ทัวร์จีน
มกราคม     กุมภาพันธ์     มีนาคม     เมษายน     พฤษภาคม     มิถุนายน     กรกฎาคม     สิงหาคม     กันยายน     ตุลาคม     พฤศจิกายน     ธันวาคม
GTM-09 SHWECGO5 ทัวร์เจิ้งโจว...แกงป่า อุทยานหยุนไถซาน ลั่วหยาง 5 วัน 4 คืน (WE)
ทัวร์เจิ้งโจว
GTM-09 SHWECGO5 ทัวร์เจิ้งโจว...แกงป่า อุทยานหยุนไถซาน ลั่วหยาง 5 วัน 4 คืน (WE)
ทัวร์จีน เจิ้งโจว อุทยานหยุนไถซาน ลั่วหยาง 5วัน4คืน
บินด้วยสายการบินไทยสมายด์
ออกเดินทางเดือน ก.ค.-ธ.ค.61
ราคาเริ่มต้น 22,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กรกฎาคม 26 - 30 ก.ค. 61,
สิงหาคม 10 - 14 ส.ค. 61,
กันยายน 21 - 25 ก.ย. 61,
ตุลาคม 19 - 23 ต.ค. 61,
พฤศจิกายน 21 - 25 พ.ย. 61,
ธันวาคม 05 - 09 ธ.ค. 61, 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 62,
GTM-05  GO1CTU-TG002 ครบสูตรเฉิงตู เขาง้อไบ๊ ซงผิงโกว 8วัน7คืน  OCT-NOV18 BY TG
ทัวร์เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว
GTM-05 GO1CTU-TG002 ครบสูตรเฉิงตู เขาง้อไบ๊ ซงผิงโกว 8วัน7คืน OCT-NOV18 BY TG
ทัวร์จีน GO1CTU-TG002 ครบสูตรเฉิงตู เขาง้อไบ๊ ซงผิงโกว 8วัน7คืน 
เดินทาง ตุลาคม-พฤศจิกายน 2561
โดยสายการบิน การบินไทย (TG)
ราคาเริ่มต้น 32,900 บาท  
ราคาเริ่มต้น 32,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ตุลาคม 27 ต.ค. - 03 พ.ย. 61,
พฤศจิกายน 02 - 09 พ.ย. 61, 04 - 11 พ.ย. 61,
GTM-05  GO1CTU-CA001 เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6วัน5คืน SEP-OCT18 BY CA
ทัวร์เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว
GTM-05 GO1CTU-CA001 เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6วัน5คืน SEP-OCT18 BY CA
ทัวร์จีน GO1CTU-CA001 เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6วัน5คืน 
เดินทาง กันยายน-ตุลาคม 2561
โดยสายการบิน Air China (CA)
ราคาเริ่มต้น 25,900 บาท     
ราคาเริ่มต้น 25,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กันยายน 14 - 19 ก.ย. 61,
ตุลาคม 12 - 17 ต.ค. 61, 19 - 24 ต.ค. 61, 20 - 25 ต.ค. 61,
GTM-05 GO1CTU-TG001 เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6วัน5คืน SEP-DEC18 BY TG
ทัวร์เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว
GTM-05 GO1CTU-TG001 เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6วัน5คืน SEP-DEC18 BY TG
ทัวร์จีน GO1CTU-TG001 เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6วัน5คืน 
เดินทาง กันยายน-ธันวาคม 2561
โดยสายการบิน การบินไทย (TG)
ราคาเริ่มต้น 25,900 บาท    
ราคาเริ่มต้น 25,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กรกฎาคม 26 - 31 ก.ค. 61, 27 ก.ค. - 01 ส.ค. 61,
สิงหาคม 24 - 29 ส.ค. 61,
กันยายน 07 - 12 ก.ย. 61, 14 - 19 ก.ย. 61,
ตุลาคม 13 - 18 ต.ค. 61, 16 - 21 ต.ค. 61, 18 - 23 ต.ค. 61, 30 ต.ค. - 04 พ.ย. 61,
พฤศจิกายน 02 - 07 พ.ย. 61, 03 - 08 พ.ย. 61, 23 - 28 พ.ย. 61,
ธันวาคม 05 - 10 ธ.ค. 61, 14 - 19 ธ.ค. 61,
GTM-05 GO1CTU-MU001 เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว 5วัน3คืน SEP-DEC18  BY MU
ทัวร์เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว
GTM-05 GO1CTU-MU001 เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว 5วัน3คืน SEP-DEC18 BY MU
ทัวร์จีน GO1CTU-MU001 เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว 5วัน3คืน 
เดินทาง กันยายน-ธันวาคม 2561
โดยสายการบิน China Eastern (MU)
ราคาเพียง 19,900 บาท    
ราคาเริ่มต้น 19,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กันยายน 04 - 08 ก.ย. 61, 11 - 15 ก.ย. 61, 18 - 22 ก.ย. 61,
ตุลาคม 16 - 20 ต.ค. 61, 28 ต.ค. - 01 พ.ย. 61,
พฤศจิกายน 06 - 10 พ.ย. 61,
ธันวาคม 01 - 05 ธ.ค. 61, 11 - 15 ธ.ค. 61,
GTM-05 GO1CTU-CA002 เฉิงตู หวงหลง ซงผิงโกว 6วัน5คืน AUG18 BY CA
ทัวร์เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว
GTM-05 GO1CTU-CA002 เฉิงตู หวงหลง ซงผิงโกว 6วัน5คืน AUG18 BY CA
ทัวร์จีน GO1CTU-CA002 เฉิงตู หวงหลง ซงผิงโกว 6วัน5คืน AUG18 BY CA
เดินทาง สิงหาคม 2561
โดยสายการบิน Air China (CA)
ราคาเพียง 21,900 บาท   
ราคาเริ่มต้น 21,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
สิงหาคม 03 - 08 ส.ค. 61, 10 - 15 ส.ค. 61, 31 ส.ค. - 05 ก.ย. 61,
GTM-05 GO1PEK-TG002 ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ รถไฟความเร็วสูง 6วัน5คืน AUG-NOV18 BY TG
ทัวร์ปักกิ่ง
GTM-05 GO1PEK-TG002 ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ รถไฟความเร็วสูง 6วัน5คืน AUG-NOV18 BY TG
ทัวร์จีน GO1PEK-TG002 ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ รถไฟความเร็วสูง 6วัน5คืน 
เดินทาง สิงหาคม-พฤศจิกายน 2561
โดยสายการบิน การบินไทย (TG)
ราคาเพียง 20,900 บาท     
ราคาเริ่มต้น 22,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
00 - 30 ก.ย. 61,
สิงหาคม 22 - 27 ส.ค. 61, 23 - 28 ส.ค. 61, 24 - 29 ส.ค. 61, 31 ส.ค. - 05 ก.ย. 61,
กันยายน 04 - 09 ก.ย. 61, 05 - 10 ก.ย. 61, 06 - 11 ก.ย. 61, 07 - 12 ก.ย. 61, 08 - 13 ก.ย. 61, 11 - 16 ก.ย. 61, 12 - 17 ก.ย. 61, 13 - 18 ก.ย. 61, 14 - 19 ก.ย. 61, 15 - 20 ก.ย. 61, 18 - 23 ก.ย. 61, 19 - 24 ก.ย. 61, 20 - 25 ก.ย. 61, 21 - 26 ก.ย. 61, 22 - 27 ก.ย. 61, 25 - 30 ก.ย. 61,
ตุลาคม 17 - 22 ต.ค. 61, 18 - 23 ต.ค. 61, 19 - 24 ต.ค. 61, 20 - 25 ต.ค. 61, 23 - 28 ต.ค. 61, 24 - 29 ต.ค. 61, 25 - 30 ต.ค. 61, 26 - 31 ต.ค. 61, 27 ต.ค. - 01 พ.ย. 61, 30 ต.ค. - 04 พ.ย. 61,
พฤศจิกายน 06 - 11 พ.ย. 61, 07 - 11 พ.ย. 61, 08 - 13 พ.ย. 61, 09 - 14 พ.ย. 61, 10 - 15 พ.ย. 61, 13 - 18 พ.ย. 61,
GTM-05GO1PEK-TG001 New experience เจาะลึกปักกิ่ง ลิ้มรสไวน์แดง 5วัน4คืน JUL-DEC18 BY TG
ทัวร์ปักกิ่ง
GTM-05GO1PEK-TG001 New experience เจาะลึกปักกิ่ง ลิ้มรสไวน์แดง 5วัน4คืน JUL-DEC18 BY TG
ทัวร์จีน GO1PEK-TG001 New experience เจาะลึกปักกิ่ง ลิ้มรสไวน์แดง 5วัน4คืน 
เดินทาง กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
โดยสายการบิน การบินไทย (TG)
ราคาเพียง 29,900 บาท     
ราคาเริ่มต้น 29,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กรกฎาคม 12 - 16 ก.ค. 61, 27 - 31 ก.ค. 61,
สิงหาคม 02 - 06 ส.ค. 61, 16 - 20 ส.ค. 61,
กันยายน 01 - 05 ก.ย. 61,
ตุลาคม 20 - 24 ต.ค. 61, 27 - 31 ต.ค. 61,
พฤศจิกายน 10 - 14 พ.ย. 61,
ธันวาคม 01 - 05 ธ.ค. 61,
GTM-05 GO1PEK-TG004 ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ถนนโบราณเฉียนเหมิน 5วัน4คืน JUL-DEC18 BY TG
ทัวร์ปักกิ่ง
GTM-05 GO1PEK-TG004 ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ถนนโบราณเฉียนเหมิน 5วัน4คืน JUL-DEC18 BY TG
ทัวร์จีน GO1PEK-TG004 ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ถนนโบราณเฉียนเหมิน 5วัน4คืน 
เดินทาง กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
โดยสายการบิน การบินไทย (TG)
ราคาเพียง 26,900 บาท  
ราคาเริ่มต้น 26,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กรกฎาคม 19 - 23 ก.ค. 61, 26 - 30 ก.ค. 61,
สิงหาคม 09 - 13 ส.ค. 61, 23 - 27 ส.ค. 61,
กันยายน 15 - 19 ก.ย. 61,
ตุลาคม 12 - 16 ต.ค. 61, 19 - 23 ต.ค. 61,
พฤศจิกายน 17 - 21 พ.ย. 61, 24 - 28 พ.ย. 61,
ธันวาคม 08 - 12 ธ.ค. 61,
GTM-05 GO1PEK-TG003 ปักกิ่ง โปรโมชั่น 5วัน3คืน JUL-NOV18 BY TG
ทัวร์ปักกิ่ง
GTM-05 GO1PEK-TG003 ปักกิ่ง โปรโมชั่น 5วัน3คืน JUL-NOV18 BY TG
ทัวร์จีน GO1PEK-TG003 ปักกิ่ง โปรโมชั่น 5วัน3คืน 
เดินทาง กรกฎาคม-พฤษจิกายน 2561
โดยสายการบิน การบินไทย(TG)
ราคาเพียง 17,900 บาท  
ราคาเริ่มต้น 17,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กรกฎาคม 04 - 08 ก.ค. 61, 05 - 09 ก.ค. 61, 06 - 10 ก.ค. 61, 16 - 20 ก.ค. 61, 23 ก.ค. - 27 ส.ค. 61,
สิงหาคม 24 - 28 ส.ค. 61, 29 ส.ค. - 02 ก.ย. 61, 30 ส.ค. - 03 ก.ย. 61, 31 ส.ค. - 04 ก.ย. 61,
กันยายน 05 - 09 ก.ย. 61, 06 - 10 ก.ย. 61, 07 - 11 ก.ย. 61, 12 - 16 ก.ย. 61, 13 - 17 ก.ย. 61, 14 - 18 ก.ย. 61, 19 - 23 ก.ย. 61, 20 - 24 ก.ย. 61, 21 - 25 ก.ย. 61,
ตุลาคม 14 - 18 ต.ค. 61, 18 - 22 ต.ค. 61, 19 - 23 ต.ค. 61, 24 - 28 ต.ค. 61, 25 - 29 ต.ค. 61, 26 - 30 ต.ค. 61, 31 ต.ค. - 04 พ.ย. 61,
พฤศจิกายน 07 - 11 พ.ย. 61, 08 - 12 พ.ย. 61, 09 - 13 พ.ย. 61, 10 - 15 พ.ย. 61, 14 - 18 พ.ย. 61, 15 - 19 พ.ย. 61, 16 - 20 พ.ย. 61, 21 - 26 พ.ย. 61, 22 - 26 พ.ย. 61, 23 - 27 พ.ย. 61, 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 61, 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 61, 30 พ.ย. - 04 ธ.ค. 61,
GTM-01 CTU02 T-SUD CHENGDU WORLD HERLTAGE 6D5N JUL-AUG18 BY TG
ทัวร์เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว
GTM-01 CTU02 T-SUD CHENGDU WORLD HERLTAGE 6D5N JUL-AUG18 BY TG
ทัวร์จีน CTU02 T-SUD CHENGDU WORLD HERLTAGE 6D5N 
เดินทาง กรกฎาคม-สิงหาคม 2561
โดยสายการบิน การบินไทย (TG)
ราคาเพียง 25,888 บาท     
ราคาเริ่มต้น 25,888
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กรกฎาคม 01 - 06 ก.ค. 61, 26 - 31 ก.ค. 61,
สิงหาคม 08 - 13 ส.ค. 61,
GTM-01 KMG01 T-SUD THE BEST OF KUNMING 6D5N OCT-DEC18 BY TG
ทัวร์คุนหมิง
GTM-01 KMG01 T-SUD THE BEST OF KUNMING 6D5N OCT-DEC18 BY TG
ทัวร์จีน KMG01 T-SUD THE BEST OF KUNMING 6D5N 
เดินทาง ตุลาคม-ธันวาคม 2561
โดยสายการบิน การบินไทย (TG)
ราคาเพียง 24,999 บาท     
ราคาเริ่มต้น 24,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ตุลาคม 12 - 17 ต.ค. 61, 19 - 24 ต.ค. 61, 26 - 31 ต.ค. 61,
พฤศจิกายน 09 - 14 พ.ย. 61, 16 - 21 พ.ย. 61, 30 พ.ย. - 05 ธ.ค. 61,
ธันวาคม 05 - 10 ธ.ค. 61, 14 - 19 ธ.ค. 61, 21 - 26 ธ.ค. 61, 27 ธ.ค. - 01 ม.ค. 62, 28 ธ.ค. - 02 ม.ค. 62,
GTM-12 WS (PEK1-TG So Cool) PEK 5D3N Aug-Dec 18 BY TG
ทัวร์ปักกิ่ง
GTM-12 WS (PEK1-TG So Cool) PEK 5D3N Aug-Dec 18 BY TG
ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน กายกรรม พระราชวัง 5วัน3คืน
เดินทาง ส.ค.- ธ.ค. 61
ราคาเริ่มต้น 16,999.- 
โดยสายการบินไทย แอร์เวย์
ราคาเริ่มต้น 16,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
สิงหาคม 22 - 26 ส.ค. 61, 29 ส.ค. - 02 ก.ย. 61,
กันยายน 06 - 10 ก.ย. 61, 19 - 23 ก.ย. 61,
ตุลาคม 24 - 28 ต.ค. 61, 31 ต.ค. - 04 พ.ย. 61,
พฤศจิกายน 07 - 11 พ.ย. 61, 21 - 25 พ.ย. 61,
ธันวาคม 06 - 10 ธ.ค. 61,
GTM-01 TSN01 AMAZING BEIJING -TIANJIN 5D4N JUL-OCT18 BY XW
ทัวร์ปักกิ่ง
GTM-01 TSN01 AMAZING BEIJING -TIANJIN 5D4N JUL-OCT18 BY XW
ทัวร์จีน TSN01 AMAZING BEIJING -TIANJIN 5D4N 
เดินทาง กรกฎาคม-ตุลาคม 2561
โดยสายการบิน Nok Scoot (XW)
ราคาเพียง 15,888 บาท   
ราคาเริ่มต้น 15,888
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กรกฎาคม 07 - 11 ก.ค. 61, 27 - 31 ก.ค. 61,
สิงหาคม 10 - 14 ส.ค. 61,
กันยายน 01 - 05 ก.ย. 61, 22 - 26 ก.ย. 61,
ตุลาคม 19 - 23 ต.ค. 61, 20 - 24 ต.ค. 61,
GTM-01 PVG05  T-SUD SHANGHAI นั่งกินปู ดูรถไฟเหาะ 5D3N OCT-DEC18 BY TG
ทัวร์เซี่ยงไฮ้
GTM-01 PVG05 T-SUD SHANGHAI นั่งกินปู ดูรถไฟเหาะ 5D3N OCT-DEC18 BY TG
ทัวร์จีน T-SUD SHANGHAI นั่งกินปู ดูรถไฟเหาะ 5D3N 
เดินทาง ต.ค.-ธ.ค. 61
ราคาเริ่มต้น 18,900.- 
โดยสายการบิน การบินไทย (TG)
ราคาเริ่มต้น 18,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ตุลาคม 12 - 16 ต.ค. 61, 13 - 17 ต.ค. 61, 19 - 23 ต.ค. 61, 26 - 30 ต.ค. 61,
พฤศจิกายน 02 - 06 พ.ย. 61, 09 - 13 พ.ย. 61, 16 - 20 พ.ย. 61, 23 - 27 พ.ย. 61,
ธันวาคม 01 - 05 ธ.ค. 61, 05 - 09 ธ.ค. 61,
GTM-01 PEK04 T-SUD BEIJING SHANGHAI DOUBLE COOL 6D4N SEP-DEC18 BY TG
ทัวร์ปักกิ่ง
GTM-01 PEK04 T-SUD BEIJING SHANGHAI DOUBLE COOL 6D4N SEP-DEC18 BY TG
ทัวร์จีน T-SUD BEIJING SHANGHAI DOUBLE COOL 6D4N 
เดินทาง ก.ย.-ธ.ค. 61
ราคาเริ่มต้น 21,900.- 
โดยสายการบิน การบินไทย (TG)
ราคาเริ่มต้น 21,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กันยายน 13 - 18 ก.ย. 61,
ตุลาคม 11 - 16 ต.ค. 61, 18 - 23 ต.ค. 61, 25 - 30 ต.ค. 61,
พฤศจิกายน 01 - 06 พ.ย. 61, 08 - 13 พ.ย. 61, 15 - 20 พ.ย. 61, 22 - 27 พ.ย. 61, 30 พ.ย. - 05 ธ.ค. 61,
ธันวาคม 06 - 11 ธ.ค. 61,
GTM-01 PEK03 T-SUD OF DRAGON BEIJING 5D3N SEP-DEC18 BY MU
ทัวร์ปักกิ่ง
GTM-01 PEK03 T-SUD OF DRAGON BEIJING 5D3N SEP-DEC18 BY MU
ทัวร์จีน ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวัง โชว์กายกรรม กำแพงเมืองจีน ช้อปปิ้งหวังฝูจิ่ง 
เดินทาง ก.ย.-ธ.ค. 61
ราคาเริ่มต้น 17,900.- 
โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES 
ราคาเริ่มต้น 17,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กันยายน 06 - 10 ก.ย. 61,
ตุลาคม 11 - 15 ต.ค. 61, 17 - 21 ต.ค. 61, 25 - 29 ต.ค. 61,
พฤศจิกายน 08 - 12 พ.ย. 61, 22 - 26 พ.ย. 61,
ธันวาคม 01 - 05 ธ.ค. 61, 06 - 10 ธ.ค. 61, 20 - 24 ธ.ค. 61, 27 - 31 ธ.ค. 61,
GTM-01 PEK02 T-SUD HIGHLIGHT BEIJING 5D3N BY TG AUG-DEC18 ไม่รวมค่าวีซ่า
ทัวร์ปักกิ่ง
GTM-01 PEK02 T-SUD HIGHLIGHT BEIJING 5D3N BY TG AUG-DEC18 ไม่รวมค่าวีซ่า
ทัวร์จีน T-SUD HIGHLIGHT BEIJING 5วัน3คืน
เดินทาง สิงหาคม-ธันวาคม 2561
โดยสายการบิน การบินไทย (TG)
ราคาเพียง 16,900 บาท     
ราคาเริ่มต้น 16,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ธันวาคม 01 - 05 ธ.ค. 1,
สิงหาคม 24 - 28 ส.ค. 61,
กันยายน 07 - 11 ก.ย. 61, 21 - 25 ก.ย. 61,
ตุลาคม 11 - 15 ต.ค. 61, 12 - 16 ต.ค. 61, 19 - 23 ต.ค. 61, 26 - 30 ต.ค. 61,
พฤศจิกายน 02 - 06 พ.ย. 61, 09 - 13 พ.ย. 61, 16 - 20 พ.ย. 61, 23 - 27 พ.ย. 61,
ธันวาคม 05 - 09 ธ.ค. 61,
GTM-01 CTU01 T-SUD BEST SEASON OF JIUZHAIGOU 6D5N BY TG ไม่รวมวีซ่า
ทัวร์เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว
GTM-01 CTU01 T-SUD BEST SEASON OF JIUZHAIGOU 6D5N BY TG ไม่รวมวีซ่า
ทัวร์จีน, ราคาถูก , ทัวร์จิ่วจ้ายโกว , ช้อปปิ้งจีน , รีวิวจิ่วจ้ายโกว , jiuzhaigou
เดินทาง กันยายน - พฤศจิกายน 2561
เริ่มต้น 23,999.-
บินด้วยสายการบิน การบินไทย (TG)
ราคาเริ่มต้น 23,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กันยายน 13 - 18 ก.ย. 61, 20 - 25 ก.ย. 61,
ตุลาคม 11 - 16 ต.ค. 61, 12 - 17 ต.ค. 61, 18 - 23 ต.ค. 61, 19 - 24 ต.ค. 61, 25 - 30 ต.ค. 61, 31 ต.ค. - 05 พ.ย. 61,
พฤศจิกายน 01 - 06 พ.ย. 61, 08 - 13 พ.ย. 61, 15 - 20 พ.ย. 61,
GTM-01 PVG04 T-SUD HAVEN OF SHANGHAI 5D3N BY XJ OCT-DEC18 ไม่รวมค่าวีซ่า
ทัวร์เซี่ยงไฮ้
GTM-01 PVG04 T-SUD HAVEN OF SHANGHAI 5D3N BY XJ OCT-DEC18 ไม่รวมค่าวีซ่า
ทัวร์จีน T-SUD HAVEN OF SHANGHAI 5D3N ไม่รวมค่าวีซ่า
เดินทาง ตุลาคม-ธันวาคม 2561
ราคาเริ่มต้น14,900.-
โดยสายการบิน Air Asia X (XJ)
ราคาเริ่มต้น 14,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ตุลาคม 13 - 17 ต.ค. 61, 20 - 24 ต.ค. 61,
ธันวาคม 06 - 10 ธ.ค. 61, 13 - 17 ธ.ค. 61, 22 - 26 ธ.ค. 61, 27 - 31 ธ.ค. 61, 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 62,