GTM-02 EASY CHILL CHILL IN HONGKONG 3D2N BY CX
ทัวร์ฮ่องกง หมูบ้านนองปิง วัดแชกงหมิว รถรางพีคแทรม 3วัน2คืน
เดินทาง สิงหาคม-กันยายน
โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC
เริ่มต้น 14,900


เริ่มต้น 14,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ฮ่องกง หมูบ้านนองปิง วัดแชกงหมิว รถรางพีคแทรม 3วัน2คืน เดินทาง สิงหาคม-กันยายน โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC เริ่มต้น 14,900
วันที่1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง–หมูบ้านนองปิง–อิสระช้อปปิ้ง City Gate Outlet
04.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4ประตู 6 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์ M ของสายการบิน Cathay Pacific (CX) พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรขึ้นเครื่อง
06.45 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานCheck Lap Kokโดยเที่ยวบินที่ CX616 สายการบิน Cathay Pacific *** บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง ***
10.10 น. ถึง สนามบินCHEAK LAP KOK
**สำหรับพีเรียด 26-28 ส.ค. 60 / 02-04 ก.ย. / 09-11 ก.ย. / 16-18 ก.ย. / 22-24 ก.ย. 60**
05.30 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4ประตู 6 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์ M ของสายการบิน Cathay Pacific (CX) พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรขึ้นเครื่อง
08.15 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานCheck Lap Kokโดยเที่ยวบินที่ CX700 สายการบิน Cathay Pacific *** บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง ***
12.15 น. ถึงสนามบินCHEAK LAP KOK หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยนำท่านนั่งรถโค้ชปรับอากาศข้ามสะพานชิงหม่าสู่ฝั่งเกาลูนฮ่องกงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยอยู่ติดกับมณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) โดยมาเก๊าอยู่ทางฝั่งตะวันตกห่างไปราว 61 กิโลเมตร
นำท่านเดินทาง สู่เกาะลันเตา ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันมีเอกลักษณ์ระดับโลก ของฮ่องกง นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจจาก กระเช้าลอยฟ้านองปิง (Ngong Ping Skyrail 360) เส้นทางการท่องเที่ยวบนรถกระเช้าเคเบิลที่สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามได้แบบพาโนรามิค เชื่อมจากใจกลางเมืองตุงชุงถึงหมู่บ้านนองปิงบนเกาะลันเตา ระยะทางกว่า 5.7 ก.ม.จากรถกระเช้าท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันงดงามของสนามบินนานาชาติฮ่องกงทิวทัศน์เหนือท้องทะเลของทะเลจีนใต้ ทิวทัศน์ของเนินเขาอันเขียวขจี ลำธาร น้ำตกและป่าอันเขียวชอุ่มของอุทยานลันเตาเหนือ เมื่อกระเช้าไปถึงสุดทางท่านจะได้สักการะพระใหญ่เกาะลันเตาซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก องค์พระทำขึ้นจากการเชื่อมแผ่นทองสัมฤทธิ์ กว่า 200 แผ่น เข้าด้วยกัน น้ำหนักรวม 250 ตัน และสูง34เมตร หันพระพักต์ไปทางด้านทะเลจีนใต้และมองอย่างสงบลงมายังหุบเขาและโขดหินเบื้องล่างซึ่งเป็นพระพุทธรูปนั่ง ทำจากทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุด นอกจากนี้ท่านอาจจะเลือกซื้อของขวัญของที่ระลึกจากหมู่บ้านนองปิง อาทิ หยก ไข่มุกหรือเครื่องประดับตริสตัลเพื่อเตือนความทรงจำแห่งการมาเยือน
ชมน้ำตกกั๊ตกั๊ต อีกหนึ่งความสวยงามตามธรรมชาติของเมืองวาปา จากนั้นนำท่านชม น้ำตกซิลเวอร์ (Silver Waterfall)เป็นน้ำตกที่มีความสวยงาม และสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนตั้งแต่ระยะไกลมีความสูงประมาณ 100 เมตร มีหลาย ระดับชั้น สายน้ำไหลลัดเลาะตามหน้าผาลงมาอย่างสวยงาม ท่านสามารถเดินชมความสวยงามของน้ำตกตามชั้นต่างๆ เพื่อเก็บภาพความประทับใจ พร้อมภาพที่ระลึกบริเวณสะพานชมวิว
จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ห้างดัง CITYGATE OUTLET MALL ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัยพบกับOUTLET สินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมายเช่นCOACH, ESPRIT, POLO, RAUGH LAURENCE หรือว่าจะเป็นBURBERRY รวมทั้งรองเท้ากีฬามากมายหลายยี่ห้อและชั้นใต้ดินจะมีSUPERMARKET ขนาดใหญ่ให้ท่านได้จับจ่ายกันได้อย่างจุใจ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (1) พักที่ CRUISE HOTEL หรือเทียบเท่า ณ เมืองฮ่องกง โรงแรมคอนเฟิร์มจะแจ้งในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้งโดยทางบริษัทจะส่งให้ก่อน5-7 วันก่อนเดินทาง
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (1) พักที่ CRUISE HOTEL หรือเทียบเท่า ณ เมืองฮ่องกง โรงแรมคอนเฟิร์มจะแจ้งในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้งโดยทางบริษัทจะส่งให้ก่อน5-7 วันก่อนเดินทาง
วันที่ 2 อิสระตามอัธยาศัย – หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม Disneyland เพิ่มท่านละ 3,500 บาท
อิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้เวลาได้ช้อปปิ้งอย่างเต็มที่สินค้าแบรนด์เนมมากมายกระหน่ำลดราคากว่า70% ให้ท่านช้อปปิ้งที่ย่านจิมซาจุ่ยถนนนาธานซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลกท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าประเภทต่างๆอย่างเต็มอิ่มจุใจไม่ว่าคุณจะมีรสนิยมแบบไหนหรืองบประมาณเท่าใดศูนย์การค้าชั้นเลิศของฮ่องกงมีทุกสิ่งที่คุณต้องการศูนย์การค้าที่กว้างขวางเหล่านี้เป็นแหล่งรวมห้องเสื้อที่จำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมของดีไซเนอร์นานาชาติชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลกอีกทั้งยังเป็นที่ที่คุณสามารถจะอิ่มเอมกับอาหารชั้นเลิศบรรยากาศหรูเลือกอร่อยกับร้านอาหารรสเด็ดของฮ่องกงหรือเลือกช้อปปิ้งที่โอเชี่ยนเทอร์มินัลแหล่งรวมสินค้าBrand Name ชั้นนำที่มีให้เลือกชมและช้อปมากกว่า700 ร้านอาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO, ARMANI, DKNY, MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนูที่Toy’s Us
**อิสระอาหาร เพื่อให้ท่านสามารถช้อปปิ้งได้อย่างเต็มที่**
หรือ ท่านสามารถเลือกซื้อ OPTION TOUR เพิ่มดังนี้ Option 1 : Hong Kong Disneyland Package จ่ายเพิ่มท่านละ 3,500 บาท (บัตรเข้าสวนสนุกสามารถเล่นเครื่องเล่นแบบไม่จำกัดจำนวนครั้งภายใน 1 วัน + รถรับส่ง ระหว่างโรงแรมและ HK Disneyland) นำท่านเดินทางสู่ Hong Kong Disneyland เที่ยวสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ฮ่องกง ดินแดนที่ทุกท่านใฝ่ฝัน ประทับใจไปกับเครื่องเล่นมากมายหลายชนิด สัมผัสตัวการ์ตูน Disney ที่ ท่านชื่นชอบ ชมขบวนพาเหรดของเหล่าตัวการ์ตูนที่ยิ่งใหญ่ตระการตา ตื่นตาตื่นใจกับการแสดงพลุดอกไม้ไฟอันสวยงาม จนได้เวลานัดหมายให้ท่านมารออยู่ที่จุดนัดหมายเพื่อนำท่านกลับ สู่โรงแรมที่พัก
พักที่ CRUISE HOTEL หรือเทียบเท่า ณ เมืองฮ่องกง โรงแรมคอนเฟิร์มจะแจ้งในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้งโดยทางบริษัทจะส่งให้ก่อน5-7 วันก่อนเดินทาง
วันที่ 3 ติ่มซำ–วัดแชกงหมิว–จุดชมวิววิคตอเรียพีค– รถรางขึ้นพีคแทรม – หาดรีพลัสเบย์ - โรงงานจิวเวอรี่– ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ยและโอเชี่ยนเทอร์มินอล – กรุงเทพ
เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซำ ณ ภัตตาคาร (2)
นำท่านสัมผัสประสบการณ์ที่ไม่ควรพลาดในการมาเที่ยวฮ่องกง นั่งรถรางพีคแทรม (รวมรถราง 1 เที่ยว) สู่จุดชมวิวเดอะพีครถรางจะเคลื่อนผ่านวิวทิวทัศน์ในมุมสวยงามและหาชมที่ไหนไม่ได้แล้วไม่ว่าจะเป็นวิวของตึกสูงระฟ้าของเกาะฮ่องกงหรือทัศนียภาพอันแปลกตาของอ่ายวิคตอเรียและเกาลูนพีคแทรมเป็นพาหนะเก่าแก่ที่สุดของฮ่องกงเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปีค.ศ.1888 ถือว่าเป็นแห่งแรกในเอเชียเดิมเป็นรถรางที่ใช้พลังงานไอน้ำในการขับเคลื่อนแต่ในปีค.ศ. 1926 ก็ได้ถูกเปลี่ยนมาเป็นระบบเกียร์ไฟฟ้าและเปลี่ยนเป็นการควบคุมด้วยระบบไมโครโพรเซสเซอร์ซึ่งเป็นระบบใหม่ล่าสุดจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในปีค.ศ.1989
ยอดเขา VICTORIA PEAK จุดชมวิวสูงที่สุดและสวยที่สุดของฮ่องกงสัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์สดชื่นสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ทั้งเกาะอย่างชัดเจนทั้งนี้ยังตื่นตากับตึกระฟ้าที่สูงตระหง่านและอาคารต่างๆที่ก่อสร้างตรงตามหลักฮวงจุ้ยอาทิตึกเซ็นทรัลพลาซ่า, ตึกไชน่าแบงค์และตึกอื่นๆอันเป็นที่ตั้งของธุรกิจชั้นนำของฮ่องกงพร้อมทั้งถ่ายภาพอันสวยงามน่าประทับใจ
จากนั้นนำท่านสู่ วัดแชกงหมิว (วัดกังหัน) เมื่อ 300 กว่าปีที่แล้วเดิมที่วัดนี้เป็นวัดเล็กๆเป็นวัดที่เก่าแก่และอนุรักษ์โบราณสถานซึ่งอยู่ทางด้านหลังของเรือนใหม่วัดเรือนใหม่สร้างเสร็จในปี 1993 บนเนื้อที่ 50,000 ตารางฟุตด้านในมีรูปปั้นสูงใหญ่ของท่านแชกงซึ่งเป็นเทพประจำวัดแห่งนี้ซึ่งทางด้านข้างมีอาวุธรบของทหารแบบโบราณและมีกังหันอยู่หลายตัวมีกลองด้านละตัวประชาชนที่เข้าวัดแชกงจะต้องหมุนกังหันหรือที่เรียกว่ากังหันนำโชคเพื่อหมุนแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปโดยความหมายของใบพัดทั้งสี่ดังนี้ใบที่ 1. เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยใบที่ 2. สุขภาพแข็งแรงอายุยืนใบที่ 3. โชคลาภเงินทองไหลมาเทมาใบที่ 4. คิดหวังสิ่งใดก็สมความปรารถนาทุกประการและก่อนที่ท่านจะออกจากวัดอย่าลืมจะต้องตีกลองให้เสียงดังสนั่นเพื่อความเป็นสิริมงคล
จากนั้นนำท่านชมหาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยวแห่งนี้สวยทีสุดแห่งหนึ่งและยังใช้เป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ไปหลายเรื่องมีรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิมและเจ้าแม่ทินโห่วซึ่งทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองชาวประมงโดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาดนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคลข้ามสะพานต่ออายุ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
นำท่าน ชมร้านยาสมุนไพร เป็นสินค้าโอท็อปท้องถิ่นของฮ่องกงให้ท่านได้ชมยาจีนซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนจีนในการใช้ยารักษาโรค
นำท่านชมความสวยงามของ ร้านหยก ปี่เซียะเครื่องประดับที่มีความเป็นสิริมงคลที่ชาวฮ่องกงนับถือ และถือว่าเป็นสิ่งนำโชค ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จ
หลังจากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าราคาถูกฝากคนที่ท่านรักทางบ้านณแหล่งช้อปปิ้งของฮ่องกง ย่านจิมซาจุ่ยและโอเซี่ยนเทอร์มินอล สนุกสนานกับการเลือกสินค้าราคาพิเศษอาทิเช่นเสื้อผ้า,รองเท้า,กระเป๋า,เข็ดขัด,น้ำหอมสินค้าแบรนด์ชื่อดังต่างๆทั้งST.MICHEL,TOY R’US , BOSSINI,GIODANO, TEN TEN, DUTY FREE HONGKONG,ESPRIT,G2000
**อิสระอาหารเย็น เพื่อให้ท่านสามารถช้อปปิ้งได้อย่างเต็มที่**
18.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินCHEAK LAP KOK***กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย***
21.25น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที่ CX617 (บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
23.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาเข้าโดยสวัสดิภาพ
**สำหรับพีเรียด 26-28 ส.ค. 60**
14.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินCHEAK LAP KOK***กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย***
17.05 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที่ CX703 (บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
19.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาเข้าโดยสวัสดิภาพ
สำหรับพีเรียด 02-04 ก.ย. / 09-11 ก.ย. / 16-18 ก.ย. / 22-24 ก.ย. 60**
19.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินCHEAK LAP KOK***กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย***
22.25น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที่ CX709 (บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง
00.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาเข้าโดยสวัสดิภาพ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
05ส.ค.60 07ส.ค.60 14,900 14,900 14,900 4,000
26ส.ค.60 28ส.ค.60 14,900 14,900 14,900 4,000
02ก.ย.60 04ก.ย.60 14,900 14,900 14,900 4,000
09ก.ย.60 11ก.ย.60 14,900 14,900 14,900 4,000
16ก.ย.60 18ก.ย.60 14,900 14,900 14,900 4,000
22ก.ย.60 24ก.ย.60 14,900 14,900 14,900 4,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้