GTM-26 GT-NRT XJ34 Tokyo Fuji Maxx 5D3N (JAN-MAR 2018) BY XJ
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ สัมผัสบรรยากาศหนาวเย็น ลานสกี ช้อปปิ้งจุใจ 5วัน3คืน
เดินทาง  มกราคม - มีนาคม 61
ราคาเริ่มต้น 26,991.-
โดยสายการบิน AIR ASIA X


เริ่มต้น 26,991


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ สัมผัสบรรยากาศหนาวเย็น ลานสกี ช้อปปิ้งจุใจ 5วัน3คืน เดินทาง มกราคม - มีนาคม 61 ราคาเริ่มต้น 26,991.- โดยสายการบิน AIR ASIA X
Day 1 สนามบินดอนเมือง
20.30 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 4 สายการบิน ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เจ้าหน้าที่จากบริษัทคอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร และสัมภาระ
23.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 600
Day 2 สนามบินนาริตะ – วัดนาริตะซัง – Aeon Mall - ลานสกี (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - โรงแรม + ออนเซน
08.00 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (ใช้เวลาราวๆ 6 ชั่วโมง) นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
เดินทางมุ่งหน้าสู่ วัดนาริตะซัง ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) เป็นวัด พุทธเก่าแก่ ขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงมากของเมืองนาริตะสร้างขึ้นในปี 940 ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในวัดมีอาคารที่หลากหลายตั้งอยู่ในบริเวณที่กว้างขวาง เช่น ห้องโถงหลัก เจดีย์ 3 ชั้นสไตล์ Tahoto มีชื่อว่า Great Pagoda of Peace นอกจากนี้ยังมีสวนญี่ปุ่น และสวนยุโรปอีกด้วย
จากนั้นให้อิสระท่านเก็บตกที่ AEON Shopping Mall ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ ในเมืองนาริตะ เพียบพร้อมไปด้วยร้านค้ากว่า 150 ร้าน ไม่ว่าจะเป็น Muji , Sanrio Store , 100 Yen Shop ,ร้านขายยาและเครื่องสำอางค์ Matsumoto Kiyoshi , เกมส์เซ็นเตอร์ , ร้านหนังสือ , ร้านรองเท้า ฯลฯ และยังมี ซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ในส่วนของ Jusco ที่รวมของสด ของแห้ง อีกมากมายให้ท่านได้ซื้อติดมือ
เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ลานสกี เพื่อพบกับลานหิมะสีขาวที่มีแบ๊คกราวน์เป็นภูเขาไฟฟูจิ ให้ท่านได้ สนุกไปกับการถ่ายรูปกับลานหิมะสีขาวตระการตา หรือจะเล่นกระดานลื่นแบบญี่ปุ่น หรือที่เรียก ว่า “โซริ” (Sori) แบบเต็มที่
ค่ำ เดินทางเข้าสู่ที่พัก SUN PLAZA HOTEL YAMANAKAKO หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารค่ำ เมนูขาปูยักษ์ ณ โรงแรม จากนั้นให้ทุกท่านผ่อนคลายกับการแช่น้ำธรรมชาติ (Onsen)
Day 3 ไร่สตอเบอร์รี่ – ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว – โยโกฮาม่า – พิพิธภัณฑ์ราเมน – ห้าง Diver City Plaza – Aqua City – โตเกียว – โรงแรม
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ Strawberry Farm ให้ทุกท่านได้ลิ้มลองสตอเบอร์รี่กันแบบสดๆจากต้น (ขึ้นอยู่สภาพภูมิอากาศและผลผลิตตามฤดูกาล)
ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว หรือ FUJINOEKI ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้ๆ กับภู เขาไฟฟูจิ โดยภายในมีห้องจัดแสดงข้อมูลการปะทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก มีห้องจัดฉากการเกิดแผ่นดินไหว และ ความแรงของการสั่นสะเทือนในระดับริคเตอร์ต่างๆกันรวมไปถึงการเสนอแนวทางการเอาตัวรอดจากสิ่งกีดขวางต่างๆ หลังจากเกิดแผ่นดินไหวไปแล้วเป็นต้น
จากนั้นเดินทางไปที่เมือง โยโกฮาม่า
เข้าชม พิพิธภัณฑ์ราเมน (Ramen Museum Yokohama) สถานที่รวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับราเมน ไม่ว่าจะเป็นประวัติความเป็นมา ชนิดของราเมน และรวมถึงมีการจัดบรรยากาศจำลองของถนนและอาคารบ้านเรือนของชิตะมาจิ (Shitamachi) เมืองเก่าของโตเกียวในยุคปี 1958 ซึ่งเป็นเมืองที่ราเมนได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว จะมีร้านขายราเมนที่มีชื่อเสียงอยู่ 8 ร้านให้นักท่องเที่ยวได้ลองเลือกชิม กันด้วย
เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นำทุกท่านข้าม สะพานเรนโบว์ (Rainbow Bridge) เพื่อไป ยัง Diver City Tokyo Plaza เป็นช้อปปิ้งคอมเพล๊กซ์แห่งใหม่ของกรุงโตเกียว รวมไปถึงไฮไลท์ของที่นี่ หุ่นกันดั้มตัวใหม่รุ่น RX-0 ยูนิคอร์น ที่ได้รับการประกอบเสร็จอย่างสมบูรณ์เเล้ว ที่บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าไดเวอร์ซิตี้ โตเกียวพลาซาให้ทุกท่านได้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ ห้างสรรพสินค้าอควาซิตี้(Aqua city Odaiba) ภายในเต็มไปด้วยร้านค้าจำหน่ายสินค้า เสื้อผ้าต่างๆ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และโรงภาพยนตร์ที่มีถึง 13 โรงด้วยกัน บนชั้น 5 เป็นศูนย์อาหารราเมน ที่รวบรวมเมนูราเมนหลากหลายชนิดจากทั่วประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังมีลานไม้ชมวิวตั้งอยู่ด้านหน้าของห้างสรรพสินค้าที่สามารถมองเห็นสะพานสายรุ้งได้อย่างชัดเจน
เย็น อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก KICHIJOJI TOKYU REI HOTEL หรือเทียบเท่า
Day 4 โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียว สกายทรี– ชิบูย่า – ชินจูกุ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซนโซจิ (Sensoji Temple) วัดที่ว่ากันว่า เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว ซึ่งเคยเป็นวัดที่เหล่าโชกุนและซามูไรให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมากในอดีต
นำท่านนมัสการ องค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ (อยู่หลังฉากม่านกั้น) และ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ “คามินาริมง (ประตูฟ้าคำรณ)” ซึ่งมีโคมไฟสีแดงที่ได้ชื่อว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก” มีความสูงใหญ่ถึง 4.5 เมตร อีกทั้งยังมี “ถนนนากามิเสะ” ถนนร้านค้าแหล่งรวมสินค้าของที่ระลึกต่างๆ มากมาย จากนั้นจะขอพาทุกท่านไปยืนถ่ายรูป กับ TOKYO SKY TREE ที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำสุมิดะ (ใกล้วัดอาซากุสะ) โดยเป็นหอคอยส่งสัญญาณโทรทัศน์แห่งใหม่ของกรุงโตเกียว เปิดให้เข้าชมเมื่อ 22 MAY 2012 มีความสูงที่ 634 เมตร (แซงหน้าโตเกียวทาวเวอร์ไป 301 เมตร) เป็นหอคอยส่งสัญญาณที่สูงที่สุดในโลก
เที่ยง รับประมานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย เดินทางเข้ามายัง กรุงโตเกียว
ให้ทุกท่านอิสระช็อปปิ้ง ย่านชินจูกุ (Shinjuku) และ ชิบุย่า (Shibuya) แหล่งบันเทิง และแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนย์รวมแฟชั่นเก๋ๆเท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้า มีสถานีรถไฟชินจูกุที่เป็นเหมือนศูนย์กลางของของย่านนี้ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานีที่คึกคักที่สุดในญี่ปุ่น ส่วนทางด้านตะวันออกนั้นคือ คาบูกิโจ เป็นย่านที่เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้า, ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่อย่าง Bic Camera และย่านบันเทิงยามราตรีที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น
เย็น อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก KICHIJOJI TOKYU REI HOTEL หรือเทียบเท่า
Day 5 โตเกียว – สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง
06.00 น. ทำการเช็คเอาท์ และ พบกันที่ล็อบบี้โรงแรม .. จากนั้น ขึ้นรถบัส เพื่อเดินทางไป สนามบินนาริตะ
07.00 น. ถึง สนามบินนาริตะ ทำการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสัมภาระ
09.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชียร์เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ601 (บริการอาหาร และ น้ำดื่มบนเครื่อง)
14.05 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมืองกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
04ม.ค.61 08ม.ค.61 27,991 27,991 26,991 7,900
05ม.ค.61 09ม.ค.61 27,991 27,991 26,991 7,900
06ม.ค.61 10ม.ค.61 27,991 27,991 26,991 7,900
10ม.ค.61 14ม.ค.61 27,991 27,991 26,991 7,900
11ม.ค.61 15ม.ค.61 27,991 27,991 26,991 7,900
12ม.ค.61 16ม.ค.61 27,991 27,991 26,991 7,900
17ม.ค.61 21ม.ค.61 27,991 27,991 26,991 7,900
18ม.ค.61 22ม.ค.61 27,991 27,991 26,991 7,900
19ม.ค.61 23ม.ค.61 27,991 27,991 26,991 7,900
24ม.ค.61 28ม.ค.61 27,991 27,991 26,991 7,900
25ม.ค.61 29ม.ค.61 27,991 27,991 26,991 7,900
26ม.ค.61 30ม.ค.61 27,991 27,991 26,991 7,900
31ม.ค.61 04ก.พ.61 26,991 26,991 26,991 7,900
01ก.พ.61 05ก.พ.61 27,991 27,991 26,991 7,900
02ก.พ.61 06ก.พ.61 27,991 27,991 26,991 7,900
07ก.พ.61 11ก.พ.61 27,991 27,991 26,991 7,900
08ก.พ.61 12ก.พ.61 27,991 27,991 26,991 7,900
09ก.พ.61 13ก.พ.61 27,991 27,991 26,991 7,900
14ก.พ.61 18ก.พ.61 27,991 27,991 26,991 7,900
15ก.พ.61 19ก.พ.61 30,991 30,991 29,991 7,900
21ก.พ.61 25ก.พ.61 27,991 27,991 26,991 7,900
22ก.พ.61 26ก.พ.61 27,991 27,991 26,991 7,900
23ก.พ.61 27ก.พ.61 27,991 27,991 26,991 7,900
28ก.พ.61 04มี.ค.61 30,991 30,991 29,991 7,900
01มี.ค.61 05มี.ค.61 27,991 27,991 26,991 7,900
02มี.ค.61 06มี.ค.61 27,991 27,991 26,991 7,900
07มี.ค.61 11มี.ค.61 27,991 27,991 26,991 7,900
08มี.ค.61 12มี.ค.61 27,991 27,991 26,991 7,900
09มี.ค.61 13มี.ค.61 27,991 27,991 26,991 7,900
14มี.ค.61 18มี.ค.61 27,991 27,991 26,991 7,900
15มี.ค.61 19มี.ค.61 27,991 27,991 26,991 7,900
16มี.ค.61 20มี.ค.61 27,991 27,991 26,991 7,900
21มี.ค.61 25มี.ค.61 29,991 29,991 28,991 7,900
23มี.ค.61 27มี.ค.61 29,991 29,991 28,991 7,900
24มี.ค.61 28มี.ค.61 29,991 29,991 28,991 7,900
25มี.ค.61 29มี.ค.61 29,991 29,991 28,991 7,900
26มี.ค.61 30มี.ค.61 29,991 29,991 28,991 7,900
27มี.ค.61 31มี.ค.61 29,991 29,991 28,991 7,900
28มี.ค.61 01เม.ย.61 29,991 29,991 28,991 7,900
29มี.ค.61 02เม.ย.61 29,991 29,991 28,991 7,900
30มี.ค.61 03เม.ย.61 29,991 29,991 28,991 7,900
31มี.ค.61 04เม.ย.61 29,991 29,991 28,991 7,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้