ทัวร์จีน
มกราคม     กุมภาพันธ์     มีนาคม     เมษายน     พฤษภาคม     มิถุนายน     กรกฎาคม     สิงหาคม     กันยายน     ตุลาคม     พฤศจิกายน     ธันวาคม
GTM-09 CHONGQING WULONG JUN-OCT BY WE
ทัวร์ฉงชิ่ง
GTM-09 CHONGQING WULONG JUN-OCT BY WE
เที่ยวจีน บินตรง ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ 4วัน3คืน 
เดินทาง มิถุนายน - ตุลาคม 60
เริ่มต้นเพียง 13,999 บาท 
ราคาเริ่มต้น 13,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มิถุนายน 09 - 12 มิ.ย. 60, 23 - 26 มิ.ย. 60,
กรกฎาคม 07 - 10 ก.ค. 60, 21 - 24 ก.ค. 60,
สิงหาคม 11 - 14 ส.ค. 60, 25 - 28 ส.ค. 60,
กันยายน 08 - 11 ก.ย. 60, 22 - 25 ก.ย. 60,
ตุลาคม 20 - 23 ต.ค. 60,
GTM-02 EASY สุดติ่ง IN ZHANG JIA JIE JUN-DEC BY FD
ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย
GTM-02 EASY สุดติ่ง IN ZHANG JIA JIE JUN-DEC BY FD
เที่ยวฉางซา จางเจียเจี้ย 4วัน3คืน 
เดินทาง มิถุนายน - ธันวาคม 60
เริ่มต้นเพียง 14,999 บาท
ราคาเริ่มต้น 14,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มิถุนายน 27 - 30 มิ.ย. 60,
สิงหาคม 27 - 30 ส.ค. 60,
กันยายน 13 - 19 ก.ย. 60, 20 - 23 ก.ย. 60,
พฤศจิกายน 01 - 04 พ.ย. 60, 07 - 10 พ.ย. 60, 15 - 18 พ.ย. 60, 21 - 24 พ.ย. 60, 27 - 30 พ.ย. 60,
ธันวาคม 12 - 15 ธ.ค. 60, 19 - 22 ธ.ค. 60,
GTM-09 CANTON FAIR 2017 15-18OCT BY KQ
ทัวร์กวางเจา
GTM-09 CANTON FAIR 2017 15-18OCT BY KQ
ทัวร์จีน ชมงานกวางเจา เทรดแฟร์ 4วัน3คืน
เดินทาง 15-18 ต.ค. 60
เพียงท่านละ 20,999 บาท
ราคาเริ่มต้น 20,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ตุลาคม 15 - 18 ต.ค. 60,
GTM-02 EASY สุดติ่ง IN ZHANGJIAJIE 4D3N APR-OCT BY WE
ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย
GTM-02 EASY สุดติ่ง IN ZHANGJIAJIE 4D3N APR-OCT BY WE
เที่ยวฉางซา จางเจียเจี้ย 4วัน3คืน 
เดินทาง เมษายน - ตุลาคม 60
เริ่มต้น 15,999 บาท
ราคาเริ่มต้น 15,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 30 เม.ย. - 03 พ.ค. 60,
พฤษภาคม 14 - 17 พ.ค. 60, 21 - 24 พ.ค. 60, 28 - 31 พ.ค. 60,
มิถุนายน 11 - 14 มิ.ย. 60, 18 - 21 มิ.ย. 60,
กรกฎาคม 02 - 05 ก.ค. 60, 23 - 26 ก.ค. 60,
สิงหาคม 06 - 09 ส.ค. 60, 20 - 23 ส.ค. 60,
กันยายน 03 - 06 ก.ย. 60, 24 - 27 ก.ย. 60,
ตุลาคม 08 - 11 ต.ค. 60, 15 - 18 ต.ค. 60, 29 ต.ค. - 01 พ.ย. 60,