GTM-26 HOKKAIDO FOR YOU AUG-SEP17 5D3N TG
ทัวร์ญี่ปุ่น โอกินาว่า หุบเขานรกจิโกกุดานิ  ภูเขาโชวะ ชินซัน ทะเลสาบโทยะ ซัปโปโร
เดินทาง สิงหาคม-กันยายน (5 วัน 3 คืน)
โดยสายการบิน Thai Airways
ราคาเริ่มต้น 37,991 บาทเริ่มต้น 37,991


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก สนามบินสุวรรณภุมิ (กรุงเทพฯ)
20.30น. นัดพบกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ, อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย ( Thai Airway ) ... โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความ สะดวกในการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
23.45 น. ออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น เกาะฮอกไกโด โดยเที่ยวบินที่ TG670 ** ทางเราขอสงวนสิทธิ์การเลือกที่นั่งบนเครื่องบินไทยแอร์เวย์ เนื่องจากต้องเป็นไปตามกฏ ระเบียบของสายการบินสำหรับการสุ่มจับที่นั่งว่างบนเครื่องให้กับลูกค้า ** [ บริการอาหารร้อน บนเครื่อง ] **
วันที่สอง สนามบินชินชิโตเสะ –เมืองอาซาฮีคาว่า – หมู่บ้านราเมน – บิเอะ – ฟูราโน่ –สวนดอกไม้ชิคิไซ โนะโอกะ – ฟาร์มโทมิตะ – เมืองยูบาริ
08.00 น. เดินทางถึง สนามบินชินชิโตเสะ เมืองซัปโปโร เกาะฮอกไกโด... นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
09.00 น. ไกด์จะนำท่านไปขึ้นรถบัสที่เตรียมไว้ .. และเข้าสู่โปรแกรมท่องเที่ยว เริ่มจาก เมืองอาซาฮีคาว่า (Asahikawa)ที่ตั้งอยู่กลางเกาะฮอกไกโด .. เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากเมืองซัปโปโร .. พาทุกท่านไปยัง หมู่บ้านราเมน (Ramen Village)ซึ่งเมืองแห่งนี้ มีประวัติศาสตร์การทำราเมนมาอย่างยาวนาน นับตั้งแต่ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 และมีน้ำซุปแบบฉบับของตัวเอง โดยหมู่บ้านราเมน ถือกำเนิดมาในปี 1996 เพื่อให้เหล่านักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสรสชาตแบบดั้งเดิมของร้านราเมนที่มีชื่อเสียงทั้ง 8 ร้านได้อย่างเต็มที่ ** อิสระ อาหารกลางวัน @ หมู่บ้านราเมน แห่งนี้ ** หลังจากนั้น เดินทางไปยัง เมืองบิเอะ ( Biei )ที่ตั้งอยู่บริเวณกลางเกาะฮอกไกโด ที่ได้ชื่อว่า Small Town Of The Most Beautiful Hills ความน่ารักของเมืองนี้อยู่ที่ภาพวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามาวิวระหว่างสองข้างทางที่เต็มไปด้วย ทุ่งข้าวบาร์เล่ย์สีเหลืองทองตัดสลับกับไร่ข้าวโพดและมันฝรั่งสีเขียวสดโดยมีสีฟ้าครามของท้องฟ้าตัดเป็นฉากหลังสลับเนินเขา ชมความงามของภูเขาไดเสทซึ นับเป็นสถานที่ที่สวยงามเหมาะกับการถ่ายรูปและบันทึกไว้ในความทรงจำอย่างยิ่ง .. และนำท่านไป สวนดอกไม้ชิคิไซโนะโอกะ(Shikisai no oka)ให้ท่านเที่ยวชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอย่างเต็มอิ่มกับสวนที่ได้รับสมญานามว่าเป็นFlower Paradiseพบกับความงามของเหล่ามวลดอกไม้ที่แข่งกันอวดสีสันกันเหมือนพรมหลากสีที่เบ่งบานพร้อมกัน .. จากนั้นไปต่อที่ เมืองฟูราโน่ ( Furano )ไปยัง ฟาร์มโทมิตะ (Tomita Farm)สัมผัสความงดงาม และอากาศอันแสนบริสุทธิ์ ณ ทุ่งดอกไม้ นานาพันธุ์ ให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย โดยเฉพาะ ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ที่มีชื่อเสียงประจำฟาร์มแห่งนี้ ซึ่งจะบานเต็มที่ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม-ต้นสิงหาคม ทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมมากมายในทุกๆปี ** ( ระยะเวลาในการบานของดอกลาเวนเดอร์ ขึ้นกับสภาพอากาศในแต่ละปี ) ** ได้เวลาอันสมควร .. เดินทางไปยัง เมืองยูบาริ (Yubari)เมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องการปลูกเมล่อนได้หอมหวานที่สุดของเกาะฮอกไกโด
ค่ำ เข้าสู่ที่พัก YUBARI RESORTหรือเทียบเท่า รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารในโรงแรม ** พิเศษ ขาปูยักษ์ ไม่อั้นและ ชิม เมล่อน ยูบาริ ผลไม้ขึ้นชื่อของเมืองนี้ (ชิมเมลอนเฉพาะกรุ๊ปที่เดือนทางเดือนสิงหาคมเท่านั้น)** หลังอาหาร .. ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศการแช่ออนเซ็นหรือ แช่น้ำแร่ ในแบบฉบับชาวญี่ปุ่น โดยที่มีความเชื่อว่า จะคลายความเหนื่อยล้า และ ผิวพรรณจะสวยงามเปล่งปลั่งกลับมามีชีวิตชีวาได้ตามเดิม
วันที่สาม เมืองยูบาริ - โนโบริเบ็ตสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ –ถ่ายรูปกับ ภูเขาโชวะ ชินซัน – ทะเลสาบโทยะ – ซัปโปโร
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้น ทำการเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสัมภาระก่อนออกเดินทาง นำท่านไปที่เมืองโนโบริเบ็ตสึ( Noboribetsu )เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงในเรื่องของบ่อน้ำพุร้อน .. แวะชมหุบเขานรกจิโกกุดานิ( Jikokudani Valley ) เป็นหุบเขาที่อยู่ในบริเวณโนโบริเบ็ตสึ ด้วยบรรยากาศที่เต็มไปด้วยควันสีขาวพวยพุ่งออกมาจากซอกหินนั้น เพราะน้ำที่บริเวณนี้จะมีแร่กำมะถันอยู่มาก ทำให้ที่แห่งนี้ดูกลายเป็น “ดินแดนโลกันต์” ตามชื่อของมันนั่นเอง .. จากนั้น เดินทางไปที่ ภูเขาโชวะชินซัน (Mt.Showa-Shinzan)ซึ่งเป็นหนึ่งในภูเขารุ่นใหม่ของประเทศญี่ปุ่น มีความสูง 290 เมตรโดยประมาณ และ มีภูเขาไฟอูสุ ( Mt.Usu ) อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ใกล้กับทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) ในอดีตเคยระเบิดมาแล้ว 4 ครั้งในรอบ 100 ปี และครั้งล่าสุดที่มีการปะทุนั้น เกิดขึ้นในปี 2000 ... ** ท่านสามารถจ่ายเงินเพื่อ นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นไปชมทัศนียภาพบนภูเขาไฟอูสุได้ และหากมองจากบนนั้นลงมาท่านจะเห็นวิวของทะเลสาบโตยะ อย่างสวยงามที่สุด **
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้น แวะไปถ่ายรูปกับ ทะเลสาบโทยะ ( Lake Toya )เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลม มีเส้นรอบวงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร เกิดจากปากปล่องภูเขาไฟอูสุระเบิด ตั้งอยู่ใกล้กับ ทะเลสาบชิโกสึ (Lake Shikotsu) ทะเลสาบแห่งนี้มีความพิเศษตรงที่น้ำจะไม่แข็งตัวในช่วงฤดูหนาว ในหน้าร้อน อากาศก็เย็นสบาย เหมาะสำหรับเดินเล่น ปั่นจักรยาน หรือล่องเรือชมทิวทัศน์ อันงดงาม กลางทะเลสาบมีเกาะเล็กๆอยู่ตรงกลาง คือ เกาะนากาจิมะ(Nakajima Island) สามารถลงไปเดินเล่นได้(ยกเว้นฤดูหนาว) และในช่วงไฮท์ซีซั่น ประมาณเดือนเมษายน-ปลายเดือนตุลาคม จะมีการจุดพลุในเวลา 20:45 ของทุกๆคืน.. ได้เวลาอันสมควร เดินทางกลับมายัง เมืองซัปโปโรเมืองหลักของเกาะฮอกไกโด และใหญ่เป็นอันดับห้าของประเทศ
ค่ำ เข้าสู่ที่พัก TMACK CITY HOTELหรือเทียบเท่า ** อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย **
วันที่สี่ ซัปโปโร –โรงงานช็อคโกแลต ชิโรย โคยบิโตะ - เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี –เดินเล่นถนนซาไกมาจิ –โรงงานเครื่องแก้วคิไทจิ –ซัปโปโร - อิออน มอลล์-DUTY FREE- ช้อปปิ้งดองกี้โฮเต ย่านทานูกิ โคจิ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังจากนั้น เดินทางไปยัง โรงงานช็อคโกแลตชิโรย โคยบิโตะหรือ ShiroiKoibito Chocolate Parkเป็น Theme park ที่สร้างโดยบริษัท อิชิยะ (Ishiya) ซึ่งเป็นผู้สร้างสรรขนมคุ๊กกี้ที่มีแผ่นคุ๊กกี้เนยบางๆ สองแผ่นประกบเข้ากับชั้นช๊อคโกแลตขาว จนได้ชื่อว่าShiroiKoibito (แปลว่า คนรักสีขาว) และปัจจุบันนี้ก็เป็นของฝากขึ้นชื่อที่สุดของเกาะฮอกไกโดเลยทีเดียว .. ให้ท่านได้ชมสถาปัตยกรรมของที่นี่ทั้งรูปแบบภายนอกอาคารที่ตกแต่งอย่างน่ารัก ส่วนภายในจะมีทั้งโซนขายของที่ระลึก คาเฟ่ และท่านสามารถจ่ายค่าเข้าชมโรงงานเพิ่มเติมได้ กรณีต้องกาชมกระบวนการผลิตช๊อคโกแลตของที่นี่โดยผ่านกระจกใสขนาดใหญ่ได้ จากนั้น เดินทางไปยังเมืองโอตารุ ( Otaru )เมืองท่าที่อยู่ทางตอนเหนือ ของซัปโปโร .. มีจุดเด่นในเรื่อง “คลอง”ที่สวยงาม และโกดัง สมัยก่อนที่เรียงรายรอบคลองเป็นฉากหลังไปตลอดเส้นทาง ... ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ คลองโอตารุ ( Otaru Canal )ที่มีความสวยงามอย่างมากตลอดข้างทาง และไปแวะที่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี (music box museum) ที่สร้างขึ้นในปี 1910 เป็นอาคารเก่า 2 ชั้นทำด้วยอิฐแดง โดยที่ภายในมีกล่องดนตรีมากมายให้เลือกซื้อกลับเป็นของฝาก และยังสามารถตกแต่งลวดลายเองได้ด้วย ... อีกทั้งด้านหน้าอาคารแห่งนี้ก็มี นาฬิกาไอน้ำ (steam clock)ซึ่งเป็นของที่ส่งตรงมาเมืองแวนคูเวอร์ แคนาดา และเป็น 1 ใน 2 เรือนในโลกเท่านั้น ... และทุกท่านจะได้อิสระเดินเล่นที่ ถนนซาไกมาจิ ( Sakaimachi Street )เป็นถนนค้าขายที่ได้รับการอนุรักษ์ ตั้งอยู่กลางเมืองโอตารุ ไม่ไกลจากคลองโอตารุ(Otaru Canal Area) ในระหว่างช่วงพัฒนาฮอกไกโดปลายยุค 1800 ต้นยุค 1900 เมืองโอตารุเป็นเมืองท่าเรือ และการค้าการขนส่งที่หลากหลาย เต็มไปด้วยบริษัท Shipping อาคารต่างๆเป็นแบบสไตล์ตะวันตก ปัจจุบันได้รับการดัดแปลงเป็นร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก ร้านเสื้อผ้า และพิพิธภัณฑ์ต่างๆมากมาย รวมไปถึงร้านชีสเค้ก อันเลื่องชื่อ Le Tao ก็ตั้งอยู่บนถนนเส้นนี้ด้วยเช่นกัน และหนึ่งในร้านที่น่าสนใจนั่นคือ โรงงานเครื่องแก้วคิไทจิ ( Kitaichi glass store house )สร้างเมื่อปี 1891 โดยใช้หินเป็นส่วนประกอบของอาคาร .. มีอีกชื่อคือ Sangokanแปลว่า บ้านหลังที่สาม .. ภายในมีผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นเครื่องแก้ว ทั้งภาชนะเครื่องครัวต่างๆ และมีห้องน้ำชาที่ประดับโคมไฟถึง 167 ตัวเพื่อสร้างบรรยากาศที่สุดแสนจะประทับใจอีกด้วย
กลางวัน ** อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย ณ ถนนซาไกมาจิ ** ได้เวลาอันสมควร กลับมายังเมืองซัปโปโร อีกครั้ง ... พาทุกท่านไปที่ AEON SAPPORO SOEN ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ของเครืออิออน เพียบพร้อมไปด้วยร้านค้ากว่า 150 ร้าน ไม่ว่าจะเป็น Muji , Sanrio Store , 100 Yen Shop ,ร้านขายยาและเครื่องสำอางค์ , ร้านรองเท้าฯลฯ และยังมี ซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ในส่วนของ Jusco ที่รวมของสด ของแห้ง อีกมากมาย ... จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพดีที่ร้านค้าปลอดภาษี DUTY FREE.... และสุดท้ายของวันไปช้อปปิ้งที่ ย่านทานุกิโคจิ ( Tanuki Koji )เป็นย่านช้อปปิ้งโดยสร้างหลังคาคลุมยาวตามแนวถนน ซึ่งมีความยาว 1 กิโลเมตร (ประมาณ 7-8 บล็อก) จนถึงแม่น้ำ Sosei .. สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้ากว่า 200 ร้าน ขายของที่ระลึก ขนม ของเล่น เครื่องสำอาง ช็อคโกแลต เสื้อผ้า ร้านดองกี้โฮเต( DonqiHote ) และร้านอาหารให้เลือกรับประทานมากมาย โดยย่านนี้เป็นตลาดเก่าแก่มากกว่า 100 ปี ตั้งแต่ 1873 ปัจจุบันมีการจัดเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลทานุกิ ในฤดูร้อน(กรกฎาคม-สิงหาคม) ก็จะประดับประดาไปด้วยไฟ และตกแต่งอย่างสวยงาม
ค่ำ ** อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย ** เข้าสู่ที่พัก TMACK CITY HOTELหรือเทียบเท่า
วันที่ห้า สนามบินชินชิโตเสะ – สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
08.00 น. ถึง สนามบินชินชิโตเสะ .. ทำการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสัมภาระ ( โปรดอย่าลืมว่า ทางสายการบินให้น้ำหนักกระเป๋าต่อท่าน ไม่เกิน 30 กิโลกรัม )
10.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 671
15.30น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ .. โดยสวัสดิภาพ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
17ส.ค.60 21ส.ค.60 37,991 37,991 36,991 8,900
24ส.ค.60 28ส.ค.60 37,991 37,991 36,991 8,900
07ก.ย.60 11ก.ย.60 37,991 37,991 36,991 8,900
14ก.ย.60 18ก.ย.60 37,991 37,991 36,991 8,900
21ก.ย.60 25ก.ย.60 37,991 37,991 36,991 8,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้