ทัวร์ทั้งหมด
มกราคม     กุมภาพันธ์     มีนาคม     เมษายน     พฤษภาคม     มิถุนายน     กรกฎาคม     สิงหาคม     กันยายน     ตุลาคม     พฤศจิกายน     ธันวาคม
GTM 14 AUTMUMN COLORS KOREA 5D3N [OCT]-(SMKRSOAC_LJ)
ทัวร์โซล บิน LOW COST
GTM 14 AUTMUMN COLORS KOREA 5D3N [OCT]-(SMKRSOAC_LJ)
ทัวร์เกาหลี AUTMUMN COLORS KOREA 5วัน3คืน
เดินทาง ตุลาคม 2560
เริ่มต้น 17,900.- บาท
เดินทางโดยสายการบิน JIN AIR
ราคาเริ่มต้น 17,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ตุลาคม 04 - 08 ต.ค. 60, 06 - 10 ต.ค. 60, 12 - 16 ต.ค. 60, 20 - 24 ต.ค. 60, 24 - 28 ต.ค. 60,
GTM-08 TAIWAN TAICHUNG 6D5N ซุปตาร์ แซบหลาว BY VZ (JUL-SEP) 17
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-08 TAIWAN TAICHUNG 6D5N ซุปตาร์ แซบหลาว BY VZ (JUL-SEP) 17
ทัวร์ไต้หวัน 6วัน5คืน อุทยานอาลิซัน ป่าสนพันปี ทะเลสาบสองพี่น้อง ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินอู่ อุทยานทาโรโกะ
เหยหลิ่ว ไทจง
เดินทาง กรกฎาคม-กันยายน 2560
ราคา 23,900.-
สายการบิน Thai Veitjet
ราคาเริ่มต้น 23,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กรกฎาคม 01 - 06 ก.ค. 60, 06 - 11 ก.ค. 60, 15 - 20 ก.ค. 60, 20 - 25 ก.ค. 60, 29 ก.ค. - 03 ส.ค. 60,
สิงหาคม 03 - 08 ส.ค. 60, 12 - 17 ส.ค. 60, 17 - 22 ส.ค. 60, 26 - 31 ส.ค. 60, 31 ส.ค. - 05 ก.ย. 60,
กันยายน 09 - 14 ก.ย. 60, 14 - 19 ก.ย. 60, 23 - 28 ก.ย. 60,
GTM-10 MH73 BeautifulBali 4D3N OCT-DEC17 BY MH
ทัวร์บาหลี
GTM-10 MH73 BeautifulBali 4D3N OCT-DEC17 BY MH
ทัวร์บาหลี BeautifulBali 4D3N วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์  4วัน3คืน
เดินทาง ตุลาคม 60 - มกราคม 61
โดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINES
เริ่มต้น 18,900.-
ราคาเริ่มต้น 4
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ตุลาคม 27 - 30 ต.ค. 60,
ธันวาคม 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 61,
GTM 02 EASY LOVE AUTUMN IN KOREA BY LJ SEP-NOV 5D3N (SEORAK 1N +SEOUL 2N)
ทัวร์โซล บิน LOW COST
GTM 02 EASY LOVE AUTUMN IN KOREA BY LJ SEP-NOV 5D3N (SEORAK 1N +SEOUL 2N)
ทัวร์เกาหลี  EASY LOVE AUTUMN IN KOREA 5วัน3คืน
เดินทาง ก.ย - ต.ค 2560
เริ่มต้น 16,900.- บาท
เดินทางโดยสายการบิน JIN AIR
ราคาเริ่มต้น 16,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กันยายน 03 - 07 ก.ย. 60, 07 - 11 ก.ย. 60, 11 - 15 ก.ย. 60, 15 - 19 ก.ย. 60, 19 - 23 ก.ย. 60, 23 - 27 ก.ย. 60, 27 ก.ย. - 01 ต.ค. 60,
ตุลาคม 01 - 05 ต.ค. 60, 03 - 07 ต.ค. 60, 05 - 09 ต.ค. 60, 11 - 15 ต.ค. 60, 13 - 17 ต.ค. 60, 15 - 19 ต.ค. 60, 17 - 21 ต.ค. 60, 18 - 22 ต.ค. 60, 19 - 23 ต.ค. 60, 20 - 24 ต.ค. 60, 21 - 25 ต.ค. 60, 23 - 27 ต.ค. 60, 25 - 29 ต.ค. 60, 27 - 31 ต.ค. 60,
GTM-08 VZ01 TAIWAN TAICHUNG 5D4N ซุปตาร์ฟินนาเล่ JUL-SEP 17 BY VZ
ทัวร์ไต้หวัน
GTM-08 VZ01 TAIWAN TAICHUNG 5D4N ซุปตาร์ฟินนาเล่ JUL-SEP 17 BY VZ
ทัวร์ไต้หวัน 5วัน4คืน อุทยานอาลีซัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ฟาร์มแกะชิงจิ้ง ตึกไทเป101 อุทยานปีเหยหลิ่ว
เดินทาง กรกฎาคม-กันยายน 2560
ราคา 19,900.-
สายการบิน Thai Veitjet
ราคาเริ่มต้น 19,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กรกฎาคม 11 - 15 ก.ค. 60, 25 - 29 ก.ค. 60,
สิงหาคม 08 - 12 ส.ค. 60, 22 - 26 ส.ค. 60,
กันยายน 05 - 09 ก.ย. 60, 19 - 23 ก.ย. 60,
GTM-08 XJ20 TOKYO FUJI ซุปตาร์ ไข่หวาน OCT-DEC17 5D3N XJ
ทัวร์โตเกียว
GTM-08 XJ20 TOKYO FUJI ซุปตาร์ ไข่หวาน OCT-DEC17 5D3N XJ
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว 5วัน3คืน ฮาโกเน่ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบคาวาคุชิโกะ ภูเขาไฟฟูจิ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก วัดอาซากุสะ
เดินทาง ตุลาคม-ธันวาคม 2560
ราคา 29,999.-
สายการบิน  Air Asia X
ราคาเริ่มต้น 29,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ตุลาคม 04 - 08 ต.ค. 60, 05 - 09 ต.ค. 60, 11 - 15 ต.ค. 60, 12 - 16 ต.ค. 60, 18 - 22 ต.ค. 60, 19 - 23 ต.ค. 60, 25 - 29 ต.ค. 60, 26 - 30 ต.ค. 60,
พฤศจิกายน 08 - 12 พ.ย. 60, 09 - 13 พ.ย. 60, 16 - 20 พ.ย. 60, 23 - 27 พ.ย. 60, 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 60,
GTM-26 HOKKAIDO ENJOY OCT-DEC17 5D4N TG
ทัวร์ฮอกไกโด
GTM-26 HOKKAIDO ENJOY OCT-DEC17 5D4N TG
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฮาซาฮิคาว่า ซัปโปโร คลองโอตารุ พิพิธ๓ัณฑ์กล่องดนตรี ตึกรัฐบาลเก่าเมืองซัปโปโร หอนาฬิกา สวนโอโดริ เทศกาลหิมะ โรงงานช็อคโกแลต อิชิยะ
เดินทาง ตุลาคม-ธันวาคม 2560 (5 วัน 4 คืน)
โดยสายการบิน Thai Airways
ราคาเริ่มต้น 35,888.-
ราคาเริ่มต้น 35,888
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ตุลาคม 01 - 05 ต.ค. 60, 02 - 06 ต.ค. 60, 03 - 07 ต.ค. 60, 04 - 08 ต.ค. 60, 08 - 12 ต.ค. 60, 23 - 27 ต.ค. 60, 29 ต.ค. - 02 พ.ย. 60, 30 ต.ค. - 03 พ.ย. 60,
พฤศจิกายน 02 - 06 พ.ย. 60, 09 - 13 พ.ย. 60, 15 - 19 พ.ย. 60, 16 - 20 พ.ย. 60, 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 60,
ธันวาคม 02 - 06 ธ.ค. 60,
GTM 02  EASY LIKE AUTUMN IN KOREA BY LJ SEP-NOV 5D3N
ทัวร์โซล บิน LOW COST
GTM 02 EASY LIKE AUTUMN IN KOREA BY LJ SEP-NOV 5D3N
ทัวร์เกาหลี  EASY LIKE AUTUMN IN KOREA 5วัน3คืน
เดินทาง ก.ย - ต.ค 2560
เริ่มต้น 14,900.- บาท
เดินทางโดยสายการบิน JIN AIR
ราคาเริ่มต้น 14,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กันยายน 01 - 05 ก.ย. 60, 05 - 09 ก.ย. 60, 09 - 13 ก.ย. 60, 13 - 17 ก.ย. 60, 17 - 21 ก.ย. 60, 21 - 25 ก.ย. 60, 25 - 29 ก.ย. 60, 29 ก.ย. - 03 ต.ค. 60,
ตุลาคม 03 - 07 ต.ค. 60, 07 - 11 ต.ค. 60, 10 - 14 ต.ค. 60, 12 - 16 ต.ค. 60, 14 - 18 ต.ค. 60, 16 - 20 ต.ค. 60, 22 - 26 ต.ค. 60, 24 - 28 ต.ค. 60, 26 - 30 ต.ค. 60, 28 ต.ค. - 01 พ.ย. 60,
GTM-08 HOKKAIDO ICE BREAKER ซุปตาร์ แอ๊ก แอ๊ก 5D3N BY TG (JAN-MAR) 2018
ทัวร์ฮอกไกโด
GTM-08 HOKKAIDO ICE BREAKER ซุปตาร์ แอ๊ก แอ๊ก 5D3N BY TG (JAN-MAR) 2018
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 5วัน3คืน เมืองฟุราโน่ สุนัขลากเลื่อน เมืองอาาซาฮิคาว่า สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ล่องเรือตัดน้ำแข็ง เล่นสกี
เดินทาง มกราคม-มีนาคม 2561
ราคา 38,888.-
สายการบิน Thai Airways
ราคาเริ่มต้น 38,888
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กุมภาพันธ์ 14 - 18 ก.พ. 60,
มกราคม 09 ม.ค. - 03 พ.ย. 61, 13 - 17 ม.ค. 61, 25 - 29 ม.ค. 61, 30 ม.ค. - 03 ก.พ. 61, 31 ม.ค. - 02 เม.ย. 61,
กุมภาพันธ์ 21 - 25 ก.พ. 61, 22 - 26 ก.พ. 61,
มีนาคม 04 - 08 มี.ค. 61, 08 - 12 มี.ค. 61, 21 - 25 มี.ค. 61,
GTM 05 CPH-AY003 DENMARK NORWAY SWEDEN FINLAND SCANDINAVIA 4 CAPITALS  7D5N  BY AY
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
GTM 05 CPH-AY003 DENMARK NORWAY SWEDEN FINLAND SCANDINAVIA 4 CAPITALS 7D5N BY AY
ทัวร์ยุโรป DENMARK NORWAY SWEDEN FINLAND SCANDINAVIA 4 CAPITALS  7วัน5คืน
เดินทาง ต.ค - ธ.ค 2560
เดินทางโดยสายการบิน  Finn AIR
ราคาเริ่มต้น 69,900.- บาท (ไม่รวมวีซ่า)
ราคาเริ่มต้น 69,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ตุลาคม 14 - 20 ต.ค. 60, 21 - 27 ต.ค. 60, 28 ต.ค. - 03 พ.ย. 60,
พฤศจิกายน 10 - 16 พ.ย. 60,
ธันวาคม 02 - 08 ธ.ค. 60,
GTM-26 (GT-MFM NX01) มาเก๊า-จู่ไห่ THE PARISIAN MACAU 3D2N BY NX
ทัวร์มาเก๊า จูไห่
GTM-26 (GT-MFM NX01) มาเก๊า-จู่ไห่ THE PARISIAN MACAU 3D2N BY NX
ทัวร์มาเก๊า จูไห้ เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล โบสถ์เซ็นต์ปอล เซนาโด้สแควร์ 3วัน2คืน
เดินทาง สิงหาคม-ธันวาคม 2560
โดยสายการบิน Air Macau
เริ่มต้น 11,911.-
ราคาเริ่มต้น 11,911
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
สิงหาคม 06 - 08 ส.ค. 60, 07 - 09 ส.ค. 60, 08 - 10 ส.ค. 60,
กันยายน 03 - 05 ก.ย. 60, 07 - 09 ก.ย. 60, 19 - 21 ก.ย. 60,
ตุลาคม 24 - 26 ต.ค. 60, 31 ต.ค. - 02 พ.ย. 60,
พฤศจิกายน 07 - 09 พ.ย. 60, 14 - 16 พ.ย. 60, 21 - 23 พ.ย. 60, 28 - 30 พ.ย. 60,
ธันวาคม 05 - 07 ธ.ค. 60, 12 - 14 ธ.ค. 60,
GTM-01 HOK22 SEASON CHANGE IN HOKKAIDO 5D3N SEP BY TG
ทัวร์ฮอกไกโด
GTM-01 HOK22 SEASON CHANGE IN HOKKAIDO 5D3N SEP BY TG
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 5วัน3คืน คลองโอตารุ ศาลเจ้าฮอกไกโด หอนาฬิกา บุฟเฟต์ปู3ชนิด JR TOWN สวนโอโดริ
เดินทาง กันยายน 2560
ราคา 33,900.-
สายการบิน Thai Airways
ราคาเริ่มต้น 33,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กันยายน 07 - 11 ก.ย. 60, 21 - 25 ก.ย. 60, 23 - 27 ก.ย. 60,
GTM-16 MMR05 BAGAN MANDALAY MINGUN 4D3N AUG-SEP 17 BY PG
ทัวร์พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน อินเล สกายน์ อังวะ
GTM-16 MMR05 BAGAN MANDALAY MINGUN 4D3N AUG-SEP 17 BY PG
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน 4 วัน 3 คืน
เดินทาง สิงหาคม-กันยายน 60
เริ่มต้น 20,900 บาท
โดยสายการบิน Bangkok Airways
ราคาเริ่มต้น 20,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
สิงหาคม 11 - 14 ส.ค. 60, 24 - 27 ส.ค. 60,
กันยายน 07 - 10 ก.ย. 60, 28 ก.ย. - 01 ต.ค. 60,
GTM 05 FOC-EK010 ITALY [ ROME ] SWITZERLAND FRANCE  10D7N AUG-OCT BY EK
ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
GTM 05 FOC-EK010 ITALY [ ROME ] SWITZERLAND FRANCE 10D7N AUG-OCT BY EK
ทัวร์ยุโรป  ITALY [ ROME ] SWITZERLAND FRANCE  10วัน7คืน
เดินทาง ส.ค - ต.ค 2560
เดินทางโดยสายการบิน  Emirates Airlines
ราคาเริ่มต้น 75,900.- บาท (ไม่รวมวีซ่า)
ราคาเริ่มต้น 75,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
สิงหาคม 11 - 20 ส.ค. 60,
กันยายน 08 - 17 ก.ย. 60, 29 ก.ย. - 08 ต.ค. 60,
ตุลาคม 20 - 29 ต.ค. 60,
GTM-02 EASY BEAUTIFUL TOKYO OCT17 5D3N TZ
ทัวร์โตเกียว
GTM-02 EASY BEAUTIFUL TOKYO OCT17 5D3N TZ
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว วัดนาริตะซัน หุบเขาโอวาคุดานิ ภูเขาไฟฟูจิ ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ ฮาราจุกุ ชิบูย่า โตเกียวดิสนีย์แลนด์
เดินทางตุลาคม 2560 (5 วัน 3 คืน)
โดยสายการบิน Scoot Airline
ราคาเริ่มต้น 27,900.-
ราคาเริ่มต้น 27,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ตุลาคม 01 - 05 ต.ค. 60, 04 - 08 ต.ค. 60, 07 - 11 ต.ค. 60, 10 - 14 ต.ค. 60, 13 - 17 ต.ค. 60, 16 - 20 ต.ค. 60, 19 - 23 ต.ค. 60, 22 - 26 ต.ค. 60,
GTM-08 TOKYO ซุปตาร์ ส้มจี๊ด แดงจ๊าด ภาค 2 OCT-DEC17 5D3N TZ
ทัวร์โตเกียว
GTM-08 TOKYO ซุปตาร์ ส้มจี๊ด แดงจ๊าด ภาค 2 OCT-DEC17 5D3N TZ
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO ซุปตาร์ ส้มจี๊ด แดงจ๊าด 5วัน3คืน
เดินทาง ต.ค - พ.ย 2560
เริ่มต้น 27,988.- บาท
เดินทางโดยสายการบิน Scoot Airlines
ราคาเริ่มต้น 27,988
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ตุลาคม 28 ต.ค. - 01 พ.ย. 60, 29 ต.ค. - 02 พ.ย. 60, 30 ต.ค. - 03 พ.ย. 60, 31 ต.ค. - 04 พ.ย. 60,
พฤศจิกายน 01 - 05 พ.ย. 60, 02 - 06 พ.ย. 60, 03 - 07 พ.ย. 60, 04 - 08 พ.ย. 60, 05 - 09 พ.ย. 60, 06 - 10 พ.ย. 60, 07 - 11 พ.ย. 60, 08 - 12 พ.ย. 60, 09 - 13 พ.ย. 60, 10 - 14 พ.ย. 60, 11 - 15 พ.ย. 60, 12 - 16 พ.ย. 60, 13 - 17 พ.ย. 60, 14 - 18 พ.ย. 60, 15 - 19 พ.ย. 60, 16 - 20 พ.ย. 60, 17 - 21 พ.ย. 60, 18 - 22 พ.ย. 60, 19 - 23 พ.ย. 60, 20 - 24 พ.ย. 60, 21 - 25 พ.ย. 60, 22 - 26 พ.ย. 60, 23 - 27 พ.ย. 60, 24 - 28 พ.ย. 60, 25 - 29 พ.ย. 60, 26 - 30 พ.ย. 60, 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 60,
GTM-08 HB18 HOKKAIDO ซุปตาร์ส้มจี๊ด แดงจ๊าด  OCT-NOV 5D3N HB
ทัวร์ฮอกไกโด
GTM-08 HB18 HOKKAIDO ซุปตาร์ส้มจี๊ด แดงจ๊าด OCT-NOV 5D3N HB
ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ส้มจี๊ด แดงจ๊าด HOKKAIDO 5วัน3คืน
เดินทาง ตุลาคา-พฤศจิกายน
โดยสายการบิน Asia Atlantic Airlines
เริ่มต้น 28,888.- 
ราคาเริ่มต้น 28,888
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ตุลาคม 01 - 05 ต.ค. 60, 08 - 12 ต.ค. 60, 15 - 19 ต.ค. 60, 22 - 26 ต.ค. 60, 29 ต.ค. - 02 พ.ย. 60,
พฤศจิกายน 05 - 09 พ.ย. 60, 12 - 16 พ.ย. 60, 19 - 23 พ.ย. 60,
GTM-16 MMR04 พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน พักโนโวเทล 5 ดาว 3D2N AUG-DEC 17 BY SL
ทัวร์ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินแขวน ชเวดากอง
GTM-16 MMR04 พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน พักโนโวเทล 5 ดาว 3D2N AUG-DEC 17 BY SL
ทัวร์พม่า 3วัน2คืน ย่างกุ้ง หงสาวดี เจดีย์ชเวมอดอร์ พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุอินทร์แขวน วัดไจ๊คะวาย เจดีย์ไจ้ปุ่น
เดินทาง กรกฎาคม - ตุลาคม 2560
ราคา 12,900.-
สายการบิน Lion Air
ราคาเริ่มต้น 12,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กรกฎาคม 01 - 03 ก.ค. 60, 07 - 09 ก.ค. 60, 08 - 10 ก.ค. 60, 09 - 11 ก.ค. 60, 14 - 16 ก.ค. 60, 15 - 17 ก.ค. 60, 21 - 23 ก.ค. 60, 22 - 24 ก.ค. 60, 28 - 30 ก.ค. 60, 29 - 31 ก.ค. 60,
สิงหาคม 04 - 06 ส.ค. 60, 05 - 07 ส.ค. 60, 11 - 13 ส.ค. 60, 12 - 14 ส.ค. 60, 13 - 15 ส.ค. 60, 18 - 20 ส.ค. 60, 19 - 21 ส.ค. 60, 25 - 27 ส.ค. 60, 26 - 28 ส.ค. 60,
GTM-23 CTSEK11_HKG_SPECIAL_OF_THE_MONTH_3D2N_13-15AUG-17
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง
GTM-23 CTSEK11_HKG_SPECIAL_OF_THE_MONTH_3D2N_13-15AUG-17
ทัวร์ฮ่องกง SPECIAL_OF_THE_MONTH_3วัน2คืน
เดินทาง 13-15 สิงหาคม 2560
เพียง 33,900.- บาท
เดินทางโดยสายการบิน Emirates airlines
ราคาเริ่มต้น 33,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
สิงหาคม 13 - 15 ส.ค. 60,
GTM-09 KYOTO GO WENT AUG-SEP17 5D3N XJ
ทัวร์โอซาก้า
GTM-09 KYOTO GO WENT AUG-SEP17 5D3N XJ
ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต โอซาก้า 5วัน3คืน ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ วัดคิโยมิสึ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ จวนผู้ว่าทาคายาม่าจินยะ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ช็อปปิ้งชินไซบาชิ
เดินทาง สิงหาคม-ตุลาคม 2560
ราคา 22,900.-
สายการบิน Air Asia X
ราคาเริ่มต้น 22,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
สิงหาคม 16 - 20 ส.ค. 60, 23 - 27 ส.ค. 60, 30 ส.ค. - 03 ก.ย. 60,
กันยายน 06 - 10 ก.ย. 60, 13 - 17 ก.ย. 60, 20 - 24 ก.ย. 60, 27 ก.ย. - 01 ต.ค. 60,