GTM-26 GT-CTS XJ01 HOKKAIDO SPRING WOWW 5D3N APR-JUN18 BY XJ
ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SPRING WOWW 5D3N 
เดินทาง เมษายน-มิถุนายน2561
ราคาเริ่มต้น 29,999.-
โดยสายการบิน Air Asia X (XJ)


เริ่มต้น 29,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SPRING WOWW 5D3N เดินทาง เมษายน-มิถุนายน2561 ราคาเริ่มต้น 29,999.- โดยสายการบิน Air Asia X (XJ)
Day 1 สนามบินสุวรรณภุมิ
Day 2 สนามบินชินชิโตเสะ–บ่อน้ำสีฟ้า-น้ำตกชิโรฮิเงะ-อาซาฮีคาว่า–หมู่บ้านราเมน–สวนสัตว์อาซาฮียาม่า ช้อปปิ้ง อิออน มอลล์-โรงแรม
Day 3 อาซาฮีคาว่า–คลองโอตารุ–พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี–ดิวตี้ฟรี–ช้อปปิ้ง ทานูกิ โคจิ
Day 4 ซัปโปโร–ตึกรัฐบาลเก่าซัปโปโร–หอนาฬิกา–โรงงานช็อคโกแลต อิชิยะ (ชมภายนอก)–ตลาดปลานิโจ ศาลเจ้าฮอกไกโด–นั่งกระเช้าห้อยขาชมวิวที่โอคุรายามะ–ช้อปปิ้ง JR STATION
Day 5 สนามบินชิโตเสะ – สนามบินดอนเมือง


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
13เม.ย.61 17เม.ย.61 47,900 47,900 46,900 9,900
20เม.ย.61 24เม.ย.61 33,900 33,900 32,900 9,900
27เม.ย.61 01พ.ค.61 33,900 33,900 32,900 9,900
04พ.ค.61 08พ.ค.61 33,900 33,900 32,900 9,900
11พ.ค.61 15พ.ค.61 31,900 31,900 30,900 9,900
18พ.ค.61 22พ.ค.61 31,900 31,900 30,900 9,900
25พ.ค.61 29พ.ค.61 31,900 31,900 30,900 9,900
01มิ.ย.61 05มิ.ย.61 30,900 30,900 29,900 9,900
08มิ.ย.61 12มิ.ย.61 29,900 29,900 28,900 9,900
15มิ.ย.61 19มิ.ย.61 30,900 30,900 29,900 9,900
22มิ.ย.61 26มิ.ย.61 30,900 30,900 29,900 9,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้