GTM-21 BW.ENJOY AUS 7D5N 10-16 APR18 BY TG
BW.ENJOY AUS 7D5N 
เดินทาง  10-16เมษายน2561 ( สงกรานต์)
ราคาเริ่มต้น 77,900.-
โดยสายการบิน การบินไทย (TG)


เริ่มต้น 77,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
BW.ENJOY AUS 7D5N เดินทาง 10-16เมษายน2561 ( สงกรานต์) ราคาเริ่มต้น 77,900.- โดยสายการบิน การบินไทย (TG)
วันแรก (วันที่ 10 เมษายน 61) กรุงเทพฯ
วันที่สอง (วันที่ 11 เมษายน 61) กรุงเทพฯ – บริสเบน – ชมเมือง – ทังกาลูม่า
วันที่สาม (วันที่ 12 เมษายน 61) ทังกาลูมา รีสอร์ท – บริสเบน
วันที่สี่ (วันที่ 13 เมษายน 61) บริสเบน - โกลด์โคสท์ -เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเคอร์รัมบิน ช้อปปิ้งแปซิฟิค แฟร์- Q1 OBSERVATION DECK ชมวิวเมือง
วันที่ห้า (วันที่ 14 เมษายน 61) บริสเบน – MOVIE WORLD – ซิดนีย์
วันที่หก (วันที่ 15 เมษายน 61)ซิดนีย์–อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ –ซิดนีย์ ช้อปปิ้งย่านไชน่า ทาวน์
วันที่เจ็ด (วันที่ 16 เมษายน 61) ซิดนีย์ชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ - กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
10เม.ย.61 16เม.ย.61 77,900 69,900 64,900 10,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้