ทัวร์จีน
มกราคม     กุมภาพันธ์     มีนาคม     เมษายน     พฤษภาคม     มิถุนายน     กรกฎาคม     สิงหาคม     กันยายน     ตุลาคม     พฤศจิกายน     ธันวาคม
GTM-01 BZCTU03 T-SUD GRACIER IN CHENGDU 5D4N JAN-FEB19 BY TG
ทัวร์เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว
GTM-01 BZCTU03 T-SUD GRACIER IN CHENGDU 5D4N JAN-FEB19 BY TG
GTM-01 BZCTU03 T-SUD GRACIER IN CHENGDU 5D4N JAN-FEB19 BY TG
เส้นทาง :  เฉินตู
เดินทาง :  มกราคม- กุมภาพันธ์ 2562
สายการบิน : THAI AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 18,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มกราคม 11 - 15 ม.ค. 62, 25 - 29 ม.ค. 62,
กุมภาพันธ์ 15 - 19 ก.พ. 62, 22 - 26 ก.พ. 62,
GTM-09 SH3UHRB2 ทัวร์ฮาร์บิน...วุ้นกะทิ คฤหาสน์วอลการ์ เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง 6วัน5คืน (3U)
ทัวร์เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว
GTM-09 SH3UHRB2 ทัวร์ฮาร์บิน...วุ้นกะทิ คฤหาสน์วอลการ์ เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง 6วัน5คืน (3U)
GTM-09 SH3UHRB2 ทัวร์ฮาร์บิน...วุ้นกะทิ คฤหาสน์วอลการ์ เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง 6วัน5คืน (3U)
เส้นทาง :  เฉิงตู-ฮาร์บิน 
เดินทาง :  มกราคม 2562
สายการบิน : SICHUAN AIRLINES 
ราคาเริ่มต้น 32,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มกราคม 09 - 14 ม.ค. 62, 11 - 16 ม.ค. 62,
GTM-01 BZTSN01 T-SUD AMAZING BEIJING TIANJIN 5D4N DEC-MAR19 BY XW
ทัวร์ปักกิ่ง
GTM-01 BZTSN01 T-SUD AMAZING BEIJING TIANJIN 5D4N DEC-MAR19 BY XW
GTM-01 BZTSN01 T-SUD AMAZING BEIJING TIANJIN 5D4N DEC-MAR19 BY XW
เส้นทาง :  ปักกิ่ง เทียนจิน
เดินทาง :  ธันวาคม 2561 - มีนาคม 2562
สายการบิน : NOKSCOOT AIRLINE
ราคาเริ่มต้น 14,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ธันวาคม 14 - 18 ธ.ค. 61, 21 - 25 ธ.ค. 61, 27 - 31 ธ.ค. 61, 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 62, 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 62,
มกราคม 11 - 15 ม.ค. 62, 18 - 22 ม.ค. 62, 25 - 29 ม.ค. 62,
กุมภาพันธ์ 15 - 19 ก.พ. 62, 22 - 26 ก.พ. 62,
มีนาคม 01 - 05 มี.ค. 62, 08 - 12 มี.ค. 62, 15 - 19 มี.ค. 62, 22 - 26 มี.ค. 62,
GTM-09C CSKWLZH02 ทัวร์กุ้ยหลิน ปลาทับทิมนึ่งบ๊วย นาขั้นบันไดหลงจี๋ 5 วัน 3 คืน (ZH)
ทัวร์กุ้ยหลิน
GTM-09C CSKWLZH02 ทัวร์กุ้ยหลิน ปลาทับทิมนึ่งบ๊วย นาขั้นบันไดหลงจี๋ 5 วัน 3 คืน (ZH)
GTM-09C CSKWLZH02 ทัวร์กุ้ยหลิน ปลาทับทิมนึ่งบ๊วย นาขั้นบันไดหลงจี๋ 5 วัน 3 คืน (ZH)
เส้นทาง : กุ้ยหลิน
เดินทาง :  มกราคม-มีนาคม2562
สายการบิน :  SHENZHEN AIRLINES (ZH)
ราคาเริ่มต้น 13,899
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มกราคม 16 - 20 ม.ค. 62,
กุมภาพันธ์ 20 - 24 ก.พ. 62, 27 ก.พ. - 03 มี.ค. 62,
มีนาคม 06 - 10 มี.ค. 62, 13 - 17 มี.ค. 62,
GTM-42 KIKKY HIGH COOL IN HARBIN 7D5N DEC-FEB19 BY XW
ทัวร์ฮาร์บิ้น
GTM-42 KIKKY HIGH COOL IN HARBIN 7D5N DEC-FEB19 BY XW
GTM-42 KIKKY HIGH COOL IN HARBIN 7D5N DEC-FEB19 BY XW
เดินทาง ธันวาคม-กุมภาพันธ์2562
ราคาเริ่มต้น 31,500.-
สายการบิน Nok Scoot
ราคาเริ่มต้น 31,500
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ธันวาคม 16 - 22 ธ.ค. 61,
มกราคม 13 - 19 ม.ค. 62,
กุมภาพันธ์ 17 - 23 ก.พ. 62,
GTM-09 SHCZDYG1 ทัวร์คุณธรรม ทัวร์บินตรงจางเจียเจี้ย...ทองหยอด ฟ่งหวง เขาอวตาร เทียนเหมินซาน 4วัน3คื
ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย
GTM-09 SHCZDYG1 ทัวร์คุณธรรม ทัวร์บินตรงจางเจียเจี้ย...ทองหยอด ฟ่งหวง เขาอวตาร เทียนเหมินซาน 4วัน3คื
GTM-09 SHCZDYG1 ทัวร์คุณธรรม ทัวร์บินตรงจางเจียเจี้ย...ทองหยอด ฟ่งหวง เขาอวตาร เทียนเหมินซาน 4วัน3คืน (CZ)
เดินทาง ธ.ค.-มี.ค.62
ราคาเริ่มต้น 24,999.-
สายการบิน CHINA SOUTHERN 
ราคาเริ่มต้น 24,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ธันวาคม 06 - 09 ธ.ค. 61, 20 - 23 ธ.ค. 61,
มกราคม 10 - 13 ม.ค. 62, 24 - 27 ม.ค. 62,
กุมภาพันธ์ 14 - 17 ก.พ. 62, 28 ก.พ. - 03 มี.ค. 62,
มีนาคม 14 - 17 มี.ค. 62,
GTM-09 SHXWSHE9 ทัวร์ฮาร์บิน...ทับทิมกรอบ เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง เสิ่นหยาง ฉางชุน จี๋หลิน 7วัน5คืน (XW
ทัวร์ปักกิ่ง
GTM-09 SHXWSHE9 ทัวร์ฮาร์บิน...ทับทิมกรอบ เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง เสิ่นหยาง ฉางชุน จี๋หลิน 7วัน5คืน (XW
GTM-09 SHXWSHE9 ทัวร์ฮาร์บิน...ทับทิมกรอบ เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง เสิ่นหยาง ฉางชุน จี๋หลิน 7วัน5คืน (XW)
เดินทาง ธันวาคม-กุมภาพันธ์2562
ีราคาเริ่มต้น 29,999.-
สายการบิน Nok Scoot
ราคาเริ่มต้น 29,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ธันวาคม 21 - 27 ธ.ค. 61, 28 ธ.ค. - 03 ม.ค. 62,
มกราคม 18 - 24 ม.ค. 62, 25 - 31 ม.ค. 62,
กุมภาพันธ์ 15 - 21 ก.พ. 62, 22 - 28 ก.พ. 62,
GTM-09 SHTGPVG4 ทัวร์เซี่ยงไฮ้...บัวลอยไข่หวาน ดิสนีย์แลนด์ (พัก 5 ดาว) 4วัน3คืน (TG)
ทัวร์เซี่ยงไฮ้
GTM-09 SHTGPVG4 ทัวร์เซี่ยงไฮ้...บัวลอยไข่หวาน ดิสนีย์แลนด์ (พัก 5 ดาว) 4วัน3คืน (TG)
GTM-09 SHTGPVG4 ทัวร์เซี่ยงไฮ้...บัวลอยไข่หวาน ดิสนีย์แลนด์ (พัก 5 ดาว) 4วัน3คืน (TG)
เดินทาง มกราคม-มีนาคม2562
ราคาเริ่มต้น 23,999.-
สายการบิน การบินไทย
ราคาเริ่มต้น 23,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มกราคม 17 - 20 ม.ค. 62,
กุมภาพันธ์ 28 ก.พ. - 03 มี.ค. 62,
มีนาคม 21 - 24 มี.ค. 62, 28 - 30 มี.ค. 62,
GTM-09 SHCZSWA1 ทัวร์คุณธรรม ทัวร์ซัวเถา...ทองหยิบ ทัวร์ไหว้พระ เฮี้ยงบู้ซัว ไต่ฮงกง 5วัน4คืน (CZ)
ทัวร์ซัวเถา
GTM-09 SHCZSWA1 ทัวร์คุณธรรม ทัวร์ซัวเถา...ทองหยิบ ทัวร์ไหว้พระ เฮี้ยงบู้ซัว ไต่ฮงกง 5วัน4คืน (CZ)
GTM-09 SHCZSWA1 ทัวร์คุณธรรม ทัวร์ซัวเถา...ทองหยิบ ทัวร์ไหว้พระ เฮี้ยงบู้ซัว ไต่ฮงกง 5วัน4คืน (CZ)
เดินทาง พ.ย.-มี.ค.2562
ราคาเริ่มต้น 19,999.-
สายการบิน China Southern
ราคาเริ่มต้น 19,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
พฤศจิกายน 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 61,
มกราคม 23 - 27 ม.ค. 62,
กุมภาพันธ์ 27 ก.พ. - 03 มี.ค. 62,
มีนาคม 20 - 24 มี.ค. 62,
GTM-09 SHCZKWL11 กุ้ยหลิน...ขนมชั้น หลงเซิ่น นาขั้นบันไดหลงจี๋(นั่งกระเช้า) 5วัน4คืน (CZ)
ทัวร์กุ้ยหลิน
GTM-09 SHCZKWL11 กุ้ยหลิน...ขนมชั้น หลงเซิ่น นาขั้นบันไดหลงจี๋(นั่งกระเช้า) 5วัน4คืน (CZ)
GTM-09 SHCZKWL11 กุ้ยหลิน...ขนมชั้น หลงเซิ่น นาขั้นบันไดหลงจี๋(นั่งกระเช้า) 5วัน4คืน (CZ)
เดินทาง ธ.ค.-มี.ค.2562
ราคาเริ่มต้น 16,999.-
สายการบิน China Southern
ราคาเริ่มต้น 16,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ธันวาคม 12 - 16 ธ.ค. 61, 31 ธ.ค. - 04 ม.ค. 62,
มกราคม 30 ม.ค. - 03 ก.พ. 62,
มีนาคม 27 - 30 มี.ค. 62,
GTM-09C CSPEKPVGTG03 ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ปาท่องโก๋จิ้มนม 6วัน4คืน (TG)
ทัวร์ปักกิ่ง
GTM-09C CSPEKPVGTG03 ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ปาท่องโก๋จิ้มนม 6วัน4คืน (TG)
GTM-09C CSPEKPVGTG03 ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ปาท่องโก๋จิ้มนม 6วัน4คืน (TG)
เดินทาง ธ.ค.-มี.ค.2562
ราคาเริ่มต้น 20,899.-
สายการบิน การบินไทย
ราคาเริ่มต้น 20,899
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ธันวาคม 25 - 30 ธ.ค. 61, 26 - 31 ธ.ค. 61,
มกราคม 15 - 20 ม.ค. 62, 22 - 27 ม.ค. 62,
กุมภาพันธ์ 26 ก.พ. - 03 มี.ค. 62,
มีนาคม 05 - 10 มี.ค. 62, 12 - 17 มี.ค. 62, 19 - 24 มี.ค. 62, 26 - 31 มี.ค. 62,
GTM-09C CSNKGXW06 ทัวร์นานกิง เซี่ยงไฮ้ ไก่วิงส์แซ่บ อู๋ซี หังโจว 4วัน3คืน (XW)
ทัวร์นานกิง
GTM-09C CSNKGXW06 ทัวร์นานกิง เซี่ยงไฮ้ ไก่วิงส์แซ่บ อู๋ซี หังโจว 4วัน3คืน (XW)
GTM-09C CSNKGXW06 ทัวร์นานกิง เซี่ยงไฮ้ ไก่วิงส์แซ่บ อู๋ซี หังโจว 4วัน3คืน (XW)
เดินทาง พฤศจิกายน-มีนาคม2562
ราคาเริ่มต้น 10,899.-
สายการบิน Nok scoot
ราคาเริ่มต้น 10,899
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
พฤศจิกายน 14 - 17 พ.ย. 61, 16 - 19 พ.ย. 61, 21 - 24 พ.ย. 61, 23 - 26 พ.ย. 61, 28 พ.ย. - 01 ธ.ค. 61, 30 พ.ย. - 03 ธ.ค. 61,
ธันวาคม 05 - 18 ธ.ค. 61, 07 - 10 ธ.ค. 61, 12 - 15 ธ.ค. 61, 14 - 17 ธ.ค. 61, 19 - 22 ธ.ค. 61, 21 - 24 ธ.ค. 61, 26 - 29 ธ.ค. 61, 28 - 31 ธ.ค. 61,
มกราคม 02 - 05 ม.ค. 62, 04 - 07 ม.ค. 62, 09 - 12 ม.ค. 62, 11 - 14 ม.ค. 62, 13 - 16 ม.ค. 62, 16 - 19 ม.ค. 62, 18 - 21 ม.ค. 62, 23 - 26 ม.ค. 62, 25 - 28 ม.ค. 62, 30 ม.ค. - 02 ก.พ. 62,
กุมภาพันธ์ 01 - 04 ก.พ. 62, 13 - 16 ก.พ. 62, 15 - 18 ก.พ. 62, 20 - 23 ก.พ. 62, 22 - 25 ก.พ. 62, 27 ก.พ. - 02 มี.ค. 62,
มีนาคม 06 - 09 มี.ค. 62, 08 - 11 มี.ค. 62, 13 - 16 มี.ค. 62, 15 - 18 มี.ค. 62, 20 - 23 มี.ค. 62, 22 - 25 มี.ค. 62, 27 - 30 มี.ค. 62,
GTM-10 TG74 ทัวร์คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ตงชวน 4วัน3คืน DEC-MAR18 BY TG
ทัวร์คุนหมิง
GTM-10 TG74 ทัวร์คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ตงชวน 4วัน3คืน DEC-MAR18 BY TG
GTM-10 TG74 ทัวร์คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ตงชวน 4วัน3คืน DEC-MAR18 BY TG
เดินทาง ธันวาคม-มีนาคม2561
ราคาเริ่ม 12988
สายการบิน การบินไทย
ราคาเริ่มต้น 12,988
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
พฤศจิกายน 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 61,
ธันวาคม 13 - 16 ธ.ค. 61, 20 - 23 ธ.ค. 61, 27 - 30 ธ.ค. 61,
มกราคม 03 - 06 ม.ค. 62, 10 - 13 ม.ค. 62, 17 - 20 ม.ค. 62, 24 - 27 ม.ค. 62,
กุมภาพันธ์ 21 - 24 ก.พ. 62, 28 ก.พ. - 03 มี.ค. 62,
มีนาคม 07 - 10 มี.ค. 62, 14 - 17 มี.ค. 62, 21 - 24 มี.ค. 62, 28 - 31 มี.ค. 62,
GTM-08 XW02 เสิ่นหยาง ฮาร์บิ้น เปิดซุปตัวซุปตาร์... ฮาร์บิ้น 6วัน4คืน DEC-FEB18 BY XW
ทัวร์ฮาร์บิ้น
GTM-08 XW02 เสิ่นหยาง ฮาร์บิ้น เปิดซุปตัวซุปตาร์... ฮาร์บิ้น 6วัน4คืน DEC-FEB18 BY XW
GTM-08 XW02 เสิ่นหยาง ฮาร์บิ้น เปิดซุปตัวซุปตาร์... ฮาร์บิ้น 6วัน4คืน DEC-FEB18 BY XW
เดินทาง ธันวาคม-กุมภาพันธ์ 2562
ราคาเริ่มต้น 26,888.-
สายการบิน Nok Scoot

ราคาเริ่มต้น 26,888
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ธันวาคม 26 - 31 ธ.ค. 61, 28 ธ.ค. - 02 ม.ค. 62,
มกราคม 02 - 07 ม.ค. 62, 09 - 14 ม.ค. 62, 11 - 16 ม.ค. 62, 12 - 21 ม.ค. 62, 18 - 23 ม.ค. 62, 25 - 30 ม.ค. 62,
กุมภาพันธ์ 13 - 18 ก.พ. 62, 15 - 20 ก.พ. 62, 20 - 25 ก.พ. 62, 22 - 27 ก.พ. 62,
GTM-08 XW01 เสิ่นหยาง ฮาร์บิ้น ซุปตาร์... ฮาร์บิ้นพรมแดง 6วัน4คืน DEC-FEB18 BY XW
ทัวร์ฮาร์บิ้น
GTM-08 XW01 เสิ่นหยาง ฮาร์บิ้น ซุปตาร์... ฮาร์บิ้นพรมแดง 6วัน4คืน DEC-FEB18 BY XW
GTM-08 XW01 เสิ่นหยาง ฮาร์บิ้น ซุปตาร์... ฮาร์บิ้นพรมแดง 6วัน4คืน DEC-FEB18 BY XW
เดินทาง ธันวาคม-กุมภาพันธ์2562
ราคาเริ่มต้น 28,888.-
สายการบิน Nok Scoot
ราคาเริ่มต้น 28,888
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ธันวาคม 26 - 29 ธ.ค. 61, 28 ธ.ค. - 02 ม.ค. 62,
มกราคม 02 - 07 ม.ค. 62, 09 - 14 ม.ค. 62, 11 - 16 ม.ค. 62, 18 - 23 ม.ค. 62, 23 - 28 ม.ค. 62, 25 - 30 ม.ค. 62,
กุมภาพันธ์ 13 - 18 ก.พ. 62, 15 - 20 ก.พ. 62, 20 - 25 ก.พ. 62, 22 - 27 ก.พ. 62,
GTM-01 BZSHE02  T-SUD SKI & SNOW FESTIVAL HARBIN 7D5N DEC-FEB19 BY XW
ทัวร์ฮาร์บิ้น
GTM-01 BZSHE02 T-SUD SKI & SNOW FESTIVAL HARBIN 7D5N DEC-FEB19 BY XW
GTM-01 BZSHE02  T-SUD SKI & SNOW FESTIVAL HARBIN 7D5N DEC-FEB19 BY XW
เดินทาง ธันวาคม-กุมภาพันธ์2562
ราคาเริ่มต้น 31,999.-
สายการบิน Nok Scoot
ราคาเริ่มต้น 31,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ธันวาคม 18 - 24 ธ.ค. 61, 21 - 27 ธ.ค. 61, 25 - 31 ธ.ค. 61, 28 ธ.ค. - 03 ม.ค. 62, 30 ธ.ค. - 05 ม.ค. 62,
มกราคม 11 - 17 ม.ค. 62, 15 - 21 ม.ค. 62, 18 - 24 ม.ค. 62, 22 - 28 ม.ค. 62,
GTM-01 BZSHE01  T-SUD HARBIN ICY SNOW 6D4N DEC-FEB19 BY XW
ทัวร์ฮาร์บิ้น
GTM-01 BZSHE01 T-SUD HARBIN ICY SNOW 6D4N DEC-FEB19 BY XW
GTM-01 BZSHE01  T-SUD HARBIN ICY SNOW 6D4N DEC-FEB19 BY XW
เดินทาง ธันวาคม-กุมภาพันธ์2562
ราคาเริ่มต้น 28,999.-
สายการบิน Nok Scoot
ราคาเริ่มต้น 28,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ธันวาคม 19 - 24 ธ.ค. 61, 26 - 31 ธ.ค. 61,
มกราคม 02 - 07 ม.ค. 62, 09 - 14 ม.ค. 62, 16 - 21 ม.ค. 62, 23 - 28 ม.ค. 62, 30 ม.ค. - 04 ก.พ. 62,
กุมภาพันธ์ 13 - 18 ก.พ. 62, 20 - 25 ก.พ. 62,