GTM-17 R.1KS04-CHEERFUL BUSAN 4D2N MAY17 ZE
ทัวร์เกาหลี ปูซาน หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน วัดแฮดง ยงกุงซา Sky Walk 4วัน2คืน
เดินทาง พฤษภาคม 60
ราคาเริ่มต้น 11,990.-
โดยสายการบิน Eastar Jet


เริ่มต้น 11,990

ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์เกาหลี ปูซาน หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน วัดแฮดง ยงกุงซา Sky Walk 4วัน2คืน เดินทาง พฤษภาคม 60 ราคาเริ่มต้น 11,990.- โดยสายการบิน Eastar Jet
วันแรกกรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
20.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ทางเข้าประตู 6 เคาน์เตอร์ MสายการบินEASTAR JETเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการขึ้นเครื่อง (หัวหน้าทัวร์แนะนำการเดินทาง)สายการบิน EASTAR JETจัดที่นั่งแบบ 3-3 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง อิสระตามอัธยาศัย ทั้งไปและกลับ) (น้ำหนักกระเป๋า 15 กก./ท่าน)**หมายเหตุ**เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 40 นาที (**ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่อง เนื่องจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบิน)
22.50 น. บินลัดฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ ZE922บินตรงสู่ปูซาน
วันที่สองปูซาน (สนามบินกิมแฮ) – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - Oryukdo Sunrise Park – สวนแดวังกัม - Ganjeolgot Cape – หมู่บ้านวัฒนธรรมวาฬจางซางโป
06.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ เมืองปูซานสาธารณรัฐเกาหลีใต้(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ขอต้อนรับทุกท่านสู่สาธารณรัฐเกาหลีใต้
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “Gamcheon Culture Village” หรือซานโตรินีแห่งเกาหลีใต้(Santorini)สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งของเมืองปูซาน เป็นหมู่บ้านบนเขาที่ลดระดับสู่ทะเล และสีสันที่สวยงามของบ้านแต่ละหลัง เป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาชื่นชมได้เป็นอย่างดี ท่านสามารถเพลิดเพลินกับซุ้มและร้านอาหารน่ารักมากมายสไตล์เกาหลีตลอดทางเดิน หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านดั้งเดิม มีผู้คนอาศัยอยู่จริง และที่นี่โด่งดังจากการเป็นสถานที่ถ่ายทำรายการ Running Man รายการชื่อดังของเกาหลี จนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในที่สุด
นำท่านสู่ Oryukdo Sunrise Parkชมความงามของทิวทัศน์ท้องทะเล ซึ่งมีทางเดินเป็น Skywalkสูงถึง 35 เมตร ที่มีลักษณะเหมือนกีบม้า พื้นเป็นกระจกสามารถมองเห็นด้านล่างได้ มีความหนาถึง 55.49 มิลลิเมตร ทำให้โครงสร้างปลอดภัย Oryukdo Sunrise Park ถูกสร้างขึ้น เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2012 ซึ่งถือเป็นจุดแบ่งระหว่างทะเลตะวันออกและภาคใต้
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนูชาบู ชาบู
จากนั้นพาท่านสู่ สวนแดวังกัม (Daewangam Park )เป็น สวนสาธารณะ ริมทะเล ที่ตั้งอยู่บน ชายฝั่งตะวันออก 1 กิโลเมตร ระหว่างทางเดินไปชายทะเล จะผ่าน ป่าสน, ต้นเชอร์รี่ , แม็กโนเลีย คามีเลีย , แอปริคอต และ Forsythia และมีแนวโขดหินที่สวยงาม Daewangam เป็นเกาะหินขนาดใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายมังกรเหินขึ้นสู่ท้องฟ้าซึ่งมีเกาะหินกลางทะเล โดยมีสะพานเหล็กเชื่อมเพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามของท้องทะเล ณ เมืองอุลซาน มีตำนานเล่าว่ากษัตริย์ Munmu ของอาณาจักรซิลลา ถูกฝังอยู่ใต้เกาะแห่งนี้เพื่อปกป้องราชอาณาจักรด้วย
นำท่านเดินทางสู่ Ganjeolgot Capeเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นจุดแรกของเกาหลีใต้ สถานที่แห่งนี้เหมาะสำหรับคู่รักและครอบครัวไปเดินชมบรรยายกาศของท้องทะเลที่สวยงาม ซึ่งที่นี่มีร้านกาแฟร้านอาหารที่ให้ท่านได้นั่งชมวิวพร้อมทานอาหารและจิบกาแฟ มีสนามหญ้าให้วิ่งเล่นและแปลงดอกไม้สวยๆให้ถ่ายรูปริมทะเล รวมถึงยังมีรูปปั้นเกี่ยวกับครอบครัวชาวประมงแม่และลูกที่รอคอยสามีกลับจากทะเล ขอแนะนำว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเมืองอุลซาน นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านวัฒนธรรมวาฬจางซางโป ( Jangsaengpo Whale Culture Village ) เปิดให้บริการในปี ค.ศ. 2015 ที่นี่ได้จำลองภาพฉากเก่าของหมู่บ้านชาวประมงที่จับปลาวาฬเอาไว้ที่นี่
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (จิมทัค)ไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้นเป็นเมนูอาหารเกาหลีพื้นเมืองดั้งเดิมเป็นไก่ผัดรวมกับวุ้นเส้นมันฝรั่งแครอทพริกและซอสดำเนื้อไก่ที่นิ่มรสชาติคล้ายกับไก่พะโล้สูตรเกาหลีทานกับข้าวหอมอร่อย
ที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว (Hotel Ulsan หรือDongbusan)
วันที่สาม เมืองปูซาน - วัดแฮดง ยงกุงซา – ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ – Cosmetic Outlet – Red Pine - Nurimaru APEC House – Duty Free – ตลาดปลาชาลกาชิ- Busan International Film Festival– ตลาดนัมโพดง - สวนยงดูซาน – หอคอยปูซาน
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
จากนั้นนำท่านสู่ “ เมืองปูซาน”สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และขอพรที่วัดแฮดงยงกุงซา (Haedong Yonggungsa temple)ก่อตั้งขึ้นในปี 1376 โดยสร้างอยู่บนโขดหินริมทะเลมองเห็นน้ำทะเลสีฟ้าใสของทะเลใต้มีบรรยากาศที่ร่มรื่นแวดล้อมด้วยธรรมชาติที่สวยงามชื่อของวัดหมายถึงพระราชวังของมังกรกษัตริย์ซึ่งความเป็นมาของวัดแห่งนี้ก็ดูลึกลับน่าพิศวงดั่งชื่อที่ตั้งไว้ในบริเวณวัดมีเจดีย์องค์ใหญ่ซึ่งมีผู้คนแวะเวียนไปสักการะบูชาไม่ขาดสายนอกจากนี้ยังสามารถข้ามสะพานหินและขึ้นบันได 108 ขั้นไปยังจุดชมวิวที่อยู่ด้านบนเพื่อดื่มด่ำกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามจนลืมความเหนื่อยเมื่อยล้าภาพของวัดกับแนวโขดหินรูปร่างแปลกตาสุดแล้วแต่จินตนาการของผู้มองและเกลียวน้ำวนที่หมุนวนอยู่เบื้องล่างทำให้เกิดเป็นภาพที่สวยงามน่าประทับใจ ว่ากันว่าแต่เดิมก่อนที่จะสร้างวัด พื้นที่ ตรงนี้มีความแห้งแล้ง ฝนไม่ตกตามฤดูกาล กระทั่งพระภิกษุท่านหนึ่งได้ฝันเห็นเทพเจ้าแห่งความเมตตาซึ่งสถิตอยู่ในท้องทะเล บอกให้สร้างวัดบริเวณนี้จึงจะเกิดความโชคดี และก็เป็นดังนั้น เมื่อวัดสร้างเสร็จความแห้งแล้งที่เคยมีก็ชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำฝนและพืชไร่ อีกทั้งหากมองไปด้านหน้าจะเห็นภูเขาและถ้ามองไปด้านหลังของวัดจะเห็นน้ำทะเล ชาวบ้านจึงเชื่อว่าหากอธิษฐานสวดมนต์ในตอนเช้าก็จะได้รับการตอบจากเทพเจ้าแห่งความเมตตาในช่วงเย็นนั่นเอง
นำท่านชมศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ ฮ็อตเกนามูต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล50-800เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทำลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา
จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งร้านเครื่องสำอางค์ยอดนิยม COSMETIC OUTLETมีให้ท่านเลือกซื้อหลากหลายยี่ห้อ ซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกือบเท่าตัวและบางผลิตภัณฑ์ยังไม่มีขายในไทย
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน เมนู ข้าวยำบิบิมบับ
จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม RED PINEเป็นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากน้ำมันสน ที่มีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย
นำท่านเดินทางสู่ Nurimaru APEC Houseเป็นอาคารรูปทรงกลมดีไซน์แปลกที่ตั้งอยู่ริมทะเล สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการจัดงานประชุมผู้นำ.APEC (APEC Summit) อยู่ที่เกาะดองแบกโซม(Dongbaekseom)ที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามของวิวทิวทัศน์ ปัจจุบันเป็นอาคารอนุสรณ์ของการประชุมในครั้งนั้น และใช้เป็นศูนย์ประชุมนานาชาติในวาระต่างๆ รวมทั้งจัดแสดงผลงานที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมต่างๆของเกาหลีอาคารนูริมารู เอเปคนี้มีไฮไลท์อยู่ที่ระเบียงชมวิวบริเวณชั้น 3 ซึ่งหันหน้าเป็นมุมกว้างออกไปทางทะเล ทำให้มองเห็นเกาะออยุคโด(Oryukdo) และสะพานควังกัน(Gwangan)ที่สวยงามได้อย่างชัดเจน อยู่ใกล้กับชายหาด Haeundae Beach
จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีDUTY FREEช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมายอาทิเช่นนาฬิกา, แว่นตา, เครื่องสำอาง, กระเป๋า, กล้องถ่ายรูปและสินค้าแบรนด์เนมอื่นๆอีกมากมายพาท่านแวะ ตลาดปลาชาลกาชิ สัมผัสชีวิตและอาชีพพื้นเมืองของชาวพูซานดั้งเดิม ซึ่งเป็นที่รู้จักตั้งแต่สมัยสงครามเกาหลี 1950 เป็นต้นมา ตลอดแนวท่าเรือประมาณ 1 กม. จากศาลากลางเมืองพูซาน เป็นแหล่งรวมขายส่งปลาทุกชนิด ทุกวันจะมีของสดของทะเลมากมายนำมาประมูลกันในยามเช้ามืด และช่วงสายยังสามารถซื้อในราคาปลีกที่ค่อนข้างถูก
เย็น บริการอาหารเย็น เมนู บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อวัว ปลาหมึก อาหารเกาหลี เติมไม่อั้น
พาท่านสู่ ถนนสายบันเทิงของเมืองปูซานที่เรียกกันว่า BIFF (Busan International Film Festival) เป็นศูนย์กลางในการจัดงานภาพยนตร์นานาชาติที่รู้จักกันในนาม “เทศกาลหนังปูซาน” เริ่มเปิดในปี 1996 ปัจจุบันจะมีเทศกาลหนังช่วงเดือนกันยายน หรือเดือนพฤศจิกายนของทุกที ในบริเวณนี้ยังเต็มไปด้วยร้านค้า แหล่งช้อปปิ้งจำนวนมาก
นำท่านเดินทางสู่ ตลาดนัมโพดง(Nampodong Street) แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งของเมืองปูซาน ที่นี่เต็มไปด้วยร้านค้า เสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องสำอาง ของฝาก ของที่ระลึก มากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจอีกทั้งยังมีอาหารแบบ Local ให้ท่านได้เลือกทานแบบเต็มที่
จากนั้นนำท่านเดินทางไปชม สวนยงดูซาน ตั้งอยู่บนภูเขาในย่านดาวน์ทาวน์ของปูซาน และยังเป็นภูเขาที่มีชื่อเสียงของเมืองปูซานอีกด้วย โดยในช่วงสมัยสงครามเกาหลีมีประชาชนมากมายอพยพมาตั้งถิ่นฐานบนภูเขาแห่งนี้ แต่เกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ถึงสองครั้ง ทำให้ป่าไม้ถูกทำลายไป ชาวบ้านจึงช่วยกันฟื้นฟูโดยการปลูกต้นไม้ขึ้นมาทดแทน จนกลายเป็นสวนสาธารณะในที่สุด และยังเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าที่สร้างโดยชาวญี่ปุ่นในยุคตกเป็นอาณานิคมของญี่ปุ่น นอกจากนี้ ยังมี หอคอยปูซาน ที่ซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมือง อีกทั้งยังเป็นจุดชมวิวที่จะทำให้คุณเห็นปูซานแบบ 360 องศาอีกด้วย **ราคาทัวร์นี้ไม่รวมกุญแจและค่าขึ้นลิฟท์**
ที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว (Hotel Ulsan หรือDongbusan)
วันที่สี่ สมุนไพรโสมเกาหลี - Lotte Dong Busan – ซุปเปอร์มาร์เก็ต
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
จากนั้นพาท่านรู้จักและเข้าใจ สมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร โสมถูกนำมาใช้เพื่อสุขภาพเป็นเวลานานากว่า 2,000 ปี ในตำรายาแผนโบราณจีน ระบุว่า โสมเป็นสมุนไพรที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทำให้จิตใจสงบและเพิ่มพละกำลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบำรุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริม ประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง และเร็วๆ นี้ โสมเกาหลีอาจจะได้จดทะเบียนมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก ทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์โสมเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้ที่คำนึงถึงสุขภาพในปัจจุบัน
จากนั้นนำท่านสู่ Lotte DongBusanแหล่งช้อปปิ้งที่มีความหลากหลายทั้งเสื้อผ้าแบรนด์ดังแฟชั่นต่างประเทศ อุปกรณ์กีฬา เครื่องสำอาง และยังมีร้านขายของเล่นสำหรับเด็ก เช่นร้านขายเลโก้ นอกจากนี้ยังมีร้านค้าพิเศษที่เป็นสินค้าท้องถิ่นที่มีคุณภาพดีและราคาถูกตอบสนองความต้องการของลูกค้า Lotte Dong Busan แห่งนี้เป็นแหล่งรวมร้านค้าแบรนด์ดังกว่า 550 ร้านค้า
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน เมนู บลูโกกิ
จากนั้นนำท่านเพลิดเพลินกับการแวะซื้อของฝากที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ละลายเงินวอน) สาหร่าย ขนมต่าง ๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสำอางโสม เป็นต้น และยังมีหมอนสุขภาพ กิมจิ เปเปโร (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกล้วยได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินกิมแฮ
18.20 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯโดย เที่ยวบินที่ ZE921 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)
21.30 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยความประทับใจ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
04พ.ค.60 07พ.ค.60 12,490 12,490 12,490 4,900
08พ.ค.60 11พ.ค.60 11,990 11,990 11,990 4,900
10พ.ค.60 13พ.ค.60 12,490 12,490 12,490 4,900
12พ.ค.60 15พ.ค.60 12,490 12,490 12,490 4,900
14พ.ค.60 17พ.ค.60 11,990 11,990 11,990 4,900
15พ.ค.60 18พ.ค.60 11,990 11,990 11,990 4,900
16พ.ค.60 19พ.ค.60 11,990 11,990 11,990 4,900
18พ.ค.60 21พ.ค.60 12,490 12,490 12,490 4,900
19พ.ค.60 22พ.ค.60 12,490 12,490 12,490 4,900
20พ.ค.60 23พ.ค.60 12,490 12,490 12,490 4,900
21พ.ค.60 24พ.ค.60 11,990 11,990 11,990 4,900
26พ.ค.60 29พ.ค.60 12,490 12,490 12,490 4,900
27พ.ค.60 30พ.ค.60 12,490 12,490 12,490 4,900
28พ.ค.60 31พ.ค.60 11,990 11,990 11,990 4,900
29พ.ค.60 01มิ.ย.60 11,990 11,990 11,990 4,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้