GTM 13 IAW KR11-1 SUMMER DEE DEE 4 JUL-AUG 17
ทัวร์เกาหลี SUMMER DEE DEE 4
เดินทาง   มิถุนายน-สิงหาคม  2560
โดยสายการบิน  เจจู แอร์   อีสตาร์ เจ็ท  จิน แอร์  ทีเวย์
ราคาเริ่มต้นเพียง 12,900.- บาท  
ไม่รวมค่าวีซ่าอังกฤษและค่าทิป


เริ่มต้น 12,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
20.00 – 21.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน เจจู แอร์ (7C) // อีสตาร์ เจ็ท (ZE) // จิน แอร์ (LJ) // ทีเวย์ (TW) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระเช็คอิน
* ทางบริษัท จะเป็นผู้ระบุสายการบินในการออกเดินทาง ** กระเป๋าเดินทางโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 15-20 กิโลกรัม /1 ใบ ตามสายการบินกำหนด *** สายการบินต้นทุนต่ำ (LOW COST) ไม่มีบริการเสิร์ฟอาหารบนเครื่อง
**** สำหรับเดือน กรกฎาคม ให้บริการโดยสายการบิน เจจู แอร์ (7C) ****
วันที่ 2 อินชอน - PETITE FRANCE - เกาะนามิ - ปั่นจักรยานเรียลไบท์ - ซูวอน
22.20 – 01.50 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน ______________ เที่ยวบินที่ ________
06.00 – 09.10 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
จากนั้นนำท่านเดินทาง เยือนหมู่บ้านฝรั่งเศสถิ่นเจ้าชายน้อยกันที่ Petite France (쁘띠프랑스) ถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึง อองตวน เดอ แซงเตกซูเปรี ผู้เขียนเรื่อง เจ้าชายน้อย (The Little Prince) อาคารบ้านเรือนเป็นสถาปัตยกรรมแบบพื้นเมืองฝรั่งเศส เน้นสีสันสดใสและสร้างเรียงรายลดหลั่นกันอย่างสวยงาม นอกจากจะได้ดูความสวยของตึกต่างๆ แล้ว ที่นี่ยังอยู่กลางหุบเขาเลียบไปกับแม่นํ้า ทำให้บรรยากาศดีไม่แพ้อยู่ฝรั่งเศสกันเลย มีคู่รัก ครอบครัว หรือแม้แต่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่แวะเวียนเข้ามาเดินชมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ให้ท่านได้ตามรอยละครซีรีย์เกาหลี “ยัยตัวร้ายกับนายต่างดาว”
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองชุนชอน นำท่านสู่ ท่าเรือเฟอร์รี่ข้ามฟาก เพื่อข้ามไปยัง เกาะนามิ สถานที่ที่ โรแมนติกอีกแห่งหนึ่งสำหรับคู่รักคู่หนุ่มสาว ครอบครัว เพื่อนๆ หนึ่งในสถานที่ถ่ายทำละครเกาหลี Winter Love Song หรือเพลงรักในสายลมหนาว ท่านสามารถเดินผ่านกลางแมกไม้แห่งสวนสนที่สูงเสียดฟ้าเพื่อสุขภาพ ผ่านดงต้นสน ต้นเกาลัด เลือกนั่งที่ม้านั่งข้างชายฝั่ง เพื่อชมบรรยากาศโรแมนติกใต้เงาไม้...ได้เวลาสมควรนำท่านกลับฝั่ง
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ทัคคาลบี หรือ ไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี อาหารเลื่องชื่อแห่งเมืองชุนชอน นำไก่บาร์บีคิว ข้าวเหนียว มันหวาน ผักต่างๆ ผัดรวมกับซอสแบบเกาหลี นำผักกาดเขียวมาห่อรับประทาน และสามาราดัดแปลงเป็นทัคคาลบีโปคึมหรือข้าวผัดทัคคาลบี โดยนำข้าวสวย และสาหร่ายแห้งมาผัดรวมกัน
จากนั้นนำท่าน สนุกสนานกับการปั่นจักรยานเรียลไบท์บนรางรถไฟ ชมธรรมชาติสองฝั่งข้างทาง ซึ่งใบไม้จะเปลี่ยนสีไปตามฤดูกาลสวยงามมาก
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูชาบู ชาบู สุกี้หม้อไฟสไตล์เกาหลี อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั้งแต่สมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ลักษณะคล้ายสุกี้หม้อไฟ
 พักที่ CENTRAL PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า (SUWON)
วันที่ 3 ซูวอน - ยงอิน - โรงถ่าย MBC- สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - โรงงานสาหร่าย - ทำคิมบับ - ตลาดทงแดมุน
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทาง ชมโรงถ่ายละครเมืองยงอิน โรงถ่ายละครเมืองยงอินตั้งอยู่ภายในเมืองยงอินบนเนื้อที่กว่า 30,000 ตารางกิโลเมตร โดยความร่วมมือของสถานีทัศน์ MBC แห่งเกาหลี และเทศบาลเมืองยงอินในปี 2005 ซึ่งโรงถ่ายแห่งนี้สร้างขึ้นโดยอ้างอิงจากบันทึกทางประวัติศาสตร์อย่างถูกต้อง รวมทั้งสะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างและวัฒนธรรมของยุคโบราณของเกาหลี ทั้งยังมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของขุนเขา ป่าไม้และลําธาร เพื่อใช้เป็นโลเคชั่นในการถ่ายภาพยนตร์ และละครอิงประวัติศาสตร์ของเกาหลีใต้ ตัวอย่างเช่นแดจังกึม และจูมง เป็นต้น
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู หมูย่างเกาหลี ต้นตำรับอาหารเลื่องชื่อของประเทศเกาหลีใต้ เป็นหมูย่างที่ผ่านการหมักจนได้ที่ นำมาย่างบนเตาถ่านร้อนๆ สุกกำลังดี แล้วตัดชิ้นพอคำ ทานกับซอส, กระเทียม, กิมจิ และใช้ใบผักกาดหอมสดห่อเป็นคำๆ คล้ายเมี่ยงคำ แกล้มด้วยพริกเกาหลีเม็ดโตสีเขียวสด พร้อมข้าวสวยร้อนๆ
จากนั้นนำท่านสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซึ่งถูกขนานนามว่า ดิสนีย์แลนด์เกาหลี โดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจ้าของ ท่านจะได้นั่งกระเช้าลิฟท์ และท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก และสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิ สเปสร์ รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชมสวนดอกไม้ซึ่งกำลังบานสะพรั่งอวดสีสันเต็มสวน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน เป็นดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน เป็นสวนดอกลิลลี่, เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชมกิจกรรม และการแสดงต่างๆ ด้วยบัตรเข้าชมแบบ ไม่จำกัดจำนวนรอบ
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงโซล มหานคร และเมืองหลวงของเกาหลีใต้มานานกว่า 600 ปี จึงทำให้เมืองนี้เป็นจุดศูนย์รวมด้านต่างๆ ของเกาหลีใต้ไม่ว่าจะเป็น วัฒนธรรม, การศึกษา, เศรษฐกิจ
จากนั้นนำท่านเข้าชม โรงงานสาหร่าย ของฝากที่มีชื่อเสียงของเกาหลีผลิต สาหร่ายใหม่สดทุกวันมีหลายรสชาติให้ท่านได้เลือกซื้อไปเป็นของฝาก นำท่าน เรียนรู้วิธีการทำคิมบับ หรือ ข้าวห่อสาหร่าย อาหารง่ายๆ ที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน คำว่า คิม แปลว่า สาหร่าย คำว่า บับ แปลว่า ข้าว ลักษณะจะเป็นแท่งยาวๆ แล้วจะหั่นเป็นชิ้นพอดีคำ จิ้มกับโชยุหรือวาซาบิก็ได้ตามใจชอบ
พิเศษ!!! สวมชุดประจำชาติเกาหลี (ฮันบก) มีหลากหลายชุดให้ท่านได้เลือกใส่พร้อมเก็บภาพประทับใจ สนุกสนานกับการถ่ายรูปกับภาพ 3 มิติ
จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้ง ตลาดทงแดมุน ที่ตลาดนี้เราสามารถซื้อข้าวของ และต่อราคาได้อย่างสนุกสนาน เพราะมีร้านค้าต่างๆ มากมาย ตั้งอยู่ท่ามกลาง บรรยากาศแบบโบราณ และมีแสงสีและดนตรีตลอดคืน สินค้าที่มีมากที่สุดในตลาดนี้ คือ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องหนัง ชุดสุภาพสตรีและเด็ก เครื่องนอน เครื่องใช้ในบ้าน รองเท้า เครื่องกีฬา ฯลฯ
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู OSAM BUKGOGI (โอซัม บุลโกกิ) ประกอบไปด้วย ปลาหมึกสดหั่น ชิ้นพอดีคำ และเนื้อหมู สไลด์ที่ผ่านการหมักด้วยเครื่องปรุงสูตรต้นตำรับจนเข้ากัน
 พักที่ JNJ RESIDENT HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว (SEOUL)
วันที่ 4 ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพร RED PINE - คอสเมติก - บลูเฮ้าส์ - พระราชวังเคียงบ็อค - ดิวตี้ ฟรี - โซล ทาวเวอร์ - ตลาดเมียงดง
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านสู่ สมุนไพรโสมเกาหลี โสมถูกนำมาใช้เพื่อสุขภาพเป็นเวลานานากว่า 2,000 ปี ในตำรายาแผนโบราณจีนระบุว่า โสมเป็นสมุนไพรที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหาร และปอด ช่วยทำให้จิตใจสงบ และเพิ่มพละกำลัง สรรพคุณทางการแพทย์ช่วยบำรุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ช่วยลด และป้องกันมะเร็ง
จากนั้นนำท่านชม ศูนย์สมุนไพร RED PINE ผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากน้ำมันสน ที่มีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในร่างกาย
จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งร้านเครื่องสำอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET ของนักช้อปชาวไทยให้ท่านได้เลือกซื้อกลับไปฝากเป็นของที่ระลึก อาทิเช่น ROJUKISS ซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกือบเท่าตัวและบางผลิตภัณฑ์ยังไม่มีขาย ในไทย
จากนั้นนำท่าน ผ่านชม บลูเฮ้าส์ ทำเนียบประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ (ระหว่างรถแล่นผ่านไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพหรือวีดีโอใดๆ ทั้งสิ้น) นำท่านถ่ายรูปชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัวมังกร และวงเวียนน้ำพุนับเป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดของกรุงโซล
นำท่านชม พระราชวังเคียงบ็อค ซึ่งเป็นพระราชวังไม้โบราณเก่าแก่ที่สุด สร้างขึ้นใน ค.ศ.1394 ในอดีตกว่า 600 ปีก่อน แต่ได้ถูกทำลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามาบุกยึดครอง ทั้งยังเคยเป็นศูนย์บัญชาการทางการทหาร ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างหมู่พระที่นั่งที่เคยถูกทำลายขึ้นมาใหม่ในตำแหน่งเดิม อิสระให้ท่านถ่ายภาพคู่กับพลับพลากลางน้ำ “เคียงเฮวรู” ที่ซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตต่างๆ สำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ไก่ตุ๋นโสม อาหารเกาหลีสูตรดั้งเดิม นำไก่ทั้งตัวไปตุ๋นกับรากโสม โดยที่ต้องนำข้าวยัดเข้าไปในท้องไก่จะมีกลิ่นหอมของโสมเวลาทาน จะมีรสชาติอร่อยกลมกล่อม ท่านสามารถใส่เส้นหมี่ หรือเส้นขนมจีนเข้าไปในน้ำซุปก็อร่อยไปอีกแบบ
จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ นาฬิกา, แว่นตา, กระเป๋า,เครื่องสำอาง, กล้องถ่ายรูป หรือจะเป็นโทรศัพท์มือถือ ให้ท่านอิสระได้เลือกซื้ออย่างเต็มที่ หากมีเวลาอิสระให้ท่านชม คลองชองเกชอน ซึ่งเดิมเป็นคลองเก่าแก่ในอดีตมีอายุกว่า 600 ปี ที่ทอดผ่านใจกลางเมืองหลวง แต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนา และบูรณะคลองแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ ทำให้กรุงโซลมีคลองที่ยาวกว่า 6 กิโลเมตร ที่มีแต่น้ำใส จนสามารถมองเห็นตัวปลาหลากพันธ์ที่กำลังแหวกว่ายไปมา ปัจจุบันโครงการชองเกชองได้กลายเป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ งานแสดงศิลปะต่างๆ งานดนตรี นิทรรศการดอกไม้ ฯลฯ และยังมีสวนสาธารณะทั้งสองฝั่งคลอง ที่ในยามค่ำคืนจะเต็มไปด้วยแสงสีสวยงามน่าชม
จากนั้นนำท่านชมวิวกรุงโซล ณ โซล ทาวเวอร์ ซึ่งตั้งอยู่บนเขานัมซาน ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงกรุงโซล และเป็น 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก สูงถึง 480 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล พร้อมชมทัศนียภาพของกรุงโซล และชานเมืองแบบรอบทิศ หรือท่านอาจจะเลือกคล้องกุญแจคู่รัก ตามความเชื่อก็ได้ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์)
จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งตลาดดังที่สุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไร ก้าวล้ำนำสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี เครื่องสำอางดังๆ อาทิ ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE หรืออีกมายให้ท่านได้เลือกซื้อซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทย 2-3 เท่า
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู บิบิมพับ (ข้าวยำเกาหลี) + ชาบูชาบู
 พักที่ JNJ RESIDENT HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว (SEOUL)
วันที่ 5 ฮ็อกเกนามู - พลอยอเมทิส - TRICK EYE MUSEUM - ICE MUSEUM - ย่านฮงแด - ซุปเปอร์มาเก็ต - กรุงเทพฯ
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม โปรดคืนกุญแจห้องพัก และชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ถ้ามี)
จากนั้นนำท่านชม ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกนามู ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ เมล็ดของพันธุ์ฮ็อกเกนี้ ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทำลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร และยา
จากนั้นนำท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส เกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนำโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ TRICK EYE MUSEUM พิพิธภัณฑ์ศิลปะ 3 มิติ ต้นฉบับของเกาหลี สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่ทั้งคนเกาหลี และนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเก็บรูปภาพ พร้อมโพสต์ท่าเก๋ๆ กับฉาก 3 มิติ ทำให้การเดินชมนิทรรศการศิลปะไม่ใช่สิ่งที่น่าเบื่อ และเข้าใจยากอีกต่อไป
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ICE MUSEUM เมืองน้ำแข็งที่มีผลงานศิลปะแกะสลักน้ำแข็งกว่า 50 ชิ้น รวมอยู่ในที่เดียว พร้อมจัดแสดงในแบบที่ไม่ธรรมดา แต่จำลองเป็นเมืองที่ทุกอย่างกลายเป็นน้ำแข็ง และเอาใจเด็กๆ ด้วยสไลเดอร์น้ำแข็ง และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ให้คุณได้เดินเที่ยวอย่างไม่รู้สึกเบื่ออาทิ สัมผัสประสบการณ์นั่งรถลากกวางรูดอร์ฟ ทักทายลุงซานต้า โพสท่าคู่กับนกเพนกวินขั้วโลก สำรวจบ้านน้ำแข็งเอสกิโม
จากนั้นอิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้งกันที่ ย่านฮงแด ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งชื่อดังของเหล่าวัยรุ่นเกาหลี ซึ่งฝั่งตรงข้ามของย่านนี้เป็นมหาวิทยาลัยฮงอิก
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู จิมดัก ไก่อบซีอิ๊ว เป็นเมนูอาหารเกาหลีพื้นเมืองดั้งเดิม จิมดักจานใหญ่นี้ประกอบด้วยไก่ชิ้นโต วุ้นเส้นเกาหลีนี้มีลักษณะเป็นเส้นแบนใหญ่ๆ ทำจากมันฝรั่งทำให้เหนียวนุ่มเป็นพิเศษผัดคลุกเคล้ากับซอสสูตรเฉพาะ เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ การรับประทานใช้กรรไกรตัดเส้น และไก่ให้เป็นชิ้นเล็กพอดีคำ รับรองต้องติดใจ
จากนั้นนำท่านแวะ ซุปเปอร์มาเก็ต ซื้อของ (ละลายเงินวอน 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแลตหิน ซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑ์ของใบ และรากฝอยของโสม ในรูปแบบขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสำอางโสม หมอนสุขภาพ กิมจิ เป็บโปโร้ (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) เป็นต้น
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
17.30 – 20.40 น เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน _________________ เที่ยวบินที่ ___________
21.25 – 01.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
09มิ.ย.60 13มิ.ย.60 12,900 12,900 12,900 6,000
14มิ.ย.60 18มิ.ย.60 12,900 12,900 12,900 6,000
16มิ.ย.60 20มิ.ย.60 12,900 12,900 12,900 6,000
21มิ.ย.60 25มิ.ย.60 12,900 12,900 12,900 6,000
23มิ.ย.60 27มิ.ย.60 12,900 12,900 12,900 6,000
28มิ.ย.60 02ก.ค.60 12,900 12,900 12,900 6,000
29มิ.ย.60 03ก.ค.60 12,900 12,900 12,900 6,000
05ก.ค.60 09ก.ค.60 14,900 14,900 14,900 6,000
06ก.ค.60 10ก.ค.60 14,900 14,900 14,900 6,000
07ก.ค.60 11ก.ค.60 14,900 14,900 14,900 6,000
08ก.ค.60 12ก.ค.60 14,900 14,900 14,900 6,000
12ก.ค.60 16ก.ค.60 14,900 14,900 14,900 6,000
14ก.ค.60 18ก.ค.60 14,900 14,900 14,900 6,000
19ก.ค.60 23ก.ค.60 14,900 14,900 14,900 6,000
21ก.ค.60 25ก.ค.60 14,900 14,900 14,900 6,000
02ส.ค.60 06ส.ค.60 14,900 14,900 14,900 6,000
03ส.ค.60 07ส.ค.60 14,900 14,900 14,900 6,000
04ส.ค.60 08ส.ค.60 14,900 14,900 14,900 6,000
09ส.ค.60 13ส.ค.60 14,900 14,900 14,900 6,000
10ส.ค.60 14ส.ค.60 14,900 14,900 14,900 6,000
11ส.ค.60 15ส.ค.60 14,900 14,900 14,900 6,000
12ส.ค.60 16ส.ค.60 14,900 14,900 14,900 6,000
16ส.ค.60 20ส.ค.60 14,900 14,900 14,900 6,000
18ส.ค.60 22ส.ค.60 14,900 14,900 14,900 6,000
23ส.ค.60 27ส.ค.60 14,900 14,900 14,900 6,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้