GTM-26 ICN XJ24 Enjoy snow in winter 5D3N BY XJ FEB 18
ทัวร์เกาหลี Enjoy snow in winter 5D3N 
LOTTE WORLD TOWER 
สวนสนุกล๊อตเต้เวิลล์
พระราชวังชางด๊อกคุง 
อิสระเล่นสกี  เกาะนามิ 
เดินทาง กุมภาพันธ์ 2561
โดยสายการบิน AirAsia X
ราคาเริ่มต้น 17,899.-


เริ่มต้น 17,899


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์เกาหลี Enjoy snow in winter 5D3N LOTTE WORLD TOWER สวนสนุกล๊อตเต้เวิลล์ พระราชวังชางด๊อกคุง อิสระเล่นสกี เกาะนามิ เดินทาง กุมภาพันธ์ 2561 โดยสายการบิน AirAsia X ราคาเริ่มต้น 17,899.-
Day 1 กรุงเทพฯ – สนามบินอินชอน
Day 2 อินชอน - เกาะนามิ - อิสระเล่นสกี - ซูวอน
Day 3 ไร่สตรอเบอร์รี่ - กรุงโซล - COSMETIC SHOP - DUTY FREE - LOTTE WORLD TOWER (SEOUL SKY) - สวนสนุกล๊อตเต้เวิลล์
Day 4 ศูนย์โสม - น้ำมันสนเข็มแดง - พระราชวังชางด๊อกคุง - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - พลอยอเมทิส - โซลทาวเวอร์ - ตลาดเมียงดง
Day 5 ซุปเปอร์มาร์เก็ต -อินชอน - กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
06ก.พ.61 10ก.พ.61 17,899 17,899 17,899 5,900 *** ราคาเด็กทารก [เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ] 5,000 บาท /ท่าน ***
08ก.พ.61 12ก.พ.61 18,899 18,899 18,899 5,900 *** ราคาเด็กทารก [เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ] 5,000 บาท /ท่าน ***
16ก.พ.61 20ก.พ.61 18,899 18,899 18,899 5,900 *** ราคาเด็กทารก [เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ] 5,000 บาท /ท่าน ***
20ก.พ.61 24ก.พ.61 17,899 17,899 17,899 5,900 *** ราคาเด็กทารก [เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ] 5,000 บาท /ท่าน ***
23ก.พ.61 27ก.พ.61 18,899 18,899 18,899 5,900 *** ราคาเด็กทารก [เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ] 5,000 บาท /ท่าน ***
27ก.พ.61 03มี.ค.61 17,899 17,899 17,899 5,900 *** ราคาเด็กทารก [เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ] 5,000 บาท /ท่าน ***
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้