GTM-35 PSA-QR003 PROVENCE & LIGURIA ITALY FRANCE 9D6N BY QR APR 18
ทัวร์ PROVENCE & LIGURIA ITALY FRANCE 9D6N  
>>>อิตาลี<<>> ฝรั่งเศส<<<
เดินทาง เดือน เมษายน 2561
โดยสายการบิน Qatar Airways
ราคาเพียง 73,900.-


เริ่มต้น 73,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ PROVENCE & LIGURIA ITALY FRANCE 9D6N >>>อิตาลี<<>> ฝรั่งเศส<<< เดินทาง เดือน เมษายน 2561 โดยสายการบิน Qatar Airways ราคาเพียง 73,900.-
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ
วันที่สองของการเดินทาง กรุงเทพฯ – โดฮา – ปิซ่า
วันที่สามของการเดินทาง ลุคคา – ลา สปาเซีย – หมู่บ้านชิงเคว เตรเร – เจนัว
วันที่สี่ของการเดินทาง เจนัว – โมนาโค – เอซ – นีซ
วันที่ห้าของการเดินทาง นีซ – กราสส์ – คานส์ – เอ๊กซ์ ซองโพรว๊องซ์
วันที่หกของการเดินทาง เอ๊กซ์ ซองโพรว๊องซ์ – มาร์เซย์ – Provence Outlet – อาวีญยอง
วันที่เจ็ดของการเดินทาง อาวิญง – อานน์ซี - ชาร์โมนิคซ์
วันที่แปดของการเดินทาง ยอดเขา ไอกุย ดูมิดี – ยอดเขามองบลังค์ – เจนีวา – สนามบิน
วันที่เก้าของการเดินทาง โดฮา – กรุงเทพ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
12เม.ย.61 20เม.ย.61 73,900 73,900 73,900 13,500
26เม.ย.61 04พ.ค.61 73,900 73,900 73,900 13,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้