GTM-21 HOLIDAY NZ 7D5N OCT-DEC 17 (QF)
ทัวร์นิวซีแลนด์ HOLIDAY New Zealand 7วัน5คืน
เดินทาง ต.ค - ธ.ค 2560 
เดินทางโดยสายการบิน  Qantas Airways
เริ่มต้น 85,900 รวมวีซ่าแล้ว


เริ่มต้น 85,900

ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์นิวซีแลนด์ HOLIDAY New Zealand 7วัน5คืน เดินทาง ต.ค - ธ.ค 2560 เดินทางโดยสายการบิน Qantas Airways เริ่มต้น 85,900 รวมวีซ่าแล้ว
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ควีนส์ทาวน์
15.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 6 แถว N เคาน์เตอร์สายการบินแควตัส แอร์เวย์ (QF) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง
18.10 น. เหิรฟ้าสู่ นครซิดนีย์ โดยเที่ยวบินที่ QF024 (เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน) ไปประเทศนิวซีแลนด์
วันที่ 2 ซิดนีย์ – ควีนส์ทาวน์ – นั่งกระเช้ากอนโดล่าขึ้นยอดเขาบ๊อบพีค + LUGE
07.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เปลี่ยนเที่ยวบิน
09.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยสายการบินแควนตัส โดยเที่ยวบินที่ QF121
14.30 น. ถึงสนามบินเมืองควีนส์ทาวน์ เกาะใต้ประเทศนิวซีแลนด์
นำท่านเดินทางชมเมืองควีนส์ทาวน์ เมืองขนาดเล็กซ่อนตัวอยู่กลางธรรมชาติที่งดงามริมทะเลสาบที่มีน้ำใสเป็นสีฟ้าแสนสวยที่นักท่องเที่ยวพลาดไม่ได้เลยที่จะต้องมาเยือน
นำท่านขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค เป็นกระเช้าที่นั่งได้ 4 คนระยะทางขึ้นสู่ยอดเขา 730 เมตร ท่านจะได้สัมผัสความสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ทั้งเมืองในมุมสูงที่ท่านจะมองเห็นอาคารบ้านเรือนที่ปลูกสร้างตามไหล่เขาพร้อมกับทะเลสาบวาคาทีปูที่สวยงามด้านล่าง ชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะในฤดูหนาว ให้ท่านตื่นเต้นกับการนั่ง LUGE ลงไหล่เขาพร้อมชมวิวอันงดงามของยอดเขาและเมืองควีนส์ทาวน์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ แบบบุฟเฟ่ท์นานาชาติบนยอดเขาบ๊อบพีค
นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม NOVOTEL QUEENSTOWN หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 ควีนส์ทาวน์ – ชมการกระโดดบันจี้ – แอโร่ทาวน์ - เรือกลไฟโบราณ - วอลเตอร์พีคฟาร์ม – ช็อปปิ้ง
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางจากเมืองควีนส์ทาวน์โดยรถวิ่งเลาะแม่น้ำคาวารัว ให้ท่านได้แวะชมเรือเร็วเจ็ทโบ๊ท (JETBOAT) เรือเร็วนี้ออกแบบมาให้วิ่งด้วยความเร็วและหมุนได้ 360 องศาพร้อมคนขับที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ ให้ทุกท่านที่นั่งเรือมีความตื่นเต้นและสนุกสุดๆ แบบไม่รู้ลืมและเป็นความประทับใจในการมาเยือนประเทศนี้ (การนั่งเรือเร็วเจ๊ทโบ๊ทเป็นทัวร์นอกรายการ กรุณาติดต่อสอบถามราคาจากหัวหน้าทัวร์ )
ผ่านชมการกระโดดบันจี้ที่สะพานคาวารัวเป็นการกระโดดบันจี้แห่งแรกของโลกที่เปิดทำการให้นักท่องเที่ยวทำกิจกรรมอันน่าตื่นเต้นนี้จนมีชื่อเสียงไปทั่วโลกและเป็นกิจกรรมที่จะพลาดไม่ได้เมื่อท่านมาเที่ยวนิวซีแลนด์กระโดดจากสะพานด้วยความสูง 43 เมตร สู่พื้นน้ำอันใสและเชี่ยวกราดใต้สะพาน ( หากท่านต้องการทดสอบความกล้าในการกระโดดบันจี้ กรุณาติดต่อทัวร์หน้าทัวร์เพื่อเช็คราคาและจองล่วงหน้า )
นำท่านขึ้นเรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอน้ำประวัติศาสตร์ TSS Earnslaw 1912 ปัจจุบันมีอายุมากว่า100 ปี ได้รับสมญานามว่า “ Lady of the Lake” แห่งทะเลสาบวาคาทีปู ซึ่งเป็นเรือที่เคยขนถ่านหินในสมัยก่อน ให้ท่านได้ชมความงามของทะเลสาบวาคาทีปูที่ในบรรยากาศแสนโรแมนติกท่ามกลางขุนเขาและสายน้ำใสสะอาด พร้อมสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด จนถึงวอลเตอร์พีคฟาร์ม
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบบาร์บีคิว ที่วอลเตอร์พีคฟาร์ม
จากนั้นให้ท่านได้สัมผัสกับชีวิตและความเป็นอยู่ของของชาวชนบทในฟาร์มเลี้ยงแกะของนิวซีแลนด์โดยการชมการแสดงสุนัขต้อนแกะที่ช่วยผ่อนแรงเจ้าของฟาร์ม ชมการสาธิตการตัดขนแกะ และให้ท่านได้อิสระในการเดินชมฟาร์มหรือจะถ่ายรูปริมทะเลสาบวาคาทีปูที่สวยงามก่อนเดินทางกลับสู่เมืองควีนส์ทาวน์ ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งอย่างจุใจในย่านควีนส์สตรีท มอลล์ มีทั้งร้านขายของที่ระลึก เสื้อผ้า ร้านอาหารและ ร้านกาแฟ ผับ บาร์ คาสิโน และยังเป็นเมืองเดียวในประเทศนิวซีแลนด์ที่เปิดถึง 4 ทุ่ม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูกุ้งมังกร
นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม NOVOTEL QUEENSTOWN หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 ควีนส์ทาวน์ – ครอมเวล –โอมาราม่า - ทะเลสาบปูคากิ+แซลมอน - เทคาโป
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางผ่าน เมืองครอมเวลล์ เมืองแห่งสวนผลไม้ ให้ท่านได้แวะซื้อผลไม้สดแห้ง และแปรรูปนานาชนิดของนิวซีแลนด์ เดินทางต่อสู่ เมืองโอมาราม่า เมืองขนาดเล็กบนที่ราบสูง เป็นอีกเมืองที่มีความสวยงามของธรรมชาติที่ล้อมรอบด้วยหุบเขาและเต็มไปด้วยทุ่งหญ้า และฝูงแกะ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบบาร์บีคิว
จากนั้นนำท่านเดินทางผ่านชม ทะเลสาบปูคากิ ที่มีความงดงามดั่งภาพวาด แวะจุดชมวิวของ อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ้ก บริเวณเทือกเขาเซาท์เทิร์นแอลป์ ยอดเขาเม้าท์คุ้กที่มีความสูงถึง 3,754 เมตร ยอดเขามีหิมะและธารน้ำแข็งปกคลุมตลอดปี นำท่านสู่ฟาร์มเลี้ยงปลาแซลมอลที่คุณภาพดีและมีชื่อเสียงอันดับต้นๆ ของประเทศนิวซีแลนด์ ให้ท่านชิมและเลือกซื้อแซลมอลคุณภาพดีเพื่อเป็นของฝาก
เดินทางต่อสู่ ทะเลสาบเทคาโป ที่สวยงามและเงียบสงบน้ำในทะเลสาบมีสีเขียวอมฟ้าหรือบางท่านเรียกว่าทะเลสาบสีน้ำนม สีพิเศษนี้เกิดจากแร่ธาตุผสมกับธารน้ำแข็งของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปีไหลลงมาสู่ทะเลสาบ ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ ที่เจ้าของฟาร์มให้ความสำคัญมากเพราะช่วยเจ้าของในการต้อนแกะในฟาร์มอันกว้างใหญ่ และใกล้ๆกันนั้นท่านจะได้เห็นโบสถ์ขนาดเล็ก CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์ที่เล็กที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ที่ยังคงใช้ในการการประกอบพิธีทางศาสนาอยู่จากอดีตจนถึงปัจจุบัน หากท่านเข้าไปด้านในมองผ่านหน้าต่างออกมาด้านนอกแล้วท่านจะประทับใจกับวิวของทะเลสาบเทคาโปและยอดเขาที่สวยงามราวกับภาพวาด
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ แบบตะวันตก ในโรงแรม
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม PEPPERBLUE WATER หรือเทียบเท่า
วันที่ 5 เทคาโป – แอชเบอตัน – ชมเมืองไครสเชิร์ช - โบทานิกการ์เด้น และพิพิธภัณฑ์แคนเทอเบอรี่
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางสู่ เมืองแอชเบอร์ตัน เมืองที่อยู่ทุ่งราบแคนเทอร์เบอร์รีที่คนส่วนใหญ่มีอาชีพทำฟาร์มเลี้ยงแกะ หรือฟาร์มวัว ให้ท่านได้แวะช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิว เซรั่ม ครีมลาโนลิน หรือจะชื้อของฝาก อาทิเช่นตุ๊กตาแกะ เดินทางสู่เมืองไคร้สท์เชิร์ช
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบจีน
นำท่านชม เมืองไคร้สท์เชิร์ช ที่ได้รับสมญานามว่า “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ”ผ่านชมสวนสาธารณะแฮกลีย์ ที่ร่งรื่นไปด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่ ชมความงามของ แม่น้ำเอว่อน (AVON) ที่ไหลผ่านกลางเมืองอย่างสงบเยือกเย็นก่อน ตามสายน้ำที่ไหลเอื่อย มีกิ่งหลิวระย้าอยู่เหนือน้ำ เหมือนในสวนสาธารณะกลางเมือผู้ดีไม่มีผิด ผ่านชมการอาหารบ้านเรือนที่กำลังซ่อมแซมให้เหมือนเดิมมากที่สุดหลังแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมือหลายปี เที่ยวชมสวนพฤกษศาสตร์ที่เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่และดอกไม้เมืองหนาว นำท่านชมพิพิธภัณฑ์แคนเทอเบอร์รี่ ที่รวบรวมเรื่องราวความเป็นมาของประเทศนิวซีแลนด์และทุ่งราบแคนเทอร์เบอรี่ ให้ท่านได้ชมโครงกระดูกนกมัวที่ขุดพบและเคยเป็นนกที่ใหญ่ที่สุดในอดีต และกระดูกสัตว์ต่างๆและหินสีเขียว รวมถึงความเป็นมาของชาวเมารีที่เข้ามาตั้งถิ่นถานในประเทศนี้
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารไทย เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อพร้อมไวน์
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม RENDEZVOUSE CHRISTCHURCH หรือเทียบเท่า
วันที่ 6 ไคร้สท์เชิร์ช – อะคารัว ล่องเรือชมโลมา – ไคร้สท์เชิร์ช ชมเมือง
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางจากไคร้สท์เชิร์ชสู่เมืองอะคารัว เมืองที่โรแมนติกแบบฝรั่งเศสเมืองเดียวใน นิวซีแลนด์ ชาวฝรั่งเศสตั้งรกรากในปี ค.ศ.1840 ให้ท่านชมเมืองอะคารัวที่ยังมีร้านอาหารและถนนต่างๆที่มีขื่อเป็นภาษาฝรั่งเศสที่ใช้มาจนถึงปัจจุบัน จากนั้นนำท่านล่องเรือชมโลมาเฮกเตอร์ตัวเล็กแสนน่ารัก สำหรับตัวผู้ตัวมีความยาว 1.2 ถึง 1.4 เมตร และน้ำหนักอยู่ที่ 47 กิโลกรัมโดยประมาณ สามารถพบได้ในอ่าวแห่งนี้และบริเวณใกล้เคียง โลมาเฮกเตอร์เป็นมิตรกับคนและชอบว่ายเล่นใกล้ ๆ เรือทำให้เราสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนเวลากระโดดหรือว่ายตามผิวน้ำและอาหารในอ่าวแห่งนี้ที่มีปลาชุกชุม
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก
เดินทางกลับสู่เมืองไครสเชิร์ช จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ ยอดเขาแคชเมียร์ บนที่ราบสูงที่ท่านจะสามารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของเมืองไคร้สท์เชิร์ชและบริเวณยอดเขาที่สวยงามต่างๆ โดยรอบของเมืองไคร้สท์เชิร์ช จากนั้นให้ท่านอิสระในการช้อปปิ้ง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบอาหารจีน
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม RENDEZVOUSE CHRISTCHURSH หรือเทียบเท่า
วันที่ 7 ไคร้สท์เชิร์ช – ซิดนีย์ - กรุงเทพฯ
04.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองไคร้สท์เชิร์ช อาคารระหว่างประเทศ
06.05 น. ออกเดินทางสู่ ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลีย (แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน) โดยสายการบินแควนตัส เที่ยวบินที่ QF138
07.48 น. ถึงสนามบินเมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
10.50 น. เดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินแคนตัส เที่ยวบินที่ QF023
16.40 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภาพ…


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
11ต.ค.60 17ต.ค.60 85,900 73,900 66,900 14,900
18ต.ค.60 24ต.ค.60 89,900 77,900 70,900 14,900
15พ.ย.60 21พ.ย.60 89,900 77,900 70,900 14,900
06ธ.ค.60 12ธ.ค.60 89,900 77,900 70,900 14,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้