GTM-06 EUR48 Aurora Hunting Abisko&Tromso 10D7N BY TG
ทัวร์สแกนดิเนเวีย Aurora Hunting  Abisko&Tromso 10D7N BY TG
เดินทาง มีนาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 151,000.-
โดยสายการบิน การบินไทย (TG)


เริ่มต้น 151,000


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์รัสเซีย Aurora Hunting Abisko&Tromso 10D7N BY TG เดินทาง มีนาคม 2561 ราคาเริ่มต้น 151,000.- โดยสายการบิน การบินไทย (TG)
วันที่1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงสต็อกโฮล์ม (สวีเดน)
วันที่2 เที่ยวกรุงสต็อกโฮล์ม (สวีเดน) - เที่ยวชมเมือง - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - ซิตี้ฮอลล์ - ช้อปปิ้ง
วันที่3 บินสู่เมืองคิรูนา - โรงแรมน้ำแข็ง
วันที่4 สุนัขลากเลื่อน - อุทยานแห่งชาติอบิสโก
วันที่5 รถไฟสายอาร์คติคเซอร์เคิล - นาร์วิก (นอร์เวย์) – ทรูมเซอ - สโนว์โมบิลซาฟารี
วันที่6 เที่ยวชมเมือง – ยอดเขาสโตรสไตเนิน – บินสู่เบอร์เก้น
วันที่7 ฟลอม - รถไฟสายโรแมนติก – โวส – เบอร์เก้น
วันที่8 เกโล่ - กรุงออสโล - ช้อปปิ้งถนนคาร์ล โจฮันเกท
วันที่9 เที่ยวชมกรุงออสโล - สนามบินการ์ดเดอมูน - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
วันที่10 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
13มี.ค.61 22มี.ค.61 151,000 136,000 121,000 16,500
12เม.ย.61 21เม.ย.61 159,000 144,000 128,000 16,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้