GTM 19 P8_HI KOREA WINTER SO COOL DEC 17 - FEB 18 BY LJ
ทัวร์เกาหลี WINTER SO COOL 5D3N 
-หมู่บ้านเทพนิยาย -เกาะนามิ
-เล่นสกี -ชิมสตรอเบอร์รี่สด ๆ-สวนสนุก Everland
-พระราชวังถ็อกซูกุง -หมู่บ้านชอนฮันอก -โซลทาวเวอร์
-ตลาดเมียงดง + ตลาดฮงอิก
เดินทาง ธันวาคม 60 - กุมภาพันธ์ 61
ราคา 16,900.- บาท
เดินทางสายการบิน JIN AIR
เดินทาง ธันวาคม 60 - กุมภาพันธ์ 61
ราคา 16,900.- บาท
เดินทางสายการบิน JIN AIR


เริ่มต้น 16,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์เกาหลี WINTER SO COOL 5D3N -หมู่บ้านเทพนิยาย -เกาะนามิ -เล่นสกี -ชิมสตรอเบอร์รี่สด ๆ-สวนสนุก Everland -พระราชวังถ็อกซูกุง -หมู่บ้านชอนฮันอก -โซลทาวเวอร์ -ตลาดเมียงดง + ตลาดฮงอิก เดินทาง ธันวาคม 60 - กุมภาพันธ์ 61 ราคา 16,900.- บาท เดินทางสายการบิน JIN AIR เดินทาง ธันวาคม 60 - กุมภาพันธ์ 61 ราคา 16,900.- บาท เดินทางสายการบิน JIN AIR
วันแรก กรุงเทพ – สนามบินอินชอน
21.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 สายการบิน LJ ประตูทางเข้าที่2 แถว D เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง
วันที่ 2 หมู่บ้านเทพนิยาย – เกาะนามิ – เล่นสกี
01.05 น. ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน LJ002 (ทางบริษัทจะคอนเฟิมไฟล์ทและเวลาบิน อีกครั้งในเอกสารนัดหมายการเดินทาง)
08.25 น. ถึง สนามบินอินชอน กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการทางตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเทพนิยาย ( DONGWHA MAEUNL) ได้ถูกเนรมิตร และตกแต่งให้หมู่บ้านที่แสนธรรมดาให้กลายเป็นหมู่บ้านแห่งเทพนิยาย โดยนำนิยายที่ทุกท่านคุ้นเคยหลายเรื่องมาวาดภาพตกแต่งรอบๆหมู่บ้านแห่งนี้ เช่น ปีเตอร์แพน สโนว์ไวท์กับคนแคระทั้ง 7 อะลาดินกับตะเกียงวิเศษ หนูน้อยหมวกแดง ฯลฯ ให้ท่านได้ถ่ายภาพได้เกือบทุกมุม หันไปทางไหนก็ต้องถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก
เที่ยง รับประทานอาหา รกลางวัน ทัคคัลบี (ไก่ผัดซอสเกาหลี)
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ โดยเรือเฟอร์รี่ เพื่อข้ามฝากไปยังเกาะ ซึ่งเป็นสถานที่โรแมนติกอีกแห่งหนึ่งสำหรับคู่รักคู่หนุ่มสาว ครอบครัว เพื่อนๆ หนึ่งในสถานที่ถ่ายทำละครเรื่องดัง เพลงรักในสายลมหนาว เกาะนามิมีรูปร่างเหมือนใบไม้ที่ลอยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำฮันและห่างจากกรุงโซลไปเพียง 63 กิโลเมตร ณ ที่แห่งนี้ท่านสามารถเช่าจักรยานเที่ยวรอบเกาะ เดินเล่นชมสวนเกาหลี เคารพสุสานนายพลนามิ เดินผ่านกลางแมกไม้แห่งสวนสนที่สูงเสียดฟ้า ดงต้นสน ดอกสน เลือกนั่งที่ม้านั่งข้างชายฝั่ง เพื่อชมยรรยากาศอันโรแมนติกใต้เงาไม้ มองดูพันธุ์สัตว์ต่างๆ เช่น นกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ด กวาง ฯลฯ
นำท่านเดินทางสู่ ลานสกี ให้ทุกท่านสนุกสนานกับการเล่นสกี หรือ กระดานเลื่อนหิมะ สัมผัสหิมะและสถานที่อันงดงาม พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกได้(ผู้สนใจเช่าอุปกรณ์เครื่องเล่นให้ติดต่อหัวหน้าทัวร์เพราะราคานี้ไม่รวมค่า เช่าอุปกรณ์ , สกีลิฟท์ สกีค่าเล่นรวมชุดประมาณ 50,000 วอน และ กรุณาเตรียมถุงมือสกี ผ้าพันคอ แว่นกันแดด เสื้อแจ๊กเก็ตกันน้ำ หรือ ผ้าร่ม และกางเกงที่เหมาะสม) ** **หมายเหตุ.... ปริมาณของหิมะและการเปิดให้บริการของลานสกีขึ้นอยู่กับความเอื้ออำนวยของอากาศ หากไม่มีหิมะเพียงพอ ลานสกีอาจจะปิดให้บริการ ในกรณีที่ลานสกีไม่สามารถเปิดบริการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ปรับเปลี่ยนเป็น ONE MOUNT (SNOW PARK) ***(ไม่รวมค่าเข้า SNOW PARK 15,000 วอน หรือหากท่านใดไม่สนใจ สามารถเดินช้อปปิ้งตามอธัยาศัย มีทั้ง H&M , ADIDAS และมีอีกหลากหลายแบรนด์ชั้นนำ)
เย็น รับประทานอาหารค่ำ บุลโกกิ
พักที่ จากนั้นนำท่านเข้า สู่ที่พัก JM HOTEL OR CENTRAL PLAZA OR SML
วันที่ 3 ไร่สตรอเบอร์รี่ – สวนสนุก EVERLAND – น้ำมันสนเข็มแดง – คอสเมติก
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่ ไร่สตรอเบอรี่ เชิญท่านลิ้มรสผลสดในบรรยากาศไร่สตรอเบอร์รี่จริงๆ ได้เรียนรู้วิถีชีวิตชาวไร่สตรอเบอรี่ของเกาหลีว่า มีวิธีการปลูกอย่างไรจึงได้ผลสตรอเบอรี่ที่ขนาดใหญ่เป็นพิเศษ และหวานหอมชวนรับประทาน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน หมูย่างเกาหลี
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เอเวอร์แลนด์ สวนสนุกนี้ถูกขนานนามว่า ดิสนีย์แลนด์เกาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของ ประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจ้าของ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะได้นั่งกระเช้าลิฟท์ และท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารีชมไลเกอร์ (สิงโตผสมกับเสือ) แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ท่านจะพบว่าเจ้าป่าสิงโต และเสือสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุขชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขับรถได้เป็นอย่างดี เข้าสู่ดินแดนแห่งเทพนิยาย สวนสี่ฤดู ซึ่งจะปลูกดอกไม้เปลี่ยนไปตามฤดูกาลและสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสทัวร์ รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชมกิจกรรมและการแสดงต่าง ๆ ที่จัดตามตารางประจำวัน
จากนั้นพาท่านเดินทางสู่กรุงโซล แล้วเข้าชม น้ำมันสนเข็มแดง (Red Pine) ปัจจุบันนิยมมารับประทานเพื่อล้างพิษในร่างกาย ล้างไขมันในเส้นเลือดทั่วทั้งร่างกาย ป้องกันไขมันอุดตัน ในเส้นเลือด , โรคหัวใจ , โรคภูมิแพ้ เป็นต้น และอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อเครื่องสำอางค์แบรนด์ดังของเกาหลี ณ คอสเมติค มีให้เลือกมากมายหลายยี่ห้อ อาทิเช่น ครีมน้ำแตกที่โด่งดัง ครีมหอยทาก แป้งโรตี โลจูคิส ฯลฯ
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ข้าวยำเกาหลี + ซุป
พักที่ จากนั้นนำท่านเข้า สู่ที่พักโรงแรม GALAXY HOTEL OR H CS AVENUE HOTEL OR SML
วันที่4 พระราชวังถ๊อกซูกุง -หมู่บ้านบุกชอนฮันอก– ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพร– คล้องกุญแจคู่รัก@โซลทาวเวอร์– ดิวตี้ฟรี–ตลาดเมียงดง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาท่านชมความสวยงามของ พระราชวังถ๊อกซูกุง (Deoksugung Palace) พระราชวังเก่าแก่ ขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ แต่สวยงามร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ ยิ่งช่วงใบไม้แดงแล้วยิ่งสวยงาม พระราชวังแห่งนี้มีถนนกำแพงหินอันมีชื่อเสียงที่มักมีผู้นิยมไปเดินเล่นพักผ่อนชื่นชมกับงามงดงามของพระราชวัง ซึ่งตั้งอยู่อย่างโดดเด่นสง่างามท่ามกลางอาคารสไตล์ตะวันตกใจกลางกรุงโซล แต่เดิมพระราชวังเคยเป็นของเจ้าชายวอลซาน Wolsandaegun (ค.ศ. 1454-1488) พี่ชายของกษัตริย์ซุนจอง Seongjong (ค.ศ. 1469-1494) ในราชวงศ์โชซอน และได้เปลี่ยนชื่อเป็นพระราชวัง Gyeongungung ในสมัยกษัตริย์ Gwanghaegun (ค.ศ. 1575-1641) ขึ้นครองราชย์ในปี ค.ศ. 1611 ได้กลับมาใช้ชื่อเดิมอีกครั้ง คือ Deoksugung ซึ่งมีความหมายว่า พระราชวังแห่งอายุยืนยาวและมั่นคง ภายในพระราชวังมีอาคารสไตล์ตะวันตกที่สำคัญๆ ในทางประวัติศาสตร์และการเมือง หนึ่งอาคารในนั้นคือ The Jeukjodang Building หรือ Junghwa Hall รวมไปถึงอาคารที่โดดเด่นอื่นๆ ในพระราชวัง เช่น Seokeodang, Junmyeongdang, Jeukjodang, Jeonggwanheon, Deokhongjeon, Borugak และ Jagyeokru นอกจากนี้ภายในพระราชวังยังมีสิ่งก่อสร้างที่น่าสนใจ ได้แก่ ประตูหลักแทฮันมุน, พระที่นั่งชุงวาจอนและท้องพระโรง และซกโชจอน
จากนั้นเดินทางไปยังหมู่บ้านบุกชอนฮันอก (Bukchon Hanok Village) เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเกาหลี ท่ามกลางตึกรามบ้านช่องที่ทันสมัยของกรุงโซลนั้น หมู่บ้านแห่งนี้ก็ยังคงรักษาอาคารบ้านเรือนในสมัยโบราณ มีกลิ่นอายของเกาหลีในยุคเก่าแก่ ท่านจะได้พบกับบ้านของขุนนางระดับสูงของเกาหลีในสมัยก่อน ภายในหมู่บ้านมีอาคารแบบดั้งเดิมของเกาหลีกว่า 100 หลัง (รูปแบบบ้านแบบดั้งเดิมของเกาหลีเรียกว่า ฮันอก(hanok)) ซึ่งเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยโชซอน ในปัจจุบันนี้บ้านฮันอกหลายหลังในหมู่บ้านถูกดัดแปลงให้เป็นศูนย์วัฒนธรรม เกสต์เฮ้าส์ ร้านอาหาร และโรงน้ำชา เปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเพื่อสัมผัสและเรียนรู้วัฒนธรรมเกาหลีแบบดั้งเดิม และอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือหมู่บ้านนี้เป็นย่านที่มีคนเกาหลีอยู่อาศัยกันจริงๆภายในบ้าน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันไก่ตุ๋นโสม
บ่าย เข้าชมศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปีซึ่งถือว่า เป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า กลับไปบํารุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ
นำท่านสู่ศูนย์สมุนไพรโบกานยอง ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทำลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา จากนั้นนำท่านย้อนรอยละครซีรีย์เกาหลีชื่อดัง My name is Kim Sam Soon ที่ภูเขานัมซานภูเขาแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโซล สูง 274 เมตร บนยอดเขามีหอ Seoul Tower *.*ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ *.*. ซึ่งเป็น 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล
ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซล ได้รอบทิศ 360 องศา ที่คู่รักทุกคู่ชาวเกาหลีจะต้องทำคือ การคล้องกุญแจคู่รัก Love Key Ceremonyบนโซลทาวเวอร์ โดยที่จะเขียนข้อความ หรือชื่อของคู่รักไว้บนแม่กุญแจและก็จะนำแม่กุญแจนี้ไปคล้องกับรั้วเหล็ก ส่วนลูกกุญแจเค้าจะทิ้งไปด้วยความเชื่อที่ว่าหากคู่รักคู่ใด ได้มาเยือนและคล้องกุญแจคู่รักกันที่นี่จะทำให้ความรักของทั้งคู่ยืน ยาวไม่พรากจากกันไปตลอดกาล จากนั้นพาท่านช็อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี โดยที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา ฯลฯ
เย็น รับประทานอาหารค่ำ จิมดัก (ไก่พะโล้เกาหลี)
จากนั้นเดินย่อยต่อกันที่ ตลาดเมียงดง แหล่งช็อปปิ้งขึ้นชื่อและสถานที่รวมแฟชั่นชั้นนำของกรุงโซลหรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อสยามแสควร์เกาหลีท่านจะพบกับสินค้าวัยรุ่นมากมายหลากหลายยี่ห้อไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางยี่ห้อดังๆอย่าง THE SKIN FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯเสื้อผ้าแฟชั่นมีสไตล์, รองเท้าส้นสูงน่ารักๆ, รองเท้าผ้าใบเก๋ๆ, นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารและร้านคาเฟ่น่ารักๆซึ่งที่นี่จะมีวัยรุ่นหนุ่มสาวเกาหลีไปรวมตัวกันมากมายในแต่ละวัน
พักที่ จากนั้นนำท่านเข้า สู่ที่พักโรงแรม GALAXY HOTEL OR H CS AVENUE HOTEL OR SML
วันที่5 พิพิธภัณฑ์สาหร่าย +ฮันบก -ตลาดฮงอิก - Seoullo 7017- ซุปเปอร์มาเก็ต-กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เก็บกระเป๋า เช็คเอ้าท์จากโรงแรม แล้วเดินทางไปพิพิธภัณฑ์สาหร่าย (SEAWEED MUSEUM) ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้การทำสาหร่ายของชาวเกาหลี ประวัติความเป็นมาและความผูกผันที่ชาวเกาหลีที่มีต่อสาหร่าย พิเศษ....ให้ท่านได้นอกจากนี้ที่นี่ยังมีบริการถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในชุดฮันบก ซึ่งเป็นชุดประจำชาติของเกาหลีอีกด้วย พิเศษ...ให้ท่านได้ทดลองสวมชุดฮันบก ชุดประจำชาติเกาหลี เพื่อเก็บภาพแห่งความประทับใจ
ช็อปปิ้งต่อที่ ฮงอิก แหล่งช้อปปิ้งที่อยู่ล้อมรอบไปด้วยมหาวิทยาลัยชื่อดังในเกาหลี สินค้าในย่านนี้ส่วนใหญ่เป็นสินค้าวัยรุ่นที่ทันสมัยและราคาไม่แพงเช่นเสื้อผ้าที่ออกแบบโดยดีไซด์เนอร์เกาหลีรองเท้ากระเป๋าเครื่องประดับ เครื่องสำอาง และยังมีร้านแบรนด์เนมอยู่ทั่วไปเช่น EVISU, ZARA ทุกวันเสาร์ลานหน้าประตูของมหาวิทยาลัยฮงอิค จะมีผลงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ เช่น เครื่องประดับ ตุ๊กตา เสื้อผ้า และของแฮนด์เมด ที่น่ารักและใช้ความคิดสร้างสรรค์ ของบางอย่างทำมาชิ้นเดียวเพื่อให้ได้เลือกซื้อ บางที่อาจเป็นสินค้าที่มีชิ้นเดียวในโลก
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน โอซัมบุลโกกิ( หมู ปลาหมึกผัดซอสเกาหลี)
ก่อนเดินทางไปสนามบิน แวะชม Seoullo 7017 หรือ โซลโล 7017 สะพานลอยฟ้า แลนด์มาร์กแห่งใหม่ ณ กรุงโซล ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่เที่ยวใหม่ของเกาหลีใต้ ที่เกิดจากการปรับปรุงทัศนียภาพ และปรับสะพานที่ทรุดโทรม ให้เป็นถนนลอยฟ้า แถวบริเวณสถานีรถไฟโซล (Seoul Station) ปัจุบันได้กลายมาเป็น สถานที่พักผ่อนสำหรับประชาชน และนักท่องเที่ยว
จากนั้นพาท่านละลายเงินวอนที่ ร้านค้าสนามบิน ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้า พื้นเมืองเป็นการส่งท้ายก่อนอำลาเกาหลี อาทิ บะหมี่ชินราเมียน อูด้ง กิมจิ ลูกอมแปลกๆ ช็อคโกแลต น้ำจิ้มหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมสำเร็จรูป ผลไม้ ในราคาพิเศษ
19.55 น. นำท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบิน LJ001
23.35 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ..


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
01ธ.ค.60 05ธ.ค.60 19,900 19,900 19,900 5,900
02ธ.ค.60 06ธ.ค.60 18,900 18,900 18,900 5,900
03ธ.ค.60 07ธ.ค.60 17,900 17,900 17,900 5,900
04ธ.ค.60 08ธ.ค.60 17,900 17,900 17,900 5,900
05ธ.ค.60 09ธ.ค.60 17,900 17,900 17,900 5,900
06ธ.ค.60 10ธ.ค.60 19,900 19,900 19,900 5,900
07ธ.ค.60 11ธ.ค.60 19,900 19,900 19,900 5,900
08ธ.ค.60 12ธ.ค.60 18,900 18,900 18,900 5,900
09ธ.ค.60 13ธ.ค.60 17,900 17,900 17,900 5,900
10ธ.ค.60 14ธ.ค.60 17,900 17,900 17,900 5,900
11ธ.ค.60 15ธ.ค.60 17,900 17,900 17,900 5,900
12ธ.ค.60 16ธ.ค.60 17,900 17,900 17,900 5,900
13ธ.ค.60 17ธ.ค.60 19,900 19,900 19,900 5,900
14ธ.ค.60 18ธ.ค.60 19,900 19,900 19,900 5,900
15ธ.ค.60 19ธ.ค.60 18,900 18,900 18,900 5,900
16ธ.ค.60 20ธ.ค.60 17,900 17,900 17,900 5,900
17ธ.ค.60 21ธ.ค.60 16,900 16,900 16,900 5,900
19ธ.ค.60 23ธ.ค.60 17,900 17,900 17,900 5,900
20ธ.ค.60 24ธ.ค.60 19,900 19,900 19,900 5,900
21ธ.ค.60 25ธ.ค.60 19,900 19,900 19,900 5,900
22ธ.ค.60 26ธ.ค.60 20,900 20,900 20,900 5,900
23ธ.ค.60 27ธ.ค.60 20,900 20,900 20,900 5,900
24ธ.ค.60 28ธ.ค.60 20,900 20,900 20,900 5,900
25ธ.ค.60 29ธ.ค.60 20,900 20,900 20,900 5,900
26ธ.ค.60 30ธ.ค.60 20,900 20,900 20,900 5,900
27ธ.ค.60 31ธ.ค.60 22,900 22,900 22,900 5,900
28ธ.ค.60 01ม.ค.61 26,900 26,900 26,900 5,900
29ธ.ค.60 02ม.ค.61 26,900 26,900 26,900 5,900
30ธ.ค.60 01มี.ค.61 26,900 26,900 26,900 5,900
01ม.ค.61 01พ.ค.61 18,900 18,900 18,900 5,900
02ม.ค.61 06ม.ค.61 18,900 18,900 18,900 5,900
03ม.ค.61 07ม.ค.61 18,900 18,900 18,900 5,900
04ม.ค.61 08ม.ค.61 18,900 18,900 18,900 5,900
05ม.ค.61 09ม.ค.61 18,900 18,900 18,900 5,900
06ม.ค.61 10ม.ค.61 16,900 16,900 16,900 5,900
07ม.ค.61 11ม.ค.61 17,900 17,900 17,900 5,900
08ม.ค.61 12ม.ค.61 17,900 17,900 17,900 5,900
09ม.ค.61 13ม.ค.61 17,900 17,900 17,900 5,900
10ม.ค.61 14ม.ค.61 18,900 18,900 18,900 5,900
11ม.ค.61 15ม.ค.61 18,900 18,900 18,900 5,900
12ม.ค.61 16ม.ค.61 18,900 18,900 18,900 5,900
13ม.ค.61 17ม.ค.61 17,900 17,900 17,900 5,900
14ม.ค.61 18ม.ค.61 17,900 17,900 17,900 5,900
15ม.ค.61 19ม.ค.61 16,900 16,900 16,900 5,900
16ม.ค.61 20ม.ค.61 17,900 17,900 17,900 5,900
17ม.ค.61 21ม.ค.61 18,900 18,900 18,900 5,900
18ม.ค.61 22ม.ค.61 18,900 18,900 18,900 5,900
19ม.ค.61 23ม.ค.61 18,900 18,900 18,900 5,900
20ม.ค.61 24ม.ค.61 17,900 17,900 17,900 5,900
21ม.ค.61 25ม.ค.61 17,900 17,900 17,900 5,900
22ม.ค.61 26ม.ค.61 17,900 17,900 17,900 5,900
23ม.ค.61 27ม.ค.61 17,900 17,900 17,900 5,900
24ม.ค.61 28ม.ค.61 18,900 18,900 18,900 5,900
25ม.ค.61 29ม.ค.61 18,900 18,900 18,900 5,900
26ม.ค.61 30ม.ค.61 18,900 18,900 18,900 5,900
27ม.ค.61 31ม.ค.61 17,900 17,900 17,900 5,900
28ม.ค.61 01ก.พ.61 17,900 17,900 17,900 5,900
29ม.ค.61 02ก.พ.61 16,900 16,900 16,900 5,900
30ม.ค.61 02ก.พ.61 17,900 17,900 17,900 5,900
31ม.ค.61 04ก.พ.61 18,900 18,900 18,900 5,900
01ก.พ.61 05ก.พ.61 18,900 18,900 18,900 5,900
02ก.พ.61 06ก.พ.61 18,900 18,900 18,900 5,900
03ก.พ.61 07ก.พ.61 17,900 17,900 17,900 5,900
04ก.พ.61 08ก.พ.61 17,900 17,900 17,900 5,900
05ก.พ.61 09ก.พ.61 17,900 17,900 17,900 5,900
06ก.พ.61 10ก.พ.61 17,900 17,900 17,900 5,900
07ก.พ.61 11ก.พ.61 18,900 18,900 18,900 5,900
08ก.พ.61 12ก.พ.61 18,900 18,900 18,900 5,900
09ก.พ.61 13ก.พ.61 18,900 18,900 18,900 5,900
10ก.พ.61 14ก.พ.61 17,900 17,900 17,900 5,900
11ก.พ.61 15ก.พ.61 17,900 17,900 17,900 5,900
12ก.พ.61 16ก.พ.61 16,900 16,900 16,900 5,900
13ก.พ.61 17ก.พ.61 17,900 17,900 17,900 5,900
14ก.พ.61 18ก.พ.61 18,900 18,900 18,900 5,900
15ก.พ.61 19ก.พ.61 18,900 18,900 18,900 5,900
16ก.พ.61 20ก.พ.61 18,900 18,900 18,900 5,900
17ก.พ.61 21ก.พ.61 17,900 17,900 17,900 5,900
18ก.พ.61 22ก.พ.61 17,900 17,900 17,900 5,900
19ก.พ.61 23ก.พ.61 17,900 17,900 17,900 5,900
20ก.พ.61 24ก.พ.61 17,900 17,900 17,900 5,900
21ก.พ.61 25ก.พ.61 18,900 18,900 18,900 5,900
22ก.พ.61 26ก.พ.61 18,900 18,900 18,900 5,900
23ก.พ.61 27ก.พ.61 18,900 18,900 18,900 5,900
24ก.พ.61 28ก.พ.61 17,900 17,900 17,900 5,900
25ก.พ.61 01มี.ค.61 17,900 17,900 17,900 5,900
26ก.พ.61 02มี.ค.61 16,900 16,900 16,900 5,900
27ก.พ.61 03มี.ค.61 17,900 17,900 17,900 5,900
28ก.พ.61 04มี.ค.61 18,900 18,900 18,900 5,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้