GTM-33 CLUBMED KANI 3D2N BY FD
CLUBMED KANI 3วัน2คืน
เดินทาง ธันวาคม60
เริ่มต้นเพียงท่านละ 33,500บาท
โดยสายการบิน Air asia(FD) 


เริ่มต้น 33,500


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่แรก กรุงเทพฯ –มาเล่ย์ – Club Med
0730. น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ Air Asia (FD)
09.30 น. นำท่านเหินฟ้าสู่เมืองมาเล่ย์ สนามบินกลางทะเล โดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD 177
11.40 น. เดินทางถึง สนามบินมาเลย์ สนามบินกลางทะเล ที่มีบรรยากาศที่สวยงาม
หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง เมื่อออกมาด้านนอก เจ้าหน้าที่ถือ ป้ายต้อนรับ CLUB MED และ Pre Check-in ที่ เคาร์เตอร์ คลับเมด หมายเลข 61 (หากไม่พบเจ้าหน้าทีสามารถ มาที่ เคาร์เตอร์ คลับเมดหมายเลข 61 ) และนำท่านลงเรือเร็วเพื่อเดินทางสู่เกาะมัลดีฟส์ (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)
13.30 น. เดินทางถึง RESORT พร้อมเช็คอินน์ ให้ทุกท่านพร้อมกัน ณ บริเวณTHEATERของโรงแรมเพื่อฟังคำอธิบายแต่ละส่วนที่ทางคลับเมด มีให้บริการ โดย เจ้าหน้าที่ของโรงแรม
14.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร KANDU เปิดให้บริการ 13.30 – 15.30 ท่านสามารถใช้บริการบาร์ของโรงแรม (SUNSET BAR) หรือ (BEACH BAR) อยู่ข้างสระว่ายน้ำ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00 – 19.00 น.
ให้ทุกท่านได้อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
19.30 – 21.30 น. เชิญท่านรับประทานอาหารเย็นที่ห้องอาหารของคลับเมด ห้องอาหารหลัก Velhi ซึ่งมีอาหารไว้บริการท่านอย่างหลากหลายในสไตล์บุฟเฟ่ต์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 21.00 น.
ท่านสามารถเข้าร่วมชมการแสดง ณ บริเวณ THEATER ซึ่งเป็นการแสดงที่ทางโรงแรมคัดสรรมาให้ทุกท่านได้ชม ทุกค่ำคืน (โชว์การแสดงจะมีการสับเปลี่ยนทุกคืน) การแสดงใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
21.30 น. ท่านสามารถสนุกสนานกับกิจกรรมยามค่ำคืน และการแสดงทางที่คลับเมดได้เตรียมไว้เพื่อต้อนรับผู้ที่เดินทางมา เยือน ที่บริเวณลานกลางแจ้ง Shark Bay Stage พร้อมทั้งบริการเครื่องดื่มตลอดค่ำคืนฟรี และโชว์พิเศษจากเจ้าหน้าที่คลับเมดสำหรับการ ต้อนรับทุกท่าน
เชิญท่านพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์
วันที่สอง อิสระเลือกทำกิจกรรมต่างๆ ตามอัธยาศัย
เช้า ท่านสามารถรับประทานอาหารเช้าได้ที่ห้องอาหารหลัก (Velhi) ตามเวลาให้บริการของห้องอาหารคือ 07.00 – 11.00 น. แต่หากท่านไม่สะดวกตามเวลาดังกล่าว ก็สามารถรับประทานอาหารเช้าในช่วงสายได้ที่ห้องอาหารพิเศษ (Kandu) ซึ่งให้บริการตั้งแต่เวลา 10.00 – 11.00 น. หรือ ห้อง Kaana ซึ่งให้บริการตั้งแต่เวลา 16.00 – 18.30 น. และ 21.30 – 23.00 น.
จากนั้นเชิญท่านอิสระเพลิดเพลินและสนุกสนานกับกิจกรรมมากมายที่ทางคลับเมด เตรียมไว้ให้บริการทั้งกิจกรรมที่ให้บริการฟรี และกิจกรรมที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยท่านสามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงกับทางทีมงานคลับเมด หรือทางเจ้าหน้าที่ทัวร์ และสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม รวมทั้งตารางการให้บริการ เงื่อนไข และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (บางกิจกรรม) ได้จากคู่มือฉบับนี้ หรือ ตารางกิจกรรมในแต่ละวัน หน้าห้องอาหาร ซึ่งในทุกๆ กิจกรรมจะมีเจ้าหน้าที่คลับเมดคอยดูแล ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด
12.15 – 14.00 น. เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวันได้ที่ห้องอาหารหลัก (Velhi) แต่หากท่านไม่สะดวกตามเวลาดังกล่าว ก็สามารถรับประทานอาหารกลางวันได้อีกช่วงที่ห้องอาหารพิเศษ (Kandu) ซึ่งให้บริการอาหารกลางวันตั้งแต่เวลา 13.30 – 15.30น.
บ่าย พักผ่อนอิสระเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งอาหารว่างที่จะคอยให้บริการท่านที่ห้องอาหารพิเศษ (Kandu) ตั้งแต่ เวลา 15.30 – 18.00 น. ทางคลับเมด มีห้องอาหารใหม่ สไตล์ Noodle bar ที่ให้ บริการตั้งแต่เวลา 16.00-18.00 และ 21.30-23.00 ซึ่งให้บริการ Noodle ชื่อห้อง KAANA RESTAURANT
19.30 – 21.30 น. เชิญท่านรับประทานอาหารเย็นที่ห้องอาหารของคลับเมด ห้องอาหารหลัก Velhi ซึ่งมีอาหารไว้บริการท่านอย่าง หลากหลายในสไตล์บุฟเฟ่ต์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับท่านที่ต้องการรับประทานอาหารที่ห้องอาหารพิเศษ Kandu จะต้องทำการ จองล่วงหน้า 1 วัน โดยแจ้งได้ที่แผนกต้อนรับ (Reception) *ไม่มีค่าใช้จ่าย รับ เพียง 75 ท่านต่อวัน สำหรับ เมนู Lobster มี ค่าใช้จ่าย สามารถเช็ค เรทราคาได้ที่ Reception
21.30 น. ท่านสามารถสนุกสนานกับกิจกรรมยามค่ำคืน และการแสดงทางที่คลับเมดได้เตรียมไว้เพื่อต้อนรับผู้ที่เดินทางมาเยือน ที่บริเวณลานกาลางแจ้ง Shark Bay Stage พร้อมทั้งบริการเครื่องดื่มตลอดค่ำคืนฟรี และโชว์พิเศษจากเจ้าหน้าที่คลับเมดสำหรับการต้อนรับทุกท่าน
ดึก เชิญท่านพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์
วันที่สาม Club Med – มาเล่ย์ – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร VELHI RESTAURANT (INTERNATIONAL BUFFET)
8.00 น. วางกระเป๋าสัมภาระบริเวณหน้าห้องพัก
9.00 น. เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมที่พัก
09.30 น. พร้อมกันที่ ท่าเทียบเรือของคลับเมดคานิ และเดินทางออกจากคลับเมดคานิ โดย Speed boat สู่ สนามบินมาเล่ย์
12.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอรเอเชียเที่ยวบินที่ FD178
19.05 น. เดินทางถึงท่านอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
18พ.ย.60 20พ.ย.60 36,100 28,700 28,700 36,100
25พ.ย.60 27พ.ย.60 42,500 42,500 42,500 42,500
01ธ.ค.60 03ธ.ค.60 33,500 27,700 27,700 33,500
02ธ.ค.60 04ธ.ค.60 34,100 28,300 28,300 34,100
03ธ.ค.60 05ธ.ค.60 40,000 31,500 31,500 40,000
08ธ.ค.60 10ธ.ค.60 34,100 28,300 28,300 34,100
09ธ.ค.60 11ธ.ค.60 36,500 30,700 30,700 36,500
15ธ.ค.60 17ธ.ค.60 32,900 27,100 27,100 32,900
16ธ.ค.60 18ธ.ค.60 32,900 27,100 27,100 32,900
05ม.ค.61 08ม.ค.61 38,000 30,200 30,200 38,000
06ม.ค.61 08ม.ค.61 34,900 34,900 34,900 34,900
12ม.ค.61 14ม.ค.61 34,900 34,900 34,900 34,900
19ม.ค.61 21ม.ค.61 31,700 17,800 17,800 31,700
20ม.ค.61 22ม.ค.61 40,900 31,700 31,700 40,900
26ม.ค.61 28ม.ค.61 40,900 40,900 40,900 40,900
09ก.พ.61 11ก.พ.61 37,500 30,100 30,100 37,500
10ก.พ.61 12ก.พ.61 37,500 30,100 30,100 37,500
23ก.พ.61 25ก.พ.61 35,400 28,400 28,400 35,400
24ก.พ.61 26ก.พ.61 48,900 48,900 48,900 48,900
02มี.ค.61 04มี.ค.61 42,100 32,900 32,900 42,100
03มี.ค.61 05มี.ค.61 42,100 32,900 32,900 42,100
23มี.ค.61 25มี.ค.61 48,900 48,900 48,900 48,900
06เม.ย.61 08เม.ย.61 36,500 30,700 30,700 36,500
07เม.ย.61 09เม.ย.61 50,100 50,100 50,100 50,100
13เม.ย.61 15เม.ย.61 39,700 34,000 34,000 39,700
14เม.ย.61 16เม.ย.61 36,200 30,400 30,400 36,200
15เม.ย.61 17เม.ย.61 39,900 34,100 34,100 39,900
29เม.ย.61 01พ.ค.61 52,300 52,300 52,300 52,300
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้