GTM-11 SUMMER CAMP SINGAPORE 7D6N
GTM-11 SUMMER CAMP SINGAPORE 7D6N
เรียนภาษาที่สิงคโปร์
เดินทาง 11 - 17 ตุลาคม 2560
ราคาเพียง 48,999.-
โดยสายการบิน Singapore Airline


เริ่มต้น 48,999

ส่งให้เพื่อนทางไลน์
Summer Camp@Singapore เรียนภาษาที่สิงคโปร์ By SINGAPORE AIRLINE (SQ) บินหรู // นอนโรงแรม 3 ดาวห้องละ 3-4 ท่าน เรียนภาษาที่ รร. SHELTON COLLEGE พร้อมรับ CERTIFICATE http://www.shelton.edu.sg/sg/ สำหรับคุณหนูๆ อายุ 12 ปีขึ้นไป++ >_< HIGHLIGHT ของรายการ บินไฟต์เช้า กลับไฟท์เย็น ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า เรียนภาษาร่วมกับเด็กสิงคโปร์ วันละ 3 ช.ม. 4 วัน ช่วงเช้า // ช่วงบ่ายเที่ยวสถาที่สำคัญในสิงคโปร์ **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าบริการ http://www.hangouthotels.com/ หรือเทียบเท่า ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ รวมค่าบัตรแล้ว ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด , Garden by the bay พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ Song fa บักกุ้ดเต๋ รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด 10 ท่านออกเดินทางมีหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดทริป
วันแรก กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน- Duck Tour - Singapore Flyer -น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - GARDEN BY THE BAY - มารีน่า เบย์ แซนด์ (-/-/D)
06.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4เคาน์เตอร์K ประตู 5 สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
09.45 น. เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดย สายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 973 (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)
13.15 น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองสิงคโปร์ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆท่านต้องทึ่ง
จากนั้นนำท่าน ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยายประวัติศาสตร์จากไกด์ท้องถิ่น ซึ่งล้อมรอบด้วย ทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament House” ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร์ ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นรำ การแสดงตลก ผ่านชม “Elephant Statue” รูปปั้นช้างสำริดเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกล้า ร.5 ของไทย ซึ่งได้มอบให้ในปี 1871 เพื่อสร้างความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปร์เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จมาเยือนสิงคโปร์ในครั้งแรก นำท่าน ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็น “โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์
นำท่านขึ้นรถ Duck Tour รถสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก นั่งชมเมืองและล่องแม่น้ำสิงคโปร์
นำท่านแวะชม น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of wealth แห่งเมืองสิงคโปร์ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่ตึกซันเทคซิตี้ ซันเทค มาจากคำในภาษาจีน แปลว่าความสำเร็จชิ้นใหม่ หมู่ตึกซันเทค สร้างขึ้นโดยนักธุรกิจชาวฮ่องกง ซึ่งนับเป็นโครงการพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่สุดของเมือง โดยคนสิงคโปร์เชื่อว่าถ้าได้เดินรอบลานน้ำพุ และได้สัมผัสน้ำจะพบโชคดีและ ร่ำรวยตลอดปี
จากนั้นนำท่านขึ้นชิงช้า “Singapore Flyer” สิงคโปร์ฟลายเออร์ (รวมค่าบัตร) ถือว่าเป็นชิงช้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีความสูง 165 เมตร ซึ่งสูงกว่าลอนดอนอายถึง 30 เมตรเลยทีเดียว เมื่อมองวิวจากด้านบนคุณจะเห็นทัศนียภาพอันงดงามของสิงคโปร์ และบริเวณศูนย์กลางการค้าย่านมารีน่า ซึ่งสามารถมองไปรอบๆได้ทั่วทิศ 360 องศา สิงคโปร์ฟลายเออร์ ถูกออกแบบเป็นแคปซูลรูปทรงกระบอกมีกระจกช่วยปกป้องรังสี UV ได้ ดังนั้นผู้เยี่ยมชมสามารถมองเห็นวิวของเมืองสิงค์โปร์ได้ไกลสุดลูกหูลูกตาแล้วยังมองเห็นวิวที่อยู่ด้านล่างได้อีกด้วย แต่ละแคปซูลจะมีแอร์ปรับอากาศทำให้รู้สึกเย็นสบายพอเหมาะกับพื้นที่ 28 ตารางเมตร นอกจากนี้ยังมีม้านั่งเล็กๆ ไว้สำหรับคนที่มีความกล้าน้อยให้ได้เพลิดเพลินไปกับการชมวิวพร้อมกับความสะดวกสบายด้วยไม่ต้องกังวลและการหมุนแต่ละรอบใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง แต่ละแคปซูลจุคนได้ 28 คน นอกจากนี้ยังมีเสียงบรรยายมุมมองทัศนียภาพต่างๆ ที่คุณมองเห็นได้รอบทิศ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูต้มยาจีนแสนอร่อย อาหารท้องถิ่น ร้านนี้เริ่มต้นตำนานความอร่อยในปี 1696 ก่อตั้งโดย Mr. Yeo Eng Song จนถึงทุกวันนี้ ก็ 40 กว่าปี
จากนั้นเข้าสู่ที่พัก Hangout @Mt.Emilyหรือเทียบเท่า 3 ดาว++ http://www.hangouthotels.com/ (บริการน้ำดื่ม / WIFI ที่ห้องพักและรวมอาหารเช้า) พักห้องละ 3-4 ท่าน + ห้องน้ำในตัว แยกตามเพศ ญ-ช
วันที่สอง เข้าเรียนที่ SHELTON ครึ่งวัน -Science center (B/L/D)
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เข้าเรียนภาษาที่ SHELTON COLLEGE 09.00-12.00
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์วิทยาศาสตร์สิงคโปร์ (Singapore Science Centre) ที่นี่มอบความสนุกทั้งครอบครัวด้วยนิทรรศการที่น่าสนใจมากกว่า 1,000 รายการ จาก 12 แกลลอรี่ เครื่องเล่นและอุปกรณ์ทันสมัยที่ตอบโต้กับผู้เล่นอื่นๆ รายการหลักที่ห้ามพลาด คือนิทรรศการเกี่ยวกับจุลินทรีย์ สวนที่เคลื่อนไหว (The Morphis MovieRide และ Omni-Theatre)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร BOON TONG KEE ข้าวมันไก่ชื่อดัง ระดับ 5 ดาว
จากนั้นเข้าสู่ที่พัก Hangout @Mt.Emilyหรือเทียบเท่า 3 ดาว++ http://www.hangouthotels.com/ (บริการน้ำดื่ม / WIFI ที่ห้องพักและรวมอาหารเช้า) พักห้องละ 3-4 ท่าน + ห้องน้ำในตัว แยกตามเพศ ญ-ช
วันที่สาม เข้าเรียนที่ SHELTON ครึ่งวัน -GARDEN BY THE BAY - (B/L/-)
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เข้าเรียนภาษาที่ SHELTON COLLEGE 09.00-12.00
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
จากนั้นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY อิสระให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์ และ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้สำหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์สำหรับ Super Tree 8 SGD) รวมค่าเข้าชม 2 โดมแล้ว FLOWERS DOME CLOUD FOREST Flower Dome จะเป็นที่จัดแสดงพรรณไม้จากเขคร้อนชื้นแถบเมดิเตอร์เรเนียน มีต้นไม้ดัดยักษ์และปาล์มขวดมากมายให้เราได้ถ่ายรูป รวมถึงมีสวนจิ๋วน่ารักๆ ให้เราดูอีกด้วย เหมาะแก่การไปนั่งอ่านหนังสือ นั่งเล่นชิลๆ เพราะในเรือนกระจกจะติดแอร์ให้อากาศเย็นสบาย และมีกลิ่นหอมๆ ของดอกไม้และต้นไม้ฟุ้งกระจายไปทั้งโดม Cloud Forest จะมีน้ำตกจำลองขนาดใหญ่ พร้อมด้วยพันธุ์พืชและพันธุ์ไม้ในเขตป่าดิบชื้นมากมาย ในโดมจะออกแบบเป็นทางเดิน โดยเราจะเดินขึ้นลิฟต์ไปชั้นบนสุดแล้วเดินไล่ลงมาจนถึงชั้นล่างที่เป็นป่าหมอกสวยงามมาก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
• จากนั้นอิสระท่านที่ “มารีน่า เบย์ แซนด์” รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์มารีน่า เบย์ แซนด์ส ประกอบไปด้วยห้องพักและห้องสูทกว่า 2,561 ห้อง โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ The Sands Sky Park ตั้งอยู่ชั้นที่ 57 ของโรงแรม • (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ 23 SGD ประมาณ 600 บาท) เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือตั้งอยู่บนอาคารทั้ง 3 แซนด์ส สกาย พาร์คนี้ถือว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่กว้างขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าที่มีความสูง200 ม. บนสวนได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีต้นไม้ใหญ่ 250 ต้น และไม้ประดับอีก 650 ต้น มีร้านอาหารที่หรูหรา รวมถึง The Sky on 57 และยังมี “มารีน่า เบย์ แซนด์ส คาสิโน” ที่ตั้งอยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่าหรูหราฝั่งตรงข้ามกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสิโนที่เต็มไปด้วยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตู้พนันหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู้ อาทิ รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว์ และตู้พนันหยอดเหรียญ ภายในยังมีร้านค้าปลีกและภัตตาคารมากมาย สำหรับนักชอปปิ้งทั้งหลายสามารถเลือกซื้อสินค้ายี่ห้อดัง ๆ ได้มากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier
20.00 น. ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียงและน้ำ ที่ใหญ่ที่สุดใน South East Asia กับการแสดงที่มีชื่อว่า Wonder Full Light การแสดงนี้ จัดขึ้นที่ลาน Promenade หน้า Marina Bay Sandsเป็นลานที่นั่งหันหน้าออกทางอ่าว Marina
จากนั้นเข้าสู่ที่พัก Hangout @Mt.Emilyหรือเทียบเท่า 3 ดาว++ http://www.hangouthotels.com/ (บริการน้ำดื่ม / WIFI ที่ห้องพักและรวมอาหารเช้า) พักห้องละ 3-4 ท่าน + ห้องน้ำในตัว แยกตามเพศ ญ-ช
วันที่สี่ UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) (B/-/-)
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รถโค้ชนำท่านเดินทางสู่โลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจักรความบันเทิงระดับโลก UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตรยูนิเวอร์แซลแล้ว) ***ไม่เข้ายูนิเวอร์แซล คืนเงิน 1,500 บาท/ผู้ใหญ่ และ 1,200 บาท/เด็ก ***ต้องแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 72 ชั่วโมงเท่านั้น หลังจากวันออกเดินทางไม่สามารถคืนเงินได้ ในทุกกรณี*** ***(อิสระอาหารกลางวัน+ค่ำ เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวสวนสนุก)***
ให้ท่านได้พบกับการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไม่รู้จบในที่เดียวที่ๆ คุณและครอบครัวจะได้พบและสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ที่โลกยังต้องตะลึง เปิดฉากความสนุกกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ!! ที่แรกและที่เดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับเครื่องเล่น 24 ชนิดโดย18ชนิด เป็นเครื่องเล่นที่ออกแบบใหม่หรือดัดแปลงเพื่อที่นี่โดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็น 7 โซน ได้แก่ ที่สุด ของรถไฟเหาะรางคู่ทั้งหวาดเสียวและสูงที่สุดในโลก ด้วยระดับความสูง 42.5 เมตรโดยจำลองจากซีรี่ย์ชื่อดังแบทเทิลสตาร์ กาแล็กติกาซึ่งผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นฝ่ายมนุษย์ หรือฝ่ายวายร้ายไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟันบนอากาศอย่างหวาดเสียวของแต่ละฝ่าย โซนอียิปต์โบราณพบกับเครื่องเล่นเขย่าขวัญที่มีความเร็วสูง และความน่ากลัวของเหล่าวิญญาณมัมมี่จะคืบคลานในท่ามกลางความมืด มาทำให้คุณขนลุกซู่! โดยไม่รู้ตัว โซนเดอะ ลอส์ตเวิลด์หรือดินแดนจุลสิคปาร์คที่พาย้อนอดีตกลับไปสู่ยุคดึกดำบรรพ์หากใครล่วงล้ำเข้าเขตหวงห้าม ไดโนเสาร์จะโผล่มาหาคุณทันที เท่านั้นยังไม่พอ คุณยังได้พบกับการแสดงโชว์ผาดโผนเสี่ยงตายของเหล่าสตันท์ได้ที่ วอเตอร์เวิลด์ !! โซนมาดากัสการ์ สนุกแบบชิว ชิว ด้วยการล่องเรือชมธรรมชาติไปพบกับ 4 นักแสดงนำจากภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องมาดากัสการ์ อาทิเช่น อเล็กซ์,มาร์ตี้,เมลแมนและกลอเลียที่คอยต้อนรับคุณเข้าสู่ป่าทึบแห่งนี้โซนนิวยอร์กสัมผัสเมืองจำลองนิวยอร์กเมืองที่ใหญ่และเจริญที่สุดในอเมริกา และตื่นตาไปกับบรรยากาศแห่งการสร้างภาพยนตร์การแสดงสเชี่ยลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชว์ชุดพิเศษไลท์!คาเมร่า! แอคชั่น!สร้างโดย สตีเว่น สปีลเบิร์ก โซนฮอลลีวู้ด พบกับโรงละครสไตล์บรอดเวย์และการต้อนรับจากเหล่าเซเลบริตี้ที่จะมายืนปรากฏตัวบนท้องถนนแห่งนี้ โซนฟาร์ ฟาร์ อเวย์ ครั้งแรกของโลก!!กับปราสาท ฟาร์ ฟาร์ อเวย์พร้อมทั้งชมภาพยนตร์ 4มิติ เรื่องเชร็ค ซึ่งคุณไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน นอกจากที่นี้เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีมุม ลดความหฤหรรษ์มาที่กิจกรรมเบาๆเอาใจนักกิน-ดื่ม-ช้อปกับร้านอาหาร บาร์ คลับที่รอเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มจากทั่วทุกมุมโลกรวมถึงร้านช้อปปิ้ง ร้านแบรนด์เนมและคอนเซ็ปต์สโตร์บนเส้นทางเฟสทีฟวอล์ค ถนนสายที่โดดเด่นที่สุดของรีสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า ให้คุณได้เพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์ !!!
......... น. ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย
จากนั้นเข้าสู่ที่พัก Hangout @Mt.Emilyหรือเทียบเท่า 3 ดาว++ http://www.hangouthotels.com/ (บริการน้ำดื่ม / WIFI ที่ห้องพักและรวมอาหารเช้า) พักห้องละ 3-4 ท่าน + ห้องน้ำในตัว แยกตามเพศ ญ-ช
วันที่ห้า S.E.A. Aquarium - สวนน้ำ Adventure Cove Waterpark (B/-/-)
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
• นำท่านเดินทางสู่ S.E.A. Aquarium เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเปิดใหม่ใหญ่ที่สุดในโลกกับ Marine Life Park จัดอันดับให้เป็นอควาเรียมใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถูกออกแบบให้เป็นอุโมงค์ใต้น้ำ สามารถบรรจุน้ำเค็มได้กว่า 45 ล้านลิตร รวมสัตว์ทะเลกว่า 800 สายพันธุ์ รวบรวมสัตว์น้ำกว่า 100,000 ตัว ตกแต่งด้วยซากปรักหักพังของเรือ ภายในได้จำลองความอุดมสมบูรณ์ของทะเลต่างๆ ทั่วโลก (รวมค่าบัตรแล้ว)
• นำท่านเข้าสู่โซนเปียก คือ Adventure Cove Waterpark สวนน้ำที่ขนาดใหญ่ที่มีทั้งเครื่องเล่น สไลเดอร์สุดมันส์มากมาย (รวมค่าบัตรแล้ว) ****อย่าลืมเตรียมชุดและอุปกรณ์ว่ายน้ำมานะครับ****
***(อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวสวนน้ำ)*** จากนั้นเข้าสู่ที่พัก Hangout @Mt.Emilyหรือเทียบเท่า 3 ดาว++ http://www.hangouthotels.com/ (บริการน้ำดื่ม / WIFI ที่ห้องพักและรวมอาหารเช้า) พักห้องละ 3-4 ท่าน + ห้องน้ำในตัว แยกตามเพศ ญ-ช
วันที่หก เข้าเรียนที่ SHELTON ครึ่งวัน – สวนสัตว์ River safari (B/L/D)
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เข้าเรียนภาษาที่ SHELTON COLLEGE 09.00-12.00
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านชม สวนสัตว์สิงคโปร์ อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้มาเยือนสิงคโปร์ไม่ควรพลาด สวนสัตว์แห่งนี้เป็นที่อยู่ของสัตว์กว่า 2,000 ตัว ซึ่งมีทั้งสัตว์ป่า สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์ปีก สวนสัตว์เปิดแห่งนี้ซึ่งมีสัตว์ป่านานาชนิด ที่น่าสนใจให้ชม โดยจัดสภาพแวดล้อมสำหรับที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆ โดยใช้กำแพงหินและลำธารแทนการใช้กรงขัง สวนสัตว์สิงคโปร์ได้ชื่อว่าเป็น "สวนสัตว์ที่สวยที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง" จุดเด่นของสวนสัตว์สิงคโปร์ ภายในจะแบ่งออกเป็นโซนต่างๆ11โซนด้วยกันได้แก่ 1. Frozen Tundra พบกับหมีขั้วโลกขาว และสัตว์ที่อาศัยอยู่แถบขั้วโลกเหนือ 2. Wild Africa สัตว์ป่าจากแอฟริกา 3. Fragile Forest ตัดแสดงในส่วนที่เกี่ยวกับป่าฝนเขตร้อน 4. Australian Outback 5. Great Rift Valley of Ethiopia 6. Treetop Trail 7. Gibbon Island 8. Primate Kingdom 9. Reptile Garden 10. Critters Longhouse 11. Tropical crops and orchid garden ไฮไลท์ของที่นี่คือ เสือโคร่งขาว, ช้างเอเชีย, Proboscis Monkey หรือลิงจมูกยาว, อุรังอุตัง, ฮิปโปแคระ, ตัวตุ่นเปลือย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนั้นเข้าสู่ที่พัก Hangout @Mt.Emilyหรือเทียบเท่า 3 ดาว++ http://www.hangouthotels.com/ (บริการน้ำดื่ม / WIFI ที่ห้องพักและรวมอาหารเช้า)
วันที่เจ็ด เข้าเรียนที่ SHELTON ครึ่งวัน - รับใบ CERTIFICATE -ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด – สนามบิน – กรุงเทพฯ (B/L/-)
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เข้าเรียนภาษาที่ SHELTON COLLEGE 09.00-12.00 พร้อมรับใบ CERTIFICATE ยืนยัน
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
รถโค้ชนำท่านช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด สินค้าแบรนด์เนม รุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกนำมาวางขายตามห้างสรรพสินค้า ที่ตั้งอยู่บนถนนสายนี้เป็นแห่งแรกเพราะว่าสิงคโปร์มีท่าเรือและเรือสินค้าทุกลำจะ ต้องมาผ่านที่ ท่าเรือของสิงคโปร์นี้เสมอ ถนนออร์ชาร์ดจัดได้ว่าเป็นแหล่งช็อปปิ้งระดับโลก เพราะว่ามีศูนย์การค้า ร้านค้า และโรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยู่เรียงราย สองฝั่งถนน อาทิเช่น ห้าง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่นๆอีกมากมาย
..........น. เจอกันที่จุดนัดพบ ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี
17.30 น. ออกเดินทางสู่สุวรรณภูมิ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ982 (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)
19.00 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
11ต.ค.60 17ต.ค.60 48,999 48,999 48,999 15,999
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้