GTM-33 CLUBMED FINOLHU 3D2N BY FD
CLUBMED FINOLHU 3วัน2คืน
เดินทาง มกราคม-มิถุนายน 61 
เริ่มต้นเพียงท่านละ 51,310บาท
โดยสายการบิน Air asia (FD) 


เริ่มต้น 51,310


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – มัลดีฟส์
07.30 น. เช็คอิน อาคารผู้โดยสารขาออก สนามบินดอนเมือง สายการบินแอร์เอเชีย FD177 ** หลังจากผ่านขั้นตอนพิธีการ ตม. **
09.30 น. เหินฟ้าสู่ เมืองมาเล่
11.45น. เดินทางถึง สนามบินมาเล สนามบินกลางทะเล ที่มีบรรยากาศที่สวยงาม หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง เมื่อออกมาด้านนอก เจ้าหน้าที่ถือ ป้ายต้อนรับ CLUB MED และ Pre Check-in ที่ เคาน์เตอร์ คลับเมด หมายเลข 61 (หากไม่พบเจ้าหน้าที่ สามารถ มาที่ เคาน์เตอร์ คลับเมดหมายเลข 61 ) และ นำท่านลงเรือเร็วเพื่อเดินทางสู่เกาะมัลดีฟส์ (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)
เดินทางถึง RESORT พร้อมเช็คอิน
13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร Motu
ให้ทุกท่านได้อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ให้ทุกท่านได้อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
19.30 – 21.30 น. เชิญท่านรับประทานอาหารเย็นที่ห้องอาหารบริการอาหารเย็นในแบบที่ท่านจะประทับใจ พร้อม บริการ เครื่องดื่มเบียร์ และไวน์รสเยี่ยมตลอดการรับประทานอาหารมื้อค่ำ (ในกรณีที่เกิดการล่าช้าและถึงไม่ทันเวลาการใช้บริการอาหาร มื้อเย็นที่ภัตตาคารทางคลับเมดจะจัดเป็นมื้ออาหารว่างบริการไว้ให้ในห้องพักแทน)
จากนั้นท่านสามารถเลือกนั่งเรือมาที่บริเวณ Iru Bar ที่ ClubMed Kani (ฟรี) ที่นี้ท่านจะสนุกสนานกับกิจกรรมยามค่ำคืน และการแสดงจากทางรีสอร์ทที่รอต้อนรับผู้ที่เดินทางมาเยือน และบริการเครื่องดื่มต่างๆตลอดยามค่ำคืนมากมายกว่า 150 รายการ พร้อมทั้งโชว์จากเจ้าหน้าที่
สำหรับการต้อนรับลูกค้าทุกท่าน หรือ ท่านพักผ่อนตามอิสระ ท่านสามารถกินลม ชมบรรยากาศพร้อมเครื่องดื่มชนิดพรีเมี่ยม ได้ตลอดการพักผ่อน ที่ Pool Bar Finohl Villas *หมายเหตุ เรือข้ามเกาะมีจนถึง เวลา เที่ยงคืน ของแต่ละวัน
วันที่สอง สนุกสนานกับกิจกรรมในโรงแรม
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท หรือ เลือกทานอาหารเช้าที่ห้องพักได้ เพียงแค่บอก พนักงานบริการประจำห้องพัก ท่ามกลางบรรยากาศยามเช้า กลางทะเลที่สวยงาม แสงแดด และ สายลม
หลังรับประทานอาหารเช้า หากท่านที่ต้องการไปดำน้ำตื้นพร้อมกันที่ท่าเรือ ของรีสอร์ท เพื่อร่วมทดสอบการว่ายน้ำ ก่อนที่จะร่วมออกทริป เพื่อไปสัมผัส โลกใต้น้ำ ในมหาสมุทรอินเดีย (กรณีที่ท่านไม่ผ่านการทดสอบว่ายน้ำทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์การให้บริการ แต่สามารถเลือกเล่นกิจกรรรมอื่นได้ภายในโรงแรม)
09.30 น. สำหรับท่านที่ผ่านการทดสอบ ร่วมทริปดำน้ำ ท่านสามารถ ร่วมการเดินทางไปกับเรือที่บริการฟรี พร้อมอุปกรณ์กรต่างๆ เช่น หน้ากากดำน้ำ เสื้อชูชีพ หรือตีนกบ (กรณีที่ท่านต้องการดำน้ำลึก ท่านสามารถติดต่อซื้อบริการเพิ่มเติม โดยมีค่าใช้จ่ายตามทริปที่ท่านต้องการ) สำหรับการดำน้ำตื้นใช้เวลาประมาณ 2 ชม.
สำหรับท่านที่ไม่ออกไปร่วมทริปดำน้ำ ท่านสามารถ นั่งเรือข้ามไปที่เกาะ Kani เพื่อร่วม สนุกสนานกับกิจกรรม ที่ สระว่ายน้ำกับการออกกาลังกาย แบบ Aqua Gym ที่เน้นความสนสนุก ในสระว่ายน้ำหรือท่านสามารถอิสระกับกิจกรรมต่างๆมากมายบนเกาะ ที่ท่านเกือบจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอื่นๆอาทิ เรือแคนู,เรือถีบ, วินด์เซิร์ฟ, กระดานโต้คลื่น (ชนิดไม่มีเครื่องยนต์) เป็นต้น สามารถติดต่อโดยตรงที่เจ้าหน้าประจำเกาะ หรือ ท่านสามารถใช้บริการ กิจกรรม ของ Finolhu Villas ได้ อาทิเช่น – Tennis, Volleyball, Badminton,Weights & Cardio Room และ Yoga เป็นต้น โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร Motu
บ่าย ท่านสามารถสนุกสนานกับคอร์สต่างๆมากมายที่ทาง Club Med เตรียมไว้สำหรับท่านโดยท่านสามารถสอบถามได้โดยตรงกับทางทีมงาน Club Med ทั้งเกาะ Kani และ เกาะ Finolhu Villas
ค่ำ บริการอาหารเลิศรส ท่ามกลางบรรยากาศสุดหรู โดยจะเสิร์ฟ เป็นเมนู a la carte แต่สามารถ สั่งเพิ่มได้ตลอด หรือ เลือกทานอาหาร บุฟเฟ่ต์ นานาชาติ ณ ห้องอาหาร Velhi ที่ เกาะ Kani
21.30 น. บริการอาหารเลิศรส ท่ามกลางบรรยากาศสุดหรู โดยจะเสิร์ฟ เป็นเมนู a la carte แต่สามารถ สั่งเพิ่มได้ตลอด หรือ เลือกทานอาหาร บุฟเฟ่ต์ นานาชาติ ณ ห้องอาหาร Velhi ที่ เกาะ Kani
วันที่สาม มัลดีฟส์ - กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า
8.00 น. วางกระเป๋าสัมภาระบริเวณหน้าห้องพัก
9.00 น. เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมที่พัก
09.30 น. พร้อมกันที่ ท่าเทียบเรือของคลับเมดคานิ และเดินทางออกจากคลับเมดคานิ โดย Speed boat สู่ สนามบินมาเล่
12.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบินที่ FD178
19.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
06เม.ย.60 08เม.ย.61 59,400 59,400 59,400 59,400
17พ.ย.60 19พ.ย.60 53,400 53,400 53,400 53,400
18พ.ย.60 20พ.ย.60 53,400 53,400 53,400 53,400
25พ.ย.60 27พ.ย.60 53,400 53,400 53,400 53,400
01ธ.ค.60 03ธ.ค.60 56,300 56,300 56,300 56,300
02ธ.ค.60 04ธ.ค.60 59,800 59,800 59,800 59,800
03ธ.ค.60 05ธ.ค.60 59,800 59,800 59,800 59,800
08ธ.ค.60 10ธ.ค.60 59,800 59,800 59,800 59,800
09ธ.ค.60 11ธ.ค.60 62,200 62,200 62,200 62,200
15ธ.ค.60 17ธ.ค.60 57,200 57,200 57,200 57,200
16ธ.ค.60 18ธ.ค.60 55,800 55,800 55,800 55,800
27ธ.ค.60 29ธ.ค.60 54,100 54,100 54,100 54,100
05ม.ค.61 07ม.ค.61 62,400 62,400 62,400 62,400
06ม.ค.61 08ม.ค.61 55,200 55,200 55,200 55,200
12ม.ค.61 14ม.ค.61 55,200 55,200 55,200 55,200
13ม.ค.61 15ม.ค.61 55,200 55,200 55,200 55,200
19ม.ค.61 21ม.ค.61 55,200 55,200 55,200 55,200
20ม.ค.61 22ม.ค.61 55,200 55,200 55,200 55,200
26ม.ค.61 28ม.ค.61 55,200 55,200 55,200 55,200
27ม.ค.61 29ม.ค.61 55,200 55,200 55,200 55,200
02ก.พ.61 04ก.พ.61 55,200 55,200 55,200 55,200
03ก.พ.61 05ก.พ.61 55,200 55,200 55,200 55,200
09ก.พ.61 11ก.พ.61 55,200 55,200 55,200 55,200
10ก.พ.61 12ก.พ.61 55,200 55,200 55,200 55,200
23ก.พ.61 25ก.พ.61 55,200 55,200 55,200 55,200
24ก.พ.61 26ก.พ.61 55,200 55,200 55,200 55,200
03มี.ค.61 05มี.ค.61 58,200 58,200 58,200 58,200
09มี.ค.61 11มี.ค.61 55,200 55,200 55,200 55,200
10มี.ค.61 12มี.ค.61 55,200 55,200 55,200 55,200
16มี.ค.61 18มี.ค.61 55,200 55,200 55,200 55,200
17มี.ค.61 19มี.ค.61 55,200 55,200 55,200 55,200
23มี.ค.61 25มี.ค.61 55,200 55,200 55,200 55,200
24มี.ค.61 26มี.ค.61 55,200 55,200 55,200 55,200
30มี.ค.61 01เม.ย.61 55,200 55,200 55,200 55,200
31มี.ค.61 01เม.ย.61 55,200 55,200 55,200 55,200
07เม.ย.61 09เม.ย.61 58,200 58,200 58,200 58,200
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้