 8D5N BY SQ CDG-FRA (AUG-DEC 2018)
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน ฝรั่งเศส
GTM-01 CDG07_COMBO FRANCE SWISS GERMAN 8D5N BY SQ CDG-FRA (AUG-DEC 2018)
ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน 8วัน5คืน
เดินทาง ส.ค.- ธ.ค. 61
ราคาเริ่มต้น 52,888.- 
โดยสายการบิน Singapore Airlines (SQ)
ราคาเริ่มต้น 52,888
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
สิงหาคม 26 ส.ค. - 02 ก.ย. 61,
กันยายน 09 - 16 ก.ย. 61, 23 - 30 ก.ย. 61,
ตุลาคม 07 - 14 ต.ค. 61, 21 - 28 ต.ค. 61,
พฤศจิกายน 04 - 11 พ.ย. 61,
ธันวาคม 09 - 16 ธ.ค. 61,
GTM-10 TG92 GRAND ITALY มิลาน เวนิส ปิซ่า ฟลอเรนซ์ วาติกัน 7D4N SEP-DEC18 BY TG
ทัวร์อิตาลี
GTM-10 TG92 GRAND ITALY มิลาน เวนิส ปิซ่า ฟลอเรนซ์ วาติกัน 7D4N SEP-DEC18 BY TG
ทัวร์อิตาลี มิลาน เวนิส ปิซ่า ฟลอเรนซ์ วาติกัน โรม  7วัน4คืน
เดินทาง ก.ย.- ธ.ค. 61
ราคาเริ่มต้น 49,900.- 
โดยสายการบิน ไทย (TG) 
ราคาเริ่มต้น 49,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กันยายน 05 - 11 ก.ย. 61, 19 - 25 ก.ย. 61,
พฤศจิกายน 06 - 12 พ.ย. 61, 20 - 26 พ.ย. 61, 30 พ.ย. - 06 ธ.ค. 61,
ธันวาคม 07 - 13 ธ.ค. 61,
GTM-10 QR100 MONO ITALY มิลาน เวนิส ปิซ่า โบโลญญ่า ฟลอเรนซ 7D4N SEP-NOV18 BY QR
ทัวร์อิตาลี
GTM-10 QR100 MONO ITALY มิลาน เวนิส ปิซ่า โบโลญญ่า ฟลอเรนซ 7D4N SEP-NOV18 BY QR
ทัวร์ยุโรป อิตาลี 7วัน4คืน
เดินทาง ก.ย.- พ.ย. 61
ราคาเริ่มต้น 47,900.- 
โดยสายการบิน Qatar Airways
ราคาเริ่มต้น 47,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กันยายน 19 - 25 ก.ย. 61,
ตุลาคม 02 - 08 ต.ค. 61, 19 - 25 ต.ค. 61, 30 ต.ค. - 05 พ.ย. 61,
พฤศจิกายน 13 - 19 พ.ย. 61,
GTM-05GO1PEK-TG001 New experience เจาะลึกปักกิ่ง ลิ้มรสไวน์แดง 5วัน4คืน JUL-DEC18 BY TG
ทัวร์ปักกิ่ง
GTM-05GO1PEK-TG001 New experience เจาะลึกปักกิ่ง ลิ้มรสไวน์แดง 5วัน4คืน JUL-DEC18 BY TG
ทัวร์จีน GO1PEK-TG001 New experience เจาะลึกปักกิ่ง ลิ้มรสไวน์แดง 5วัน4คืน 
เดินทาง กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
โดยสายการบิน การบินไทย (TG)
ราคาเพียง 29,900 บาท     
ราคาเริ่มต้น 29,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กรกฎาคม 12 - 16 ก.ค. 61, 27 - 31 ก.ค. 61,
สิงหาคม 02 - 06 ส.ค. 61, 16 - 20 ส.ค. 61,
กันยายน 01 - 05 ก.ย. 61,
ตุลาคม 20 - 24 ต.ค. 61, 27 - 31 ต.ค. 61,
พฤศจิกายน 10 - 14 พ.ย. 61,
ธันวาคม 01 - 05 ธ.ค. 61,
GTM-02 EASY MYANMAR อิ่มบุญ SEP - OCT By DD
ทัวร์ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม แปร พะอัน มะละแหม่ง
GTM-02 EASY MYANMAR อิ่มบุญ SEP - OCT By DD
GTM-02 EASY MYANMAR อิ่มบุญ SEP - OCT
ราคาเริ่มต้น 10,900.-
เดินทาง กันยายน - ตุลาคม 2561 
เดินทางสายการบิน NOK-AIR
ราคาเริ่มต้น 10,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กันยายน 06 - 08 ก.ย. 61, 07 - 09 ก.ย. 61, 13 - 15 ก.ย. 61, 14 - 16 ก.ย. 61, 15 - 17 ก.ย. 61, 21 - 23 ก.ย. 61, 22 - 24 ก.ย. 61, 23 - 25 ก.ย. 61,
ตุลาคม 04 - 06 ต.ค. 61, 05 - 07 ต.ค. 61, 12 - 14 ต.ค. 61, 14 - 16 ต.ค. 61, 20 - 22 ต.ค. 61, 21 - 23 ต.ค. 61, 26 - 28 ต.ค. 61, 27 - 29 ต.ค. 61,
GTM-10 QR101 East Europe Finn 8D5N BY QR July-Nov 18
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
GTM-10 QR101 East Europe Finn 8D5N BY QR July-Nov 18
ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี  8วัน5คืน
เดินทาง ก.ค.- พ.ย. 61
ราคาเริ่มต้น 49,900.- 
โดยสายการบิน Qatar Airways
ราคาเริ่มต้น 49,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กรกฎาคม 24 - 31 ก.ค. 61,
กันยายน 04 - 11 ก.ย. 61, 18 - 25 ก.ย. 61,
ตุลาคม 09 - 16 ต.ค. 61, 18 - 25 ต.ค. 61,
พฤศจิกายน 15 - 22 พ.ย. 61, 29 พ.ย. - 06 ธ.ค. 61,
GTM-10 KTW15_Korea Peak ทัวร์เกาหลี ปูซาน เคียงจู แทกู 5วัน 3คืน SEP-OCT 18
ทัวร์ปูซาน
GTM-10 KTW15_Korea Peak ทัวร์เกาหลี ปูซาน เคียงจู แทกู 5วัน 3คืน SEP-OCT 18
ทัวร์เกาหลี ปูซาน เคียงจู แทกู 5 วัน 3 คืน
เดินทางสายการบิน T-WAY
ราคาเริ่มต้น 12,888.-
เดินทาง กันยายน - ตุลาคม 2561 
ราคาเริ่มต้น 12,888
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กันยายน 01 - 05 ก.ย. 61, 06 - 10 ก.ย. 61, 08 - 12 ก.ย. 61, 10 - 14 ก.ย. 61, 12 - 16 ก.ย. 61, 13 - 17 ก.ย. 61, 15 - 19 ก.ย. 61,
ตุลาคม 04 - 08 ต.ค. 61, 11 - 15 ต.ค. 61, 13 - 17 ต.ค. 61, 15 - 19 ต.ค. 61, 18 - 22 ต.ค. 61, 20 - 24 ต.ค. 61, 22 - 26 ต.ค. 61,
GTM-10 EY97 เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 8D5N JUL-DEC 18 BY EY
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
GTM-10 EY97 เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 8D5N JUL-DEC 18 BY EY
ทัวร์ยุโรป เยอรมัน  ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 8วัน5คืน
เดินทาง ก.ค.- ธ.ค. 61
ราคาเริ่มต้น 59,900.- 
โดยสายการบินเอทิฮัด
ราคาเริ่มต้น 59,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กรกฎาคม 19 - 26 ก.ค. 61,
กันยายน 12 - 19 ก.ย. 61, 26 ก.ย. - 03 ต.ค. 61,
ตุลาคม 10 - 17 ต.ค. 61,
พฤศจิกายน 07 - 14 พ.ย. 61, 21 - 28 พ.ย. 61,
ธันวาคม 07 - 14 ธ.ค. 61, 27 ธ.ค. - 03 ม.ค. 62,
GTM-14 (SMTR01_TK) MERHABA TURKEY 9D6N [AUG-OCT18]
ทัวร์ตรุกี
GTM-14 (SMTR01_TK) MERHABA TURKEY 9D6N [AUG-OCT18]
GTM-14 (SMTR01_TK) MERHABA TURKEY 9D6N [AUG-OCT18]
เดินทาง สิงหาคม - ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 32,927.-บาท
โดยสายการบิน  TURKISH AIRLINES 
ราคาเริ่มต้น 32,927
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
สิงหาคม 20 - 28 ส.ค. 61,
กันยายน 05 - 13 ก.ย. 61, 12 - 20 ก.ย. 61, 19 - 27 ก.ย. 61, 22 - 30 ก.ย. 61,
ตุลาคม 01 - 09 ต.ค. 61, 03 - 11 ต.ค. 61, 15 - 23 ต.ค. 61, 27 ต.ค. - 04 พ.ย. 61, 29 ต.ค. - 06 พ.ย. 61,
GTM-10 TG79 Mono Swiss 7D4N Aug-Dec 18 BY TG
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
GTM-10 TG79 Mono Swiss 7D4N Aug-Dec 18 BY TG
ทัวร์ยุโรป สวิสเซอร์แลนด์ นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส นาฬิกาดอกไม้ น้ำตกไรน์ 
เดินทาง ส.ค.-ธ.ค. 61
ราคาเริ่มต้น 49,900.- 
โดยสายการบินไทย (TG)
ราคาเริ่มต้น 49,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
สิงหาคม 22 - 28 ส.ค. 61,
กันยายน 04 - 10 ก.ย. 61, 18 - 24 ก.ย. 61,
ตุลาคม 31 ต.ค. - 06 พ.ย. 61,
พฤศจิกายน 14 - 20 พ.ย. 61, 30 พ.ย. - 06 ธ.ค. 61,
ธันวาคม 06 - 12 ธ.ค. 61,
GTM-05 GO1PEK-TG004 ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ถนนโบราณเฉียนเหมิน 5วัน4คืน JUL-DEC18 BY TG
ทัวร์ปักกิ่ง
GTM-05 GO1PEK-TG004 ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ถนนโบราณเฉียนเหมิน 5วัน4คืน JUL-DEC18 BY TG
ทัวร์จีน GO1PEK-TG004 ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ถนนโบราณเฉียนเหมิน 5วัน4คืน 
เดินทาง กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
โดยสายการบิน การบินไทย (TG)
ราคาเพียง 26,900 บาท  
ราคาเริ่มต้น 26,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กรกฎาคม 19 - 23 ก.ค. 61, 26 - 30 ก.ค. 61,
สิงหาคม 09 - 13 ส.ค. 61, 23 - 27 ส.ค. 61,
กันยายน 15 - 19 ก.ย. 61,
ตุลาคม 12 - 16 ต.ค. 61, 19 - 23 ต.ค. 61,
พฤศจิกายน 17 - 21 พ.ย. 61, 24 - 28 พ.ย. 61,
ธันวาคม 08 - 12 ธ.ค. 61,
GTM-32 TAE01 KOREA  แทกู เคียงจู ปูซาน 5D3N SEP-OCT 18 BY TW
ทัวร์ปูซาน
GTM-32 TAE01 KOREA แทกู เคียงจู ปูซาน 5D3N SEP-OCT 18 BY TW
ทัวร์เกาหลี เคียงจู แทกู ปูซาน 5วัน3คืน
เดินทาง ก.ย.-ต.ค.61
ราคาเริ่มต้น 12,888.- 
โดยสายการบิน T’ Way
ราคาเริ่มต้น 12,888
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กันยายน 02 - 06 ก.ย. 61, 03 - 07 ก.ย. 61, 07 - 11 ก.ย. 61, 14 - 18 ก.ย. 61,
ตุลาคม 07 - 11 ต.ค. 61, 10 - 14 ต.ค. 61, 12 - 16 ต.ค. 61, 14 - 18 ต.ค. 61, 17 - 21 ต.ค. 61, 19 - 23 ต.ค. 61, 21 - 25 ต.ค. 61, 23 - 27 ต.ค. 61,