GTM-14 อเมริกาตะวันตก ซานฟรานซิสโก เฟรสโน ลาสเวกัส ลอสแองเจอลิส 10D6N JUL-OCT BY QR
ทัวร์อเมริกาตะวันตก ซานฟรานซิสโก เฟรสโน ลาสเวกัส ลอสแองเจอลิส 10วัน6คืน
เดินทาง ก.ค - ต.ค 2560 
สายการบิน QATAR AIRWAYS 
เพียง 77,999 ไม่รวมวีซ่า


เริ่มต้น 77,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์อเมริกาตะวันตก ซานฟรานซิสโก เฟรสโน ลาสเวกัส ลอสแองเจอลิส 10วัน6คืน เดินทาง ก.ค - ต.ค 2560 สายการบิน QATAR AIRWAYS เพียง 77,999 ไม่รวมวีซ่า
วันที่ 1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
23.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน QATAR AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
วันที่ 2 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-) โดฮา - ลอส แองเจลิส - เฟรสโน
01.40 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน ฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยเที่ยวบินที่ QR837
04.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน ฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร์ เวลาที่ กาตาร์ ช้ากว่าประเทศไทย ประมาณ 4 ชั่วโมง (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
07.45 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน ลอส แองเจลิส เมืองลอส แองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR739 บินข้ามมหาสมุทรอินเดีย ยุโรปเหนือ และแคนาดา ข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล ใช้เวลาบินประมาณ 16 ชั่วโมง 25 นาที
13.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน ลอส แองเจลิส เมืองลอส แองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา (เวลาที่ลอส แองเจลิส ช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 15 ชม) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
ออกเดินทางสู่ เมืองเฟรสโน Fresno City เกาะเมืองใหญ่อันดับ 8 ของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นศูนย์กลางการธนาคาร ถนนทุกสายดูเหมือนจะใหม่หมด รถเมล์จอดป้ายตรงเวลาเปี๊ยบ อาคารสูงสุดไม่เกิน 20 ชั้น จึงไม่บดบังทิวทัศน์ชนบทของที่นี่ในฐานะเมืองใหม่จึงมีความเป็นเมืองสำหรับ มนุษย์เดินดิน มากกว่าหุ่นยนต์ หรือคนบ้า ดาวตลก/นักร้อง แดนนี่ เคย์ เคยกล่าวถึงเฟรสโนไว้ว่า ฮัลโหล สวัสดี, ลาก่อน เฟรสโน ในขณะที่ชาวลอสแองเจลิส และชาวซาน ฟรานซิสโก ซึ่งมองเฟรสโนที่อยู่ระหว่างมหานครทั้งสองนี้เป็นเรื่องตลก และค่อนข้างดูแคลนชาวชาน เมืองเฟรสโนว่าร้อนเหมือนนรกไม่มีอารยธรรมไม่มีชีวิตกลางคืน ฯลฯ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Holiday Inn Fresno หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 เฟรสโน - ซาน ฟรานซิสโก - ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก - สะพานโกลเด้นเกท - เกาะอัลคาทรัส
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางสู่ เมืองซาน ฟรานซิสโก San Francisco City นครมหาเสน่ห์แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียตอนเหนือ นำท่านสู่ ท่าเรือ เพียร์ 39 เพื่อล่องเรือชม อ่าวซาน ฟรานซิสโก ผ่านชม เกาะอัลคาทรัส Alcatraz เกาะที่เคยเป็นที่คุมขังนักโทษอเมริกาในอดีต ผ่านชมสะพานแขวนโกลเด้นเกทจากมุมไกล ใกล้กันจะเป็นท่าเรือ ฟิชเชอร์แมน วาร์ฟ Fisherman’s Wharf เป็นแหล่งประวัติศาสตร์ริมน้ำที่สำคัญที่สุดของเมืองนี้ ปัจจุบันนอกจากจะใช้เป็นที่จอดเรือของชาวประมงแล้ว ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นแหล่งรวมความบันเทิงชื่อดังของย่านเมืองนี้
นำท่านสู่ ซีวิคเซ็นเตอร์ Civic Center ศูนย์รวมที่ตั้งหน่วยงานราชการสำคัญของ เมืองซาน ฟรานซิสโก ผ่านชม อัลลาโม่ สแควร์ Alamo Square เป็นย่านที่มีบ้านสไตล์วิกตอเรียประมาณ 1,900 หลัง ในขณะที่ใจกลางเมืองมีตึกสูงๆ ขึ้นมากมายเมื่อท่านชมบ้านเรือนเก่าแก่จะทำให้นึกถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของที่นี่
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางขึ้นสู่ ยอดเขาทวินพีค Twin Peaks เพื่อให้ท่านได้ชมทิวทัศน์อันงดงามแบบ 360 องศา ของเมืองซาน ฟรานฯ ชม สะพานโกลเด้น เกท Golden Gate Bridge ผลงานวิศวกรรมอันล้ำเลิศปลายยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ออกแบบโดย นายโยเซฟแบร์มานน์สเตร๊าซ์ เป็นหนึ่งในท็อปเท็นของสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกท่านมาเมืองนี้จะต้องมาเยือน หากไม่ได้มาชมสะพานนี้ก็เหมือนกับยังมาไม่ถึงเมืองซาน ฟรานซิสโก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Crowne Plaza Union City Premont หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 ซาน ฟรานซิสโก - เบเคอร์สฟิลด์
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านออกเดินทางเพื่อชมสถาปัตยกรรมแบบโดมโค้งสไตล์วิคตอเรีย ผสานกับศิลปวัฒนธรรมแบบอเมริกา หนึ่งในสถานที่ยอดฮิตที่ Hollywood นิยมมาถ่ายทำภาพยนตร์ และเป็นสถานที่ที่ชาวอเมริกันนิยมมาถ่าย Pre Wedding กันมากที่สุด พาเลซ ออฟ ไฟน์ อาร์ท Palace of Fine Arts ชม ถนนลอมบาร์ด Lombard Street หรือ ที่คนไทยนิยมเรียกกันว่า ถนนลำบาก เป็นถนนที่คดเคี้ยวที่สุดในโลก สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2465 เพื่อเชื่อม ถนน ไฮด์ Hyde กับ ถนนลิเวนเวิร์ท Leavenworth โดยไต่ลงมาตามเนินชัน 40 องศา ซิกแซก 8 โค้งหักศอกแบบวันเวย์ขาลง ระหว่างทางคดเคี้ยวนี้ตกแต่งต้นไม้และดอกไม้สวยงาม และมีบันไดคนเดิน 2 ข้างทาง ใกล้กันจะเป็น ร้านไอศกรีม Swensen’s สาขาแรกของโลก ท่านจะได้สัมผัสความเก่าแก่ แบบดั้งเดิมต้นตำรับของ Swensen’s ผ่านชม Coit Tower หอคอยชมวิว เมืองซาน ฟรานฯ จากมุมสูงอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองคอร์นนิ่ง Corning City ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของนครนิวยอร์ก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1890 ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเชมุง เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านการผลิตเครื่องแก้ว นำท่านชม Corning Glass Museum โรงงานเครื่องแก้วทีบีไอ ที่มีชื่อเสียงในด้านการผลิตเครื่องแก้วของอเมริกา
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Marriott Bakersfield หรือเทียบเท่า
วันที่ 5 เบเคอร์สฟิลด์ - ลาส เวกัส - Las Vegas North Premium Outlets
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
ออกเดินทางจาก เมืองเบเคอร์สฟิลด์ ได้เวลานำท่านเข้าสู่ภูมิประเทศที่เป็นภูเขาและทะเลทรายอันกว้างใหญ่ไพศาล ของรัฐเนวาด้า
นำท่านเดินทางสู่ เมืองลาส เวกัส Las Vagas City เป็นสถานที่ที่ชาวอเมริกัน และคนทั่วโลกให้ฉายาว่า เมืองแห่งบาป Sin City ลาส เวกัสเป็นสถานที่ที่มีลักษณะพิเศษ เพราะเมืองทั้งเมืองเจริญเติบโตขึ้นมาจากความก้าวหน้าของกิจการ การพนัน เป็นแรงดึงดูดหลักให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามา ต่อมาก็ได้พัฒนาไปสู่ธุรกิจบริการใกล้เคียง ได้แก่ โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ต่างๆมากมาย ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความโอ่อ่าอลังการ และขนาดใหญ่มากกว่าที่อื่นในโลก จะหาได้ค่อนข้างยากที่จะมีบ่อนการพนัน และโรงแรมมารวมตัวกันอย่างแน่นหนา ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาและทะเลทรายในบริเวณใกล้เคียงกันเหมือนกับเมืองลอส แอลเจลิส
นำท่านสู่ Las Vegas North Premium Outlets อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ราคาขายส่งมากมายจากโรงงาน เลือกซื้อสินค้านานาชนิด อาทิเช่น แบรนด์ Coach, Levi’s, Polo, Samsonite เป็นต้น ผ้าปูที่นอน เครื่องนอน เครื่องครัว ของเด็กเล่น รองเท้ากีฬา แบรนด์แท้สัญชาติอเมริกัน ที่ราคาถูกกว่าเมืองไทย พิเศษ!! นำท่านชมความงดงามตระการตา โดยรอบของ เมืองลาส เวกัส บนถนน Strip ยามค่ำคืน
เที่ยง อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
ค่ำ อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
ที่พัก Excalibur Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ 6 ลาส เวกัส - ให้ท่านอิสระเต็มวัน (เลือกซื้อทัวร์แกรนด์ แคนยอน - ช้อปปิ้ง)
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย ท่านอาจเลือกซื้อทัวร์ไปชม อุทยานแห่งชาติแกรนด์ แคนยอน Grand Canyon ชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ปัจจุบันถูกจัดให้เป็นหนึ่งใน อนุรักษ์สถานของโลกตามมติของสหประชาชาติ อุทยานแห่งชาติแกรนด์ แคนยอน ถูกค้นพบเมื่อปี ค.ศ. 1776 เป็นปีเดียวกับที่อเมริกาประกาศเอกราชจากอังกฤษ เกิดขึ้นโดยอิทธิพลของแม่น้ำโคโลราโดที่ไหลผ่านที่ราบสูง ทำให้เกิดการสึกกร่อนพังทลายของหินอันเป็นเวลา 225 ล้านปีมาแล้ว ต่อมาพื้นโลกเริ่มยกตัวสูงขึ้น อันเนื่องมาจากแรงดันและความร้อนอันมหาศาลภายใต้พื้นโลก ทำให้เกิดการเปลี่ยนรูปและกลายเป็นแนวเทือกเขากว้างใหญ่ไพศาล การยกตัวของแผ่นดินทำให้ทางที่ลำธารไหลผ่านมีความลาดชันและน้ำไหลแรงมากขึ้น พัดเอาทรายและตะกอนไปตามน้ำเกิดการกัดเซาะลึกลงไปทีละน้อยๆในเปลือกโลก วัดจากขอบลงไปก้นหุบเหวกว่า 1 ไมล์ ประมาณ 1,600 เมตร และอาจลึกกว่าสองเท่าของความหนาของเปลือกโลก ก่อให้เกิดหินแกรนิตและหินชั้นแบบต่างๆ พื้นดินที่เป็นหินทรายถูกน้ำและลมกัดเซาะจนเป็นร่องลึก สลับซับซ้อน สูง ต่ำ นานนับล้านปี เหล่านี้ก่อนให้เกิดความงดงาม และ ความน่าอัศจรรย์ ทางธรรมชาติขึ้นที่แห่งนี้ (กรุณาจองล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 15 วัน 1. โดยรถโค้ช ราคาท่านละ 6,800 บาท 2. โดย Helicopter ท่านละ 14, 500 บาท ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง) หรือให้ท่านอิสระ ช้อปปิ้ง ณ ศูนย์การค้า เอาท์เล็ท ภายในเมืองมากมาย หรือเสี่ยงโชคตามอัธยาศัย และในยามค่ำคืนท่านสามารถ ท่องราตรีเมืองลาส เวกัส โดยการเดินเล่นที่ถนน Strip หรือพบกับการแสดงโชว์ของโรงแรมต่างๆ ซึ่งแต่ละโรงแรม ก็จะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับคอนเซ็ปท์ของโรงแรม อาทิเช่น ชมโชว์โจรสลัด โชว์ภูเขาไฟระเบิด โชว์น้ำพุที่สวยงามตระการตา
เที่ยง อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
ค่ำ อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
ที่พัก Excalibur Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ 7 ลาส เวกัส - ลอส แองเจลิส - Universal Studio
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางจากรัฐเนวาด้าเข้าสู่รัฐแคลิฟอร์เนีย สู่ เมืองลอส แองเจลิส Los Angeles เมืองใหญ่อันดับสองของสหรัฐอเมริกา ผ่านชม หาด เวนิช Venice Beach ตั้งอยู่ทางชายฝั่งตะวันตกของลอส แองเจลิส เป็นชายหาดที่ถูกปกคลุมไปด้วยแสงอาทิตย์อันสดใส และสามารถทิ้งตัวลงนอนริมชายหาดได้อย่างสงบสุข ชายหาดนี้เป็นจุดที่ได้รับความนิยมจากเหล่านักโต้คลื่น และผู้ที่ชอบแสงแดดความสวยสดงดงามของริมหาดที่จะทำให้คุณเดินทอดอารมณ์ได้อย่างเพลิดเพลิน
นำท่านเข้าเยี่ยมชมโรงถ่าย ยูนิเวอร์แซล Universal Studios ในเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ ท่านจะได้ชมเบื้องหลังเทคนิค และขั้นตอนของการถ่ายทำภาพยนตร์อย่างละเอียดสัมผัสกับฉากใหญ่โตมโหฬารที่ใช้ในการถ่ายทำจริงของภาพยนตร์ที่โด่งดังเรื่องต่างๆ เช่น คิงคอง จอวส์ ฯลฯ ชมอาคารบ้านเรือนที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องดังจากฮอลลีวู้ดตื่นเต้น และสนุกสนานผจญภัยเครื่องเล่นทันสมัย Back To Future , Jurassic Park , Terminator เป็นต้น
เที่ยง อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
ค่ำ อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
ที่พัก Holiday Inn Buena Park หรือเทียบเท่า
วันที่ 8 ลอส แองเจลิส
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม เมืองลอส แองเจลิส โดยรอบ ผ่านชม เอล พลูโบล เดอ ลอสแองเจลิส El Pueblo de Los Angeles เป็นย่านเก่าแก่ของนครลอส แองเจลิส เคยเป็นเมืองที่อยู่ภายใต้การปกครองของสเปน เม็กซิโก และสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ยังมีสถาปัตยกรรมที่เล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อันสวยงามอยู่มากมาย ที่จะพาคุณย้อนกลับไปสัมผัสเรื่องราวในอดีต ผ่านชม แอล เอ มิวสิค เซ็นเตอร์ Music Center for the Performing Arts มิวสิค เซ็นเตอร์ สถานที่ใช้มอบรางวัลออสก้า ศูนย์รวมแรงบันดาลใจและความบันเทิงที่สำคัญของแอลเอ ซึ่งทุกๆปีนั้น มิวสิค เซ็นเตอร์ จะเป็นสถานที่ๆ จะถูกนำมาใช้จัดงานศิลปะบันเทิงต่างๆ และจะมีคนมากกว่า 2 ล้านคนมาเข้าชม โดยจะมีงานใหญ่ๆ 4 งาน ได้แก่ Disney Concert Hall , Dorothy Chandler Pavilion , Ahmanson Theater and Mark Taper Forum ทั้งนี้ ที่นี้ยังเป็นผู้บริจาคสำคัญให้กับสถานที่ จัดงานทางด้านวัฒนธรรมของลอส แองเจลิสเพื่อเป็นการแสดงความชื่นชม และอุทิศให้กับศิลปินผู้มากความสามารถชมย่านธุรกิจสำคัญ ย่าน ไชน่าทาวน์ ชม ศาลาว่าการเมือง
นำท่านสู่ย่าน ถนนฮอลลีวู้ด ที่เบเวอร์รี่ฮิลล์ผ่านถนนเรดิโอไดร์ฟ ถนนที่รวมแหล่งช้อปปิ้งหรูหรา ชมรอยฝ่ามือฝ่าเท้าของดาราดังฮอลลีวู้ด ถ่ายรูปสัญลักษณ์ของดาราที่ท่านชื่นชอบ ณ ไชนีส เธียร์เตอร์ โรงภาพยนตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของฮอลลีวู้ด
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน ลอส แองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา
15.10 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน ฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR740 ใช้เวลาบินประมาณ 15 ชั่วโมง (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
วันที่ 9 โดฮา
18.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน ฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร์
20.45 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR830 ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง 15 นาที
วันที่ 10 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
06.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
06ก.ค.60 15ก.ค.60 79,999 77,999 75,999 13,900
20ก.ค.60 29ก.ค.60 79,999 77,999 75,999 13,900
09ส.ค.60 18ส.ค.60 79,999 77,999 75,999 13,900
16ส.ค.60 25ส.ค.60 79,999 77,999 75,999 13,900
05ก.ย.60 14ก.ย.60 77,999 75,999 73,999 13,900
19ก.ย.60 28ก.ย.60 77,999 75,999 73,999 13,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้