GTM-06 WWV10_EAST USA 10 Days by EK (9-18 Apr 18)_16-01-2018
ทัวร์  EAST USA อเมริกาตะวันออก 10วัน
วอชิงตัน ดีซี-มหานครนิวยอร์ค-ไนแองการ่า 
โตรอนโต้-ฟิลลาเดลเฟีย-แอตแลนติกซิตี้
เดินทาง 9-18 เมษายน 2561 
โดยสายการบิน Emirates Airlines
ราคาเพียง 145,000.- ***ไม่รวมวีซ๋า


เริ่มต้น 145,000


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ EAST USA อเมริกาตะวันออก 10วัน วอชิงตัน ดีซี-มหานครนิวยอร์ค-ไนแองการ่า โตรอนโต้-ฟิลลาเดลเฟีย-แอตแลนติกซิตี้ เดินทาง 9-18 เมษายน 2561 โดยสายการบิน Emirates Airlines ราคาเพียง 145,000.- ***ไม่รวมวีซ๋า
วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - ดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์)
วันที่ 2 นครดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์) - กรุงวอชิงตัน ดีซี - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติ-พิพิธภัณฑ์ยานบินและอวกาศแห่งชาติ
วันที่ 3 วอชิงตัน ดีซี - ฟิลลาเดลเฟีย - แอตแลนติกซิตี้
วันที่ 4 แอตแลนติกซิตี้ - มหานครนิวยอร์ค
วันที่ 5 มหานครนิวยอร์ค - ล่องเรือชมอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ - ชมวิวแบบพาโนรามาบนตึกเอ็มไพร์สเตท
วันที่ 6 มหานครนิวยอร์ค - คอร์นนิ่ง - ไนแองการ่า (ฝั่งแคนาดา)
วันที่ 7 ล่องเรือชมน้ำตกไนแองการ่า - โตรอนโต้
วันที่ 8 โตรอนโต้ - ช้อปปิ้ง - เดินทางกลับสู่นครดูไบ
วันที่ 9 นครดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์) - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
วันที่ 10 เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
09เม.ย.61 18เม.ย.61 145,000 131,000 116,000 32,000 ***ไม่รวมวีซ๋า
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้