GTM-35 MUC-QR003 GER AUS CZE SLO HUN APR18 9D6N BY QR
ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย เชก สโลวัค ฮังการี 9วัน6คืน
เดินทาง APR18
ราคาเริ่มต้น 57,900.-
โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS


เริ่มต้น 57,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย เชก สโลวัค ฮังการี 9วัน6คืน เดินทาง APR18 ราคาเริ่มต้น 57,900.- โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – โดฮา
วันที่สองของการเดินทาง โดฮา – มิวนิค – ฮัลสตัท – ซาลซ์บูร์ก
วันที่สามของการเดินทาง ซาลซ์บูร์ก – OUTLET – ลินซ์
วันที่สี่ของการเดินทาง ลินซ์ – เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราก
วันที่ห้าของการเดินทาง ปราสาทแห่งปราก – คาร์โลวี วารี – ปราก
วันที่หกของการเดินทาง ปราก – OUTLET – บราติสลาว่า
วันที่เจ็ดของการเดินทาง บราติสลาว่า – บูดาเปสต์ – จัตุรัสวีรบุรุษ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
วันที่แปดของการเดินทาง บูดาเปสต์ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – สนามบิน
วันที่แปดของการเดินทาง โดฮา – สนามบิน


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
13เม.ย.61 21เม.ย.61 59,900 59,900 59,900 7,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้