ทัวร์ทั้งหมด
มกราคม     กุมภาพันธ์     มีนาคม     เมษายน     พฤษภาคม     มิถุนายน     กรกฎาคม     สิงหาคม     กันยายน     ตุลาคม     พฤศจิกายน     ธันวาคม
GTM-21 TANZANIA - KENYA PACKAGE TOUR - SERENGETI 8D5N
ทัวร์เคนย่า
GTM-21 TANZANIA - KENYA PACKAGE TOUR - SERENGETI 8D5N
GTM-21 TANZANIA - KENYA PACKAGE TOUR - SERENGETI 8D5N
กรุงไนโรบี - คิลิมันจาโร - เซเรนเกติ
เดินทาง มิถุนายน - ธันวาคม 2560
ราคาเริ่มต้น 165,500 บาท
โดยสายการบิน KENYA AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 165,500
DOWNLOND >>
มิถุนายน 01 - 30 มิ.ย. 60,
กรกฎาคม 01 ก.ค. - 31 ต.ค. 60,
ธันวาคม 01 - 20 ธ.ค. 60,
GTM-21 Tanzania-Kenya package 8D5N JUN-OCT17 KQ copy
ทัวร์เคนย่า
GTM-21 Tanzania-Kenya package 8D5N JUN-OCT17 KQ copy
ทัวร์เคนย่า แอฟริกา 8วัน5คืน อุทยานแห่งชาติโกรองโกโร่ อุทยานแห่งชาติอรูชา อุทยานแห่งชาตินากูรู ทะเลสาบสีชมพู
เดินทาง มิ.ย.-ธ.ค. 60
ราคาเริ่มต้น 133,500.-
สายการบิน Kenya Airways
ราคาเริ่มต้น 133,500
DOWNLOND >>
มิถุนายน 01 มิ.ย. - 31 ต.ค. 60,
พฤศจิกายน 01 พ.ย. - 15 ธ.ค. 60,
GTM-05 TG PRO NAGOYA OSAKA SEP17 5D3N TG
ทัวร์โอซาก้า
GTM-05 TG PRO NAGOYA OSAKA SEP17 5D3N TG
ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า โอซาก้า นารา เกียวโต ศาลเจ้าอิเสะ วัดโทไดจิ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
เดินทางกันยายน 2560 (5 วัน 2 คืน)
โดยสายการบิน Thai Airways
ราคาเริ่มต้น 30,900.-
ราคาเริ่มต้น 30,900
DOWNLOND >>
กันยายน 01 - 05 ก.ย. 60, 06 - 10 ก.ย. 60, 08 - 12 ก.ย. 60, 13 - 17 ก.ย. 60, 15 - 19 ก.ย. 60, 20 - 24 ก.ย. 60, 22 - 26 ก.ย. 60, 27 ก.ย. - 01 ต.ค. 60, 29 ก.ย. - 03 ต.ค. 60,
GTM-21 Kenya package  JUN - DEC 17 6D3N KQ
ทัวร์เคนย่า
GTM-21 Kenya package JUN - DEC 17 6D3N KQ
ทัวร์เคนย่า อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า ทะเลสาบไนวาซา
เดินทาง มิถุนายน-ธันวาคม 2560
เริมต้น 94,500 บาท 
โดยสายการบิน Kenya Airways
ราคาเริ่มต้น 94,500
DOWNLOND >>
มิถุนายน 01 มิ.ย. - 31 ต.ค. 60, 16 มิ.ย. - 31 ธ.ค. 60,
พฤศจิกายน 01 พ.ย. - 15 ธ.ค. 60,
GTM-21 Kenya package (Amboseli) 8D5N JUN-OCT17 KQ
ทัวร์เคนย่า
GTM-21 Kenya package (Amboseli) 8D5N JUN-OCT17 KQ
ทัวร์ เคนย่า แอฟริกา 8วัน5คืน อุทยานแห่งชาติแอบโบเซลี ไนโรบี มาไซมาร่า ทะเลสาบไนวาชา ทะเลสาบนากูรู
เดินทง มิ.ย.-ต.ค. 60
ราคา 121,500.-
สายการบิน Kenya Airways
ราคาเริ่มต้น 121,500
DOWNLOND >>
มิถุนายน 01 - 30 มิ.ย. 60,
กรกฎาคม 01 ก.ค. - 31 ต.ค. 60,
พฤศจิกายน 01 พ.ย. - 19 ธ.ค. 60,