GTM-19 โคตา คินาบาลู มาเลเซีย 4วัน3คืน JUN-JUL 60 By WE
ทัวร์ โคตา คินาบาลู มาเลเซีย 4วัน3คืน ดำน้ำ2เกาะ กิจกรรม แอดเวนเจอร์ พิชิตยอดเขา
เดินทาง มิ.ย-ก.ค. 60
ราคา 14,900.-
สายการบิน  Thai Smile


เริ่มต้น 14,900

ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ โคตา คินาบาลู มาเลเซีย 4วัน3คืน ดำน้ำ2เกาะ กิจกรรม แอดเวนเจอร์ พิชิตยอดเขา เดินทาง มิ.ย-ก.ค. 60 ราคา 14,900.- สายการบิน Thai Smile
วันแรก สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติโคตาคินาบาลู – มุสตาฟาตุ่นทาวเวอร์ – มัสยิดโคตาคินาบาลู วัดจีน - หมู่บ้านวัฒนธรรมมารีมารี
05.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ E สายการบิน ไทยสไมล์ (international counter) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการขึ้นเครื่อง (หัวหน้าทัวร์แนะนำการเดินทาง)
07.50 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติโคตาคินาบาลู ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบิน ร่วมกับการบินไทย และ การบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ TG/WE 2421/421 พร้อมเสริฟอาหารและเครื่องดื่ม
12.10 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติโคตาคินาบาลู ประเทศมาเลเซีย (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ช.ม.) (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก หลังจากเก็บสัมภาระที่โรงแรมเรียบร้อย พาชม มุสตาฟาตุ่นทาวเวอร์ (ชื่อเดิมซาบาห์มูลนิธิตึก) ซึ่งเป็นอาคารกระจก 30 ชั้นได้รับการสนับสนุนโดยสูงดึงแท่งเหล็ก, หนึ่งในสี่ของอาคารในโลกที่ถูกสร้างขึ้นด้วยวิธีการนี้ อาคารที่สูงที่สุดเป็นอันดับสองในเกาะบอร์เนียว
ชมมัสยิดโคตาคินาบาลู (Kota Kinabalu City Mosque) มัสยิดกลางน้ำที่ขึ้นชื่อว่าเป็นมัสยิดที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่บริเวณปากอ่าวไลกาส์ (Likas Bay) ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นมัสยิดที่มีความสวยงามและคล้ายคลึงกับมัสยิดนาบาวี (Nabawi Mosque) แห่งเมืองเมดินาห์ (Medina) ในประเทศซาอุดิอาระเบีย มัสยิดแห่งนี้ถือเป็นมัสยิดใหม่ที่เพิ่งสร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 2000 ห้องโถงภายในสามารถจุคนได้ถึง 12,000 คน และนับเป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดของโคตาคินาบาลูในปัจจุบัน จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตที่สามารถเข้าชมภายในได้ทุกวันยกเว้นวันศุกร์ จากนั้นเราไปนมัสการเจ้าแม่กวนอิมกันที่วัด Puh Toh Si Chinese Temple เป็นวัดจีน ด้านหน้ามีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ ให้สักการะ
ชมหมู่บ้านวัฒนธรรมมารีมารี (Mari Mari Cultural Village) ที่ได้จำลองวิถีชีวิตของชนเผ่าพื้นเมืองไว้ถึง 5 ชนเผ่า ซึ่งได้อาศัยอยู่บนยอดเขาคินาบาลูนั้นเอง ชมการแสดงที่สมจริง เช่นการจุดไฟด้วยกระบอกไม้ไผ่,การประกอบอาหารพื้นบ้าน, การเป่าลูกดอกสำหรับล่าสัตว์, วิธีการทำเชือกและเสื้อผ้าด้วยเปลือกไม้ และพิธีการต้อนรับผู้มาเยือนของชนเผ่า Bajau ที่ตื่นใจ ชมภายในบ้านของเผ่าล่าหัวมนุษย์ ที่ตรงกลางลานบ้านของเขาจะมีแผ่นไม้ใหญ่ๆไว้ร้องรำทำเพลงที่สามารถทำหน้าที่คล้ายๆกับเป็นสปริงไม้ซึ่งพวกเขาจะกระโดดขึ้นไปแตะเครื่องรางบนเพดานบ้านที่สูงมาก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ หมู่บ้านวัฒนธรรมมารีมารี
หลังอาหารค่ำเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก Best Western Kinabalu Daya Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่สอง ดำน้ำจุใจ 2 เกาะ เดินทางสู่เกาะ mamutik island (รวมอุปกรณ์ชุดหน้ากากดำน้ำพร้อมท่อสน็อกเกิ้ล) – BBQ SEAFOOD (B/L/-)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นำท่านเข้าสู่ท่าเรือ เดินทางสู่เกาะ mamutik island (รวมอุปกรณ์ชุดหน้ากากดำน้ำพร้อมท่อสน็อกเกิ้ล) ที่อยู่ห่างจากชายฝั่งเพียงเพียงแค่ 15 นาทีเท่านั้นเอง พลาดไม่ได้แน่นอนคือเกาะและหาดทรายขาวเม็ดละเอียด และที่นิยมกันมากที่สุดก็คืออุทยานแห่งชาติทางทะเลตังกู อับดุล รามัน (Tunku Abdul Rahman) ในอุทยานแห่งนี้มีเกาะเด่นๆอยู่ 5 เกาะ เหมาะทั้งแก่การดำน้ำตื้นและลึก และนอนเหยียดกายสบายๆที่ชายหาด ที่เกาะซาปี (Sapi) มีซิปไลน์ให้เล่น เหินฟ้าข้ามทะเลไปที่เกาะกายา (Gaya) ที่อยู่ใกล้ๆได้ ถ้าได้ดำน้ำลึก นอกจากจะเห็นปลาและปะการังสีสวยๆแล้ว ยังมีโอากสเห็นเต่าทะเล ปลาฉลาม และปลากระเบนตัวโตๆด้วย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน บนเกาะ BBQ SEAFOOD
บ่าย หลังอาหารให้ท่านเพลิดเพลินตามอัธยาศัย ดำน้ำตื้นเพิ่มเติม ดูปะการังใต้ทะเลหลากสีสันได้อีกเช่นกัน เพราะเกาะแห่งนี้นั้นขึ้นชื่อว่ามีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติไม่แพ้เกาะอื่นๆ หรือเลือกให้อาหารปลาในน้ำเพื่อได้ใกล้ชิดตัวปลาท่านก็สามารถทำได้นอกจากนี้ท่านจะได้พบกับกิจกรรมและกีฬาทางน้ำมากมายที่มีให้เลือกสรรแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคล อาทิ ดำน้ำลึก Scuba ล่องเรือคายัค, บานาน่าโบ๊ท, เจ็ทสกี, Wing Surfing, Parasailing และอื่นๆอีกมากมาย
เดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก Best Western Kinabalu Daya Hotel หรือเทียบเท่า อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัยจุดแนะนำช้อปปิ้งสินค้าและลิ้มลองอาหารพื้นเมืองที่ NIGHT MARKAT ให้ท่านได้เลือกทานทะเลที่สดและหลากหลายรวมถึงอาหารพื้นเมืองในแบบของโคตาคินาบาลู Sinsuran Night Market เป็นตลาดพื้นเมืองของโคตาคินาบาลู ที่มีการขายอาหารซีฟู้ดสดใหม่ รวมทั้งอาหารพื้นเมืองสุดอร่อยหลากหลายแบบ ใครที่ชอบกินอาหารทะเลสามารถมาเดินเลือกซื้อได้เลยที่นี่ หรือจะมาลิ้มลองกุ้ง หอย ปู ปลา ฯลฯ ในรสชาติแบบคนพื้นเมือง ก็มีร้านอาหารให้บริการอยู่มากมาย ถ้าอิ่มท้องแล้วก็ยังสามารถที่จะเดินไปเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองได้ที่ตลาดกลางคืนฝั่งตรงข้ามได้อีกด้วย
วันที่สาม อุทยานแห่งชาติ โคตาคินาบาลู –น้ำพุร้อน – กิจกรรมเดินบนสะพานไม้ วัดใจสไตล์ แอดเวนเจอร์
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
07.00 ออกเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติ โคตาคินาบาลู (Kinabalu Park) ภูเขาโกตา คินาบาลูสวยงามตามธรรมชาติและยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่เต็มเปี่ยม มีความหลากหลายทางธรรมชาติชนิดหาตัวจับยาก การันตีพลังแห่งธรรมชาติของภูเขาโกตา คินาบาลูแห่งนี้จากการได้รับประกาศให้เป็นมรดกโลกแห่งแรกของประเทศมาเลเซียไปในปี 2000 ทำให้ทุกวันนี้มีนักปีนเขาและนักท่องธรรมชาติมากมายพากันมาเยี่ยมเยียนภูเขาลูกนี้เพื่อชมนกชมไม้กันไม่ขาดสาย แถมยังมีอากาศดีอุณหภูมิประมาณ 20-25 องศาเซลเซียสตลอดทั้งปี
ระหว่างทางสัมผัสบรรยากาศ ขุนเขาและม่านหมอก อุทยานแห่งชาติคินาบาลู รัฐซาบาห์ เกาะบอร์เนียว เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดบนเกาะแห่งนี้ ด้วยความสูง 4,095 เมตรจากระดับน้ำทะเล และมีรูปร่างสวยงามแปลกตา มีเส้นทางเดินป่าให้ได้ขึ้นไปพิชิตยอดเขาอยู่หลากหลายเส้นทาง แต่ก็มีเส้นทางที่ออกแบบมาให้ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ปีนเขาสามารถไปพิชิตยอดเขาได้ด้วย เรียกว่าเส้นทางเวียเฟอร์ราตา (Via Ferrata) ตลอดเส้นทางนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับธรรมชาติที่สมบูรณ์มาก ๆ และถ้าใครสามารถขึ้นไปพิชิตยอดเขาคินาบาลูได้ ก็จะได้เห็นความสวยงามและยิ่งใหญ่อลังการของยอดเขาลูกนี้ได้
ก่อนที่เราจะเดินทางกันต่อไป แวะจุดชมวิวภูเขาโคตาคินาบาลู เราจะได้พบกับร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกมากมายที่ล้วนแต่เป็น สินค้าพื้นเมืองน่าซื้อ รวมทั้งผักผลไม้สดๆ ที่ชาวบ้านนำมาวางขายก็มีให้เราได้สัมผ้สวิถีชีวิตของคนที่นี่อยู่ไม่น้อย น่าซื้อน่าชิมเป็นที่สุดในวันที่อากาศดีและฟ้าเปิด เราจะสามารถมองเห็นภูเขาได้ทั้งลูกเป็นจุดที่สวยงามอีกจุดนึง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางสู่ “Poring Hot Spring” พื้นที่ที่เต็มไปด้วยน้ำพุร้อนธรรมชาติ สุดยอดแห่งการผ่อนคลายจนอยากเรียกว่าเป็นออนเซนของมาเลเซีย ที่นี่มีการสร้างบ่อน้ำพุร้อนไว้ให้นักท่องเที่ยวได้แวะแช่เท้ากันด้วย และด้วยอุณหภูมิของน้ำประมาณ 40 องศาเซลเซียสจะช่วยคลายเมื่อยล้าได้อย่างดี ยิ่งใช้เวลาเดินเท้านานด้วยแล้วมาถึง Poring Hot Spring แล้วรับรองว่าถูกใจ แต่ที่ดึงดูดหัวใจอาคันตุกะที่มาเยือนสถานที่แห่งนี้ได้มากต้องเป็นการชมป่าผ่านการเดินบน “Canopy Walk” สะพานแคบๆ ล้อมด้วยตาข่ายซึ่งสูงจากพื้นดินประมาณ 40 เมตรและมีความยาวประมาณ 150 เมตรเพื่อให้ทอดผ่านเข้าไปสู่การชมธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด เชื่อมต่อผืนป่าให้ถึงกันและเป็นจุดชมวิวโดยรอบบริเวณท่ามกลางนกป่ามากมายที่บินไปมาอย่างวิเศษสุด
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าสู่โรงแรมที่พัก Best Western Kinabalu Daya Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ ซื้อของพื้นเมิง ณ ศูนย์หัตถกรรม KADAIKU – อิสระช้อปปิ้งห้างIMAGO – สนามบิน – กรุงเทพ (B/-/-)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ท่านสู่ศูนย์หัตถกรรม KADAIKU แหล่งรวบรวมสินค้าพื้นเมืองทั้งหมดของโคตาคินาบาลู ไม่ว่าจะเป็น งานฝีมือของชาวพื้นเมือง ผงชาออแกนิคจากไร่ซาบาร์ ตุ๊กตาลิงจมูกยาวสัญลักษณ์ของเมือง และยังมีขนมอาทิเช่น เยลลี่มะม่วงที่ขึ้นชื่อ เรียกว่าทานแล้วหยุดไม่ได้ ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นทีระลึกก่อนเดินทางกลับ
จากนั้นพาท่านอิสระช้อปปิ้งห้างIMAGO ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ที่รวบรวมแบรนด์ต่างๆไว้มากมายไม่ว่าจะเป็น Uniqlo, Adidas, Nike, H&M, Sephora รวมถึงร้านกาแฟ ร้านอาหารและซูปเปอร์มาเก็ตขนาดใหญ่ ให้ท่านใช้เวลาได้อย่างเต็มที่
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติโคตาคินาบาลู ประเทศมาเลเซีย
19.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติโคตาคินาบาลู ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบิน ร่วมกับการบินไทย และ การบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ TG/WE 2422/422
21.15 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ... โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
08มิ.ย.60 11มิ.ย.60 14,900 14,900 14,900 4,500
22มิ.ย.60 25มิ.ย.60 14,900 14,900 14,900 4,500
06ก.ค.60 09ก.ค.60 14,900 14,900 14,900 4,500
20ก.ค.60 23ก.ค.60 14,900 14,900 14,900 4,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้