ทัวร์ทั้งหมด
มกราคม     กุมภาพันธ์     มีนาคม     เมษายน     พฤษภาคม     มิถุนายน     กรกฎาคม     สิงหาคม     กันยายน     ตุลาคม     พฤศจิกายน     ธันวาคม
GTM-26 MFM NX02 มาเก๊า จูไห่ เที่ยวเมืองมรดกโลก 3D2N APR-JUN 18 BY NX
ทัวร์มาเก๊า จูไห่
GTM-26 MFM NX02 มาเก๊า จูไห่ เที่ยวเมืองมรดกโลก 3D2N APR-JUN 18 BY NX
ทัวร์ มาเก๊า จูไห่ เที่ยวเมืองมรดกโลก 3D2N 
เดินทาง เมษายน-มิถุนายน 61
เริ่มต้น 7,999.-
บินด้วยสายการบิน แอร์มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น 7,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มีนาคม 03 - 05 มี.ค. 61, 05 - 07 มี.ค. 61, 06 - 08 มี.ค. 61, 08 - 10 มี.ค. 61, 10 - 12 มี.ค. 61, 11 - 13 มี.ค. 61, 13 - 15 มี.ค. 61, 20 - 22 มี.ค. 61, 21 - 23 มี.ค. 61, 24 - 26 มี.ค. 61, 26 - 28 มี.ค. 61, 27 - 29 มี.ค. 61, 28 - 30 มี.ค. 61, 29 - 31 มี.ค. 61,
เมษายน 05 - 07 เม.ย. 61, 07 - 09 เม.ย. 61, 11 - 13 เม.ย. 61, 14 - 16 เม.ย. 61, 16 - 18 เม.ย. 61, 18 - 20 เม.ย. 61, 19 - 21 เม.ย. 61, 20 - 22 เม.ย. 61, 21 - 23 เม.ย. 61, 22 - 24 เม.ย. 61, 23 - 25 เม.ย. 61, 24 - 26 เม.ย. 61, 25 - 27 เม.ย. 61, 26 - 28 เม.ย. 61, 27 - 29 เม.ย. 61, 28 - 30 เม.ย. 61, 29 เม.ย. - 01 พ.ค. 61, 30 เม.ย. - 02 พ.ค. 61,
พฤษภาคม 01 - 03 พ.ค. 61, 02 - 04 พ.ค. 61, 03 - 05 พ.ค. 61, 04 - 06 พ.ค. 61, 05 - 07 พ.ค. 61, 06 - 08 พ.ค. 61, 07 - 09 พ.ค. 61, 08 - 10 พ.ค. 61, 09 - 11 พ.ค. 61, 10 - 12 พ.ค. 61, 11 - 13 พ.ค. 61, 12 - 14 พ.ค. 61, 13 - 15 พ.ค. 61, 14 - 16 พ.ค. 61, 15 - 17 พ.ค. 61, 16 - 18 พ.ค. 61, 18 - 20 พ.ค. 61, 19 - 21 พ.ค. 61, 20 - 22 พ.ค. 61, 21 - 23 พ.ค. 61, 22 - 24 พ.ค. 61, 23 - 25 พ.ค. 61, 24 - 26 พ.ค. 61, 26 - 28 พ.ค. 61, 27 - 29 พ.ค. 61, 28 - 30 พ.ค. 61, 29 - 31 พ.ค. 61, 30 พ.ค. - 01 มิ.ย. 61,
มิถุนายน 01 - 03 มิ.ย. 61, 02 - 04 มิ.ย. 61, 03 - 05 มิ.ย. 61, 04 - 06 มิ.ย. 61, 05 - 07 มิ.ย. 61, 06 - 08 มิ.ย. 61, 07 - 09 มิ.ย. 61, 08 - 10 มิ.ย. 61, 09 - 11 มิ.ย. 61, 10 - 12 มิ.ย. 61, 11 - 13 มิ.ย. 61, 12 - 14 มิ.ย. 61, 13 - 15 มิ.ย. 61, 15 - 17 มิ.ย. 61, 16 - 18 มิ.ย. 61, 17 - 19 มิ.ย. 61, 18 - 20 มิ.ย. 61, 19 - 21 มิ.ย. 61, 20 - 22 มิ.ย. 61, 22 - 24 มิ.ย. 61, 23 - 25 มิ.ย. 61, 24 - 26 มิ.ย. 61, 25 - 27 มิ.ย. 61, 26 - 28 มิ.ย. 61, 27 - 29 มิ.ย. 61, 29 มิ.ย. - 01 ก.ค. 61, 30 มิ.ย. - 02 ก.ค. 61,
GTM-06 EUR48 Aurora Hunting  Abisko&Tromso 10D7N BY TG
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
GTM-06 EUR48 Aurora Hunting Abisko&Tromso 10D7N BY TG
ทัวร์สแกนดิเนเวีย Aurora Hunting  Abisko&Tromso 10D7N BY TG
เดินทาง มีนาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 151,000.-
โดยสายการบิน การบินไทย (TG)
ราคาเริ่มต้น 151,000
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มีนาคม 13 - 22 มี.ค. 61,
เมษายน 12 - 21 เม.ย. 61,
GTM-26 GT-PBH B301 BHUTAN ภูฏาน 5วัน 4คืน JUL-DEC18 By B3
ทัวร์ฎูฎาน
GTM-26 GT-PBH B301 BHUTAN ภูฏาน 5วัน 4คืน JUL-DEC18 By B3
ทัวร์ภูฏาน วัดทักซัง วัดบนเขาชื่อดังระดับโลก
ชมป้อมปราการสวยที่สุดทั้งสามเมือง พาโร , ทมพู และ พูนาคา
สัการะ องค์หลวงพ่อสัจธรรม
ออกเดินทาง ก.ค.-ธ.ค. 61
บินด้วยสายการบิน ภูฏานแอร์ไลน์
ราคาเริ่มต้น 49,888
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กรกฎาคม 26 - 30 ก.ค. 61, 27 - 31 ก.ค. 61,
สิงหาคม 10 - 14 ส.ค. 61,
ธันวาคม 01 - 05 ธ.ค. 61, 08 - 12 ธ.ค. 61, 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 62,
จอยทัวร์ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) : 29,000 บาท
GTM-08 XJ45 Hokkaido ซุปตาร์ พิงค์มอส บัลเล่ต์ 6D4N MAY-JUN 18  BY XJ
ทัวร์ฮอกไกโด
GTM-08 XJ45 Hokkaido ซุปตาร์ พิงค์มอส บัลเล่ต์ 6D4N MAY-JUN 18 BY XJ
ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ พิงค์มอส บัลเล่ต์ 6วัน4คืน
เดินทาง พ.ค - มิ.ย 61
ราคา 29,888.-บาท
โดยสายการบิน AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 29,888
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
พฤษภาคม 25 - 30 พ.ค. 61, 28 พ.ค. - 02 มิ.ย. 61,
มิถุนายน 01 - 06 มิ.ย. 61, 04 - 09 มิ.ย. 61, 08 - 13 มิ.ย. 61, 11 - 16 มิ.ย. 61, 15 - 20 มิ.ย. 61, 18 - 23 มิ.ย. 61,
GTM-01 NRT01 STRONG STRONG TOKYO JAN-MAR18 BY XJ
ทัวร์โตเกียว
GTM-01 NRT01 STRONG STRONG TOKYO JAN-MAR18 BY XJ
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ชมภูเขาไฟฟูจิ
อิสระ 1 วัน ฟรีสไตล์ ตามใจคุณ
ออกเดินทาง ม.ค.-มี.ค.61
บินด้วยสายการบินไทย แอร์เอเชีย เอ๊กซ์
ราคาเริ่มต้น 26,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กุมภาพันธ์ 01 - 05 ก.พ. 61, 02 - 06 ก.พ. 61, 03 - 07 ก.พ. 61, 06 - 10 ก.พ. 61, 07 - 11 ก.พ. 61, 08 - 12 ก.พ. 61, 09 - 13 ก.พ. 61, 10 - 14 ก.พ. 61, 13 - 17 ก.พ. 61, 16 - 20 ก.พ. 61, 17 - 21 ก.พ. 61, 20 - 24 ก.พ. 61, 21 - 25 ก.พ. 61, 22 - 26 ก.พ. 61, 23 - 27 ก.พ. 61, 24 - 28 ก.พ. 61, 27 ก.พ. - 03 มี.ค. 61, 28 ก.พ. - 04 มี.ค. 61,
มีนาคม 01 - 05 มี.ค. 61, 02 - 06 มี.ค. 61, 03 - 07 มี.ค. 61, 06 - 10 มี.ค. 61, 07 - 11 มี.ค. 61, 08 - 12 มี.ค. 61, 09 - 13 มี.ค. 61, 10 - 14 มี.ค. 61, 13 - 17 มี.ค. 61, 14 - 18 มี.ค. 61, 15 - 19 มี.ค. 61, 16 - 20 มี.ค. 61, 17 - 21 มี.ค. 61,
GTM-26 GT-REP PG0 กัมพูชา เสียมเรียบ สบาย...สบาย 2วัน 1คืน BY PG
ทัวร์กัมพูชา
GTM-26 GT-REP PG0 กัมพูชา เสียมเรียบ สบาย...สบาย 2วัน 1คืน BY PG
ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ สบาย...สบาย 2วัน1คืน 
เดินทางมีนาคม-เมษายน 2561
ราคาเริ่มต้น 12,555.-
โดยสายการบิน Bangkok Airways (RG)
ราคาเริ่มต้น 12,555
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มีนาคม 10 - 11 มี.ค. 61, 24 - 25 มี.ค. 61,
เมษายน 07 - 08 เม.ย. 61, 13 - 14 เม.ย. 61, 21 - 22 เม.ย. 61,
GTM-26 GT-PNH PG02 กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ สบาย...สบาย 3วัน 2คืน PG
ทัวร์กัมพูชา
GTM-26 GT-PNH PG02 กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ สบาย...สบาย 3วัน 2คืน PG
ทัวร์ กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ สบาย...สบาย 3วัน2คืน 
เดินทาง ก.พ - เม.ย 61
ราคา 14,555.-บาท
โดยสายการบิน Bangkok Airways
ราคาเริ่มต้น 14,555
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กุมภาพันธ์ 23 - 25 ก.พ. 61,
มีนาคม 30 มี.ค. - 01 เม.ย. 61,
เมษายน 06 - 08 เม.ย. 61, 13 - 15 เม.ย. 61, 27 - 29 เม.ย. 61,
GTM-08 XJ46 Tokyo Fuji  ซุปตาร์ ซากุระ แอ๊ก แอ๊ก 4D3N BY XJ
ทัวร์โตเกียว
GTM-08 XJ46 Tokyo Fuji ซุปตาร์ ซากุระ แอ๊ก แอ๊ก 4D3N BY XJ
ทัวร์ญี่ปุ่น Tokyo Fuji  ซุปตาร์ ซากุระ แอ๊ก แอ๊ก 4วัน3คืน
เดินทาง มี.ค - เม.ย 61
ราคา 22,888.-บาท
โดยสายการบิน บิน AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 22,888
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มีนาคม 25 - 28 มี.ค. 61, 26 - 29 มี.ค. 61, 27 - 30 มี.ค. 61, 28 - 31 มี.ค. 61, 29 มี.ค. - 01 เม.ย. 61, 30 มี.ค. - 02 เม.ย. 61, 31 มี.ค. - 03 เม.ย. 61,
เมษายน 01 - 04 เม.ย. 61, 02 - 05 เม.ย. 61, 03 - 06 เม.ย. 61, 04 - 07 เม.ย. 61, 05 - 08 เม.ย. 61, 06 - 09 เม.ย. 61, 07 - 10 เม.ย. 61, 08 - 11 เม.ย. 61, 09 - 12 เม.ย. 61, 10 - 13 เม.ย. 61, 11 - 14 เม.ย. 61, 12 - 15 เม.ย. 61, 13 - 16 เม.ย. 61, 14 - 17 เม.ย. 61, 15 - 18 เม.ย. 61, 16 - 19 เม.ย. 61,
GTM-26 GT-CTU MU03 เฉิงตู หลวงพ่อโตเล่อซาน อิ่มบุญเขาง้อไบ๊ 4วัน3คืน BY MU
ทัวร์เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว
GTM-26 GT-CTU MU03 เฉิงตู หลวงพ่อโตเล่อซาน อิ่มบุญเขาง้อไบ๊ 4วัน3คืน BY MU
ทัวร์จีน เฉิงตู หลวงพ่อโตเล่อซาน อิ่มบุญเขาง้อไบ๊ 4วัน3คืน 
เดินทาง พฤษภาคม-มิถุนายน 2561
ราคาเริ่มต้น 9,999.-
โดยสายการบิน China Eastern (MU)
ราคาเริ่มต้น 9,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
พฤษภาคม 17 - 20 พ.ค. 61, 26 - 29 พ.ค. 61,
มิถุนายน 07 - 10 มิ.ย. 61, 21 - 24 มิ.ย. 61,
GTM JNB-SQ001 ONCE IN SOUTH AFRICA 8D5N BY SQ MAY-NOV 18
ทัวร์แอฟริกา
GTM JNB-SQ001 ONCE IN SOUTH AFRICA 8D5N BY SQ MAY-NOV 18
ทัวร์แอฟริกา ONCE IN SOUTH AFRICA 8วัน5คืน
เดินทาง พ.ค.-ก.ย. 61 ราคา 66,900.-บาท
โดยสายการบิน Singapore Airlines
ราคาเริ่มต้น 66,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กุมภาพันธ์ 28 ก.พ. - 07 มี.ค. 61,
มีนาคม 14 - 21 มี.ค. 61,
เมษายน 11 - 18 เม.ย. 61, 18 - 25 เม.ย. 61, 25 เม.ย. - 02 พ.ค. 61,
พฤษภาคม 09 - 16 พ.ค. 61, 23 - 30 พ.ค. 61,
มิถุนายน 06 - 13 มิ.ย. 61, 27 มิ.ย. - 04 ก.ค. 61,
กรกฎาคม 25 ก.ค. - 01 ส.ค. 61,
สิงหาคม 15 - 22 ส.ค. 61, 29 ส.ค. - 05 ก.ย. 61,
กันยายน 12 - 19 ก.ย. 61, 19 - 26 ก.ย. 61,
GTM-26 GT-CTU MU04 เฉิงตู นมัสการ พระโพธิสัตว์ 1 ใน 4 พุทธคีรี 4วัน3คืน BY MU
ทัวร์เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว
GTM-26 GT-CTU MU04 เฉิงตู นมัสการ พระโพธิสัตว์ 1 ใน 4 พุทธคีรี 4วัน3คืน BY MU
ทัวร์จีน เฉิงตู นมัสการ พระโพธิสัตว์ 1 ใน 4 พุทธคีรี 4วัน3คืน
เดินทาง เมษายน 2561
ราคาเริ่มต้น 17,991.-
โดยสายการบิน China Eastern (MU)
ราคาเริ่มต้น 17,991
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 07 - 10 เม.ย. 61, 11 - 14 เม.ย. 61,
GTM-26 GT-CTU TG02 เฉิงตู ดูหมี เล่นหิมะ 4วัน3คืน BY TG
ทัวร์เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว
GTM-26 GT-CTU TG02 เฉิงตู ดูหมี เล่นหิมะ 4วัน3คืน BY TG
ทัวร์จีน เฉิงตู ดูหมี เล่นหิมะ 4วัน3คืน 
เดินทาง มีนาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 14,991.-
โดยสายการบิน การบินไทย (TG)
ราคาเริ่มต้น 14,991
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มีนาคม 08 - 11 มี.ค. 61, 15 - 18 มี.ค. 61, 22 - 25 มี.ค. 61,
GTM-35 GOTSFO-CZ002 ทัวร์อเมริกาตะวันตก 9วัน6คืน ซานฟรานซิสโก - ลาสเวกัส - แอลเอ CZ
ทัวร์อเมริกาใต้
GTM-35 GOTSFO-CZ002 ทัวร์อเมริกาตะวันตก 9วัน6คืน ซานฟรานซิสโก - ลาสเวกัส - แอลเอ CZ
ทัวร์อเมริกาตะวันตก 9วัน6คืน ซานฟรานซิสโก - ลาสเวกัส - แอลเอ CZ
เดินทาง 16-24 มีนาคม 61
ราคา 73,900.-บาท
โดยสายการบิน China Southern Airlines 
ราคาเริ่มต้น 73,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มีนาคม 16 - 24 มี.ค. 61,
GTM-26 GT-CTU CA02 เที่ยวสงกรานต์ เฉิงตู ไห่โหลวโกว ธารน้ำแข็งการ์เซีย 5D4N APR 18 CA
ทัวร์เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว
GTM-26 GT-CTU CA02 เที่ยวสงกรานต์ เฉิงตู ไห่โหลวโกว ธารน้ำแข็งการ์เซีย 5D4N APR 18 CA
ทัวร์จีน เที่ยวสงกรานต์ เฉิงตู ไห่โหลวโกว ธารน้ำแข็งการ์เซีย 5D4N 
เดินทาง เมษายน 61
เพียง 24,991.-
บินด้วยสายการบิน  Air China
ราคาเริ่มต้น 24,991
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 12 - 16 เม.ย. 61,
GTM-26 GT-CTU CA01 เที่ยวสงกรานต์ เฉิงตู ง้อไบ๊ ยอดเขาจินติ่ง 5D4N CA
ทัวร์เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว
GTM-26 GT-CTU CA01 เที่ยวสงกรานต์ เฉิงตู ง้อไบ๊ ยอดเขาจินติ่ง 5D4N CA
ทัวร์จีน เที่ยวสงกรานต์ เฉิงตู ง้อไบ๊ ยอดเขาจินติ่ง 5วัน4คืน
เดินทาง วันที่ 11-15 , 13-17 เม.ย 61 
ราคา 22,991.- บาท 
โดยสายการบิน Air China
ราคาเริ่มต้น 22,991
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 11 - 15 เม.ย. 61, 13 - 17 เม.ย. 61,
GTM-26 GT-CTU TG01 เที่ยวสงกรานต์ เฉิงตู ซงผิงโกว อุทยานภูผาหิมะการ์เซียสวรรค์ 6D5N APR 18 TG
ทัวร์เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว
GTM-26 GT-CTU TG01 เที่ยวสงกรานต์ เฉิงตู ซงผิงโกว อุทยานภูผาหิมะการ์เซียสวรรค์ 6D5N APR 18 TG
ทัวร์จีน เที่ยวสงกรานต์ เฉิงตู ซงผิงโกว อุทยานภูผาหิมะการ์เซียสวรรค์ 6D5N 
เดินทาง เมษายน
ราคาเริ่มต้น 28,991.-
บินด้วยสายการบิน การบินไทย
ราคาเริ่มต้น 28,991
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 06 - 11 เม.ย. 61, 11 - 16 เม.ย. 61, 12 - 17 เม.ย. 61,
GTM-10 TR19 Wonder Sakura Osaka Takayama Nara Kyoto 5D4N Mar-Apr 18 BY TR
ทัวร์โอซาก้า
GTM-10 TR19 Wonder Sakura Osaka Takayama Nara Kyoto 5D4N Mar-Apr 18 BY TR
ทัวร์ญี่ปุ่น Wonder Sakura Osaka Takayama Nara Kyoto 5D4N 
เดินทาง มีนาคม-เมษายน 2561
ราคาเริ่มต้น 35,900.-
โดยสายการบิน Nok scoot (TR)
ราคาเริ่มต้น 35,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มีนาคม 28 มี.ค. - 01 เม.ย. 61,
เมษายน 11 - 15 เม.ย. 61,
GTM-19 HNJN1 REAL NAGOYA TAKAYAMA X BY JAPAN AIRLINE
ทัวร์นาโกย่า
GTM-19 HNJN1 REAL NAGOYA TAKAYAMA X BY JAPAN AIRLINE
ทัวร์ญี่ปุ่น REAL NAGOYA TAKAYAMA 
เดินทาง มีนาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 33,900.-
โดยสายการบิน JAPAN AIRLINE
ราคาเริ่มต้น 33,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มีนาคม 14 - 18 มี.ค. 61, 20 - 24 มี.ค. 61, 21 - 25 มี.ค. 61, 27 - 31 มี.ค. 61,
GTM-01 PVG02 SHANGHAI WONDERLAND 5D3N JAN-AUG18 BY XJ
ทัวร์เซี่ยงไฮ้
GTM-01 PVG02 SHANGHAI WONDERLAND 5D3N JAN-AUG18 BY XJ
ทัวร์จีน SHANGHAI WONDERLAND 5D3N 
เดินทาง มีนาคม-สิงหาคม2561
ราคาเริ่มต้น14,900.-
โดยสายการบิน Air Asia X (XJ)
ราคาเริ่มต้น 14,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มีนาคม 09 - 13 มี.ค. 61,
เมษายน 05 - 09 เม.ย. 61, 11 - 15 เม.ย. 61, 12 - 16 เม.ย. 61, 27 เม.ย. - 01 พ.ค. 61,
พฤษภาคม 11 - 15 พ.ค. 61, 18 - 22 พ.ค. 61, 23 - 27 พ.ค. 61,
มิถุนายน 06 - 10 มิ.ย. 61,
กรกฎาคม 25 - 29 ก.ค. 61, 27 - 31 ก.ค. 61,
สิงหาคม 08 - 12 ส.ค. 61, 10 - 14 ส.ค. 61,
GTM-33  JJP09 HOKKAIDO-องุ่นแดง แดง 6วัน4คืน HB
ทัวร์ฮอกไกโด
GTM-33 JJP09 HOKKAIDO-องุ่นแดง แดง 6วัน4คืน HB
ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO-องุ่นแดง แดง 6วัน4คืน 
เดินทาง 7-12 ก.พ.61 , 8-13 ก.พ.61
ราคาเริ่มต้น 24,900.-
โดยสายการบิน Asia Atlantic Airlines 
ราคาเริ่มต้น 24,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กุมภาพันธ์ 07 - 12 ก.พ. 61, 08 - 13 ก.พ. 61,