GTM-21 BW...3 Capitals of Scandinavia 7D4N MAR-JUN 18 BY TG
ทัวร์  BW...3 Capitals of Scandinavia 7D4N 
สแกนดิเนเวีย 3ประเทศ 3เมือง พักบนเรือ 1 คืน
เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน
เดินทาง 6 – 12 มีนาคม 2561
9 - 15 เมษายน 2561 (เทศกาลสงกรานต์)
18 – 24 มิถุนายน 2561
โดยสายการบิน Thai Airways
ราคาเริ่มต้น 54,900.- ไม่รวมวีซ่า


เริ่มต้น 54,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ BW...3 Capitals of Scandinavia 7D4N สแกนดิเนเวีย 3ประเทศ 3เมือง พักบนเรือ 1 คืน เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน เดินทาง 6 – 12 มีนาคม 2561 9 - 15 เมษายน 2561 (เทศกาลสงกรานต์) 18 – 24 มิถุนายน 2561 โดยสายการบิน Thai Airways ราคาเริ่มต้น 54,900.- ไม่รวมวีซ่า
วันแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพฯ – กรุงโคเปนเฮเก้น (ประเทศเดนมาร์ก)
วันที่สองของการเดินทาง (2) กรุงโคเปนเฮเก้น – พระราชวังอามาเลียนบอร์ก – น้ำพุเกฟิออน รูปปั้นเงือกน้อย – เข้าชมปราสาทโรเซนบอร์ก–ถนนสายช้อปปิ้ง– เรือสำราญ DFDS
วันที่สามของการเดินทาง (3) กรุงออสโล (ประเทศนอร์เวย์)–สวนปฏิมากรรมวิกกลันด์ ศาลาว่าการกรุงออสโล–พระราชวังหลวง– พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง–ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
วันที่สี่ของการเดินทาง (4) กรุงออสโล – คาลสตัท (ประเทศสวีเดน) – กรุงสตอกโฮล์ม
วันที่ห้าของการเดินทาง (5) กรุงสตอกโฮล์ม–ศาลาว่าการกรุงสตอกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือรบวาซา ช้อปปิ้ง
วันที่หกของการเดินทาง (6) สต็อคโฮล์ม – กรุงเทพฯ
วันที่เจ็ดของการเดินทาง (7) กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
06มี.ค.61 12มี.ค.61 55,900 53,900 49,900 9,500
09เม.ย.61 15เม.ย.61 64,900 62,900 58,900 9,500
18มิ.ย.61 24มิ.ย.61 54,900 52,900 48,900 9,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้